شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

رزومه دکتر محمود حکمت‌نیا

مشخصات عمومی

نام و نام خانوادگی نام پدر محل صدور تاریخ تولد
محمود حکمت‌نیا علی ابرکوه 1342

                                                                                                                                               

مرتبه علمی پایه عنوان علمی سمت اجرایی وضعیت استخدام تاریخ استخدام
دانشیار 16 عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق معاون علمی پژوهشی رسمی 1378

               

تلفن محل کار مسقتیم دورنگار نشانی محل کار
5-37603571

88501064

37603583

88742326

37602997

8876792

قم/ بلوار پانزده خرداد / کوی شهید میثمی/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

تهران / خ شهید بهشتی / خ احمد قصیر / ک پژوهشگاه / پ 2 / ط 3 غربی


مدارج تحصیلی

 

ردیف مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال دریافت مدرک
1 کارشناسی حقوق تهران (پردیس قم) ایران 1373
2 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی تربیت مدرس ایران 1376
3 دکتری حقوق خصوصی تربیت مدرس ایران 1383
4 درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم ایران 1379

فعاليت‌هاي پژوهشي

كتاب‌ها (تحقیق، طرح پژوهشی و…)

رديف نام كتاب تأليف / ترجمه محل نشر سال نشر ملاحظات
1 اصطلاح‌نامه اصول فقه (گروهی) تأليف دفتر تبلیغات اسلامی 1376
2 اصطلاح‌نامه علوم قرآنی (گروهی) تأليف دفتر تبلیغات اسلامی 1376
3 آرای عمومی تأليف پژوهشگاه ‌فرهنگ و انديشه اسلامي 1382
4 کتاب انگلیسی برای دانشجویان علوم انسانی تأليف مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران 1384
5 کتاب انگلیسی برای دانشجویان علوم انسانی ترجمه انتشارات تربیت 1385
6 مسئولیت مدنی در فقه امامیه تأليف پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامي 1386
7 فلسفه حقوق خانواده (گروهی) تأليف پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي و شورای فرهنگی اجتماعی زنان 1386
8 مبانی مالکیت فکری تأليف پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي 1386
9 فلسفه نظام حقوق زن تألیف پژوهشگاه ‌فرهنگ و انديشه اسلامي و مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری 1390
10 حقوق و مسئولیت‌های فردی و اجتماعی زن تألیف پژوهشگاه ‌فرهنگ و انديشه اسلامي و مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری 1390
11 حقوق زن و خانواده تألیف پژوهشگاه ‌فرهنگ و انديشه اسلامي و مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری 1390
12 فلسفه مالکیت فکری ترجمه و تحقیق پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي 1391

مقالات علمی ـ پژوهشی

رديف نام مقاله تأليف / ترجمه محل ارائه شماره مجله ملاحظات
1 مسئولیت مدنی ناشی از اضرار به مالکیت فکری تأليف نامه مفید شماره 43 تابستان 1383 علمی ـ پژوهشی
2 نظریه کار و مالکیت و کاربرد آن در مالکیت فکری تأليف نامه مفید شماره 46 زمستان 1383 علمی ـ پژوهشی
3 بررسی فقهی و اقتصادی مالکیت فکری تأليف اقتصاد اسلامی شماره 33 بهار 1388 علمی ـ پژوهشی
4 مصادیق حقوق مالکیت فکری در صنعت ورزش تألیف حقوق اسلامی شماره 23 زمستان 1388 علمی ـ پژوهشی
5 تحولات بین‌المللی در حوزه حمایت حقوقی از نشانه‌های جغرافیایی با تأکید بر فرش‌های ایرانی تألیف حقوق اسلامی شماره 27 زمستان 1389 علمی ـ پژوهشی
6 نظریه لاضرر به مثابه نظریه با تاکید بر حقوق خانواده تألیف مطالعات راهبردي زنان شماره 51 بهار 1390 علمی ـ پژوهشی
7 مسئولیت مدنی ناشی از عدم ارائه اطلاعات در فراورده‌های دارویی تألیف حقوق اسلامی شماره 29 تابستان 1390 علمی ـ پژوهشی
8 مباني اخلاق زيستي و جايگاه آن در نظام حقوق اسلامي تألیف حقوق اسلامی شماره 33 پاییز 1392 علمی ـ پژوهشی
9 نظریه حق از منظر محمد حسین غروی اصفهانی تالیف حقوق اسلامی شماره 34 زمستان 1392 علمی پژوهشی
10 قواعد بنیادین در حقوق و روش‌شناسی احراز و توسعه آنها تألیف مجموعه مقالات علمی پژوهشی بهار 1393 علمی پژوهشی
مقالات علمی ـ ترویجی / تخصصی
1 تبیین نظریه منطقه الفراغ تأليف فصلنامه اقتصاد اسلامی (شماره 8) بهار 1382
2 مروری بر حقوق اخلاقی مالکیت فکری و مبانی اعتبار آن تألیف فصلنامه فقه و حقوق (شماره 5) تابستان 1384
3 بومی‌سازی نهادهای حقوقی با رویکرد اسلامی تأليف فصلنامه فقه و حقوق (شماره 7) زمستان 1384
4 جایگاه مبانی نظری در فهم و ترسیم نظام مالکیت فکری تأليف فصلنامه فقه و حقوق (شماره 8) بهار 1385
5 مذاق شریعت تأليف فصلنامه فقه و حقوق (شماره 9) تابستان 1385
6 مخالفت با مالکیت فکری ترجمه فصلنامه فقه و حقوق (شماره 10) پاییز 1385
7 مسئولیت مدنی در قرآن تألیف فصلنامه فقه و حقوق (شماره 15) زمستان 1386
8 مساله‌شناسی با تأکید بر حوق زن و خانواده تألیف دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده، ش 53، ص 68ـ95 پاییز و زمستان 1389
9
سایر مقالات
1 بررسی اصل 24 قانون اساسی تألیف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی زمستان 1378
2 بیعت از دیدگاه امام علی (ع) تأليف دانشنامه امام علی (ع) (جلد 5) 1380
3 اصلاحات در دستگاه قضایی تألیف کتاب نقد (شماره 16)
4 روش تحلیل و ارزیابی حقوق زنان تأليف کتاب نقد (شماره 17)
5 حقوق المرأة بین الواقع المعیش و المواثیق الدولیه تألیف کتاب المنهاج (شماره 9) بهار 1381
6 حقوق زنان تألیف کتاب نقد (شماره )
7 نقد کتاب اعدام در آمریکا تألیف کتاب نقد (شماره )
8 قانون‌مداری و انقلاب اسلامی تألیف جرعه جاری (شماره )
9 تطبیع أصول و مؤسسات الأنظمة الدخیلة فی نظام الحقوق الاسلامی تألیف همایش تونس پاییز 1383
10 مبانی اخلاق کارگزاران تألیف مجموعه مقالات کنگره اخلاقی و عرفانی امام خمینی(ره) زمستان 1384
11 فهم نظام‌مند حقوق اسلام تأليف همایش هرمنوتیک اتریش بهار 1385
12 حقوق خانواده تأليف دانشنامه اسلام تابستان 1385
13 فلسفه حقوق تأليف مجموعه مقالات فلسفه‌های مضاف پاییز 1385
14 مبانی فقهی مالکیت فکری تألیف به سفارش مجمع تشخیص مصلحت نظام تابستان 1386
15 مسئولیت مدنی در قرآن تألیف دانشنامه قرآن‌شناسی تابستان 1386
16 ویژگی‌های نظام حقوق خانواده در اسلام تألیف همایش نقش خانواده در جامعه امروزی مسکو پاییز 1387
17 تعامل بین تمدنی با تأکید بر حقوق تألیف همایش اقتدار علمی، اقتدار ملی زمستان 1387
18 ظرفیت حقوق و خانواده تألیف همایش بین‌المللی حقوق خانواده زمستان 1387
19 کلیات نظام حقوق زن در اسلام تألیف دانشنامه فرهنگ فاطمی زمستان 1388
20 مبانی، منابع و روش حقوق زن تألیف دانشنامه فرهنگ فاطمی زمستان 1388
21 نظریه‌پردازی و نظام‌پردازی در حوزه زنان تألیف مطالعات خانواده زمستان 1388
22 حقوق شهروندی و حقوق مالكیت فكری تألیف همایش ملی حقوق شهروندی در ایران 1404
23 منطقه فراغ تالیف همایش بین المللی فقه و حقوق زمستان 1390
24 منطق تقنین تألیف همایش ملی بازخوانی فقهی حقوقی نهادهای جمهوری اسلامی اردیبهشت 91
25 درامدی بر نظریه حقوقی اسلام تألیف کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی اردیبهشت 91
26 چيستي و چرايي حقوق اديان تأليف همايش ملي حقوق اديان مهرماه 91
27 جايگاه کرامت در نظام حقوقي اسلام از منظر روش‌شناسي تأليف همايش ملي صيانت از کرامت انساني در انديشه حقوقي اسلام مهرماه 91
28 دیدگاه امام خمینی پیرامون حقوق بشر تألیف
29 کلیات حقوق نظام حقوق زن تألیف دانشنامه فاطمی فروردین 1393
30 روش‌شناسی حقوق زن تألیف دانشنامه فاطمی فروردین 1393

سایر فعالیت‌های پژوهشی

رديف عنوان فعالیت نوع فعالیت به سفارش سال تهیه ملاحظات
1 تدوین سرفصل‌های رشته فلسفه فقه و حقوق (گروهی) طراحی سازمان برنامه‌ریزی دروس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1386 اتمام یافته
2 مبانی ارزشی و بینشی نقشه جامع علمی کشور طراحی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور 1387 اتمام یافته
3 تدوین سرفصل‌های درس مالکیت فکری برای رشته حقوق اقتصادی طراحی دانشگاه تهران (پردیس قم) 1387 اتمام یافته
4 تدوین سرفصل‌های رشته علوم و معارف قرآن كریم گرایش مطالعات زن و خانواده در اسلام طراحی دانشگاه علوم و معارف قرآن كریم 1390
5


حضور در کرسی‌‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره

  عنوان کرسی نوع کرسی تاریخ برگزاری محل برگزاری سطح حضور
1 ترسیم نظام مالکیت فکری بر اساس مبانی نظری نظریه‌پردازی پاییز 1385 دبیرخانه دین‌پژوهان نظریه‌پرداز
2 حکم ظاهری بودن ارش در پرتوی جامعیت شریعت نظریه‌پردازی زمستان 1385 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی داور
3 نقد دائرةالمعارف فقه مقارن نقد بهار 1387 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ناقد
4 نقد مدل حقوقی ایران نقد زمستان 1387 دانشگاه علامه طباطبایی ناقد
5 نظام دفاعی اسلام نوآوری پاییز 1388 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی داور
6 تبیین باب ضمان نفوس نظریه‌پردازی بهار 1389 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ناقد
7 مصلحت در فقه امامییه نظریه‌پردازی پاییز 90 حوزه امام رضا دبیر علمی
8 فرزندخواندگی نواوری زمستان 90 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ناقد


حضور در همایش‌های علمی

  عنوان همایش تاریخ برگزاری محل برگزاری موسسه برگزار کننده سطح حضور
1 کنگره اخلاقی و عرفانی امام خمینی (ره) زمستان 1384 قم تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) ارائه مقاله
2 همایش بزرگداشت جلال‌الدین آشتیانی پاییز 1385 قم پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ارائه مقاله
3 همایش بزرگداشت راغب اصفهانی پاییز 1385 اصفهان آیسسکو و پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی مدیر گروه
4 همایش زن،‌ انقلاب اسلامی، هویت بازیافته زمستان 1385 تهران معاونت بسیج خواهران نمسا سخنرانی و شرکت در  میزگرد و همکاری در طراحی همایش
5 همایش معنویت، عفاف و خانواده زمستان 1386 تهران مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

وزارت خارجه

شرکت در جلسات شورای عالی برنامه‌ریزی و شورای علمی
6 همایش نقد و بررسی قانون احوال شخصیه افغانستان پاییز 1387 افغانستان مؤسسه کاتب سخنران و ارزیاب و میهمان ویژه
7 همایش نقش خانواده در جامعه امروزی پاییز 1387 روسیه سفارت جمهوری اسلامی ایران در روسیه ارائه مقاله
8 همایش بین‌المللی حقوق خانواده زمستان 1387 تهران مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ارائه مقاله و سخنرانی و مدیریت علمی کمیته مبانی
9 همایش اقتدار علمی، اقتدار ملی زمستان 1387 تهران دانشگاه عالی دفاع ملی ارائه مقاله و سخنرانی
10 همایش نواندیشی دینی پاییز 1388 تهران دانشگاه شهید بهشتی سخنران و طراحی و میزگردهای پیش‌همایش
11 همایش طرح هدی زمستان 1388 تهران بسیج سپاه سیدالشهداء سخنران و طراحی همایش
12 همایش جهانی زنان (ضرورت طراحی منشور خانواده) زمستان 1388 تهران نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه سخنران
13 همایش حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط بهار 1389 تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سخنران
14 همایش بین المللی فقه و حقوق زمستان 1390 قم مرکز تحقیقات مجلس ارایه مقاله
15 همایش ملی حقوق شهروندی در ایران 1404 دانشگاه آزاد
16 همایش بین المللی فقه و قانون زمسنان 1390 قم مركز فقهی مجلس سخنران
17 همایش صیانت از کرامت انسانی پاییز 1391 قم کمیسیون حقوق بشر اسلامی سخنران با عنوان «جایگاه کرامت انسانی در نظام حقوقی از منظرروش‌شناسی»
18 همایش اندیشه راهبردی زن و خانواده زمستان 1391 زاهدان مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری سخنرانی با عنوان ضرورت نظریه پردازی
19 همایش اندیشه راهبردی زن و خانواده زمستان 1391 اهواز مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری سخنرانی با عنوان ضرورت نظریه پردازی
20 همایش حقوق ادیان 1391
21 دومین کنگره علوم انسانی اسلامی بهار 1392 تهران سالن همایش‌های صدا و سیما ارائه مقاله
22 همایش فقه و قانون  منطقه فراغ و وظیفه حاکم تهران سخنرانی


حضور در نشست‌ها، هم‌اندیشی‌‌ها یا کارگاه‌های علمی

 

 

عنوان هم‌اندیشی/ کارگاه تاریخ برگزاری سطح برگزاری محل برگزاری سطح حضور
1 8 جلسه مالکیت فکری پاییز 1384 میزگرد رادیو معارف سخنران
8 جلسه تعبد و عقلانیت پاییز 1384 میزگرد رادیو معارف سخنران
2 8 جلسه مسئولیت مدنی تابستان 1385 میزگرد رادیو معارف سخنران
3 27 جلسه فلسفه فقه بهار 1385 میزگرد رادیو معارف سخنران
4 4 جلسه مسائل مستحدثه پاییز 1385 میزگرد رادیو معارف سخنران
5 مالکیت فکری پاییز 1385 نشست علمی دانشگاه قم سخنران
6 نشست علمی مسئولیت مدنی بهار 1386 نشست علمی جامعه العلوم الاسلامی سخنران
7 فقه مالکیت فکری بهار 1386 نشست علمی شبکه 1 سیمای جمهوری اسلامی ایران سخنران
8 3 جلسه فلسفه حقوق خانواده تابستان 1386 کارگاه علمی آموزشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی سخنران
9 استقلال نظام مالکیت فکری پاییز 1386 نشست علمی مرکز پژوهشهای حقوق مالکیت فکری مؤسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران سخنران
10 کپی‌رایت در اسلام و نظامهای حقوقی معاصر زمستان 1386 نشست علمی جامعه العلوم الاسلامی سخنران
11 حقوق خانواده زمستان 1386 نشست علمی نمایندگی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد مرکز منطقه 8 و 12 سخنران
12 حقوق بشر و مالکیت فکری تابستان 1387 نشست علمی کمیسیون حقوق بشر اسلامی سخنران
13 پرسش‌های فقهی در مواجهه با دانش حقوق بهار 1388 نشست علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و دفتر تبلیغات اسلامی سخنران
14 نظام جامع حقوق زن تابستان 1388 نشست علمی مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری سخنران
15 بررسی مالکیت فکری از منظر حقوق انسانی