شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

دکتر علی رضائیان

معرفی اجمالی

 • دکتری مديريت رفتاری (بهبود مديريت)، ۱۳۶۱
 • عضو هیئت علمی و مدیر گروه سیستم‌های اجتماعی – فنی دانشگاه شهیدبهشتی (ره)
 • انتخاب به عنوان چهره ماندگار رشته مديريت در سال ۱۳۸۵ توسط ستاد چهره‌هاي ماندگار كشور
 • رييس دانشكده معارف اسلامي و مديريت دانشگاه امام صادق (ع) ۱۳۷۹
 • ریاست دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی از ۹۱ تا ۹۶
 • برخی از آثار ایشان:
  • کتاب: مبانی سازمان و مديريت، چاپ اول، تهران، سازمان انتشارات سمت، تابستان ۱۳۷۹٫ (كتاب سال دانشگاهي)
  • کتاب: انتظار عدالت و عدالت در سازمان (مديريت رفتار سازماني پيشرفته)، چاپ اول، تهران، سازمان انتشارات سمت، تابستان ۱۳۸۴٫
  • مقاله:  “بررسي تطبيقي نظريه‌های علم مديريت با آموزه‌های اسلامی”، مجله روش‌شناسی علوم انسانی، سال نهم، شماره ۳۷، زمستان ۱۳۸۲، ص ص ۸-۳۵٫
  • مقاله: “بالندگی اعضای هیات علمی در دانشگاه ها( مورد مطالعه اعضای هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع))، رضائیان و دیگران، فصلنامه علمی – پژوهشی فرهنگ در دانشگاه اسلامی، سال چهارم، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۳، ص ۵۱۴-۴۹۱٫

رزومه دکتر علی رضائیان

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *