شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

رزومه دکتر رضائیان

باسمه تعالي
خلاصه سوابق علمي و كاري

الف – اطلاعات فردي
نام: علي نام خانوادگي: رضائيان
تاريخ و محل تولد: دهم آذر ماه ۱۳۲۳، تهران، ايران

ب – مسووليت فعلي
رتبه دانشگاهي: استاد پايه ۳۳، دانشكده مديريت و حسابداري، دانشگاه شهيد بهشتي
سمت فعلي : مدیر گروه سیستم های اجتماعی – فنی دانشگاه شهیدبهشتی

ج – مسووليت‌هاي پيشين
۱- مدير گروه مديريت دانشكده جامع انفورماتيك و مديريت دانشگاه شهيد بهشتي از سال ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۵
۲- مدير گروه مديريت دانشكده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس از سال ۱۳۶۴ تا بهمن ۱۳۷۰
۳- مسئول كميته مديريت سازمان سمت از ۲/۹/۱۳۶۵
۴- رييس دانشكده علوم اداري و مديريت بازرگاني دانشگاه تهران (۱۱ سال) از ۲۰/۱/۱۳۶۶
۵- مسئول برگزاري آزمون ورودي دوره‌هاي كارشناسي ارشد در رشته‌هاي گروه علوم انساني سال تحصيلي ۶۸-۶۷
۶- مدير گروه رشته‌هاي مديريت (دوره‌هاي آمادگي آزمون كارشناسي ارشد ايثارگران) از ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۲
۷- مسئول كميته تخصصي مديريت – معاونت پژوهشي وزارت فرهنگ و آموزش عالي از ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲
۸- مدير گروه مديريت مركز آموزشي پژوهشي امام خميني (ره)
۹- رييس مركز مطالعات و تحقيقات مديريت اسلامي ۱/۵/۱۳۷۷
۱۰- معاون پژوهشي دانشكده مديريت و حسابداري دانشگاه شهيد بهشتي
۱۱- رييس مركز بررسي‌هاي سازمان معاونت نظارت و حسابرسي ۱۳۷۶
۱۲- رييس مركز كارآفريني دانشگاه شهيد بهشتي ۱۳۷۹
۱۳- رييس دانشكده معارف اسلامي و مديريت دانشگاه امام صادق (ع) ۷/۶/۱۳۷۹
۱۴- مشاور رياست دانشگاه و سرپرست طرح و برنامه دانشگاه شهيد بهشتي ۱۳۸۴
۱۵- رييس گروه علمي «اقتصاد و مديريت» جشنواره بين‌المللي فارابي ۱۳۸۶
۱۶- سرپرست كميته مديريت و حسابداري وابسته به دفتر گسترش آموزش عالي ۱۳۸۶
۱۷- مدير گروه مديريت فناوري اطلاعات دانشكده مديريت و حسابداري دانشگاه شهيد بهشتي
۱۸- رييس انجمن علمي كارآفريني و نوآوري ايران
۱۹- رييس كرسي نظريه پردازي، نقد و مناظره در رشته مديريت
۲۰- رييس سازمان ملي بهره‌وري ايران و رييس سازمان بهره‌وري آسيايي در ايران
۲۱- رئيس مركز آموزش مديريت دولتي
۲۲- رئیس شورای سیاستگذاری و رئیس کمیته علمی دومین کنفرانس ملی آینده پژوهی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد فناوری اطلاعات و ارتباطات، اردیبهشت ۱۳۹۴٫
۲۳- ریاست دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی از ۹۱ تا ۹۶

د – افتخارات و جوائز
۱٫ انتخاب به عنوان چهره ماندگار رشته مديريت در سال ۱۳۸۵ توسط ستاد چهره‌هاي ماندگار كشور
۲٫ انتخاب در پنجمين جشنواره بين‌المللي فارابي به دليل ارايه مجموعه اثار و خدمات علمي در حوزه علوم انساني (آبانماه ۱۳۹۰).
۳٫ دريافت لوح افتخار به پاس خدمات علمي و جميع آثار در پنجمين جشنواره بين‌المللي فارابي در آبانماه ۱۳۹۰ از وزير علوم تحقيقات و فناوري.
۴٫ دريافت لوح تقدير در پنجمين جشنواره بين‌المللي فارابي از دبيركل كميسيون ملي يونسكو – ايران، دبير جشنواره بين‌المللي فارابي و رييس دفتر منطقه‌اي يونسكو در تهران.
۵٫ دريافت لوح تقدير به پاس برگزيده شدن در پنجمين جشنواره بين‌المللي فارابي از دبيركل كميسيون ملي آيسسكو، دبير جشنواره بين‌المللي فارابي و رييس دفتر منطقه‌اي آيسسكو در تهران.
۶٫ كسب جايزه مرحوم علامه طباطبايي (وي‍‍‍‍‍ژه استادان و محققان برجسته كشور) از دومين دوره جایزه ملی علامه طباطبایی – ۱۳۹۱
۷٫ دريافت لوح تقدير و جايزه از دهمين دوره كتابهاي سال دانشگاهي سال ۱۳۷۹ در رشته مديريت براي تأليف كتاب «مباني سازمان و مديريت»
۸٫ دريافت لوح تقدير و جايزه براي «فعاليتهاي پژوهشي و چاپ مقاله در نشريات معتبر داخلي» در مراسم تقدير از پژوهشگران برگزيده دانشگاه شهيد بهشتي در سال ۱۳۸۱
۹٫ دريافت لوح تقدير و جايزه از جشنواره پژوهش سالانه دانشگاه امام صادق (ع) براي تأليف كتاب «انتظار عدالت و عدالت در سازمان» به عنوان كتاب برتر رشته مديريت سال ۱۳۸۳
۱۰٫ دريافت لوح تقدير و جايزه در مراسم تقدير از پژوهشگران برگزيده دانشگاه شهيد بهشتي براي تأليف كتابهاي «تعامل انسان و سيستم اطلاعاتي (سيستم اطلاعات مديريت)» و «انتظار عدالت و عدالت در سازمان (مديريت رفتار سازماني پيشرفته)» در سال ۱۳۸۴
۱۱٫ دريافت لوح تقدير و جايزه در مراسم تقدير از استادان نمونه دانشگاه شهيد بهشتي براي ارتقاء از مرتبه دانشياري به مرتبه استادي در سال ۱۳۸۴
۱۲٫ دريافت لوح تقدير و جايزه در هفدهمين مراسم تقدير از استادان نمونه و پژوهشگران مؤلفان و مترجمان دانشگاه شهيد بهشتي در دوازدهم ارديبهشت ماه ۱۳۸۶ براي انتخاب به عنوان چهره ماندگار رشته مديريت در سال ۱۳۸۵
۱۳٫ دريافت لوح تقدير براي تلاش در پيشبرد اهداف دانشگاه در اسفند ۱۳۸۶ از رياست دانشگاه شهيد بهشتي
۱۴٫ دريافت لوح تقدير و پاداش در هفدهمين مراسم تقدير از استادان نمونه و پژوهشگران، مؤلفان و مترجمان دانشگاه شهيد بهشتي براي انتخاب به عنوان استاد نمونه در سال ۱۳۸۶
۱۵٫ دريافت لوح تقدير و جايزه از هجدهمين مراسم تقدير از پژوهشگران برگزيده دانشگاه شهيد بهشتي براي تأليف كتاب «تيم‌سازي در قرن بيست و يكم» در سال ۱۳۸۷
۱۶٫ دريافت لوح تقدير و جايزه از هجدهمين مراسم تقدير از پژوهشگران برگزيده دانشگاه شهيد بهشتي به عنوان پژوهشگر برگزيده دانشكده مديريت و حسابداري در سال ۱۳۸۷
۱۷٫ دريافت لوح تقدير براي تلاش در پيشبرد اهداف دانشگاه در پنجاهمين سالگرد تأسيس دانشگاه از رياست دانشگاه در ۱۷/۷/۱۳۸۹

تقدير نامه‌ها
رديف موضوع تاريخ صادر كننده سازمان
۱۷ برگزاري سمينار جايگاه مديريت در دانشگاه تبريز ۲۶/۱۰/۱۳۶۶ رييس دانشگاه تهران و سازمان برنامه و بودجه آذربايجان شرقي
۱۸ برگزاري اردوي آموزشي تفريحي مشهد ۲۰/۴/۱۳۶۷ مسئول بخش فرهنگي جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران
۱۹ برنامه‌ريزي كارشناسي ارشد توسعه روستايي ۱۲/۶/۱۳۶۸ معاونت آموزشي و تحقيقات وزارت جهاد سازندگي
۲۰ برگزاري كنكور دكتري رشته‌هاي مختلف علوم انساني ۱۳/۶/۱۳۶۸ رييس دانشكده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس
۲۱ برگزاري دوره مديريت عالي ۹/۸/۱۳۶۸ رييس مناطق نفت خيز جنوب
۲۲ برگزاري سمينار مديريت ۸/۹/۱۳۶۸ مديريت عامل شركت سهامي شيشه قزوين
۲۳ برگزاري مراسم ارتحال حضرت امام (ره) ۶/۴/۱۳۶۹ رييس دانشگاه تهران
۲۴ برگزاري دوره مديريت براي روساي دانشگاهها ۱۱/۶/۱۳۶۹ معاونت آموزشي دانشگاه علم و صنعت
۲۵ برگزاري دوره مديريت براي روساي دانشگاهها ۱۷/۶/۱۳۶۹ رييس دانشگاه علامه طباطبايي
۲۶ برگزاري دوره مديريت براي روساي دانشگاهها ۲۶/۶/۱۳۶۹ رييس دانشگاه تهران
۲۷ برگزاري دوره مديريت براي روساي دانشگاهها ۱۲/۸/۱۳۶۹ معاونت هماهنگي و سرپرست كميته برنامه‌ريزي وزارت فرهنگ و آموزش عالي
۲۸ تشكر از انتشار مجله دانش مديريت ۳۰/۸/۱۳۶۹ رييس دانشگاه امام صادق (ع)
۲۹ ارايه گزارش سفر علمي به كشور فنلاند ۳۰/۸/۱۳۶۹ معاونت پژوهشي دانشگاه تهران
۳۰ چهارمين دوره آمادگي آزمون كارشناسي ارشد دانشجويان رزمنده (دوره آزادگان) فروردين ۱۳۷۰ ۱/۴/۱۳۷۰ مديركل اداره كل اموررزمندگان و جانبازان
۳۱ سمينار آموزش مديريت ۱۰/۱۲/۱۳۷۰ رييس سازمان جهاد استان سمنان
۳۲ سمينار آموزش مديريت ۱۶/۸/۱۳۷۱ رييس سازمان جهاد استان اصفهان
۳۳ سرپرستي پروژه پژوهشهاي ارتباطات سازماني ۲۶/۸/۱۳۷۱ مديرعامل گروه ملي فولاد ايران
۳۴ مساعدت به جانبازان و معلولين ۳/۹/۱۳۷۱ رييس فدراسيون ورزشهاي جانبازان
۳۵ مقاله برنامه‌ريزي ارتباطات با خود و ديگران ۳/۵/۱۳۷۲ معاون آموزش و تحقيقات وزارت تعاون
۳۶ سمينار روساي مناطق شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ۵/۸/۱۳۷۲ معاونت آموزشي و برنامه ريزي نيروي انساني شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي
۳۷ راهنمايي پايان نامه‌هايي در مورد جلوه‌هايي از مديريت حضرت امام (ره) ۲۸/۴/۱۳۷۴ معاون پژوهشي موسس تنظيم و نشر آثار حضرت امام (ره)
۳۸ همايش مديريت و رهبري در سازمان ۲/۴/۱۳۷۵ دبير همايش رييس دانشگاه امام حسين (ع)
۳۹ كوششهاي مستمر در سرپرستي دانشكده مديريت ۲۲/۱۲/۱۳۷۵ رييس دانشگاه تهران
۴۰ دبيري همايش نظارت و بازرسي كل كشور ۲۲/۱۲/۱۳۷۵ رييس سازمان بازرسي كل كشور
۴۱ همكاري با مجله مدرس معاونت پژوهشي دانشگاه تربيت مدرس
۴۲ تشكر از اهتمام به امور ايثارگران وزارت فرهنگ و آموزش عالي
۴۳ تقدير از خدمات در دانشگاه تهران ۲۱/۷/۱۳۷۶ رياست دانشگاه دانشگاه تهران
۴۴ سپاسنامه دومين اجلاس بررسي راههاي عملي حاكميت وجدان كاري و انضباط اجتماعي دي ۱۳۷۶ رييس دانشگاه ازاد و رييس اجلاس دانشگاه آزاد اسلامي
۴۵ سمينار بازرسين سازمان اتكا ۲۴/۳/۱۳۷۷ رييس بازرسي كل سازمان اتكا
۴۶ همايش مشاركت كاركنان و نقش آن در پيشرفت امور سازماني ۱۱/۸/۱۳۷۷ معاون رييس جمهور و دبيركل سازمان سازمان اموراداري و استخدامي كشور
۴۷ سخنراني در گردهمايي سراسري گزينشگران ۱۶/۱۱/۱۳۷۸ دبير هيأت عالي گزينش دبيرخانه هيأت عالي گزينش
۴۸ سخنراني سلول گرايي و تدوين كتب درسي ۲/۴/۱۳۷۹ معاونت پژوهشي سازمان سمت
۴۹ تقدير نامه شركت در كارگاه هم انديشي اساتيد بسيجي ۲۹/۵/۱۳۸۲ مسئول سازمان بسيج اساتيد سازمان بسيج اساتيد
۵۰ سخنراني و مشاركت در ترويج نهضت خدمت‌رساني و پاسخگويي ۱۳۸۵ دبير جشنواره ستاد جشنواره خدمت‌رساني و پاسخگويي
۵۱ مقاله برتر «اثر زيرساخت‌هاي فناوري اطلاعات براي چابكي راهبردي سازمان تأمين اجتماعي» ۳۱/۲/۱۳۸۶ رييس و دبيركل كنگره تأمين اجتماعي و جشنواره ملي پژوهش تأمين اجتماعي مؤسسه عالي پژوهش تأمين اجتماعي
۵۲ سنجش و داوري آثار نويسندگان معاصر و اصحاب قلم و ارباب معرفت ارديبهشت ۱۳۸۶ دبير بيست و چهارمين دوره كتاب سال جمهوري اسلامي ايران
۵۳ تلاش در آموزش و پژوهش و نشر علوم راهبردي ۱۳۸۷ رييس دانشگاه عالي دفاع ملي
۵۴ استاد برگزيده ۱۳۸۸ رييس دانشگاه عالي دفاع ملي
۵۵ رياست كميته علمي و رييس هيأت داوران نخستين همايش ملي بررسي ابعاد رهبري امام خميني (ره) ۸/۷/۱۳۸۸ رييس دانشگاه پيام نور
۵۶ مقاله برتر «شايستگيهاي كليدي مديران دولتي ايران براساس صحيفة نور امام خميني (ره) ۸/۷/۱۳۸۸ رييس دانشگاه پيام نور
۵۷ مقاله «درآمدي بر مباني نظري راهكارها و الزامات تحقق برنامه پنجم توسعه كشور» تابستان ۱۳۸۹ معاون توسعه سرمايه انساني رييس جمهور رياست جمهوري
۵۸ رييس كميته علمي و ارزيابي طرح «تبيين و تنظيم مباني نظري پيشرفت و عدالت در برنامه پنجم جمهوري اسلامي ايران» تابستان ۱۳۸۹ معاون توسعه سرمايه انساني رييس جمهوري رياست جمهوري
۵۹ سخنراني در نخستين همايش «بسيج، توسعة اشتغال و كارآفريني» ۲۰/۱۰/۱۳۸۹ رييس شوراي سياستگذاري و رييس موسسه پژوهشكده مطالعات و تحقيقات بسيج
۶۰ تجليل از مقام استاد ارديبهشت ۱۳۹۰ رييس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
۶۱ تلاش در توليد علوم راهبردي ارديبهشت ۱۳۹۰ رييس دانشگاه عالي دفاع ملي

هـ – سوابق تحصيلي
عنوان درجه تحصيلي رشته تحصيلي تاريخ اخذ مدرك نام مؤسسه و محل اخذ آن
ليسانس مترجمي زبان ۱۳۵۲ تهران – مدرسه عالي علوم ارتباطات اجتماعي
فوق‌ليسانس مديريت بازرگاني ۱۳۵۵ امريكا – دانشگاه پيرداين
فوق‌ليسانس مديريت سيستمها ۱۳۵۶ امريكا – دانشگاه نتروب
دكتري مديريت رفتاري (بهبود مديريت) ۱۳۶۱ امريكا – دانشگاه بين‌المللي ايالات متحده

و- عضويت در كميته‌ها و شوراها
۱- عضو كميته برنامه‌ريزي دوره دكتري رشته مديريت دانشگاه تربيت مدرس ۲۵/۹/۱۳۶۴
۲- عضو شوراي آموزشي دانشكده جامع انفورماتيك و مديريت دانشگاه شهيد بهشتي ۱۳۶۵
۳- نظارت بر نحوه برگزاري امتحانات نيمسال اول سال تحصيلي ۶۸-۶۷ دانشگاه علم و صنعت به عنوان نماينده وزارت علوم و آموزش عالي
۴- نظارت بر اجراي امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي ۶۸-۶۷ دانشگاه تربيت معلم
۵- نظارت و ارزيابي وضعيت آموزشي مدرسه عالي تربيتي و قضايي طلاب قم ۱۳۶۸
۶- عضو هسته تخصصي گرايش مديريت رشته تربيت بدني دانشگاه تربيت مدرس ۱۳۶۸
۷- عضو گروه آموزشي مديريت دانشگاه تربيت مدرس ۱۳۶۸ تاكنون
۸- عضو شوراي مركزي هماهنگي مطالعات محيط زيست دانشگاه تهران ۱۳۶۸
۹- عضو هيأت اجرائي آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته داخل و اعزام به خارج از كشور در مقاطع تحصيلي كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي ۶۹-۶۸
۱۰- نماينده تام‌الاختيار سازمان سنجش در هيأت عالي نظارت گروه آموزشي علوم انساني آزمون كارشناسي ارشد ۶۹-۶۸
۱۱- بررسي امكانات كالبدي و فضاهاي آموزشي دانشكده اموراقتصادي وابسته به وزارت اموراقتصادي و دارايي ۱۳۶۹
۱۲- عضوعلي‌البدل هيأت بدوي انتظامي رسيدگي‌به‌تخلفات‌اعضاي هيأت علمي‌دانشگاه تهران ۱۳۶۹
۱۳- عضو شوراي بررسي و اصلاح نظام اداري وزارت فرهنگ و آموزش عالي ۱۳۶۹
۱۴- عضو گروه بررسي نظام مديريت آموزش علوم پزشكي ۱۳۷۰
۱۵- عضو كميته‌تخصصي علوم انساني پنجمين و ششمين دوره جشنواره خوارزمي ۱۳۷۱-۱۳۷۰
۱۶- عضو گروه مشاوران علمي و تخصصي دفتر هماهنگي سرپرستي‌هاي خارج از كشور ۱۳۷۱
۱۷- نماينده تام‌الاختيار هيأت اجرايي آزمون ورودي كارشناسي ارشد رشته بيهوشي (قسمت برادران) ۱۳۷۱
۱۸- عضو شوراي برنامه‌ريزي دانشگاه تهران ۲۵/۹/۱۳۷۴
۱۹- عضو كميته مديريت شوراي عالي برنامه‌ريزي وزارت علوم تحقيقات و فناوري ۱۱/۴/۱۳۷۴
۲۰- عضو كميته برنامه‌ريزي اسلامي دروس علوم انساني دانشگاه تهران ۵/۴/۱۳۷۵
۲۱- عضو كميسيون طرح و برنامه دفتر مقام معظم رهبري ۲۷/۱۱/۱۳۷۶
۲۲- عضو كميته پژوهشي دانشگاه شهيد بهشتي ۱۳۷۹
۲۳- عضو شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده علوم اداري دانشگاه شهيد بهشتي ۱۳۷۹ تاكنون
۲۴- عضو شوراي كارآفريني دانشگاه شهيد بهشتي ۱۳۸۰
۲۵- عضو هيأت مميزه مركزي دانشگاهها و كميته تخصصي علوم انساني ۱۳۸۲
۲۶- عضو هيأت مميزه دانشگاه شهيد بهشتي ۱۳۸۳
۲۷- عضو هيأت مميزه دانشگاه امام حسين (ع) ۱/۵/۱۳۸۴
۲۸- عضو هيأت مميزه دانشگاه دفاع ملي ۱۳/۱۱/۱۳۸۴
۲۹- عضو هيأت مميزه دانشگاه صنعتي مالك اشتر و عضو كميسيون تخصصي علوم انساني از ۳/۱۱/۱۳۸۴ الي ۱۱/۱۰/۱۳۸۸
۳۰- عضو هيأت مميزه دانشگاه پيام نور ۲۴/۱۱/۱۳۸۴
۳۱- عضو شوراي عالي اداري ۳/۱۲/۱۳۸۴
۳۲- عضو هيأت مديره سازمان اقتصادي كوثر ۱۴/۱۲/۱۳۸۴
۳۳- عضو شوراي سياستگذاري مركز پژوهش و آموزش سازمان بازرسي كل كشور ۱۳۸۴
۳۴- عضو هيأت مميزه طرح مسير ارتقا شغلي كارشناسان، مديران و مشاوران گمرك ايران ۱۳۸۴
۳۵- عضو كميته راهبري پروژه اصلاح سيستمها و ارتقا بهره‌وري شركت ملي نفت ايران ۱۳۸۵
۳۶- عضو شوراي علمي دبيرخانه هيأت حمايت از كرسي‌هاي نظريه پردازي، نقد و مناظره ۱۳۸۶
۳۷- عضو كميته تخصصي اقتصاد و مديريت گروه علوم حوزه‌اي/ دانشگاهي وابسته به دفتر گسترش آموزش عالي ۱۳۸۶
۳۸- عضو هيأت امناء مؤسسه آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي سمنگان ۱۶/۲/۱۳۸۷
۳۹- عضو هيأت مميزه دانشگاه امام صادق (ع) ۱۹/۵/۱۳۸۸
۴۰- عضو هيأت امناي دانشكده صدا و سيما وابسته به سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ۱۷/۱/۱۳۸۹
۴۱- عضو هيأت مميزه مشترك مراكز و مؤسسه‌هاي آموزش عالي و پژوهش حوزه‌اي – دانشگاهي ۱۱/۱۰/۱۳۸۹

ز – سوابق آموزشي
۱- دروس تدريس كرده
نام مؤسسه محل تدريس مقطع تحصيلي عناوين دروسي كه تدريس شده
دانشگاه شهيد بهشتي ليسانس – فوق ليسانس – دكتري اصول مديريت – رفتار سازماني – سيستم هاي اطلاعاتي مديريت – رفتارسازماني پيشرفته – مباني فلسفي تئوري‌هاي مديريت
دانشگاه تهران ليسانس – فوق ليسانس – دكتري اصول مديريت – رفتار سازماني – سيستم هاي اطلاعاتي مديريت – رفتارسازماني پيشرفته – مباني فلسفي تئوري‌هاي مديريت
دانشگاه تربيت مدرس فوق ليسانس – دكتري مباني فلسفه تئوري‌هاي مديريت – رفتار سازماني – سيستم هاي اطلاعاتي– طراحي سازمان‌هاي متناسب با عصر اطلاعات
دانشگاه علامه طباطبايي فوق ليسانس سيستم‌هاي اطلاعاتي استراتژيك
دانشگاه شاهد ليسانس مباني سازمان و مديريت – رفتار سازماني
دانشگاه امام صادق (ع) فوق ليسانس – دكتري مباني سازمان و مديريت – رفتار سازماني – تأثير فن‌آوري اطلاعات بر سازمان و مديريت، مباني فلسفي نظريه‌هاي سازمان و مديريت
دانشگاه دفاع ملي دكتري نظريه‌هاي رفتار سازماني
مركز آموزش مديريت دولتي دكتري تئوري‌هاي مديريت
دانشگاه صنعتي شريف فوق ليسانس رهبري و رفتار سازماني
دانشگاه صنعتي اميركبير فوق ليسانس سازماندهي و رهبري
مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) فوق ليسانس – دكتري نظريه‌هاي مديريت، رفتار سازماني و نظريه‌هاي سيستمي
دانشگاه امام حسين (ع) دكتري نظريه‌هاي رفتار سازماني
دانشگاه فردوسي مشهد دكتري رفتارسازماني بين‌الملل

۲- مسئوليتهاي عمده‌آموزشي پيش ازسال ۱۳۸۰
۱-۲- مديريت رفتار سازماني
۲-۲- مباني سازمان و مديريت
۳-۲- تجزيه و تحليل و طراحي سيستم
۴-۲- رفتار سازماني پيشرفته
۵-۲- نظريه‌هاي سازمان

۳- نوآوري آموزشي
رويكردهاي متنوع نوآورانه به آموزش مديريت در دروس فوق ايجاد و بكارگرفته شد. برنامه‌هاي دكتري مديريت و حسابداري در دانشگاه تهران و دانشگاه تربيت مدرس طراحي و به اجرا درآمد.

ح) پژوهش
۱- سرپرستي پايان نامه‌هاي تحصيلات تكميلي
كارشناس ارشد: سرپرستي چهار پايان نامه كارشناسي ارشد در هر سال
دكتري: سرپرستي دو پايان نامه دكتري در هر سال

۲- پروژه‌هاي پژوهشي
عنوان پروژه مجري و همكاران نام سازمان
طراحي سيستم اطلاعاتي طرحهاي كلان اقتصادي كشور دكتر علي رضائيان نهاد رياست جمهوري
طراحي سيستم اطلاعاتي نيروي انساني شركت ذوب آهن اصفهان دكتر علي رضائيان شركت ذوب آهن اصفهان
بررسي و طراحي ساختار مطلوب دانشگاه تهران دكتر علي رضائيان دانشگاه تهران
طراحي و تدوين استراتژي دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم دكتر علي رضائيان دفترتبليغات‌اسلامي‌حوزه‌علميه قم
بررسي و طراحي ساختار وزارت آموزش و پرورش دكتر علي رضائيان وزارت آموزش و پرورش
پژوهش‌وبازنگري ساختارشوراي عالي‌انقلاب فرهنگي و دبيرخانه آن دكتر علي رضائيان دبيرخانه‌شوراي‌عالي‌انقلاب‌فرهنگي
بررسي ميزان تحقق ارزشهاي اسلامي در كاركردهاي عام مديريت در بنياد شهيد انقلاب اسلامي دكتر علي رضائيان
دكتر نقي پورفر
دكتر علي اوتارخاني بنياد شهيد انقلاب اسلامي
ارزيابي طرحهاي پژوهشي انديشه‌هاي حضرت امام خميني ره دكتر علي رضائيان
دكتر عباس عباسپور مركز آموزش مديريت دولتي واحد قم
طراحي مدل جانشيني مديران در جهاد كشاورزي استان فارس دكتر علي رضائيان
دكتر علي اوتارخاني سازمان جهاد كشاورزي استان فارس
ارزيابي شركتهاي وابسته به پتروشيمي مبتني بر مدل تعالي نيروي انساني و ارايه برنامه بهبود براي هر شركت دكتر علي رضائيان
دكتر بهروز قليچ‌لي شركت ملي پتروشيمي

۳- طرح جامع اصلاح سيستم‌ها و ارتقاء بهره‌وري شركت ملي نفت ايران (نصر)
۱-۳- ماژول ارتقاء چرخه اكتشاف، توسعه و توليد
رديف
عنوان طرح مجري نام سازمان تاريخ تصويب تاريخ خاتمه
۱ استراتژي و اهداف چرخه اكتشاف، توسعه و توليد آقايان دكتر علي رضاييان، دكتر غلامرضا گودرزي شركت ملي نفت ايران – موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي ۲۲/۸/۱۳۸۶ ۸/۴/۱۳۸۷
۲ ايجاد سازگاري و تعيين مرز نقاط تحويل توليدات آقايان دكتر علي رضاييان، دكتر مسعود كسائي شركت ملي نفت ايران – موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي ۲۲/۸/۱۳۸۶ ۸/۲/۱۳۸۸
۳ يكپارچه‌سازي فرآيند چرخه اكتشافات، توسعه و توليد آقايان دكتر علي رضاييان، دكتر فرجي شركت ملي نفت ايران – موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي ۲۲/۸/۱۳۸۶ ۱۵/۱۱/۱۳۸۶
۴ طراحي مجدد سازمان اكتشاف، توسعه و توليد شركت‌هاي تابعه آقايان دكتر علي رضاييان، دكتر مسعود كسائي شركت ملي نفت ايران – موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي ۲۲/۸/۱۳۸۶ ۳۱/۳/۱۳۸۸
۵ طراحي مجدد فرآيندهاي اكتشاف آقايان دكتر علي رضاييان، دكتر فرجي شركت ملي نفت ايران – موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي ۲۲/۸/۱۳۸۶ ۱۵/۱۱/۱۳۸۸
۶ طراحي مجدد فرآيندهاي توسعه آقايان دكتر علي رضاييان، دكتر رجب‌زاده شركت ملي نفت ايران – موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي ۲۲/۸/۱۳۸۶ ۱۵/۱۱/۱۳۸۸
۷ طراحي مجدد فرآيندهاي توليد آقايان دكتر علي رضاييان، دكتر محسن فارسيجاني شركت ملي نفت ايران – موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي ۲۲/۸/۱۳۸۶ ۱۵/۱۱/۱۳۸۸
۸ بهينه‌سازي سيستم برنامه‌ريزي و هماهنگي در صيانت از مخازن و تزريق گاز آقايان دكتر علي رضاييان، دكتر غلامرضا گودرزي شركت ملي نفت ايران – موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي ۲۲/۸/۱۳۸۶ ۲۴/۱۲/۱۳۸۶
۹ برنامه بهينه‌سازي نگهداري و تعميرات آقايان دكتر علي رضاييان، دكتر رجب‌زاده شركت ملي نفت ايران – موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي ۲۲/۸/۱۳۸۶ ۵/۳/۱۳۸۸
۱۰ مديريت يكپارچه دارايي‌ها آقايان دكتر علي رضاييان، دكتر غلامرضا گودرزي شركت ملي نفت ايران – موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي ۲۲/۸/۱۳۸۶ ۲۰/۱۲/۱۳۸۸
۱۱ بهينه‌سازي فرآيندهاي مديريت مخازن آقايان دكتر علي رضاييان، دكتر شيخ‌زاده شركت ملي نفت ايران – موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي ۲۲/۸/۱۳۸۶ ۱۵/۱۱/۱۳۸۸
۱۲ ارتقاي سيستم مديريت پروژه‌هاي عملياتي آقايان دكتر علي رضاييان، دكتر غلامرضا گودرزي شركت ملي نفت ايران – موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي ۲۲/۸/۱۳۸۶ ۲۲/۲/۱۳۸۸
۱۳ بهبود قراردادها و ارتقاي سيستم‌هاي مديريت پروژه‌هاي عملياتي آقايان دكتر علي رضاييان، دكتر غلامرضا گودرزي شركت ملي نفت ايران – موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي ۲۲/۸/۱۳۸۶ ۲۲/۲/۱۳۸۸
۱۴ بهينه‌سازي و يكپارچه‌سازي بانك اطلاعاتي و نرم‌افزارهاي كاربردي فني آقايان دكتر علي رضاييان، دكتر غلامرضا گودرزي شركت ملي نفت ايران – موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي ۲۲/۸/۱۳۸۶ ۲۲/۲/۱۳۸۸

رديف
عنوان طرح مجري نام سازمان تاريخ تصويب تاريخ خاتمه
۱۵ سيستم گزارش دهي مستمر فني آقايان دكتر علي رضاييان، دكتر غلامرضا گودرزي شركت ملي نفت ايران – موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي ۲۲/۸/۱۳۸۶ ۲۲/۲/۱۳۸۸
۲-۳- ماژول يكپارچگي زنجيره تأمين
۱۶ تعريف چشم‌انداز؛ خط‌مشي؛ استراتژي‌ها و مهندسي مجدد فرآيند درزنجيره تأمين آقايان دكتر علي رضاييان، مدرسي شركت ملي نفت ايران – موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي ۲۲/۸/۱۳۸۶ ۱۶/۳/۱۳۸۸
۱۷ طبقه‌بندي استاندارد كالا آقايان دكتر علي رضاييان، مدرسي شركت ملي نفت ايران – موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي ۲۲/۸/۱۳۸۶ ۱۹/۵/۱۳۸۷
۱۸ سفارشات و كنترل موجودي كالا آقايان دكتر علي رضاييان، دكتر امين عميد شركت ملي نفت ايران – موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي ۲۲/۸/۱۳۸۶ ۱/۲/۱۳۸۸
۱۹ منبع‌يابي شناسايي و ارزيابي تأمين كنندگان آقايان دكتر علي رضاييان، دكتر امين عميد شركت ملي نفت ايران – موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي ۲۲/۸/۱۳۸۶ ۱۰/۱۲/۱۳۸۷
۲۰ پژوهش و ساخت داخلي كالا آقايان دكتر علي رضاييان، دكتر سهرابي شركت ملي نفت ايران – موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي ۲۲/۸/۱۳۸۶ ۱۸/۱/۱۳۸۸
۲۱ بازرسي و خدمات فني كالا آقايان دكتر علي رضاييان، دكتر شريف‌پور شركت ملي نفت ايران – موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي ۲۲/۸/۱۳۸۶ ۲۲/۱/۱۳۸۸
۲۲ خريد و تداركات كالا آقايان دكتر علي رضاييان، دكتر سهرابي شركت ملي نفت ايران – موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي ۲۲/۸/۱۳۸۶ ۲/۳/۱۳۸۸
۲۳ امورگمركي، ترخيص و حمل و نقل كالا آقايان دكتر علي رضاييان، دكتر امين عميد شركت ملي نفت ايران – موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي ۲۲/۸/۱۳۸۶ ۱۲/۳/۱۳۸۸
۲۴ اموربيمه، بانك و پي‌گيري خسارات آقايان دكتر علي رضاييان، دكتر امين عميد شركت ملي نفت ايران – موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي ۲۲/۸/۱۳۸۶ ۱۲/۳/۱۳۸۸
۲۵ تحول عمليات كالا و انبارداري آقايان دكتر علي رضاييان، دكتر امين عميد شركت ملي نفت ايران – موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي ۲۲/۸/۱۳۸۶ ۱۰/۱۲/۱۳۸۷
۲۶ انجام و يكپارچگي اجزاء زنجيره تأمين آقايان دكتر علي رضاييان، دكتر شريف‌پور شركت ملي نفت ايران – موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي ۲۲/۸/۱۳۸۶ ۱۶/۳/۱۳۸۸
۲۷ سيستم مكانيزه يكنواخت و پيوسته كالا و مديريت فناوري اطلاعات و دانش شبكه‌ها آقايان دكتر علي رضاييان، مدرسي شركت ملي نفت ايران – موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي ۲۲/۸/۱۳۸۶ ۲۴/۱۲/۱۳۸۷
۳-۳- ماژول برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري براي سرمايه‌گذاري‌ها
۲۸ رابطه فرآيند برنامه‌ريزي بين واحدهاي عملياتي، سازمانهاي تابعه و برنامه‌ريزي تلفيقي آقايان دكتر علي رضاييان، دكتر محمداسماعيل فدائي‌نژاد شركت ملي نفت ايران – موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي ۲۲/۸/۱۳۸۶ ۲۹/۲/۱۳۸۸
۲۹ بهينه‌سازي فرآيند تصميم‌گيري سرمايه‌گذاري آقايان دكتر علي رضاييان، دكتر محمداسماعيل فدائي‌نژاد شركت ملي نفت ايران – موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي ۲۲/۸/۱۳۸۶ ۲۹/۲/۱۳۸۸

رديف
عنوان طرح مجري نام سازمان تاريخ تصويب تاريخ خاتمه
۳۰ بازبيني و كنترل برنامه و بودجه ارتقاي فرآيند آقايان دكتر علي رضاييان، دكتر بنائيان شركت ملي نفت ايران – موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي ۲۲/۸/۱۳۸۶ ۲۹/۲/۱۳۸۸
۳۱ بهينه‌سازي برنامه سرمايه‌گذاري‌ها با تصميمات سرمايه‌گذاري بين‌الملل آقايان دكتر علي رضاييان، دكتر شمس شركت ملي نفت ايران – موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي ۲۲/۸/۱۳۸۶ ۳۱/۳/۱۳۸۸
۳۲ مطالعه روشهاي تأمين مالي بين‌الملل با در نظر گرفتن ملاحظات قانوني آقايان دكتر علي رضاييان، دكتر حسن‌نژاد شركت ملي نفت ايران – موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي ۲۲/۸/۱۳۸۶ ۳۱/۳/۱۳۸۸
۴-۳- ماژول بازنگري ساختار و طراحي مجدد سازمان
۳۳ طراحي مجدد روابط شركت ملي نفت ايران آقايان دكتر علي رضائيان، دكتر احمدپور شركت ملي نفت ايران – مؤسسه مطالعات بين‌المللي انرژي ۲۲/۸/۱۳۸۶ ۳۱/۳/۱۳۸۸
۳۴ طراحي متدولوژي بازنگري ساختار و طراحي مجدد سازمان شركت ملي نفت ايران آقايان دكتر علي رضائيان، دكتر بهروز قليچ لي شركت ملي نفت ايران – مؤسسه مطالعات بين‌المللي انرژي ۲۲/۸/۱۳۸۶ ۲/۹/۱۳۸۷
۳۵ تعيين راهبردها و اهداف كلان سازماندهي در راستاي چشم‌انداز/ مأموريت نوين شركت ملي نفت ايران آقايان دكتر علي رضائيان، دكتر عباس عباسپور شركت ملي نفت ايران – مؤسسه مطالعات بين‌المللي انرژي ۲۲/۸/۱۳۸۶ ۳۱/۳/۱۳۸۸
۳۶ ارتقا و بهبود نظام ارزيابي و طبقه‌بندي مشاغل آقايان دكتر علي رضائيان، دكتر عباس عباسپور شركت ملي نفت ايران – مؤسسه مطالعات بين‌المللي انرژي ۲۲/۸/۱۳۸۶ ۳۱/۳/۱۳۸۸
۳۷ بسترسازي و توانمندسازي استراتژيك شركت‌ها/ مديريت‌ها آقايان دكتر علي رضائيان، دكتر عباس عباسپور شركت ملي نفت ايران – مؤسسه مطالعات بين‌المللي انرژي ۲۲/۸/۱۳۸۶ ۳۱/۳/۱۳۸۸
۳۸ ارزيابي عملكرد طراحي ساختار سازماني آقايان دكتر علي رضائيان، دكتر بهروز قليچ‌لي شركت ملي نفت ايران – مؤسسه مطالعات بين‌المللي انرژي ۲۲/۸/۱۳۸۶ ۲/۹/۱۳۸۷

ط – انتشارات
۱- كتابهاي تأليفي
۱- رضاييان، علي، اصول مديريت، چاپ اول، تهران، سازمان انتشارات سمت پاييز ۱۳۶۹٫
۲- رضاييان، علي، مديريت رفتار سازماني (مفاهيم، نظريه‌ها و كاربردها)، تهران، انتشارات دانشكده مديريت دانشگاه تهران، خرداد ماه ۱۳۷۲٫
۳- رضاييان، علي، تجزيه و تحليل و طراحي سيستم، تهران، انتشارات دانشكده مديريت دانشگاه تهران زمستان ۱۳۷۳٫
۴- رضاييان، علي، تجزيه و تحليل و طراحي سيستم، چاپ اول، تهران، سازمان انتشارات سمت، تابستان ۱۳۷۶٫
۵- رضاييان، علي، مباني سازمان و مديريت، چاپ اول، تهران، سازمان انتشارات سمت، تابستان ۱۳۷۹٫ (كتاب سال دانشگاهي)
۶- رضاييان، علي، مباني مديريت رفتار سازماني، چاپ اول، تهران، سازمان انتشارات سمت، زمستان ۱۳۷۹٫
۷- رضاييان، علي، سيستم اطلاعات مديريت (مدل سازي اطلاعات)، چاپ اول، تهران، سازمان انتشارات سمت، زمستان ۱۳۸۰٫
۸- رضاييان، علي، مديريت تعارض و مذاكره (مديريت رفتارسازماني پيشرفته)، چاپ اول، تهران، سازمان انتشارات سمت، پاييز ۱۳۸۲٫
۹- رضاييان، علي، اصول مديريت (ويراست ۲)، چاپ پانزدهم، تهران، سازمان انتشارات سمت، بهار ۱۳۸۳٫
۱۰- رضاييان، علي، مديريت رفتارهاي سياسي (مديريت رفتار سازماني پيشرفته)، چاپ اول، تهران، سازمان انتشارات سمت، تابستان ۱۳۸۳٫
۱۱- رضاييان، علي، مديريت فشار رواني (مديريت رفتار سازماني پيشرفته)، چاپ اول، تهران، سازمان انتشارات سمت، زمستان ۱۳۸۳٫
۱۲- رضاييان، علي، انتظار عدالت و عدالت در سازمان (مديريت رفتار سازماني پيشرفته)، چاپ اول، تهران، سازمان انتشارات سمت، تابستان ۱۳۸۴٫
۱۳- رضاييان، علي، تعامل انسان و سيستم اطلاعاتي (سيستم اطلاعات مديريت)، چاپ اول، تهران، سازمان انتشارات سمت، تابستان ۱۳۸۴٫
۱۴- رضاييان، علي، تيم‌سازي در قرن بيست و يكم (مديريت رفتار سازماني پيشرفته)، چاپ اول، تهران، سازمان انتشارات سمت، بهار ۱۳۸۶٫
۱۵- رضاييان، علي، رويكردهاي مديريت خويشتن (مديريت رفتار سازماني پيشرفته)، چاپ اول، تهران، سازمان انتشارات سمت، بهار ۱۳۹۰٫
۱۶- رضاييان، علي، اسدالله گنجعلي، مديريت عملكرد: چيستي، چرائي، چگونگي، چاپ اول، تهران، سازمان انتشارات دانشگاه امام صادق، تابستان ۱۳۹۰٫
۱۷- كشاورزي، حسينعلي، و علي رضاييان، مديريت دانش كاربردي، چاپ اول، تهران، سازمان انتشارات سمت، تابستان ۱۳۹۰٫

۲- مقاله‌ها
۱- رضاييان، علي “نتايج سيستم آموزشي غرب در ايران”، دانش مديريت، شماره ۱، تابستان ۱۳۶۷، ص ص ۸۳-۸۸
۲- رضـاييان، عـلي “تـجزيه و تـحليل مـراوده‌اي: نـيازي به نام مطرح شدن”، دانش مديريت، شماره ۲، پاييز ۱۳۶۷، ص ص ۱۰۶-۱۱۲٫
۳- رضاييان، علي “نوآوري در مديريت”، دانش مديريت، شماره ۳، زمستان ۱۳۶۷، ص ص ۹۷-۱۱٫
۴- رضاييان، علي “مسأله‌يابي و حل مسأله در مديريت”، دانش مديريت، شماره ۴، بهار ۱۳۶۸، ص ص ۱۲۱-۱۳۳٫
۵- رضاييان، علي “سازماندهي و هماهنگي در مديريت”، دانش مديريت، شماره ۵، تابستان ۱۳۶۸، ص ص ۱۳-۲۸٫
۶- رضاييان، علي “درآمدي بر تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها”، دانش مديريت، شماره ۶ و ۷، پاييز و زمستان ۱۳۶۸، ص ص ۱۱-۱۹٫
۷- رضـاييان، عـلي “مـكانـيزم تـداوم حـيات سـازمـانها در پـويـايي مـحيط”، دانش مديريت، شماره ۸، بهار ۱۳۶۹، ص ص ۵-۱۸٫
۸- رضاييان، علي “شريان حيات مديريت”، دانش مديريت، شماره ۹ و ۱۰، تابستان و پاييز ۱۳۶۹، ص ص ۱۲۱-۱۳۷٫
۹- رضاييان، علي “تنش‌زدائي در مـديريت”، فصلنامه مدرس، سال اول، شماره اول، پاييز ۱۳۶۹، ص ص ۱۰۱-۱۱۴٫
۱۰- رضاييان، علي “سيستمهاي اطلاعاتي مديريت”، دانش مديريت، شماره ۱۱، زمستان ۱۳۶۹، ص ص ۷۵-۸۴٫
۱۱- رضاييان، علي “نيروي انساني: عاملي استراتژيك”، دانش مديريت، شماره ۱۲، بهار ۱۳۷۰، ص ص ۸۸-۹۷٫
۱۲- رضاييان، علي “مديريت در عصر حكمت”، نشريه دانشكده حسابداري و مديريت دانشگاه علامه طباطبايي، دوره اول، شماره ۲، تابستان ۱۳۷۰، ص ص ۳۷-۴۵٫
۱۳- رضاييان، علي “هدفگذاري؛ مهمترين مهارت مديران”، دانش مديريت، شماره ۱۳، تابستان ۱۳۷۰، ص ص ۱۲-۲۰٫
۱۴- رضاييان، علي “كمال مديريت”، دانش مديريت، شماره ۱۴، پاييز ۱۳۷۰، ص ص ۸۴-۹۲٫
۱۵- رضاييان، علي”الفباي مديريت”، دانش مديريت، شماره ۱۵، زمستان ۱۳۷۰، ص ص ۸۷-۹۰٫
۱۶- رضاييان، علي “كاميابي فراخود”، دانش مديريت، شماره ۱۶، بهار ۱۳۷۱، ص ص ۸۴-۹۴٫
۱۷- رضاييان، علي “فرآيند معرفت‌پذيري”، دانش مديريت، شماره ۱۷، تابستان ۱۳۷۱، ص ص ۵۶-۶۵٫
۱۸- رضاييان، علي “رمز بقاي سازمان”، دانش مديريت، شماره ۱۸، پاييز ۱۳۷۱، ص ص ۶۱-۶۹٫
۱۹- رضـاييان، عـلي “بـرنامـه‌ريـزي ارتـباطات بـا خـود و ديـگران”، دانـش مـديريت، شـماره ۱۹، زمـستان ۱۳۷۱، ص ص ۶۷-۷۵٫
۲۰- رضاييان، علي “شريان حيات مديريت”، مديريت دولتي، شماره ۱۹، تابستان ۱۳۷۱، ص ص ۲۹-۳۵٫
۲۱- رضـاييان، عـلي “بـرنـامه‌ريـزي ارتـباطات بـا خـود و ديـگران – ۲″، دانـش مـديريت، شـماره ۲۰، بهار ۱۳۷۲، ص ص ۶۲-۷۴٫
۲۲- رضاييان، علي “گوش شنوا: زيربناي مهارت ارتباطي”، دانش مديريت، شماره ۲۱، تابستان ۱۳۷۲، ص ص ۶۲-۷۴٫
۲۳- رضاييان، علي “خود مديريتي”، دانش مديريت، شماره ۲۲، پاييز ۱۳۷۲، ص ص ۶۴-۷۳٫
۲۴- رضاييان، علي “مديريت مسير ترقي (راه پيشرفت) “، دانش مديريت، شماره ۲۳، زمستان ۱۳۷۲، ص ص ۵۸-۶۸٫
۲۵- رضـاييان، عـلي “گامي در زمينه كارآيي در جهان كميابي”، دو فصلنامه تحقيقات مالي، شماره ۱، زمستان ۱۳۷۲، ص ص ۳-.
۲۶- رضـاييان، عـلي “شناخت خرده سيستم و ساده‌سازي الگوي تعاملي آن”، دانش مديريت، شماره ۲۴، بهار ۱۳۷۳، ص ص ۳-۱۶٫
۲۷- رضاييان، علي “شناخت بافت سازماني”، دانش مديريت، شماره ۲۵، تابستان ۱۳۷۳، ص ص ۱۰-۲۲٫
۲۸- رضاييان، علي “مدلسازي مفهومي اطلاعات”، دانش مديريت، شماره ۲۶، پاييز ۱۳۷۳، ص ص ۱۳-۲۷٫
۲۹- رضـاييان، عـلي “طـراحي برنامه نظام يافته (۱) “، دانش مديريت، شماره ۲۷ و ۲۸، زمستان ۱۳۷۳ و بهار ۱۳۷۴، ص ص ۸۸-۱۰۲٫
۳۰- رضاييان، علي “طراحي برنامه نظام يافته (۲)”، دانش مديريت، شماره ۲۹ و ۳۰، تابستان و پاييز ۱۳۷۴، ص ص ۹۵-۱۱۳٫
۳۱- رضاييان، علي “معماي مديريت”، دانش مديريت، شماره ۳۱و ۳۲، زمستان ۱۳۷۴، و بهار ۱۳۷۵، ص ص ۸۷-۹۶٫
۳۲- رضـاييان، عـلي “مـديـريـت بـر مبناي ارزشهاي اسلامي”، دانش مديريت، شماره ۳۳ و ۳۴، تابستان و پاييز ۱۳۷۵، ص ص ۹۷-۱۰۲٫
۳۳- رضاييان، علي “طرح مطالعات تطبيقي در مديريت”، دانش مديريت، شماره ۳۵ و ۳۶، زمستان ۱۳۷۵ و بهار ۱۳۷۶، ص ص ۴-۱۱٫
۳۴- رضاييان، علي “سرمايه جاوداني”، خانة فرهنگ، شماره ۱۰، تابستان ۱۳۷۶،
۳۵- رضاييان، علي “سلول گرايي”، مديريت و توسعه، شماره ۶، پاييز ۱۳۷۹، ص ص ۳۸-۴۸٫
۳۶- رضاييان، علي “سازمان و مديريت در قرن بيست و يكم”، مدرس علوم انساني (مديريت)، سال پنجم، شماره ۱، بهار ۱۳۸۰ .
۳۷- رضاييان، علي “مديريت در بوتة مشاركت و توانمندسازي”، دانش حسابرسي، شماره ۱، تابستان ۱۳۸۰، ص ص ۸-۱۸٫
۳۸- رضاييان، علي و علي شهريار ارجمند “چگونگي بهبود روابط ميان اعضاي اجرايي طرحها”، مديريت و توسعه، شماره ۹، تابستان ۱۳۸۰، ص ص ۷۱-۷۸٫
۳۹- رضـاييان، عـلي “سياست در سازمان”، دو ماهنامه پيام صادق، شماره ۳۸، آذر و دي ۱۳۸۰، ص ص ۲۳-۲۶٫
۴۰- رضاييان، علي “مدير عصر اطلاعات”، پيام مديريت، شماره ۱، زمستان ۱۳۸۰، ص ص ۱۹-۴۲٫
۴۱- رضـاييان، علي “اثر راهبرد تكميل تدريجي نتيجه‌گرا بر يادگيري سازماني”، پيام مديريت، شماره ۲، بهار ۱۳۸۱، ص ص ۲۷-۴۷٫
۴۲- رضاييان، علي “تعارض: چالش مستمر مديران”، فصلنامه كمال مديريت، شماره ۷، بهار ۱۳۸۱، ص ص ۷-۲۶٫
۴۳- رضاييان، علي “سيستم كامل مديريت زمان”، فصلنامه سخن سمت، شماره ۱، بهار ۱۳۸۱، ص ص ۴۶-۲۶٫
۴۴- رضاييان، علي “نقش مدير عالي دانش در مديريت دانش”، فصلنامه مديريت، شماره ۳ و ۴، تابستان و پاييز ۱۳۸۱، ص ص ۱۵-۴۰٫
۴۵- رضـاييان، عـلي “مديريت زمان”، دو ماهنامه پيام صادق، شماره ۴۴، آذر و دي ۱۳۸۱، ص ص ۲۰-۲۲٫
۴۶- رضاييان، علي “نقش ساخت‌ها در پژوهشهاي مديريتي”، كمال مديريت، شماره ۲ و ۳، زمستان ۱۳۸۱ و بهار ۱۳۸۲، ص ص ۵-۱۶٫
۴۷- رضـاييان، عـلي “كمال مديريت”، فصلنامه ذخيرة ماندگار، شماره ۲۷، بهار ۱۳۸۲، ص ص ۱۹-.
۴۸- رضاييان، علي “انصاف جايگزين اعتماد”، فصلنامه فرهنگ مديريت، سال اول، شماره ۴، تابستان و پائيز ۱۳۸۲، ص ص ۵-۱۶٫
۴۹- رضـاييان، عـلي “مديريت قاطع و اثربخش”، فصلنامه وام ذخيرة ماندگار، شماره ۲۸، تابستان و پاييز ۱۳۸۲، ص ص ۲۲-.
۵۰- رضـاييان، عـلي “اسـتلزامـهاي مـديريت بـحران”، كـمال مـديريت، شـماره ۴ و ۵، زمستان ۱۳۸۲ و بهار ۱۳۸۳، ص ص ۱۵-۲۸٫
۵۱- رضـاييان، عـلي “انسان به عنوان پردازشگر اطلاعات”، پيام مديريت، شماره ۵ و ۶، زمستان ۱۳۸۲ و بهار ۱۳۸۳، ص ص ۱-۲۴٫
۵۲- رضاييان، علي “بررسي تطبيقي نظريه‌هاي علم مديريت با آموزه‌هاي اسلامي”، روش‌شناسي علوم انساني، سال نهم، شماره ۳۷، زمستان ۱۳۸۲، ص ص ۸-۳۵٫
۵۳- رضـاييان، عـلي “چرخة حيات دانش”، پيام مديريت، سال دوم، شماره ۷ و ۸، تابستان و پاييز ۱۳۸۳، ص ص ۳-۲۶٫
۵۴- رضـاييان، عـلي “نقش فناوري اطلاعات در انسجام سازماني”، پيام مديريت، سال سوم، شماره ۹ و ۱۰، زمستان ۱۳۸۳ و بهار ۱۳۸۴، ص ص ۵-۲۱٫
۵۵- رضـاييان، عـلي “هدايت از طريق چشم‌انداز و ارزشها”، فصلنامه سخن سمت، سال هشتم، شماره ۱۰، تابستان ۱۳۸۴، ص ص ۲۱-۳۰٫
۵۶- رضـاييان، عـلي و مهدي بابائي اهري، “طراحي مدلي براي تغيير رفتار با استفاده از ابزارهاي فراگرد تفكر نظريه محدوديتها”، مدرس علوم انساني (مديريت)، سال هشتم، شماره ۲، تابستان ۱۳۸۴، ص ص ۸۷-۱۰۶٫
۵۷- رضـاييان، عـلي، محمد شيخ‌زاده و محمدرضا عطاردي، “چشم‌انداز: در رأس هرم قدرت براي ثبات و پويايي سازمانها”، كمال مديريت، سال دوم، شماره ۶ و ۷، تابستان و پاييز ۱۳۸۴، ص ص ۱۵۵-۱۷۸٫
۵۸- رضـاييان، عـلي “عصر سرمايه اجتماعي و انساني”، پيام مديريت، سال سوم، شماره ۱۱ و ۱۲، تابستان و پاييز ۱۳۸۴، ص ص ۵-۲۲٫
۵۹- رضاييان، علي “نقش فناوريهاي جديد اطلاعات در تحول كسب و كارهاي سنتي”، پيك نور: فصلنامه دانشگاه پيام نور، سال سوم، شماره سوم، پاييز۱۳۸۴، ص ص ۴۲-۵۰٫
۶۰- رضاييان، علي “سيماي سازمان دانش محور”، فصلنامه مطالعات دفاعي استراتژيك، سال هفتم، شماره ۲۲، زمستان ۱۳۸۴، ص ص ۱۱-۲۴٫
۶۱- رضـاييان، عـلي “طراحي و اجراي مدل چشم‌انداز سازماني در پرتو چشم‌انداز ملي جمهوري اسلامي ايران”، كمال مديريت، سال سوم، شماره ۸، زمستان ۱۳۸۴ و بهار ۱۳۸۵، ص ص ۵-۲۳٫
۶۲- رضـاييان، عـلي و ميثم لطيفي، “رويكرد فرايند تحليل سلسله مراتبي براي وزن دهي به معيارهاي انتخاب مديران منابع انساني در بخش دولتي”، پيام مديريت، سال چهارم، شماره ۱۳ و ۴، زمستان ۱۳۸۴ و بهار ۱۳۸۵، ص ص ۳۱-۶۰٫
۶۳- سهرابي، بهمن و عـلي رضـاييان، “بررسي دوركاري در سازمان اقتصادي كوثر”، پيام مديريت، سال پنجم، شماره ۱۹ و ۲۰، تابستان و پاييز ۱۳۸۵، ص ص ۱۶۰-۱۷۴٫
۶۴- رضـاييان، عـلي، اسدلله گنجعلي و محمدرضا كريمي، “نظريه تصوير و استفاده آن در تصميم‌گيري فردي و سازماني”، انديشه مديريت، شماره ۱، بهار۱۳۸۶، ص ص ۷-۳۳٫
۶۵- رضـاييان، عـلي “نظام پژوهشي و نظم اجتماعي پژوهش”، فصلنامه پژوهش و حوزه، شماره ۲۹، بهار ۱۳۸۶، ص ص ۵۵-.
۶۶- كردنائيج، اسدالله، حسن اكبري و عـلي رضـاييان “بررسي موانع كارآفريني سازماني: مورد مطالعه شركت صنعت چوب شمال”، فصلنامه مدرس علوم انساني، شماره ۵۵، پاييز ۱۳۸۶، ص ص ۱۴۱-۱۶۰٫
۶۷- رضـاييان، عـلي و حجت‌الله رضازاده برفوئي، “ارايه الگوي بهينه آميخته بازاريابي خدمات با هدف افزايش خريد بيمه نامه‌هاي عمر و پس‌انداز (مطالعه موردي: شركت بيمه آسيا، استان تهران”، فصلنامه صنعت بيمه، شماره ۸۷، پاييز ۱۳۸۶، ص ص ۲۱-.
۶۸- رضـاييان، عـلي و ابراهيم تقي‌زاده، “بررسي تأثير سيستم فناوري اطلاعات بر ارايه خدمات مطلوب در سازمان كتابخانه‌ها، موزه‌ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي”، فصلنامه كتابداري و اطلاع‌رساني، شماره ۴۰، زمستان ۱۳۸۶، ص ص ۲۷۳-.
۶۹- عميد، امين، عـلي رضـاييان و مهدي باقري، “تحليل و بررسي تأثير برنامه‌ريزي راهبردي سيستمهاي اطلاعاتي در بهبود عملكرد مديريت زنجيره تأمين”، پيام مديريت، سال هفتم، شماره ۲۵، زمستان ۱۳۸۶، ص ص ۵-۳۲٫
۷۰- رضـاييان، عـلي و سيدعلي علوي، “خلاقيت در علوم انساني”، دو ماهنامه داخلي جشنواره بين‌المللي فارابي، شماره ۳، خرداد و تير ۱۳۸۷٫
۷۱- رضاييان، علي و عبدالعلي گشته‌گر “بررسي رابطه هوش هيجاني و تعهد سازماني”، پيام مديريت، شماره ۲۷، تابستان ۱۳۸۷، ص ص ۲۷-۳۹٫
۷۲- رضـاييان، عـلي “اثرزيرساخت فناوري اطلاعات براي چابكي راهبردي سازمان تأمين اجتماعي”، فصلنامة تأمين اجتماعي، شماره ۲۹، تابستان ۱۳۸۷، ص ص ۱۸۵-.
۷۳- رضـاييان، عـلي و فرج‌الله رحيمي “بررسي تأثير عدالت رويه‌اي و رفتار شهروندي سازماني با لحاظ كردن نقش اعتماد سازماني”، چشم‌انداز مديريت، سال هشتم، شماره ۲۹، زمستان ۱۳۸۷، ص ص ۶۹-۸۷٫
۷۴- رضـاييان، عـلي و ياسر سبحاني فرد “بررسي تبعات اجراي كوچك سازي در شركت خوشگوار”، چشم‌انداز مديريت: نشريه علمي پژوهشي، سال هشتم، شماره ۳۰، بهار ۱۳۸۸، ص ص ۱۲۷-۱۴۳٫
۷۵- رضـاييان، عـلي، ناصر شاهباز، عباس مقبل با عرض و اصغر مشبكي، “طراحي مدل سازماني در مديريت هزينه مورد زنجيره تأمين گروه صنعتي ايران خودرو”، مدرس علوم انساني: پژوهشهاي مديريت در ايران، فصلنامه علمي/ پژوهشي، دورة سيزدهم، شماره ۲، تابستان ۱۳۸۸، ص ص ۱۵۹-۱۸۰٫
۷۶- رضاييان، علي، حميدرضا اسماعيلي گيوي و عباس ابراهيمي “ارايه الگوي شكل‌گيري رهبري كاريزماتيك در سازمان از ديدگاه مديريت برنامه‌ريزي راهبردي”، مديريت دولتي، دوره ۱، شماره ۳، پاييز و زمستان ۱۳۸۸، ص ص ۳۵-۵۰٫
۷۷- رضـاييان، عـلي و فرزانه سلطاني، “معرفي مدل جامع و سيستمي مديريت استعداد جهت بهبود عملكرد فردي كاركنان صنعت نفت”، مديريت و منابع انساني در صنعت نفت، سال سوم، شماره ۸، پاييز ۱۳۸۸، ص ص ۷-۴۹٫
۷۸- رضـاييان، عـلي، اسدالله گنجعلي، “رويكرد چند سطحي و كاربرد آن در نظريه‌پردازي سازمان”، دو فصلنامه انديشه مديريت، سال سوم، شماره ۲، پـاييـز و زمـستـان ۱۳۸۸، ص ص ۵-۴۰٫
۷۹- رضـاييان، عـلي، علي محمد احمدوند و روح‌الله تولائي، “بررسي الگوهاي راهبرد مديريت دانش و راهبرد دانش در سازمانها”، دو ماهنامه توسعة انساني پليس، شماره ۲۷، بهمن و اسفند ۱۳۸۸، ص ص ۳۳- .
۸۰- رضـاييان، عـلي و محمدجواد نائيجي، “اثرات هيجان‌پذيري و شخصيت بر رضايت شغلي: مطالعه‌اي در صنعت نفت ايران”، چشم‌انداز مديريت بازرگاني، شماره ۳۳، زمستان ۱۳۸۸، ص ص ۴۹-.
۸۱- خائف الهي، احمدعلي، علي رضـاييان و رؤيا اسدي‌فرد “خدمتگزاري، شايستگي كليدي مديران دولتي ايران براساس صحيفه امام (ره)”، سال هفدهم، شـماره ۷۹، شـهريور ۱۳۸۹، ص ص ۹-۳۵٫
۸۲- رضـاييان، عـلي و ليلا ميرزاده، “تأثير برداشت كاركنان از عدالت سازماني بر رفتارهاي شهروندي سازماني آنان”، اخلاق در علوم و فناوري، سال پنجم، شماره‌هاي ۱و ۲، بهار و تابستان ۱۳۸۹، ص ص ۹۴-۱۰۲٫
۸۳- رضـاييان، عـلي، مريم اخوان خرازيان و ياسر سبحاني‌فرد “علل حياتي موفقيت و شكست پروژه‌هاي مهندسي مجدد فرآيندها”، انديشه‌هاي نوين در مديريت، سال اول، شماره اول، پاييز ۱۳۸۹، ص ص ۵۱-۷۵٫
۸۴- رضـاييان، عـلي و مجتبي لشگربلوكي، “هوشمندي رقابتي و تصميم‌گيري استراتژيك”، چشم‌انداز مديريت بازرگاني، شماره ۳۵، تابستان۱۳۸۹، ص ۴۳٫
۸۵- رضائيان، علي؛ قاسمي، محمد. بررسي رابطه بين مديريت تنوع و بهره وري نيروي انساني، فصلنامه چشم انداز مديريت دولتي، شماره ۴، زمستان ۱۳۸۹، ص ۹ .
۸۶- رضـاييان، عـلي، عباسعلي حاج كريمي، عادل آذر و حامد دهقانان “طراحي مدل مفهومي سنجش متوازن عملكرد در رسانة ملي؛ مورد مطالعه (شبكه خبر سيما)”، فصلنامه پژوهش‌هاي ارتباطي، سال هيجدهم، شماره ۱ (پياپي ۶۵)، بهار ۱۳۹۰، ص ص ۱۱۵-۱۴۲٫
۸۷- رضائيان، علي، حسن دانايي فر و ابوذر زنگويي نژاد، “طراحي الگوي مفهومي اندازه گيري دارايي دانشي- سرمايه فكري در سطح ملي” ، چشم انداز مديريت دولتي، شماره ۶، تابستان ۱۳۹۰، ص ص ۲۵٫
۸۸- رضائيان، علي، سيد عابد رضايي و خديجه اكبري، “بكارگيري تدابير سياسي بر مبناي سبك حل مساله (مورد مطالعه: كارمندان دانشگاه شهيد بهشتي)”، فصلنامه پژوهشنامه مديريت تحول، شماره ۵، ۱۳۹۰٫
۸۹- حاج كريمي، عباسعلي، علي رضائيان، عادل آذر، حامد دهقانان، ” تحليل ميان سطحي تاثير رهبري تحولي و روابط گروه كاري بر توانايي حل مساله ورفتارهاي نوآورانه كاركنان”، فصلنامه مطالعات مديريت راهبردي، شماره ۵، بهار ۱۳۹۰٫
۹۰- حاجي پور، بهمن؛ رضائيان، علي. طراحي الگوي سنجش ذهنيت مشترك در سازمان (مطالعه موردي: شركت هاي دارويي كشور(، دو ماهنامه دانشور رفتار، شماره ۴۷، تير ۱۳۹۰، ص ۶۷ .
۹۱- رضائيان، علي؛ هادي زاده مقدم، اکرم؛ نائيجي، محمدجواد. طراحي و تبيين الگوي رضايت بيماران در بيمارستانها : با تاكيد بر نقش هوش عاطفي، هوش معنوي و هيجان پذيري كادرهاي درماني، فصلنامه بيمارستان، سال دهم، شماره ۳، ۱۳۹۰، ص ۳۳ .
۹۲- رضائيان، علي؛ رامين مهر، حمید . نقش درك حمايت سازماني در رابطه‎ي بين ارتباطات موثر و كاركردهاي رفتار سازماني ، فصلنامه علوم مديريت ايران، شماره ۲۲، تابستان ۱۳۹۰ ص ۷۹
۹۳- حاج كريمي، عباسعلي؛ رضائيان، علي؛ هادي زاده مقدم، اکرم؛ بنيادي نائيني، علی . بررسي تاثير شايستگي هاي هوش عاطفي، شناختي و اجتماعي در شايستگي هاي مديران منابع انساني بخش دولتي ايران، دو فصلنامه انديشه مديريت راهبردي ، شماره ۹، بهار و تابستان ۱۳۹۰، ص ۲۲۳ .
۹۴- رضائيان، علي؛ حاتمي، سكينه؛ دستار، حسين. تبيين ارتباط مديريت مسير پيشرفت شغلي سازماني و رضايت از مسير پيشرفت شغلي ، مجله طب نظامي، شماره ۵۰، زمستان ۱۳۹۰، ص ۲۱۷ .
۹۵- حاج كريمي، عباسعلي؛ رضائيان، علي؛ هاديزاده، اكرم؛ بنيادي نائيني، علي. طراحي مدل شايستگي هاي مديران منابع انساني بخش دولتي در ايران، فصلنامه چشم انداز مديريت دولتي، شماره ۸، زمستان ۱۳۹۰، ص ۲۳٫
۹۶- اسدي فر، رويا؛ خائف الهي، احمدعلي؛ رضائيان، علي. مدل شايستگي مديران دولتي ايران ( بر اساس صحيفه امام (ره)) رويكرد استراتژي تئوري داده بنياد ، فصلنامه مديريت دولتي ، شماره ۸، زمستان ۱۳۹۰، ص ۷۵ .
۹۷- طبرسا، غلامعلي؛ رضائيان، علي؛ آذر، عادل؛ عليخاني، حميد. تبيين و طراحي مدل رسالت مسئوليت اجتماعي سازمان، فصلنامه مطالعات مديريت راهبردي، شماره ۸، زمستان ۱۳۹۰، ص ۸۳ .
۹۸- مباركي، محمدحسن؛ رضائيان، علي؛ مهرابي، روزا؛ اميرمحمد كلابي . مفهوم پردازي عوامل زمينه ساز در به كارگيري گزينه هاي ابتكاري در فرايند تصميم گيري كارآفرينان برتر ايراني (راهبرد تحقيقي گروه كانوني)، فصلنامه توسعه كارآفريني ، شماره ۱۵، بهار ۱۳۹۱، ص ۷ .
۹۹- حاج كريمي، عباسعلي؛ رضائيان، علي؛ عالم تبريز، اكبر؛ سلماني، مرتضي . تاثير ادراك از عدالت بر تعهد عاطفي، با لحاظ اثر ميان سطحي رهبري ملاحظه اي، فصلنامه چشم انداز مديريت دولتي، شماره ۹، بهار ۱۳۹۱، ص ۹ .
۱۰۰- نظرپوري، اميرهوشنگ؛ رضائيان، علي؛ طبرسا، غلامعلي. طراحي و تبيين مدل مزيت رقابتي مبتني بر هوشمندي سازماني در سازمان هاي دانش بنيان، فصلنامه تحقيقات بازاريابي نوين ، شماره ۴، بهار ۱۳۹۱، ص ۴۷-۷۲ .
۱۰۱- خاشعي، وحيد؛ حسيني، محمود؛ حاجي‌كريمي، عباسعلي؛ رضائيان، علي؛ لشكربلوكي، مجتبي. كاوشي بر الگوي كنترل راهبردي سازماني؛ رويكردي كاركردگرايانه و نمونه‌اي آرماني، دو فصلنامه انديشه مديريت راهبردي، شماره ۱۱، بهار و تابستان ۱۳۹۱، ص ۵-۳۴٫
۱۰۲- رضائيان، علي؛ نائيجي، محمدجواد . هوش فرهنگي در تعامل با كارآفريني استراتژيك، فصلنامه مطالعات مديريت راهبردي، شماره ۹، بهار ۱۳۹۱، ص ۱۵٫
۱۰۳- رضائيان، علي؛ قليچ لي، بهروز؛ نظري، حميدرضا. تاثير ويژگي هاي شغل بر خلق دانش، فصلنامه چشم انداز مديريت دولتي، شماره ۱۰، تابستان ۱۳۹۱،ص ۹ .
۱۰۴- رضائيان، علي؛ قليچ لي، بهروز؛ درويشي، فاطمه . تاثير ميزان بلوغ فرايندهاي فناوري اطلاعات بر تحقق نيازمنديهاي كسب و كار با رويكرد كوبيت ( مورد مطالعه : سازمان فاوا شهرداري اصفهان)، فصلنامه مدرس علوم انساني ( پژوهش هاي مديريت در ايران)، شماره ۷۸، زمستان ۱۳۹۱، ص ۶۳-۷۸٫
۱۰۵- طبرسا، غلامعلي؛ رضائيان، علي؛ نظرپوري، اميرهوشنگ. طراحي و تبيين مدل هوشمندي رقابتي مبتني بر هوشمندي سازماني در سازمان‌هاي دانش بنيان، پژوهشنامه مديريت اجرايي، سال چهارم، شماره ۷، ۱۳۹۱، ص ۳۷٫
۱۰۶- حاجي كريمي، عباسعلي؛ رضاييان، علي؛ عالم تبريز، اكبر؛ سلطاني، مرتضي . مدلي ميان سطحي براي تبيين ارتباط ادراك از حمايت سازماني، ادراك از احترام سازماني و مشاركت در تصميم گيري با تعهد سازماني(مطالعه موردي: اعضاي هيئت علمي دانشگاه هاي تهران) ، دو فصلنامه انديشه مديريت راهبردي ، شماره ۱۲، زمستان ۱۳۹۱، ص ۱۷۷-۲۰۰ .
۱۰۷- مباركي، محمدحسن؛ رضائيان، علي؛ مهرابي، روزا؛ كلابي، اميرمحمد . شناسايي ابعاد تاثيرگذار بر سطح پيچيدگي شناختي كارآفرينان تصميم گيرنده، پژوهش نامه مديريت تحول، شماره ۸، ۱۳۹۱ ص ۱۲۵
۱۰۸- دانايي فرد، حسن؛ امراللهي بيوكي، ناهيد ؛ فاني،علي اصغر؛ رضائيان، علي. كنكاشي پيرامون پيشآيندهاي موثر بر فرايند شكلگيري پديده بهروزي سازماني (مورد مطالعه : سازمانهاي دولتي)، مجله پژوهش هاي مديريت عمومي، شماره ۱۹، ۱۳۹۲ ص ۵-۲۴
۱۰۹- رضائيان، علي؛ ساغرواني، سيما. الگوي ارتباطي جريان اطلاعات در سازمان و ابعاد رضايت از ارتباطات سازماني، پژوهشنامه پردازش و مديريت اطلاعات، شماره ۷۵، پاييز ۱۳۹۲ ، ص ۱۲۱-۱۳۵٫
۱۱۰- طبرسا، غلامعلي؛ رضائيان، علي؛ حميدي زاده، محمدرضا؛ اخلاقي، سيد يحيي. طراحي الگوي ارتقاء عملكرد صادراتي براي صادركنندگان كشور افغانستان از طريق اطلاعات مرتبط با بازار و بنگاه و به واسطه مديريت آميزه بازاريابي، فصلنامه چشم انداز مديريت بازرگاني، شماره ۴۷، تابستان ۱۳۹۲، ص ۱۳۷٫
۱۱۱- تولايي، روح اله؛ بامداد صوفي، جهانيار؛ رضائيان، علي؛ صالحي صدقياني، جمشيد. ارائه الگوي توسعه شبكه هاي دانش در هاب‌هاي پژوهش و فناوري صنعت نفت با استفاده از الگوهاي جهاني، فصلنامه مطالعات راهبردي جهاني شدن، شماره ۱۳، زمستان ۱۳۹۲، ص ۵۵٫
۱۱۲- رضائیان، علی ؛ عاشوری، جواد. تاثیر سنخ شخصیتی و نوع محیط بر تصمیم گیری متقابل اعضاء تیم های کاری، چشم انداز مدیریت دولتی، شماره ۱۵، پاییز ۱۳۹۲، ص ۳۷- ۱۵٫
۱۱۳- رضائیان، علی ؛ عبدالهی نیسیانی، علی. ارائه و تبیین مدل سیستمی رفتار انسان از منظر قرآن کریم، چشم انداز مدیریت دولتی، شماره ۱۶، زمستان ۱۳۹۲، ص ۸۹- ۱۱۳٫
۱۱۴- كاظمي، سيد حسين؛ دانائي فرد، حسن؛ رضائيان، علي؛ آذر،عادل. ساختن براي ماندن در «اداره»: فهم پويايي هاي ساخت اجتماعي واقعيت در پرتو قوم نگاري سازماني، فصلنامه پژوهش هاي مديريت منابع سازماني، شماره ۱۱، پاييز ۱۳۹۲، صص ۷۱-۸۸٫
۱۱۵- مرتضوی، سعید؛ رحیم نیا، فریبرز؛ رضائیان، علی؛ چیت سازیان، علیرضا. شناخت محتوای قرارداد روانشناختی دراعضای هیات علمی (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد)، اندیشه مدیریت راهبردی، شماره ۱۴، پاییز و زمستان ۱۳۹۲، صص۹۹-۱۲۲٫
۱۱۶- رضائيان، علي؛ اسدالله زاده، حامد. عوامل بازدارنده فساد اداري از نگاه اميرالمومنين علي (ع) ، دو فصلنامه اسلام و پژوهش هاي مديريتي، شماره ۹، پاييز و زمستان ۱۳۹۳ ص ۷۵-۵۷٫
۱۱۷- رضائيان، علي؛ فرتوك زاده، حميدرضا؛ رجبي نهوجي، ميثم؛ لطفي فروشاني، نيما. مدل سازي پوياي مسائل برون سپاري پروژه هاي سيستم هاي اطلاعاتي: مطالعه موردي شركت خدمات انفورماتيك، فصلنامه مدرس علوم انساني ( پژوهش هاي مديريت در ايران)، شماره ۸۴، تابستان ۱۳۹۳، ص ۵۵٫
۱۱۸- رضاييان، علي؛ قجاوند، سميه. نوآوري اجتماعي در ايران، ماهنامه كار و جامعه، شماره ۱۷۳، مهر ۱۳۹۳، ص ۴٫
۱۱۹- رضائیان، علی؛ خندان، علی اصغر؛ گنجعلی، اسدالله؛ مریدیان، حسن. بالندگی اعضای هیات علمی در دانشگاه ها( مورد مطالعه اعضای هیئت علمی دانشگاه امام صادق)، فصلنامه علمی – پژوهشی فرهنگ در دانشگاه اسلامی، سال چهارم، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۳، ص ۵۱۴-۴۹۱٫
۱۲۰- رضائیان, علی؛ دری, بهروز؛ طبرسا, غلامعلی؛ آقایی، علی. تحلیل مؤلفه‌های مدیریت دانش بومی و آثار آن بر خودباوری و قابلیت فردی دانشجویان رشته مدیریت، چشم انداز مدیریت دولتی، شماره ۱۷، بهار ۱۳۹۳، ص ۳۶-۱۵٫
۱۲۱- رضایی, عابد؛ رضاییان علی. بررسی انتقادی ده تعریف مدیریت و ارائه تعریف مختار ، چشم انداز مدیریت دولتی، شماره ۱۷، بهار ۱۳۹۳، ص ۱۱۶-۸۵٫
۱۲۲- رضائیان, علی؛ دری, بهروز؛ طبرسا, غلامعلی؛ آقایی،علی. تبیین راهبرد بازمهندسی اثربخشی رشته مدیریت در آموزش عالی، مطالعات مدیریت راهبردی، شماره ۲۰، زمستان ۱۳۹۳، ص ۱۰۷-۷۹٫
۱۲۳- حسینی، سید محمود؛ رضائیان، علی؛ قره چه، منیژه؛ پریزادی، عیسی. توسعه یک چارچوب مفهومی جدید از سیستم های کنترل سازمانی مبتنی بر نگاه بسته ای، چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، شماره ۲۰ ، زمستان ۱۳۹۳، ص ۸۷ – ۶۷٫
۱۲۴- رضائیان، علی؛ باقری، روح اله؛ صباغ، پریسا. بررسی تاثیر مدیریت دانش و یادگیری سازمانی خلاق بر عملکرد سازمانی (مطالعه موردی شرکتهای دانش بنیان)، فصلنامه مدیریت دانش سازمانی ، سال اول شماره ۱، پاییز ۱۳۹۳، صص ۱۹ – ۱٫
۱۲۵- طبرسا، غلامعلي؛ رضائيان، علي؛ هاديزاده مقدم، اكرم؛ جمالي نظري، آرزو . طراحي و تبيين الگوي مديريت فلات زدگي شغلي در سازمان هاي ايراني (مورد مطالعه: وزارت صنعت، معدن و تجارت)، فصلنامه مديريت سازمان هاي دولتي ، سال سوم، شماره ۱، زمستان ۱۳۹۳، صص ۹۰-۱۰۳٫
۱۲۶- مهرباني، فاطمه؛ قبادي، صغري؛ رضائيان، علي. بررسي اثر و رابطه بين اقتصاد دانش بنيان و بهره وري كل عوامل توليد؛ مطالعه موردي كشورهاي توسعه يافته، نوظهور و در حال توسعه ، دو فصلنامه جستارهاي اقتصادي ايران، شماره ۲۱، بهار و تابستان ۱۳۹۳، صص ۱۲۵-۱۶۰٫
۱۲۷- حسيني ، سيد محمود؛ رضائيان ، علي؛ قره‌چه ، منيژه؛ پريزادي، عيسي . پيكربندي سازوكارهاي كنترلي در شركت هاي نوآور، مجله مديريت نوآوري، سال سوم، شماره ۳، پاييز ۱۳۹۳ صص ۱- ۳۲٫
۱۲۸- رضاييان، علي؛ مرادي، پريناز. ارزيابي مولفه هاي موثر بر ميزان همراستايي استراتژي هاي فناوري اطلاعات و استراتژي هاي تعاملي (مطالعه موردي: هلدينگ عمران و حمل و نقل تامين)، فصلنامه تامين اجتماعي، شماره ۴۴، زمستان ۱۳۹۳، ص ۱۵۵٫دا
۱۲۹- رضاييان، علي؛ محمدي فر، يوسف؛ موسي پور، نعمت الله . ميزان انطباق عملكرد دريافتي از رفتار كاركنان و انتظارات مراجعين از سازمان هاي دولتي ، فصلنامه پژوهش هاي مديريت منابع انساني، شماره ۱۹، بهار ۱۳۹۴، صص ۱-۱۸ .
۱۳۰- ابوالفضلی ، سید ابوالفضل؛ سالار، جمشید؛ رضائیان، علی. ارتباط مدیریت کارآفرینانه، بازارگرایی و عملکرد، چشم انداز مدیریت بازرگانی ، شماره ۲۱، بهار ۱۳۹۴، ص ۱۳۹-۱۲۳٫
۱۳۱- شکوهیار، سجاد؛ رضاییان، علی ؛ ذوالفقاری، سارا . خوشه بندي داده هاي تصادفات جاده اي با استفاده از فنون داده كاوي، مطالعات پژوهشي راهورایران، شماره ۱۴، پاییز ۱۳۹۴، ص۷۹-۴۷٫
۱۳۲- صفاجو، آناهیتا ؛ رضاییان، علی ؛ شکوهیار، سجاد. تاثير مولفه هاي هوش هيجاني بر تسهيم دانش استراتژيك: موردكاوي مديريت اكتشاف شركت ملي نفت ايران، اکتشاف و تولید نفت و گاز، شماره ۱۲۵، مرداد۱۳۹۴٫
۱۳۳- طالب پور، علیرضا ؛ مظاهری حسین آبادی، الهام؛ رضائیان، علی. شناسایی گره های قدرت در شبکه های اجتماعی به کمک داده کاوی، پژوهش‌های مدیریت در ایران، دوره ۱۹، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۴، صص ۱۸۲-۱۶۱٫
۱۳۴- رضاييان، علي؛ محمدي فر ، يوسف؛ موسي پور، نعمت الله . ميزان انطباق عملكرد دريافتي از رفتار كاركنان و انتظارات مراجعين از سازمان هاي دولتي ، فصلنامه پژوهش هاي مديريت منابع انساني، شماره ۱۹، بهار ۱۳۹۴ صص ۱-۱۸٫

۳- مقاله‌ها به انگليسي
۱- Rezaian, Ali, “Western Education, Social and Cultural Change in Iran”, Danesh-e-Modiriat (Management Knowledge) No.5, Summer 1989, PP.110-115.
۲- Rezaian, Ali, “The Mission of World Universities in the 1990َs: Mismatches between Human Needs and Scientific Objectives”, Management Knowledge No.14, Fall 1991, PP.100-103.
۳- Rezaian, Ali, “The Core of Management Life”, Modiriyat-e-Dolati (Public Administration) No.19, Summer 1992, PP.29-35.
۴- Rezaian, Ali, M.E. Givi, H.E. Givi, and M.B Nasrabadi, “The Relationship Between Organizational Justice and Organizational Citizenship Behaviors: The Mediating Role of Organizational Commitment, Satisfaction and Trust”, Research Journal of Business Management, 4 (2):2010, PP.112-120.
۵- Bolhari, Alireza, Ali Rezaian, and Jafar Bolhari, “The Relation ship Between Quality of Work Life and Demographic Characteristics of Information Technology Staffs”, IT Management, No.3, Fall 2010, PP. 10-14.
۶- Hassanzadeh, Hamidreza, and Ali Rezaian, “Design of Business Excellence Model for Service Enterprises in Iran”, Business Management Vol. 3, No.3, 2010, PP. 12-24.
۷- Bolhari, Alireza, Ali Rezaian, Jafar Bolhari and Sona Bairamzadeh, “Occupational Stress Level among Information Technology Professionals in Iran”, IT Management, No 4, Winter 2010, PP. 15-19
۸- Rezaian, Ali and others, “Examining the Effect of the service Quality on the visa card Passenger Satisfaction concerning in Gheshem Island”, Asian Journal of Development, Vol. 6, No.1, June 2012.
۹- Rezaeian,Ali, Sajjad Shokouhyar and Fariba Dehghan,”Measuring Customers Satisfaction of E-Commerce Sites: Using Clustering Techniques (Case Study: Nyazco Website)” International Journal Of Management, Accounting And Economics (IJMAE), ISSN: 2383-2126 [Acceptance Letter].
۱۰- Bagheria, R., Rezaeian, A. and Fazlaly, A. “A mathematical model to evaluate knowledge in the knowledge-based organizations”, Scientia Iranica E (2015) 22(6), 2716-2721.

۴- سرمقاله‌هادردانش مديريت: مجله دانشكده علوم اداري ومديريت بازرگاني دانشگاه تهران
۱- رضاييان، علي”بجاي مقدمه” دانش مديريت، شماره ۱، تابستان ۱۳۶۷
۲- رضاييان، علي “تأثير عام فرهنگ در منظومه انديشه”، دانش مديريت، شماره ۲، پاييز ۱۳۶۷، ص ص ۱-۲٫
۳- رضاييان، علي “تحول مديريت”، دانش مديريت، شماره ۳، زمستان ۱۳۶۷، صص ۱-۳٫
۴- رضاييان، علي “در رهگذر تأمل”، دانش مديريت، شماره ۴، بهار ۱۳۶۷، ص ص ۱-۳٫
۵- رضاييان، علي “چهارچوب تصميم‌گيري با ملاحظات ارزش اخلاقي” دانش مديريت، شماره ۵، تابستان ۱۳۶۷، ص ص ۳-۴٫
۶- رضاييان، علي “تطور يا تكامل”، دانش مديريت، شماره ۶ و ۷، پاييز و زمستان ۱۳۶۸، ص ص ۳-۴٫
۷- رضاييان، علي “استقلال در مديريت”، دانش مديريت، شماره ۸، بهار ۱۳۶۹، صص ۳-۴٫
۸- رضاييان، علي “ناهماهنگي جهت‌گيرهاي علمي و نيازهاي انساني”، دانش مديريت، شماره ۹ و ۱۰، تابستان و پاييز ۱۳۶۹، ص ص ۳-۶٫
۹- رضاييان، علي “پيش‌بيني: آينده‌اي در حال”، دانش مديريت، شماره ۱۱، زمستان ۱۳۶۹، ص ص ۳-۴٫
۱۰- رضاييان، علي “تصميم‌گيري و ارزشها”، دانش مديريت، شماره ۱۲، بهار ۱۳۷۰، ص ص ۳-۴٫
۱۱- رضاييان، علي “آمارگران حسي”، دانش مديريت، شماره ۱۳، تابستان ۱۳۷۰، ص ص ۳-۴٫
۱۲- رضاييان، علي”كارآيي و كارآمدي:مهمترين مسووليت مديران”، دانش مديريت، شماره ۱۴، پاييز ۱۳۷۰، ص۳٫
۱۳- رضاييان، علي “شايستگيهاي مديريتي براي دنياي متلاطم”، دانش مديريت، شماره ۱۵، زمستان ۱۳۷۰، ص ۳٫
۱۴- رضاييان، علي “سيستم كامل مديريت زمان”، دانش مديريت، شماره ۱۶، بهار ۱۳۷۱، ص ص ۳-۴٫
۱۵- رضاييان، علي “مسائل فردا، راه حلهاي امروز”، دانش مديريت، شماره ۱۷، تابستان ۱۳۷۱، ص ۴٫
۱۶- رضاييان، علي “خودباختگان”، دانش مديريت، شماره ۱۸، پاييز ۱۳۷۱، ص ۴٫
۱۷- رضاييان، علي “برخورد آراء در سازمان”، دانش مديريت، شماره ۱۹، زمستان ۱۳۷۱، ص ۴٫
۱۸- رضاييان، علي “سبكهاي مخاطره‌اي”، دانش مديريت، شماره ۲۰، بهار ۱۳۷۲، ص ص ۴-۵٫
۱۹- رضاييان، علي “انتخاب استراتژيك”، دانش مديريت، شماره ۲۱، تابستان ۱۳۷۲، ص ۴٫
۲۰- رضاييان، علي “انعطاف يا عدم انعطاف”، دانش مديريت، شماره ۲۲، پاييز ۱۳۷۲، ص ص ۴-۵٫
۲۱- رضاييان، علي “هم پيمانهاي استراتژيك”، دانش مديريت، شماره ۲۳، زمستان ۱۳۷۲، ص ۴٫
۲۲- رضاييان، علي “رويارويي با واقعيت”، دانش مديريت، شماره ۲۴، بهار ۱۳۷۳، ص ۲٫
۲۳- رضاييان، علي “به جاي رقابت”، دانش مديريت، شماره ۲۵، تابستان ۱۳۷۳، ص ۲٫
۲۴- رضاييان، علي “مديريت اعتماد”، دانش مديريت، شماره ۲۶، پاييز ۱۳۷۳، ص ص ۲-۳٫
۲۵- رضاييان، علي “صورت ذهني سازمان”، دانش مديريت، شـماره ۲۷ و ۲۸، زمـستـان ۱۳۷۳ و بـهار ۱۳۷۴، ص ص ۲-۳٫
۲۶- رضاييان، علي “ابزارهاي كهنه، پروازهاي بلند”، دانش مديريت، شـماره ۲۹ و ۳۰، تـابستان و پاييز ۱۳۷۴، ص ص ۲-۳٫
۲۷- رضاييان، علي “شاخص غالب: اصل وحدت و هماهنگي”، دانش مديريت، شماره ۳۱ و ۳۲، زمستان ۱۳۷۴ و بهار ۱۳۷۵، ص ص ۲-۴٫
۲۸- رضاييان، علي “نخستين شرط”، دانش مديريت، شماره ۳۳ و ۳۴، تابستان و پاييز ۱۳۷۵، ص ص ۲-۳٫
۲۹- رضاييان، علي”تجلي اعتدال”، دانش مديريت، شماره ۳۵و ۳۶، زمستان ۱۳۷۵ وبهار۱۳۷۶، ص ص ۲-۳٫

۵- مقاله‌ها در سمينارها و كنفرانس‌هاي داخلي و خارجي
۱- رضاييان، علي “مهارت‌هاي مدير”، اولين سمينار جايگاه مديريت در نظام جمهوري اسلامي ايران دانشگاه تبريز، زمستان ۱۳۶۷٫
۲- رضاييان، علي “عدم هماهنگي ميان نيازهاي انسان و اهداف علمي”، كنفرانس اداري و ادواري رؤساي دانشگاه‌ها و اتحاديه‌هاي بين‌المللي دانشگاه‌ها در فنلاند، ۱۴/۵/۱۳۶۹ الي ۲۰/۵/۱۳۶۹٫
۳- رضاييان، علي “ضرورت نگاهي دوباره به ساختار اداري نظام جمهوري اسلامي ايران”، اولين كنگره بزرگ نهادهاي انقلاب اسلامي، ۱۷-۱۹ بهمن ماه ۱۳۶۹٫
۴- رضاييان، علي “كمال سازمان و مديريت”، سمينار تحول نظام اداري ايران، دانشگاه تربيت مدرس، ۱۴-۱۶ ديماه ۱۳۷۰٫
۵- رضاييان، علي “شريان حيات مديريت”، چهارمين سمينار بين‌المللي مديريت اسلامي، مركز آموزش مديريت دولتي، ۱۷-۲۱ مرداد ماه ۱۳۷۱٫
۶- رضاييان، علي “مديريت كار و تأثير آن در فرهنگ كار”، سمينار تكامل فرهنگ كار، وزارت كار و اموراجتماعي، ۲۸ و ۲۹ ديماه ۱۳۷۱٫
۷- رضاييان، علي “ضرورت تطبيق ساختار و استراتژي‌هاي دانشگاه‌هاي جهان با نيازهاي انسان”، سومين كنفرانس ميان دوره‌اي رؤساي دانشگاه‌هاي جهان، ۲۷-۳۰ مهر ماه ۱۳۷۴٫
۸- رضاييان، علي “همسازي كاركنان با نقش خويش و ديگران”، همايش علمي – كاربردي بهبود كيفيت آموزش عمومي، آذر ماه ۱۳۷۴، ص ص ۶۱۴-۶۱۵٫
۹- رضاييان، علي “كنترل در عصر توانمندسازي”، همايش نظارت و بازرسي، سازمان بازرسي كل كشور، ۱۳۷۵٫
۱۰- رضاييان، علي “مديريت و رهبري يا جلوه‌هاي كمال”، همايش مديريت و رهبري در اسلام، ۱۳۷۵٫
۱۱- رضاييان، علي “وجدان كاري”، بررسي راههاي عملي حاكميت وجدان كاري و انضباط اجتماعي دي ماه، ۱۳۷۶، ص ص ۱۰۳-۱۱۸٫
۱۲- رضاييان، علي “نقش سازمانهاي نظارت و بازرسي در حفظ حقوق شهروندان”، آمبودزمان (سازمان نظارت و بازرسي كل كشور، زمستان ۱۳۶۷، ص ص ۳۱۹-۳۲۷٫
۱۳- رضاييان، علي “رمز خلاقيت: شور و اشتياق فراوان”، نخستين همايش علمي – سراسري بررسي ويژگيها و عوامل خلاقيت و ابتكار عمل رزمندگان اسلام در دفاع مقدس و راهبردهاي آن در سازمان نظامي دانشگاه امام حسين (ع) واحد اصفهان، ۱۳۸۱٫
۱۴- Rezaian, Ali, “Dynamic Control Systems”, ACUSAI
۱۵- رضاييان، علي “بسترسازي شكل‌گيري رفتار علوي با استفاده از عدالت رويه‌اي”، همايش رفتار علوي، دانشگاه شاهد، ۱۳۸۱٫
۱۶- رضاييان، علي “دانشگاه و صنعت در آيينه ارتباطات”، همايش ارتباط دانشگاه و صنعت دانشگاه علم و صنعت، .
۱۷- رضاييان، علي “مديريت بحران”، همايش مديريت بلاياي طبيعي، مؤسسه آموزش عالي علمي – كاربردي هلال احمر ايران، وابسته به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران، اسفند ۱۳۸۱٫
۱۸- Rezaian, Ali, “Designing Business Excellence Model for Service Enterprises in Iran”, Asia – Pacific Researchers in Organization Studies (APROS) 11th international Colloquium Melbourne, Australia, December, 2005.
۱۹- رضاييان، علي “چالشهاي فناوري اطلاعات از منظر اخلاق”، دومين همايش منطقه‌اي اخلاق و فناوري اطلاعات، وزارت ارتباطات، ۲۲-۲۳ آذرماه ۱۳۸۵٫
۲۰- رضاييان، علي و ديگران “توليد و توزيع محتوا براي ابزارهاي سيار”، اولين كنفرانس ملي دولت همراه، ۹ و ۱۰ دي ماه ۱۳۸۸٫
۲۱- میری نژاد، سید محمد باقر؛ رضائیان، علی؛ طالب پور، علیرضا؛ “مدیریت نوآوری با استفاده از هوش تجاری” ، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و کارآفرینی ، ۲۷و ۲۸ بهمن ماه ۱۳۸۹٫
۲۲- رضائيان، علي؛ فخاري، مجتبي؛ چكاو، رويا ” تفكر كوانتومي راهكاري در حل مسائل سازماني (مقايسه ديدگاه سنتي و كوانتومي)”، كنفرانس بين المللي توسعه و تعالي كسب و كار، ۱۳۹۳٫
۲۳- رضائيان، علي ؛ زارع ، علي ؛ زارع رواسان، احد “ارائه مدل ارزيابي موفقيت سيستمهاي برنامهريزي منابع سازمان در ايران”، اولين همايش منطقه اي پژوهشها و راه كارهاي نوين در حسابداري و مديريت، ۱۳۹۱٫
۲۴- رضائیان، علی؛ شکوهیار، سجاد؛ مرادی، پریناز. “ارائه مدلی برای همراستایی استراتژی فناوری اطلاعات و استراتژیک های کسب و کار “، دومین کنگره بین المللی مهندسی برق، علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات، ۱۳۹۴٫
۲۵- رضائیان، علی؛ شکوهیار، سجاد؛ دهقان، فریبا. “خوشه بندی مشتریان فروشگاه های اینترنتی به منظور سنجش رضایت مشتریان”، کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه کسب و کار،۶ الی۷ آبان ۱۳۹۴٫
۲۶- اسدی فرد، رویا؛ رضائیان، علی؛ حقیقی، مسعود. “چارچوب شادی عمومی در ایران”، کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی، ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴٫
۲۷- شیدائی، منصور؛ طالب پور، علیرضا؛ رضائیان، علی. “آینده نگاری تحقیق وتوسعه فناوری اطلاعات در ایران: موانع، چالش‌ها و سازمان های اثربخش”، دومین کنفرانس ملی آینده پژوهی، ۱۷ خرداد ۱۳۹۴٫
۲۸- رضاییان، علی؛ شکوهیار، سجاد ؛ ناصری، سپیده . “خوشه بندي و تحليل رفتار مشتريان دريافت كننده خدمات اينترنت:مطالعه موردي در يكي از شركت هاي ارائه دهنده خدمات اينترنت”، كنگره بين المللي مديريت، اقتصاد و توسعه كسب و كار، ۶ و ۷ آبان ۱۳۹۴٫

۶- انتشار مجله‌هاي علمي پژوهشي مديريت
۱- دانش مديريت مجله دانشكده مديريت دولتي و بازرگاني دانشگاه تهران تابستاه ۱۳۶۷ مدير مسئول و سردبير
۲- بررسيهاي حسابداري مجله دانشكده مديريت دولتي و بازرگاني دانشگاه تهران پاييز ۱۳۷۱ مدير مسئول
۳- تحقيقات مالي مجله دانشكده مديريت دولتي و بازرگاني دانشگاه تهران زمستان ۱۳۷۲ مدير مسئول
۴- چشم‌انداز مديريت (پيام مديريت سابق) فصلنامه دانشكده مديريت و حسابداري دانشگاه شهيد بهشتي زمستان ۱۳۸۰ سردبير
۵- كمال مديريت فصلنامه دانشكده مديريت و حسابداري دانشگاه شهيد بهشتي بهار ۱۳۸۱ مدير مسئول و سردبير
۷- عضويت در هيأت تحريريه نشريات علمي پژوهشي
۱- مجله علوم انساني جمهوري اسلامي ايران ۲۲/۱۲/۱۳۶۷
۲- فصلنامه علوم انساني مدرس (دانشگاه تربيت مدرس) ۱۳۶۷
۳- مجله روان شناسي و علوم تربيتي (دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران) ۱۳۸۰
۴- مجله فرهنگ مديريت (مجتمع آموزش عالي قم) ۱۳۸۲
۵- فصلنامه پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش عالي (موسسه پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش عالي) از ۲۶/۸/۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹
۶- دو ماهنامه دانشور رفتار دانشگاه شاهد …………………………. ۱۳۸۶
۷- فصلنامه پژوهشهاي ارتباطي (سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران) پاييز ۱۳۸۷
۸- فصلنامه توسعه كارآفريني دانشكده كارآفريني دانشگاه تهران ۲۳/۱۰/ ۱۳۸۶
۹- فصلنامه مدرس علوم انساني پژوهشهاي مديريت در ايران (دانشگاه تربيت مدرس) ۱۳۸۵
۱۰- فصلنامه مطالعات دفاعي استراتژيك (دانشگاه عالي دفاع) ۱۳۸۷
۱۱- نشريه مديريت دولتي (دانشكده مديريت دانشگاه تهران) ۱۰/۹/۱۳۸۷
۱۲- دو فصلنامه انديشه مديريت راهبردي (دانشكده معارف اسلامي و مديريت دانشگاه امام صادق (ع)) …………………………. پاييز ۱۳۸۸
۱۳- فصلنامه دانش حسابرسي (ديوان محاسبات) ……………………………. ۱۳۸۸
۱۴- Journal of Global Entrepreneurship Research 1388/8/11
۱۵- Iranian Journal of Management Studies. (JJMS) University of Tehran, Qom University College.