شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

رزومه دکتر محمود حکمت‌نیا

مشخصات عمومی

نام و نام خانوادگی نام پدر محل صدور تاریخ تولد
محمود حکمت‌نیا علی ابرکوه ۱۳۴۲

                                                                                                                                               

مرتبه علمی پایه عنوان علمی سمت اجرایی وضعیت استخدام تاریخ استخدام
دانشیار ۱۶ عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق معاون علمی پژوهشی رسمی ۱۳۷۸

               

تلفن محل کار مسقتیم دورنگار نشانی محل کار
۵-۳۷۶۰۳۵۷۱

۸۸۵۰۱۰۶۴

۳۷۶۰۳۵۸۳

۸۸۷۴۲۳۲۶

۳۷۶۰۲۹۹۷

۸۸۷۶۷۹۲

قم/ بلوار پانزده خرداد / کوی شهید میثمی/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

تهران / خ شهید بهشتی / خ احمد قصیر / ک پژوهشگاه / پ ۲ / ط ۳ غربی


مدارج تحصیلی

 

ردیف مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال دریافت مدرک
۱ کارشناسی حقوق تهران (پردیس قم) ایران ۱۳۷۳
۲ کارشناسی ارشد حقوق خصوصی تربیت مدرس ایران ۱۳۷۶
۳ دکتری حقوق خصوصی تربیت مدرس ایران ۱۳۸۳
۴ درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم ایران ۱۳۷۹

فعاليت‌هاي پژوهشي

كتاب‌ها (تحقیق، طرح پژوهشی و…)

رديف نام كتاب تأليف / ترجمه محل نشر سال نشر ملاحظات
۱ اصطلاح‌نامه اصول فقه (گروهی) تأليف دفتر تبلیغات اسلامی ۱۳۷۶
۲ اصطلاح‌نامه علوم قرآنی (گروهی) تأليف دفتر تبلیغات اسلامی ۱۳۷۶
۳ آرای عمومی تأليف پژوهشگاه ‌فرهنگ و انديشه اسلامي ۱۳۸۲
۴ کتاب انگلیسی برای دانشجویان علوم انسانی تأليف مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران ۱۳۸۴
۵ کتاب انگلیسی برای دانشجویان علوم انسانی ترجمه انتشارات تربیت ۱۳۸۵
۶ مسئولیت مدنی در فقه امامیه تأليف پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامي ۱۳۸۶
۷ فلسفه حقوق خانواده (گروهی) تأليف پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي و شورای فرهنگی اجتماعی زنان ۱۳۸۶
۸ مبانی مالکیت فکری تأليف پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي ۱۳۸۶
۹ فلسفه نظام حقوق زن تألیف پژوهشگاه ‌فرهنگ و انديشه اسلامي و مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ۱۳۹۰
۱۰ حقوق و مسئولیت‌های فردی و اجتماعی زن تألیف پژوهشگاه ‌فرهنگ و انديشه اسلامي و مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ۱۳۹۰
۱۱ حقوق زن و خانواده تألیف پژوهشگاه ‌فرهنگ و انديشه اسلامي و مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ۱۳۹۰
۱۲ فلسفه مالکیت فکری ترجمه و تحقیق پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي ۱۳۹۱

مقالات علمی ـ پژوهشی

رديف نام مقاله تأليف / ترجمه محل ارائه شماره مجله ملاحظات
۱ مسئولیت مدنی ناشی از اضرار به مالکیت فکری تأليف نامه مفید شماره ۴۳ تابستان ۱۳۸۳ علمی ـ پژوهشی
۲ نظریه کار و مالکیت و کاربرد آن در مالکیت فکری تأليف نامه مفید شماره ۴۶ زمستان ۱۳۸۳ علمی ـ پژوهشی
۳ بررسی فقهی و اقتصادی مالکیت فکری تأليف اقتصاد اسلامی شماره ۳۳ بهار ۱۳۸۸ علمی ـ پژوهشی
۴ مصادیق حقوق مالکیت فکری در صنعت ورزش تألیف حقوق اسلامی شماره ۲۳ زمستان ۱۳۸۸ علمی ـ پژوهشی
۵ تحولات بین‌المللی در حوزه حمایت حقوقی از نشانه‌های جغرافیایی با تأکید بر فرش‌های ایرانی تألیف حقوق اسلامی شماره ۲۷ زمستان ۱۳۸۹ علمی ـ پژوهشی
۶ نظریه لاضرر به مثابه نظریه با تاکید بر حقوق خانواده تألیف مطالعات راهبردي زنان شماره ۵۱ بهار ۱۳۹۰ علمی ـ پژوهشی
۷ مسئولیت مدنی ناشی از عدم ارائه اطلاعات در فراورده‌های دارویی تألیف حقوق اسلامی شماره ۲۹ تابستان ۱۳۹۰ علمی ـ پژوهشی
۸ مباني اخلاق زيستي و جايگاه آن در نظام حقوق اسلامي تألیف حقوق اسلامی شماره ۳۳ پاییز ۱۳۹۲ علمی ـ پژوهشی
۹ نظریه حق از منظر محمد حسین غروی اصفهانی تالیف حقوق اسلامی شماره ۳۴ زمستان ۱۳۹۲ علمی پژوهشی
۱۰ قواعد بنیادین در حقوق و روش‌شناسی احراز و توسعه آنها تألیف مجموعه مقالات علمی پژوهشی بهار ۱۳۹۳ علمی پژوهشی
مقالات علمی ـ ترویجی / تخصصی
۱ تبیین نظریه منطقه الفراغ تأليف فصلنامه اقتصاد اسلامی (شماره ۸) بهار ۱۳۸۲
۲ مروری بر حقوق اخلاقی مالکیت فکری و مبانی اعتبار آن تألیف فصلنامه فقه و حقوق (شماره ۵) تابستان ۱۳۸۴
۳ بومی‌سازی نهادهای حقوقی با رویکرد اسلامی تأليف فصلنامه فقه و حقوق (شماره ۷) زمستان ۱۳۸۴
۴ جایگاه مبانی نظری در فهم و ترسیم نظام مالکیت فکری تأليف فصلنامه فقه و حقوق (شماره ۸) بهار ۱۳۸۵
۵ مذاق شریعت تأليف فصلنامه فقه و حقوق (شماره ۹) تابستان ۱۳۸۵
۶ مخالفت با مالکیت فکری ترجمه فصلنامه فقه و حقوق (شماره ۱۰) پاییز ۱۳۸۵
۷ مسئولیت مدنی در قرآن تألیف فصلنامه فقه و حقوق (شماره ۱۵) زمستان ۱۳۸۶
۸ مساله‌شناسی با تأکید بر حوق زن و خانواده تألیف دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده، ش ۵۳، ص ۶۸ـ۹۵ پاییز و زمستان ۱۳۸۹
۹
سایر مقالات
۱ بررسی اصل ۲۴ قانون اساسی تألیف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی زمستان ۱۳۷۸
۲ بیعت از دیدگاه امام علی (ع) تأليف دانشنامه امام علی (ع) (جلد ۵) ۱۳۸۰
۳ اصلاحات در دستگاه قضایی تألیف کتاب نقد (شماره ۱۶)
۴ روش تحلیل و ارزیابی حقوق زنان تأليف کتاب نقد (شماره ۱۷)
۵ حقوق المرأة بین الواقع المعیش و المواثیق الدولیه تألیف کتاب المنهاج (شماره ۹) بهار ۱۳۸۱
۶ حقوق زنان تألیف کتاب نقد (شماره )
۷ نقد کتاب اعدام در آمریکا تألیف کتاب نقد (شماره )
۸ قانون‌مداری و انقلاب اسلامی تألیف جرعه جاری (شماره )
۹ تطبیع أصول و مؤسسات الأنظمة الدخیلة فی نظام الحقوق الاسلامی تألیف همایش تونس پاییز ۱۳۸۳
۱۰ مبانی اخلاق کارگزاران تألیف مجموعه مقالات کنگره اخلاقی و عرفانی امام خمینی(ره) زمستان ۱۳۸۴
۱۱ فهم نظام‌مند حقوق اسلام تأليف همایش هرمنوتیک اتریش بهار ۱۳۸۵
۱۲ حقوق خانواده تأليف دانشنامه اسلام تابستان ۱۳۸۵
۱۳ فلسفه حقوق تأليف مجموعه مقالات فلسفه‌های مضاف پاییز ۱۳۸۵
۱۴ مبانی فقهی مالکیت فکری تألیف به سفارش مجمع تشخیص مصلحت نظام تابستان ۱۳۸۶
۱۵ مسئولیت مدنی در قرآن تألیف دانشنامه قرآن‌شناسی تابستان ۱۳۸۶
۱۶ ویژگی‌های نظام حقوق خانواده در اسلام تألیف همایش نقش خانواده در جامعه امروزی مسکو پاییز ۱۳۸۷
۱۷ تعامل بین تمدنی با تأکید بر حقوق تألیف همایش اقتدار علمی، اقتدار ملی زمستان ۱۳۸۷
۱۸ ظرفیت حقوق و خانواده تألیف همایش بین‌المللی حقوق خانواده زمستان ۱۳۸۷
۱۹ کلیات نظام حقوق زن در اسلام تألیف دانشنامه فرهنگ فاطمی زمستان ۱۳۸۸
۲۰ مبانی، منابع و روش حقوق زن تألیف دانشنامه فرهنگ فاطمی زمستان ۱۳۸۸
۲۱ نظریه‌پردازی و نظام‌پردازی در حوزه زنان تألیف مطالعات خانواده زمستان ۱۳۸۸
۲۲ حقوق شهروندی و حقوق مالكیت فكری تألیف همایش ملی حقوق شهروندی در ایران ۱۴۰۴
۲۳ منطقه فراغ تالیف همایش بین المللی فقه و حقوق زمستان ۱۳۹۰
۲۴ منطق تقنین تألیف همایش ملی بازخوانی فقهی حقوقی نهادهای جمهوری اسلامی اردیبهشت ۹۱
۲۵ درامدی بر نظریه حقوقی اسلام تألیف کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی اردیبهشت ۹۱
۲۶ چيستي و چرايي حقوق اديان تأليف همايش ملي حقوق اديان مهرماه ۹۱
۲۷ جايگاه کرامت در نظام حقوقي اسلام از منظر روش‌شناسي تأليف همايش ملي صيانت از کرامت انساني در انديشه حقوقي اسلام مهرماه ۹۱
۲۸ دیدگاه امام خمینی پیرامون حقوق بشر تألیف
۲۹ کلیات حقوق نظام حقوق زن تألیف دانشنامه فاطمی فروردین ۱۳۹۳
۳۰ روش‌شناسی حقوق زن تألیف دانشنامه فاطمی فروردین ۱۳۹۳

سایر فعالیت‌های پژوهشی

رديف عنوان فعالیت نوع فعالیت به سفارش سال تهیه ملاحظات
۱ تدوین سرفصل‌های رشته فلسفه فقه و حقوق (گروهی) طراحی سازمان برنامه‌ریزی دروس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۸۶ اتمام یافته
۲ مبانی ارزشی و بینشی نقشه جامع علمی کشور طراحی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ۱۳۸۷ اتمام یافته
۳ تدوین سرفصل‌های درس مالکیت فکری برای رشته حقوق اقتصادی طراحی دانشگاه تهران (پردیس قم) ۱۳۸۷ اتمام یافته
۴ تدوین سرفصل‌های رشته علوم و معارف قرآن كریم گرایش مطالعات زن و خانواده در اسلام طراحی دانشگاه علوم و معارف قرآن كریم ۱۳۹۰
۵


حضور در کرسی‌‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره

  عنوان کرسی نوع کرسی تاریخ برگزاری محل برگزاری سطح حضور
۱ ترسیم نظام مالکیت فکری بر اساس مبانی نظری نظریه‌پردازی پاییز ۱۳۸۵ دبیرخانه دین‌پژوهان نظریه‌پرداز
۲ حکم ظاهری بودن ارش در پرتوی جامعیت شریعت نظریه‌پردازی زمستان ۱۳۸۵ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی داور
۳ نقد دائرةالمعارف فقه مقارن نقد بهار ۱۳۸۷ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ناقد
۴ نقد مدل حقوقی ایران نقد زمستان ۱۳۸۷ دانشگاه علامه طباطبایی ناقد
۵ نظام دفاعی اسلام نوآوری پاییز ۱۳۸۸ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی داور
۶ تبیین باب ضمان نفوس نظریه‌پردازی بهار ۱۳۸۹ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ناقد
۷ مصلحت در فقه امامییه نظریه‌پردازی پاییز ۹۰ حوزه امام رضا دبیر علمی
۸ فرزندخواندگی نواوری زمستان ۹۰ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ناقد


حضور در همایش‌های علمی

  عنوان همایش تاریخ برگزاری محل برگزاری موسسه برگزار کننده سطح حضور
۱ کنگره اخلاقی و عرفانی امام خمینی (ره) زمستان ۱۳۸۴ قم تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) ارائه مقاله
۲ همایش بزرگداشت جلال‌الدین آشتیانی پاییز ۱۳۸۵ قم پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ارائه مقاله
۳ همایش بزرگداشت راغب اصفهانی پاییز ۱۳۸۵ اصفهان آیسسکو و پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی مدیر گروه
۴ همایش زن،‌ انقلاب اسلامی، هویت بازیافته زمستان ۱۳۸۵ تهران معاونت بسیج خواهران نمسا سخنرانی و شرکت در  میزگرد و همکاری در طراحی همایش
۵ همایش معنویت، عفاف و خانواده زمستان ۱۳۸۶ تهران مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

وزارت خارجه

شرکت در جلسات شورای عالی برنامه‌ریزی و شورای علمی
۶ همایش نقد و بررسی قانون احوال شخصیه افغانستان پاییز ۱۳۸۷ افغانستان مؤسسه کاتب سخنران و ارزیاب و میهمان ویژه
۷ همایش نقش خانواده در جامعه امروزی پاییز ۱۳۸۷ روسیه سفارت جمهوری اسلامی ایران در روسیه ارائه مقاله
۸ همایش بین‌المللی حقوق خانواده زمستان ۱۳۸۷ تهران مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ارائه مقاله و سخنرانی و مدیریت علمی کمیته مبانی
۹ همایش اقتدار علمی، اقتدار ملی زمستان ۱۳۸۷ تهران دانشگاه عالی دفاع ملی ارائه مقاله و سخنرانی
۱۰ همایش نواندیشی دینی پاییز ۱۳۸۸ تهران دانشگاه شهید بهشتی سخنران و طراحی و میزگردهای پیش‌همایش
۱۱ همایش طرح هدی زمستان ۱۳۸۸ تهران بسیج سپاه سیدالشهداء سخنران و طراحی همایش
۱۲ همایش جهانی زنان (ضرورت طراحی منشور خانواده) زمستان ۱۳۸۸ تهران نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه سخنران
۱۳ همایش حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط بهار ۱۳۸۹ تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سخنران
۱۴ همایش بین المللی فقه و حقوق زمستان ۱۳۹۰ قم مرکز تحقیقات مجلس ارایه مقاله
۱۵ همایش ملی حقوق شهروندی در ایران ۱۴۰۴ دانشگاه آزاد
۱۶ همایش بین المللی فقه و قانون زمسنان ۱۳۹۰ قم مركز فقهی مجلس سخنران
۱۷ همایش صیانت از کرامت انسانی پاییز ۱۳۹۱ قم کمیسیون حقوق بشر اسلامی سخنران با عنوان «جایگاه کرامت انسانی در نظام حقوقی از منظرروش‌شناسی»
۱۸ همایش اندیشه راهبردی زن و خانواده زمستان ۱۳۹۱ زاهدان مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری سخنرانی با عنوان ضرورت نظریه پردازی
۱۹ همایش اندیشه راهبردی زن و خانواده زمستان ۱۳۹۱ اهواز مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری سخنرانی با عنوان ضرورت نظریه پردازی
۲۰ همایش حقوق ادیان ۱۳۹۱
۲۱ دومین کنگره علوم انسانی اسلامی بهار ۱۳۹۲ تهران سالن همایش‌های صدا و سیما ارائه مقاله
۲۲ همایش فقه و قانون  منطقه فراغ و وظیفه حاکم تهران سخنرانی


حضور در نشست‌ها، هم‌اندیشی‌‌ها یا کارگاه‌های علمی

 

 

عنوان هم‌اندیشی/ کارگاه تاریخ برگزاری سطح برگزاری محل برگزاری سطح حضور
۱ ۸ جلسه مالکیت فکری پاییز ۱۳۸۴ میزگرد رادیو معارف سخنران
۸ جلسه تعبد و عقلانیت پاییز ۱۳۸۴ میزگرد رادیو معارف سخنران
۲ ۸ جلسه مسئولیت مدنی تابستان ۱۳۸۵ میزگرد رادیو معارف سخنران
۳ ۲۷ جلسه فلسفه فقه بهار ۱۳۸۵ میزگرد رادیو معارف سخنران
۴ ۴ جلسه مسائل مستحدثه پاییز ۱۳۸۵ میزگرد رادیو معارف سخنران
۵ مالکیت فکری پاییز ۱۳۸۵ نشست علمی دانشگاه قم سخنران
۶ نشست علمی مسئولیت مدنی بهار ۱۳۸۶ نشست علمی جامعه العلوم الاسلامی سخنران
۷ فقه مالکیت فکری بهار ۱۳۸۶ نشست علمی شبکه ۱ سیمای جمهوری اسلامی ایران سخنران
۸ ۳ جلسه فلسفه حقوق خانواده تابستان ۱۳۸۶ کارگاه علمی آموزشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی سخنران
۹ استقلال نظام مالکیت فکری پاییز ۱۳۸۶ نشست علمی مرکز پژوهشهای حقوق مالکیت فکری مؤسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران سخنران
۱۰ کپی‌رایت در اسلام و نظامهای حقوقی معاصر زمستان ۱۳۸۶ نشست علمی جامعه العلوم الاسلامی سخنران
۱۱ حقوق خانواده زمستان ۱۳۸۶ نشست علمی نمایندگی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد مرکز منطقه ۸ و ۱۲ سخنران
۱۲ حقوق بشر و مالکیت فکری تابستان ۱۳۸۷ نشست علمی کمیسیون حقوق بشر اسلامی سخنران
۱۳ پرسش‌های فقهی در مواجهه با دانش حقوق بهار ۱۳۸۸ نشست علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و دفتر تبلیغات اسلامی سخنران
۱۴ نظام جامع حقوق زن تابستان ۱۳۸۸ نشست علمی مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری سخنران
۱۵ بررسی مالکیت فکری از منظر حقوق انسانی کمیسیون حقوق بشر اسلامی
۱۶ نظرات کارشناسانه فقیه در موضوعات احکام پاییز ۱۳۸۸ نشست علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ناقد
۱۷ فقه و مصلحت پاییز ۱۳۸۸ میزگرد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و دانشگاه فردوسی مشهد سخنران
۱۸ فلسفه حقوق خانواده پاییز ۱۳۸۸ کارگاه آموزشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و آیسسکو سخنران
۱۹ طرح ولایت زن و خانواده زمستان ۱۳۸۸ کارگاه آموزشی معاونت بسیج جامعه زنان کشور سخنران
۲۰ مذاق شریعت بهار ۱۳۸۹ نشست علمی مرکز فقهی ائمه اطهار ناقد
۲۱ فقه و عرف بهار ۱۳۸۹ نشست علمی دفتر تبلیغات اصفهان ناقد
۲۲ حجاب در گفتمان لیبرالیسم ۱۵/۴/۱۳۸۹ کارگاه علمی سازمان بسیج-طرح تربیت مربی شبکه خوشه‌ای بسیج جامعه زنان کشور سخنران
۲۳ حجاب در گفتمان توحیدی ۱۶ کارگاه علمی سازمان بسیج-طرح تربیت مربی شبکه خوشه‌ای بسیج جامعه زنان کشور سخنران
۲۴ سیاستهای تهاجم فرهنگی در عرصه حجاب و عفاف ۱۳/۴/۱۳۹۰ کارگاه علمی در مشهد سازمان بسیج جامعه زنان کشور سخنران
۲۵ مطالعه تطبیقی حجاب در گفتمام لیبرالیست و اسلام ۱۲/۴/۱۳۹۰ کارگاه علمی مشهد سازمان بسیج جامعه زنان کشور سخنران
۲۶ بررسی سیاستهای نظام اداری در بخش زنان و خانواده اردیبهشت ۱۳۹۰ تهران شورای فرهنگی اجتماعی زنان دبیر همایش
۲۷ بررسی سیاستهای و راهکارهای ارتقای خانواده ۲/۴/۱۳۹۰ تهران مرکز مطالعات زن و خانواده کارشناس
۲۸ بررسی سیاستهای ارتقای خانواده ۱۰/۴/۱۳۹۰ تهران مرکز مطالعات زن و خانواده کارشناس
۲۹ راه‌کارهای ارتقای روابط علمی ایران و افغانستان خرداد ۱۳۹۰ کابل آکادمی علوم افغانستان کارشناس و سخنران و نماینده پژوهشگاه

 

۳۰ اخلاق و حقوق خانواده ۵ جلسه خرداد ۱۳۹۰ رادیو معارف قم رادیو معارف کارشناس
۳۱ پرسش و پاسخ پاییز ۱۳۹۰ دانشگاه الزهرا تهران کارشناس
۳۲ سکولاریسم و حقوق پاییز ۹۰ دانشگه علم و صنعت تهران سخنران
۳۳ روش‌شناسی مسایل زنان زمستان ۹۰ دانشگاه الزهرا تهران مدرس
۳۳ مسایل مسئولیت مدنی زمستان ۹۰ دادگستری یزد یزد مدرس
۳۵ جلسه راهبردی زن و خانواده زمستنان ۹۰ دفتر مقام معظم رهبری تهران دبیر بخش حقوق
۳۶ تحلیل حقوق زن با رویکرد اسلامی اردیبهشت ۹۱ نهاد رهبری در دانشگاهها تهران- جامعه اسلامی دانشجویان سراسر کشور مدرس
۳۷ درآمدي بر نظريه حقوق اسلام ارديبشهت ۹۱ مؤسسه صدرا تهران ـ صدا و سيما ارائه مقاله
آشنایی با مباحث روش‌شناسی مطالعات حقوقی با تأکید بر حقوق بشر در اسلام تابستان ۱۳۹۱ مرکز فقهی ائمه اطهار مرکز فقهی ائمه اطهار کارگاه اموزشی
۳۹ شبهات و پرسشهای مطروحه در حقوق زن و حقوق بشر تابستان ۱۳۹۱ مرکز فقهی ائمه اطهار مرکز فقهی ائمه اطهار کارگاه اموزشی
۴۰ روش‌شناسی نظام حقوق زن در اسلام تابستان ۱۳۹۱ دانشگاه فردوسی مشهد بسیج دانشجویان و اساتید کارگاه آموزشی
۴۱ روش‌شناسی ایجاد تحول و اسلامی کردن رشته مطالعات زنان (هم اندیشی بررسی روش‌های ارتقا و اسلامی کردن رشته مطالعات زنان) پاییز ۱۳۹۱ دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی مقاله
۴۲ ست علمی کمیته مطالعات زن و خانواده شورای تحول علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی آبان‌ماه ۱۳۹۱ دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی سخنرانی
۴۳ عقد مشارکت عمومی آذرماه ۱۳۹۱ نشست علمی کمیسیون حقوق بشر اسلامی سخنرانی و نقد
۴۴ روش‌شناسی حقوق دیماه ۱۳۹۱ اساتید دانشگاه امام صادق دانشگاه امام صادق مدرس
۴۵ منطقه الفراغ و قانون‌گذاری زمستان ۱۳۹۱ مرکز فقهی ائمه اطهار مرکز فقهی ائمه اطهار نظریه‌پرداز
۴۶ فلسفه حقوق خصوصی اردیبهشت ۱۳۹۲ کارگاه آموزشی

 

دانشکده علوم قضایی سخنران
۴۷ فقه و حقوق خانواده اسفند ۱۳۹۲ کارگاه آموزشی نهاد رهبری در دانشگاه همدان مدرس
۴۸ فقه و حقوق خانواده اسفند ۱۳۹۲ کارگاه آموزشی نهاد رهبری در دانشگاه اراک مدرس
۴۹ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست اسفند ۱۳۹۲ کارگاه آموزشی دانشگاه پردیس فارابی سخنران
۵۰ مذاق شریعت فروردین ۱۳۹۳ کارگاه آموزشی دانشکده علوم قضایی سخنران
۵۱ فقه و حقوق خانواده اردیبهشت ۱۳۹۳ کارگاه آموزشی نهاد رهبری در دانشگاه اصفهان مدرس
۵۲ اسلام و سکولاریسم

 

           

مصاحبه

  موضوع مصاحبه مرجع مصاحبه تاریخ مصاحبه مکان مصاحبه تاریخ انتشار یا پخش
۱ معرفی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی رادیو معارف پاییز ۱۳۸۵ دفتر قم پاییز ۱۳۸۵
۲ راهکار حوزه؛ تخصصی شدن آموزش، توجه به موضوعات جدید در پژوهش مجله دین‌پژوهان پاییز ۱۳۸۵ دفتر قم زمستان ۱۳۸۵  شماره ۴ و ۵
۳ حق بر سلامت رادیو معارف بهار ۱۳۸۸ دفتر تهران بهار ۱۳۸۸
۴ دانشنامه‌ها خبرگزاری فارس تابستان ۱۳۸۸ دفتر تهران تابستان ۱۳۸۸
۵ خبرگزاری رسا تابستان ۱۳۸۸ دفتر تهران تابستان ۱۳۸۸
۶ وحدت حوزه و دانشگاه رادیو معارف پاییز ۱۳۸۸ دفتر قم پاییز ۱۳۸۸
۷ درباره چیستی و فلسفه پژوهشگاه مجله پنچره پاییز ۱۳۸۸ دفتر تهران پاییز ۱۳۸۸
۸ حقوق و قرآن رادیو قرآن پاییز ۱۳۸۸ صدا و سیمای تهران پاییز ۱۳۸۸
۹ اسلام و مرجعیت (آنه مید اشلاتمن / دانشگاه اوترخت هلند) معاونت بین‌الملل زمستان ۱۳۸۸ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی زمستان ۱۳۸۸
۱۰ روحانيت و تجربه قانونگذاري به کوشش جواد ميرخليلي ۱۷/۱۰/۸۸ پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامي کتاب روحانيت و انقلاب اسلامي/چاپ اول/زمستان ۱۳۸۹
۱۱ نقد مصوبه مجلس در دایمی کردن حق مادی مولف خبرگزاری رسا ۱۵/۴/۱۳۸۹ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تابستان ۱۳۸۹
۱۲ نظریه‌پردازی خبرگزاری رسا زمستان ۱۳۸۹ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۱۳ عدالت همایش الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اردیبهشت ۱۳۹۰ همایش خبرگزاری‌های مختلف
۱۴ مدیریت پژوهش‌های دینی پگاه حوزه تابستان ۱۳۹۰
۱۵ مسایل زن و خانواده موسسه …… پاییز ۹۰ مصاحبه مربوط به جلسه راهبردی مقام معظم رهبری
۱۶ درباره پژوهشگاه نشریه پژوهش حوزه پاییز ۹۰ مصاحبه تفصیلی
۱۷ ضرورت رویكرد حقوقی به مسائل زنان و خانواده ریحان ـ ضمیمه جام جم بهمن ۹۰ تهران ـ مصاحبه علمی اسفند ۹۰
۱۸ بررسی تطبیقی فقه و حقوق بشر ایکنا تابستان ۱۳۹۱
۱۹ گفتمان خانواده مسائل و مباحث زن و خانواده نشریه حورا تابستان ۹۱ قم مصاحبه علمی
۲۰ علوم انسانی اسلامی فصلنامه صدرا تابستان ۹۱ قم مصاحبه علمی
۲۱ الگوسازی در زمینه پوشش و حجاب موسسه ……. پاییز ۱۳۹۱ سه جلسه مصاحبه
۲۲ نشریات تخصصی نمایشگاه نشریات تخصصی (وزارت ارشاد) بهمن ۹۱ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
۲۳ روش‌های مواجهه با دستگاه فکری غرب فصلنامه صدرا زمستان ۹۱
۲۴ تحولات حقوق خانواده پس از انقلاب رادیو خانواده بهمن ۱۳۹۲ مصاحبه علمی
۲۵ لایحه حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست مهرخانه زمستان ۱۳۹۲
۲۶ رابطه حوزه و نظام در نظام حقوقی و قانونگذاری نشریه خط
۲۷ پراكندگی قوانین مالكیت فكری خبرگزاری رسا


کسب مقام در جشنواره‌های علمی

  عنوان جشنواره عنوان رتبه کسب شده تاریخ برگزاری سازمان برگزارکننده جشنواره
۱ دبیرخانه دین‌پژوهان تحقیق آرای عمومی اول ۱۳۸۲ دبیرخانه دین‌پژوهان
۲ کتاب سال دانشجویی کتاب آرای عمومی دوم ۱۳۸۳
۳ جشنواره علامه طباطبایی کتاب آرای عمومی اول تابستان ۱۳۸۴ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۴ دبیرخانه دین‌پژوهان تحقیق مبانی مالکیت فکری دوم ۱۳۸۵ دبیرخانه دین‌پژوهان
۵ دبیرخانه دین‌پژوهان تحقیق مسئولیت مدنی در فقه امامیه اول ۱۳۸۵ دبیرخانه دین‌پژوهان
۶ همایش پژوهش و فناوری پژوهشگر برتر سال اول زمستان ۱۳۸۵ وزارت علوم و فن‌آوری
۷ پژوهش استان پژوهشگر برتر استان اول زمستان ۱۳۸۵ استانداری و دانشگاه قم
۸ حکومت اسلامی آرای عمومی شایان تشویق ۱۳۸۵ دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری
۹ جشنواره علامه طباطبایی تحقیق مبانی مالکیت فکری اول تابستان ۱۳۸۶ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۱۰ کتاب خانواده فلسفه حقوق خانواده (گروهی) اول پاییز ۱۳۸۶ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

وزارت آموزش و پرورش

۱۱ سومین دوره جایزه کتاب فصل کتاب مبانی مالکیت فکری اول زمستان ۱۳۸۶ خانه کتاب
۱۲ فرهنگ خانواده فلسفه حقوق خانواده اول پاییز ۱۳۸۷ مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری
۱۳ کتاب سال حوزه کتاب مبانی مالکیت فکری اول زمستان ۱۳۸۷ حوزه علمیه قم
۱۴ جشنواره فارابی کتاب مبانی مالکیت فکری دوم پاییز ۱۳۸۹ وزارت علوم تحقیقات و فناوری
۱۵ جشنواره مطبوعات مقاله تحلیل حقوق اقتصادی مالیت فکری دوم پاییز ۱۳۸۹ وزارت ارشاد اسلامی
۱۶ كتاب فصل نظام حقوق زن شایان تشویق زمستان ۱۳۹۰ وزارت ارشاد اسلامی
۱۷ کتاب سال حوزه زن و خانواده برگزیده زمستان ۱۳۹۱ حوززه علمیه قم
۱۸ کتاب سال حوزه فلسه حقوق زن شایان تقدیر زمستان ۱۳۹۱ حوزه علمیه قم
۱۹ کتاب سال حوزه حقوق و مسئولیتهای فردی و اجتماعی زن شایان تقدیر زمستان ۱۳۹۱ حوزه علمیه قم
۲۰ کتاب سال حوزه فلسفه مالکیت فکری شایان تحسین زمستان ۱۳۹۲ حوزه علمیه قم

فعاليت‌هاي آموزشي

رديف درس ارائه شده تعداد واحد سال تدريس محل تدريس ملاحظات
۱ حقوق مدنی ۱ ۲ از ۱۳۷۶ تا کنون دانشگاه تهران (پردیس قم)

تربیت مدرس

دانشگاه قم

دانشگاه مفید

مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی

جامعه العلوم الاسلامی

دانشگاه علم و فرهنگ

دانشگاه کاشان

 

در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد

 

۲ حقوق مدنی ۲ ۲
۳ حقوق مدنی ۳ ۲
۴ حقوق مدنی ۴ ۲
۵ حقوق مدنی ۶ ۲
۶ حقوق مدنی ۸ ۲
۷ متون حقوقی ۱ ۲
۸ متون حقوقی ۲ ۲
۹ حقوق تطبیقی ۲
۱۰ مسئولیت مدنی ۲
۱۱ مالکیت صنعتی ۱ ۲
۱۲ مالکیت صنعتی ۲ ۲
۱۳ مبانی مالکیت فکری ۲
۱۴ حقوق اموال مالکیت فکری ۲
۱۵ حقوق زن و خانواده ۳ ترم دو ۱۳۹۰-۹۱ دانشگاه تهران
۱۶ حقوق اموال و مالکیت فکری ۲ ترم دو ۱۳۹۰-۹۱ دانشگاه تهران
۱۷ حقوق قراردادها ۲ ترم دو ۱۳۹۰-۹۱ دانشگاه قم
۱۸ مدنی ۲ ۲ ترم دو ۱۳۹۰-۹۱ کاشان

فعاليت‌هاي اجرايي و علمی ـ اجرایی

رديف عنوان مسئوليت محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان ملاحظات
۱ عضو کارگروه تدوین اصطلاح‌نامه علوم قرآنی دفتر تبلیغات اسلامی ۱۳۷۴ ۱۳۷۴
۲ مدیر کارگروه اصطلاح‌نامه اصول فقه دفتر تبلیغات اسلامی ۱۳۷۵ ۱۳۷۶
۳ عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي ۱۳۷۶ تاکنون
۴ مدير گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي ۱۳۷۶ ۱۳۸۶
۵ مدیر بخش حقوقی دانشنامه امام علی(ع) پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي ۱۳۷۷ ۱۳۸۰
۶ مدیر گروه حقوق و معارف اسلامی جامعه العلوم الاسلامی ۱۳۸۲ ۱۳۸۳
۷ عضو شورای علمی دانشنامه فرهنگ فاطمی پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی ۱۳۸۲ تاکنون
۸ سردبیر فصلنامه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي ۱۳۸۳ ۱۳۸۳ ۳ شماره
۹ عضو تحریریه فصلنامه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی ۱۳۸۳ تاکنون
۱۰ جانشین مدیر مسئول فصلنامه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي ۱۳۸۳ ۱۳۸۷
۱۱ مدیریت پژوهش فلسفه حقوق خانواده پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي ۱۳۸۳ ۱۳۸۵
۱۲ معاون پژوهشكده نظام‌هاي اسلامي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي ۱۳۸۳ ۱۳۸۵
۱۳ عضو شورای علمی گروه فقه و حقوق دانشنامه قرآن‌شناسی پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي ۱۳۸۴ ۱۳۸۶
۱۴ عضو شورای علمی دبیرخانه حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی ۱۳۸۵ ۱۳۸۶
۱۵ مشاور رئیس سازمان انتشارات امیرکبیر سازمان انتشارات امیرکبیر ۱۳۸۵ ۱۳۸۶
۱۶ مدیر گروه آموزشی تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و فرهنگ ۱۳۸۵ تا کنون
۱۷ رئيس پژوهشكده نظام‌هاي اسلامي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي ۱۳۸۶ ۱۳۸۷
۱۸ معاون امور پژوهشی دانشنامه سیره نبوی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۸۶ ۱۳۸۸
۱۹ رئیس شورای پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۸۶ تا کنون
۲۰ عضو هیأت مدیره شرکت چاپ و نشر بین‌الملل سازمان انتشارات امیرکبیر ۱۳۸۶ تاکنون
۲۱ عضو شورای علمی گروه منطق فهم دین پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۸۶ تا کنون
۲۲ معاونت امور آموزشی و پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۸۷ تاکنون
۲۳ عضو شورای عالی پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی ۱۳۸۷ تاکنون
۲۴ عضو تحریریه فصلنامه ندای صادق دانشگاه امام صادق ۱۳۸۷ تاکنون
۲۵ عضو کمیته تلفیق نقشه جامع علمی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۸۷ ۱۳۸۸
۲۶ عضو کارگروه بین‌الملل دستگاه‌های زیر مجموعه مقام معظم رهبری بیت مقام معظم رهبری ۱۳۸۷ ۱۳۸۷
۲۷ عضو شورای علمی مالکیت فکری دانشگاه قم ۱۳۸۷ تاکنون
۲۸ دبیر شورای عالی پژوهشگاه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۸۷ تا کنون
۲۹ مدیر گروه پژوهش دانشنامه سیره نبوی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۸۷ تا کنون
۳۰ مدیر گروه کلیات دانشنامه سیره نبوی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۸۷ تا کنون
۳۱ عضو حلقه علمی کرسی فقه و اصول دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، تقد و مناظره ۱۳۸۷ تاکنون
۳۲ عضو کمیسیون حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی ۱۳۸۸ تاکنون
۳۳ نماینده پژوهشگاه در شورای تخصصی علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی ۱۳۸۸ تاکنون
۳۴ سرداور نشست زن و خانواده رهبری دفتر مقام معظم رهبری پاییز ۹۰  

 

 

 

۲۵ عضو شورای فکری همایش زن و خانواده مرکز زنان و خانواده پاییز و زمستنان ۹۰
۳۶ عضو شورای علمی همایش ناندیشی زن و خانواده دانشگاه شهید بهشتی تابستان و پاییز ۹۰
۳۷ عضو شورای سیاستگذاری و تحریریه قبسات عربی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۹۰ تا کنون
۳۸ عضو شورای علمی همایش زن و خانواده مرکز مطالعات زنان و خانواده ریاست جمهوری ۱۳۹۱
۳۹ عضو کميسيون فرهنگي هيأت مميزه مشترک پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی پاييز ۱۳۹۰
۴۰ صاحب امتیاز دو فصلنامه «حقوق مالکیت فکری» دیماه ۱۳۹۱ تا کنون
۴۱ هیئت امنای پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بهمن ۱۳۹۲ تا کنون
۴۲ دبیر جشنواره علاوه استاد مطهری شورای فرهنگی بهمن ۱۳۹۱
۴۲ عضو کرسی علوم نقلی کرسی‌های نظریه پردازی نقد و مناظره دی ماه ۱۳۹۲ تا کنون
۴۳ کارگروه علوم انسانی صندوق حمایت از پژوهشگران معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری بهمن‌ماه ۱۳۹۲ تا کنون
۴۴ هیئت اجرایی جذب واحدهای پژوهشی شورای عالی انقلاب فرهنگی تیر ۱۳۹۲ تا کنون
۴۵ هیئت تحریریه کتاب نقد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شهریور ۱۳۹۲ تا کنون
۴۶ ریاست کمیسیون فقه و حقوق اسلامی دومین کنگره علوم انسانی اسلامی کنگره علوم انسانی اسلامی ۱۳۹۲ ۱۳۹۳
۴۷ عضو هیأت امنای پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۹۲ تا کنون
۴۸ ریاست کمیسیون فقه و حقوق اسلامی سومین کنگره علوم انسانی اسلامی کنگره علوم انسانی اسلامی ۱۳۹۳