شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

حجت‌الاسلام دکتر نجف لکزایی

معرفی اجمالی

 • تحصیلات حوزوی
 • کارشناسي ارشد علوم سياسي مؤسسه آموزش عالي باقرالعلوم(ع)
 • دکتری علوم سیاسی از دانشگاه امام صادق(ع)
 • استاد تمام علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم (ع)
 • رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
 • علایق پژوهشی:
  • اندیشه سیاسی اسلام
  • اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)
  • مکتب امنیتی اسلام
  • مسائل سیاسی ایران
 • برخی از آثار ایشان:
  • کتاب: چالش سياست دينی و نظم سلطانی (شایسته تشویق کتاب سال جمهوری اسلامی)
  • کتاب: سیر تطور تفکر سیاسی امام خمینی (ره)/ پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي تهران/ ۱۳۸۳
  • کتاب: سيره پيامبر اعظم درگذر از جامعه جاهلي به جامعه اسلامي / بوستان کتاب / قم ۱۳۸۵

 

معرفی تفصیلی

نجف لك زايى در سال ۱۳۴۸ متولد شد. وى هم زمان با تحصيل در حوزه علميه، از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۸۲، موفق شد تا تحصيلات دانشگاهى خود را در رشته علوم سياسى در مقاطع كارشناسى، كارشناسى ارشد و دكترى به پایان برساند . هم اکنون استاد تمام علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام و رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و معاون پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم است.

 

علائق پژوهشی

 • اندیشه سیاسی اسلام
 • اندیشه سیاسی امام خمینی
 • مکتب امنیتی اسلام
 • مسائل سیاسی ایران

 

کتب منتشر شده

 • اندیشه سیاسی امام خمینی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و دانشگاه باقرالعلوم (ع)، قم، ۱۳۹۴
 • تاریخ فرهنگی، سیاسی ایران معاصر، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران،دفتر تهیه و تدوین متون و منابع آموزشی، مرکز نشر هاجر، قم، ۱۳۹۱
 • تحولات سیاسی اجتماعی ایران معاصر، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي قم ،۱۳۹۰
 • درآمدي بر مستندات قرآني فلسفه سياسي امام خميني / مرکز فرهنگ و معارف قرآن / قم ۱۳۸۶
 • چالش سياست ديني و نظم سلطاني ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي قم ،۱۳۸۵ (کتاب سال جمهوری اسلامی ایران – شایسته تشویق و نیز برگزيده پژوهش دوسالانه حکومت اسلامي )
 • سيره پيامبر اعظم درگذر از جامعه جاهلي به جامعه اسلامي / بوستان کتاب / قم ۱۳۸۵
 • سير تطور تفکر سياسي امام خميني/ پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي تهران/ ۱۳۸۳
 • انديشه سياسي صدرالمتألهين/ بوستان کتاب ، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي قم/ ۱۳۸۱ (کتاب سال حوزه علميه ، کتاب سال دين پژوهان) /
 • انديشه سياسي آيت الله مطهري/ بوستان کتاب ، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي قم/ ۱۳۸۱ (با همکاري جمعي از اساتيد)
 • روضة الانوار عباسي (تصحيح و تحقيق)/ بوستان کتاب ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي قم/ ۱۳۸۱
 • انديشه سياسي محقق سبزواري/ بوستان کتاب ، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي قم/ ۱۳۸۰ (کتاب سال حوزه علميه)
 • زمينه هاي انقلاب اسلامي ايران/ ائمه/ ۱۳۷۷ (با همکاري دکتر منصور ميراحمدي)

 

مقالات علمی-پژوهشی

 • بررسی تأثیرات آراء اصولی امام خمینی ره بر فقه سیاسی ایشان، پژوهشنامه انقلاب اسلامی، شماره ۱۴، بهار ۱۳۹۴
 • بررسی ابعاد اخلاقی امنیت بین الملل از منظر آیت الله جوادی آملی ، شماره ۷، پاییز و زمستان ۱۳۹۳
 • بررسی جایگاه نظام اجتماعی در اندیشه سیاسی علامه طباطبایی، فصل نامه سپهر سیاست، شماره ۳
 • مناسبات فرهنگ و سیاست از دیدگاه امام خمینی ره ، فصل نامه پژوهش های معاصر انقلاب اسلامی، دانشگاه تهران، شماره ۱، بهار ۱۳۹۴
 • الگوی اسلامی پیشرفت بر اساس مفاهیم قرآن کریم، سیاست متعالیه، شماره ۸، بهار ۱۳۹۴
 • امنیت متعالیه، فصلنامه علمی پژوهشی سیاست متعالیه ، شماره ۵، تابستان ۱۳۹۳
 • مطالعات فقهی امنیت ، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه علوم سیاسی ، دوره ۹، شماره ۲، بهار ۱۳۹۳
 • امنیت فرهنگی از منظر فقه شیعه، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات راهبردی، شماره ۶۲، زمستان ۱۳۹۲
 • فقه شیعه و سرمایه اجتماعی در ایران، فصلنامه علمی پژوهشی شیعه شناسی، شماره ۴۳، پاییز ۱۳۹۲
 • دیدگاه امنیتی شیعه با تاکید بر اندیشه ایت الله شهید بهشتی، فصلنامه علمی پژوهشی شیعه شناسی، شماره ۴۱، بهار۱۳۹۲
 • قران کریم و خط مشی های سیاسی، فصلنامه علمی پژوهشی سیاست متعالیه، انجمن مطالعات سیاسی حوزه، شماره ۱، تابستان ۱۳۹۲٫ (مشترک با آقای حسین احمدی)
 • انسان شناسی کلامی مطهری: معبری برای سیاست شناسی، فصلنامه علمی پژوهشی علوم سیاسی، دانشگاه باقرالعلوم(ع) ، شماره ۵۸، تابستان ۱۳۹۱٫(مشترک با آقای دکتر رضا عیسی نیا)
 • نظام اخلاق سیاسی امام خمینی، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه انقلاب اسلامی، دانشگاه بوعلی سینا ، شماره ۶، بهار۱۳۹۲٫ الگوهاي توسعه سياسي با تأکيد بر انديشه امام خميني
 • فصلنامه علمي پژوهشي مطالعات انقلاب اسلامی، سال نهم \ شماره ۲۹ \ تابستان ۱۳۹۱، (مشترک با آقای دکتر غلامرضا اسم حسيني). نسبت مشروعیت و مشارکت سیاسی در اندیشه امام خمینی، فصلنامه علمي پژوهشي پژوهشنامه انقلاب اسلامی ، سال اول ، شماره ۱، تابستان ۱۳۹۰، (مشترک با آقای غلامحسن مقیمی)
 • دلالت های امنیتی انسان شناسی آیت الله جوادی آملی، فصلنامه علمی پژوهشی اسراء، پژوهشگاه علوم وحیانی اسراء، شماره ۹، پاییز۱۳۹۰
 • امنیت از دیدگاه آیت الله جوادی آملی، فصلنامه علمی پژوهشی اسراء، پژوهشگاه علوم وحیانی اسراء شماره ۷، بهار ۱۳۹۰
 • تحلیل انقلاب اسلامی ایران در چهارچوب حکمت متعالیه، فصلنامه علمی- پژوهشی متین، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، شماره ۵۱، تابستان ۱۳۹۰ (مشترک با آقای رضا لک زایی)
 • روش شناسی اندیشه سیاسی امام خمینی، مجله علمی پژوهشی رهیافت های سیاسی و بین المللی، دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۲۳ ، پاییز ۱۳۸۹
 • کاربردهای امنیتی انسان شناسی حکمای حکمت متعالیه، قصلنامه مطالعات راهبردی، سال سیزدهم، شماره ۴ (پیاپی ۵۰) ، زمستان ۱۳۸۹
 • فلسفه امنيت از ديدگاه امام خميني(ره)، فصلنامه مطالعات راهبردي، سال سيزدهم، شماره ۳ (پياپي ۴۹)، پاييز ۱۳۸۹
 • انقلاب اسلامی و تکاپوهای سلطه‌گرایانه آمریکا، فصلنامه علمي پژوهشي مطالعات انقلاب اسلامی ، سال هفتم ، شماره ۲۱ ، تابستان ۱۳۸۹
 • مسائل فقه سیاسی، دوفصلنامه دانش سياسي، سال ششم، شماره ۱ (پياپي ۱۱)، بهار و تابستان ۱۳۸۹
 • طبقه بندی علوم از دیدگاه صدرالمتألّهین و امام خمینی، فصلنامه خردنامه صدرا، شماره ۵۷، پاییز ۱۳۸۸

 

مقالات علمی-تخصصی

 • انقلاب اسلامي و احياء انديشه سياسي اسلام/ فصلنامه علوم سياسي ش ۷ (دوره قديم)/ مؤسسه آموزش عالي باقرالعلوم(ع) قم/ زمستان ۱۳۷۲
 • ويژه نامه كنگره جهاني شيخ انصاري، اجتهاد ممنوع، اجتهاد مشروع/ تمهيد، ش ۳ كنگره بين الملل شيخ انصاري قم/ آذر ۱۳۷۳
 • ويژه نامه كنگره جهاني شيخ انصاري، شيخ انصاري و نسل امروز/ تمهيد، ش ۶ كنكره بين الملل شيخ انصاري قم/ ۲۵ آذر ۱۳۷۳
 • امام خميني، احياگر انديشه حكومت اسلامي/ فصلنامه حضور، ش ۹ مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام خميني تهران/ ۱۳۷۳
 • درآمدي بر انديشه سياسي محقق سبزواري/ فصلنامه حكومت اسلامي، ش ۵ دبيرخانه مجلس خبرگان قم/ ۱۳۷۶
 • روضة الانوار عباسي و رابطه سلطان و مجتهد/ فصلنامه علوم سياسي، ش ۱ مؤسسه آموزش عالي باقرالعلوم(ع) قم/ تابستان ۱۳۷۷
 • ثبات و تحول در انديشه سياسي امام خميني(ره)/ فصلنامه علوم سياسي، ش ۵ مؤسسه آموزش عالي باقرالعلوم(ع)قم/ تابستان ۱۳۷۸
 • جايگاه سياست در حكمت متعاليه/ فصلنامه علوم سياسي، ش ۶ مؤسسه آموزش عالي باقرالعلوم(ع) قم/ پاييز ۱۳۷۸
 • تفكر سياسي در قرآن/ فصلنامه علوم سياسي، ش ۷ مؤسسه آموزش عالي باقرالعلوم(ع) قم/ زمستان ۱۳۷۸
 • پيامبر اسلام و شيوه گذر از جامعه جاهلي به جامعه اسلامي (به سوي يك نظريه توسعه)/ فصلنامه تاريخ اسلام، ش ۱ مؤسسه آموزش عالي باقرالعلوم(ع) قم/ بهار ۱۳۷۹
 • درآمدي بر طبقه بنديهاي انديشه سياسي اسلامي/ حكومت اسلامي، ش ۱۶ دبيرخانه مجلس خبرگان رهبري قم/ تابستان ۱۳۷۹
 • سازوكارهاي تأمين امنيت ملي (از ديدگاه محقق سبزواري)/ فصلنامه علوم سياسي، ش ۹ مؤسسه آموزش عالي باقرالعلوم(ع) قم/ تابستان ۱۳۷۹
 • دين و دانش سياسي/ فصلنامه علوم سياسي، ش ۱۰ مؤسسه آموزش عالي باقرالعلوم(ع) قم/ پاييز ۱۳۷۹
 • امام علي(ع) و نسل امروز/ فصلنامه علوم سياسي، ش ۱۰ دفتر نماينده رهبري در امور اهل سنت قم/ زمستان ۱۳۷۹
 • هدايت ديني و دولت هادي/ فصلنامه علوم سياسي، ش ۱۲ مؤسسه آموزش عالي باقرالعلوم(ع)قم/ بهار ۱۳۷۹
 • انقلاب و تحولات اجتماعي از ديدگاه استاد مطهري/ راهبرد ش ۱۹ مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام تهران/ بهار ۱۳۸۰
 • فقه سياسي؛ سنت تجديد شونده/ فصلنامه علوم سياسي، ش ۱۴مؤسسه آموزش عالي باقرالعلوم(ع) قم/ بهار ۱۳۸۰
 • رابطه فرد و دولت در انديشه محقق سبزواري/ مجله حكومت اسلامي، ش ۱۶ دبيرخانه مجلس خبرگان رهبري قم/ تابستان ۱۳۸۰
 • زندگي سياسي در انديشه صدرالمتألهين/ قبسات ش ۲۰ و ۲۱ پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي تهران/ پاييز ۱۳۸۰
 • مقاصد قرآن/ فصلنامه علوم سياسي، ش ۱۵ مؤسسه آموزش عالي باقرالعلوم(ع) قم/ پاييز ۱۳۸۰
 • بحران سلطه و كنترل سياسي در ايران/ فصلنامه علوم سياسي، ش ۱۶ مؤسسه آموزش عالي باقرالعلوم(ع)قم/ زمستان ۱۳۸۰
 • موانع گسترش فقه سياسي/ فصلنامه علوم سياسي، ش ۱۸ مؤسسه آموزش عالي باقرالعلوم(ع) قم/ تابستان ۱۳۸۰
 • تأملي بر پويايي انديشه امام خميني/ ماهنامه زمانه پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي قم/ خرداد ۱۳۸۲
 • روش شناسي فقه سياسي شيعه/ فصلنامه علوم سياسي، ش ۲۱ مؤسسه آموزش عالي باقرالعلوم(ع)قم/ بهار ۱۳۸۲
 • زير ساخت هاي نظريه گفتمان/ دانش پژوهان شماره ۲ دانشگاه مفيد قم/ نيمسال اول ۸۲
 • نسبت جهاني شدن و حكومت جهاني حضرت ولي عصر (عج)/ جهاني شدن و دين، ش ۳ دبيرخانه دين پژوهان قم/ تير ۱۳۸۲
 • ايران و آمريكا؛ نزاع وجودي/ فصلنامه علوم سياسي شماره ۲۰مؤسسه آموزش عالي باقرالعلوم(ع)قم/ زمستان ۱۳۸۱
 • آسيب شناسي نظام سياسي سلطنتي از ديدگاه محقق سبزواري و امام خميني/ كتاب «امام خميني و حكومت اسلامي» فلسفه سياسي، مجموعه آثار كنگره امام خميني و انديشه حكومت اسلامي مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني قم/۱۳۷۸
 • منطق تحول انديشه و عمل سياسي امام خميني(ره) از آغاز تا انجام/ كتاب جزعة جاري(سي مقاله پژوهشي پيرامون انقلاب اسلامي) پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي تهران/ ۱۳۷۷
 • طرح نامه فقه سياسي/ فصلنامه علوم سياسي شماره ۲۴ مؤسسه آموزش عالي باقرالعلوم(ع) قم/۱۳۸۲
 • مباني ولايت فقيه/ فصلنامه علوم سياسي شماره ۲۵مؤسسه آموزش عالي باقرالعلوم(ع) قم/ بهار ۱۳۸۳
 • بحران سلطه و كنترل سياسي در ايران معاصر/ مجله فرهنگ انديشه شماره ۵ مركز تحقيقات و توسعه علوم انساني تهران/ بهار ۱۳۸۲
 • نگاهي به كتاب انديشه هاي سياسي در اسلام و ايران/ كتاب ماه دين، ش ۲۵/ ۱۳۷۸ (نقد كتاب)
 • نگاه ناتمام (معرفي و نقد كتاب مشروعيت ديني دولت و اقتدار سياسي دين)پگاه حوزه / ۱۳۷۹
 • چشيدن بقدر تشنگي يا … (نقد كتاب رهيافتي بر علم سياست و جنبش هاي اسلامي معاصر/ كتاب ماه دين، ش ۴۰/ ۱۳۷۹
 • ايران، ائتلافات گسترده و شكننده (نقد و بررسي كتاب مقاومت شكننده)/ پگاه حوزه، ش ۲۷/ ۱۳۸۰
 • سرمايه گذاري در گذشته (نقد و بررسي كتاب زماني غير زمان ها: امام، شيعه و ايران)/ پگاه حوزه، ش ۳۲ / ۱۳۸۰
 • قرن بيستم؛ قرن خودآگاهي مسلمانان(نقد كتاب)/ كتاب ماه دين، ش ۶۲/۱۳۸۱
 • نظام سياسي اسلام (نقد كتاب)/ كتاب ماه دين، ش ۶۲/۱۳۸۱
 • تاريخ انديشه هاي سياسي در اسلام و ايران(نقد كتاب)/ فصلنامه علوم سياسي، ش ۱۰ مؤسسه آموزش عالي باقرالعلوم(ع)قم/ ۱۳۷۹

 

راهنمایی پایان نامه

 • چشم انداز تمدن اسلامی و راهکارهای تحقق آن از دیدگاه امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری
 • تأثیر اصلاحات داخلی ایران بر سیاست گذاری خارجی (دوران ریاست جمهوری خاتمی)
 • اندیشه تقریب و امنیت جهان اسلام با تأکید بر اندیشه امام خمینی (ره)
 • مواضع علمای شیعه در دفاع از استقلال ایران معاصر
 • اندیشه و عملکرد سیاسی شیخ عبدالکریم زنجانی
 • نقش مذهب در تحولات سیاسی اجتماعی ایران، (ملی شدن صنعت نفت و انقلاب اسلامی)
 • بحران سلطه در ایران معاصر (با تأکید بر دوره پهلوی)
 • مناسبات ایمان و امنیت در قرآن
 • رابطه حکومت دینی و کثرت گرایی سیاسی ( با تاکید بر نظام جمهوری اسلامی ایران )
 • امنیت ملی ایران از دیدگاه فقهای معاصر
 • علل نگرانی غرب از انقلاب اسلامی در منطقه (با تأکید بر عنصر ژئوپلیتیک شیعه)
 • انقلاب در ادبیات معاصر ایران با تاکید بر شعر
 • گفتار در گرایش نظری و تحقیق در تفکر سیاسی سید جعفر کشفی
 • جهانی شدن و امنیت ملی ایران (با تاکید بر مقوله فرهنگ)
 • عوامل اجتماعی تحول فقه سیاسی شیعه در ایران معاصر (با تاکید بر آیه الله محمد حسین نائینی (ره) و امام خمینی (ره))
 • قرآن و انقلاب اسلامی (با تأکید بر اندیشه سیاسی امام خمینی و شهید مطهری)
 • جنبشهای سیاسی – مذهبی عصر پهلوی دوم
 • روشنفکری حوزوی و تحولات آن پس از انقلاب اسلامی
 • مناسبات آزادی و امنیت ؛با تأکید بر اندیشه امام خمینی (ره)
 • فرهنگ و امنیت از دیدگاه امام خمینی (س) و آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله العالی)
 • بیوتکنولوژی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
 • گونه‌شناسی جریان‌های سیاسی در قرآن
 • حاکمیت در قرآن با تأکید بر تفسیر المیزان
 • اندیشه سیاسی حضرت آیت الله جوادی آملی
 • آسیب‌شناسی حکومت از دیدگاه آیت‌الله نائینی (ره) و امام خمینی(ره)
 • نقش آموزه مهدویت در تحولات سیاسی اجتماعی ایران معاصر
 • نقش اخلاق در وحدت ملی با تأکید بر اندیشه امام خمینی(ره)
 • بازخوانی هویت انقلاب اسلامی با تاکید بر آموزه مهدویت در تفکر شیعی
 • حکومت و مشروعیت در تفاسیر معاصر شیعه
 • اندیشه سیاسی علامه میر حامد حسین
 • زن و مناسبات سیاسی در ایران معاصر (با تاکید بر آراء فقها)
 • حدود و اختیارت حاکم در اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی رحمة‌الله و آیت‌الله خویی رحمة‌الله
 • اندیشه سیاسی حکیم سنایی غزنوی
 • اصول سیاست داخلی دولت اسلامی از منظر قرآن کریم
 • اندیشه و مواضع سیاسی آیت‌الله فاضل لنکرانی قدس‌سره
 • دیپلماسی در اندیشه سیاسی امام خمینی رحمه‌الله علیه
 • رابطه اصول فقه و فقه سیاسی در دیدگاه فقهای معاصر شیعه با تأکید بر آراء امام خمینی ره
 • کارکرد نظریه مشروعیت در اهل سنت (خلافت) و نظریه ولایت فقیه در تشیع در سده اخیر
 • ابعاد سیاسی – دینی شعر معاصر افغانستان
 • الگوی مدیریت سیاسی امام خمینی
 • الگوی نظام سیاسی مطلوب در حکمت متعالیه
 • مبانی دینی و وضعیت شهروندی در جمهوری اسلامی ایران
 • نقش آموزه های قرآن کریم در تکوین انقلاب اسلامی
 • رابطه عدالت و امنیت در قرآن و سنت
 • جریان‏های اسلامی و سقوط امپراتوری عثمانی (با تأکید بر وهابیت)
 • فقه و امنیت (بررسی مبانی فقهی امنیت در نظام اسلامی با عنایت به تطور و توسعه مفهوم امنیت)
 • امام خمينی (ره) و چالش در بنيان‌های سياسی سکولاريسم
 • کارویژه های امنیتی رسانه ها با تاکید بر انتخابات دهم ریاست جمهوری اسلامی ایران
 • تعامل آرمان‌گرایی و واقع‌گرایی در عصر حاکمیت معصومین علیهم‌السلام
 • بررسی دلالت‌ها و استلزامات سیاسی اوامر و نواهی قرآن کریم
 • نقش آموزه‌های اسلامی در تدوین استراتژی‌های امنیتی و نظامی با تأکید بر جمهوری اسلامی ایران
 • اندیشه رهایی بخشی در اسلام «با تأکید بر دیدگاه امام خمینی (ره)»
 • رسانه طراز انقلاب اسلامی از منظر امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (دام ظله) با تاکید برصداوسیمای جمهوری اسلامی ایران
 • انقلاب اسلامی و گذر به فرهنگ سیاسی متعالیه

 

سخنرانی، همایش و کنفرانس

 • جهاني شدن و حکومت اسلامي/ دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد/ ۱۵ مهر ۱۳۸۲، منتشر شده در مقالات برگزيده همايش
 • الزامات و موانع توليد علم در علوم سياسي/ همايش توليد علم دانشگاه قم/ ۱۳۸۲
 • مکتب حکمت سياسي متعاليه/ دومين همايش جهاني حکمت متعاليه و ملاصدرا/ بنياد حکمت اسلامي ملاصدرا تهران / ۱۳۸۳، منتشر شده در چکيده مقالات همايش و در دست انتشار در مجموعه مقالات همايش
 • رويکردي انتقادي به نظريه گفت و گو و نبرد تمدنها/ گفتگوي تمدنها و سرزمين تمدن نيمروز دانشگاه زابل/ ۲۰ خرداد ۱۳۸۱
 • موانع توسعه در استان سيستان و بلوچستان/ همايش استان شناسي سيستان و بلوچستان دانشگاه سيستان و بلوچستان و استانداري زاهدان/ ۱۳۷۵
 • منطق تحول در انديشه سياسي آية الله سيد محمدباقر صدر / کنگرة بين المللي آية الله شهيد صدر تهران و قم/ ۱۳۷۸
 • آسيب شناسي نظام سياسي سلطنتي از ديدگاه محقق سبزواري و امام خميني/ کتاب «امام خميني و حکومت اسلامي»/ مجموعه آثار کنگره امام خميني و انديشه حکومت اسلامي/ ۱۳۷۸
 • ارزش تفکر سياسي ملا احمد نراقي/ مجموعه مقالات کنگره فاضلين نراقي، جلد ۲ / ۱۳۸۱
 • انديشه و عمل سياسي ميرداماد/ همايش صفويه در گستره تاريخ ايران زمين دانشگاه تبريز / ۱۳۸۳
 • انديشه و عمل سياسي ميرفندرسکي/ همايش صفويه در گستره تاريخ ايران زمين دانشگاه تبريز/ ۱۳۸۳
 • عدالت و سياست/ مؤسسه آموزش عالي باقرالعلوم(ع) ، ۱۳۸۳
 • مباني انسان شناسي انقلاب اسلامي/ همايش انقلاب اسلامي با مسايل و نظام سياسي نهاد رهبري در دانشگاهها
 • بررسی وضعیت دانش سیاسی در حوزه های علمیه پس از انقلاب اسلامی، لبنان، بیروت

 

تدریس

 • دانشگاه تهران/ گروه معارف اسلامي/ معارف اسلامي (۱) و (۲) – انقلاب اسلامي و ريشه ها – اخلاق و تربيت اسلامي – تاريخ اسلام – آشنايي با متون اسلامي / ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۲
 • دانشگاه اصفهان/ گروه معارف اسلامي/ انقلاب اسلامي – تاريخ اسلام / ۴- / ۱۳۷۳
 • دانشگاه علامه طباطبايي/ گروه علوم سياسي/ مباني انديشه سياسي در اسلام / ۸۱ – ۱۳۸۰
 • مؤسسه آموزش عالي باقرالعلوم(ع)/ گروه علوم سياسي – گروه تاريخ – گروه معارف اسلامي/ دروس گرايش ايران از جمله تحولات سياسي اجتماعي ايران ۱ و ۲، روابط خارجي ايران، سمينار تحولات سياست خارجي ايران، انقلاب مشروطه، انقلاب اسلامي، فلسفه تاريخ، فقه سياسي، سمينار تحولات سياسي اجتماعي ايران، فرهنگ و سیاست در ایران
 • مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني/ گروه تاريخ/ سير انديشه هاي سياسي درجهان اسلام
 • دانشگاه مفيد/ گروه علوم سياسي/ روابط خارجي ايران
 • دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم/ گروه علوم سياسي تحصيلات تکميلي/ فقه سياسي
 • دانشگاه عالي دفاع ملي/ دانشكده امنيت ملي/ محيط ملي / فلسفه امنيت در اسلام
 • حوزه علميه قم : فقه سياسي / تحولات سياسي ايران معاصر / انديشه سياسي اسلام

 

جوایز و افتخارات

 • محقق نمونه مرکز مطالعات و تحقيقات اسلامي
 • رتبه اول ورودي مقطع کارشناسي ارشد علوم سياسي مؤسسه آموزش عالي باقرالعلوم(ع)
 • رتبه اول ورودي مقطع دکتري علوم سياسي دانشگاه امام صادق(ع)
 • انديشه سياسي محقق سبزواري: کتاب سال حوزه در سال ۱۳۸۱
 • انديشه سياسي صدرالمتألهين: کتاب سال حوزه در سال ۱۳۸۲، کتاب سال دانشجويي، کتاب شايسته تشويق دين پژوهان
 • چالش سياست ديني و نظم سلطاني برگزيده پژوهش دوسالانه حکومت اسلامي
 • چالش سياست ديني و نظم سلطاني شایسته تشویق کتاب سال جمهوری اسلامی

 

مسئولیت ها و سوابق اجرایی

 • رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی از ۱۳۹۳
 • معاون پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم از ۱۳۹۳
 • سردبیر فصلنامه سیاست متعالیه
 • رئيس پژوهشکده علوم و انديشه سياسي/ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي از : ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳
 • معاون فرهنگی مجمع جهانی اهل البیت علیهم السلام
 • عضو اتاق فکر و شورای راهبردی رادیو معارف
 • مدیر گروه معارف اسلامی دانشگاه باقرالعلوم(ع)
 • معاون آموزشي و پژوهشي/ مؤسسه آموزش عالي باقرالعلوم(ع)/ ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۴
 • سردبير فصلنامه علوم سياسي/ مؤسسه آموزش عالي باقرالعلوم(ع)/ ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۶
 • رئيس مرکز تحقيقات حکومت اسلامي/ دبيرخانه مجلس خبرگان/ ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶

 

اطلاعات تماس

آدرس: ایران، قم، شهرک پردیسان، خیابان دانشگاه، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، گروه علوم سیاسی
قم. خیابان معلم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، حوزه ریاست
E-mail: najaf_lakzaee@yahoo.com
تلفن: ۳۷۷۴۴۱۵۲ با پیش شماره ۰۲۵
فکس: ۰۲۵۳۷۷۴۳۱۷۷

منبع: وب‌نوشت نجف لکزایی http://l1l.ir/55xw

 

 

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *