شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

دکتر حسین کچوئیان

معرفی اجمالی

 • کارشناسی ارشد جامعه شناسی از دانشگاه تربیت مدرس, ۱۳۶۹

 • دکتری جامعه‌شناسی از دانشگاه منچستر انگلیس، ۱۳۸۰

 • عضو هیئت علمی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

 • عضویت در شورای علمی میز تخصصی اسلامی سازی علوم انسانی قطب بنیادهای نظری و نظام متقن علوم اسلامی و انسانی، ۱۳۹۴/۰۴/۰۹، قم

 • برخی از آثار ایشان:
  • کتاب: “نظریه‌های جامعه شناسی و دین: مطالعه‌ای انتقادی.” : نشر نی، ۱۳۸۵٫
  • کتاب: “انقلاب اسلامی ایران و انفتاح تاریخ – بیداری اسلامی در بهار عربی.” تهران: سوره مهر، ۱۳۹۱٫
  • مقاله: “جریان‌شناسی معرفتی ایران پس از انقلاب اسلامی(بررسی میدان منازعه علم تجربی متجدد و دینی).” نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان دوره سه، شماره اول (۱۳۹۳): ۸۹-۱۱۰، مشترک با نورالله نورانی.

 

 

معرفی تفصیلی

عضو هیئت علمی و دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران

تحصیلات

کارشناسی, ۱۳۶۴, جامعه شناسی, دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد, ۱۳۶۹, جامعه شناسی, تربیت مدرس

دکتری, ۱۳۸۰, جامعه شناسی, دانشگاه منچستر انگلیس

 

فعالیت‌های اجرایی

عضویت در شورای عالی انقلاب فرهنگی (عضو حقیقی)، ۱۳۹۰/۰۳/۱۷، ۱۳۹۳/۰۳/۱۷، ایران، تهران

عضویت در شورای علمی میز تخصصی اسلامی سازی علوم انسانی قطب بنیادهای نظری و نظام متقن علوم اسلامی و انسانی، ۱۳۹۴/۰۴/۰۹، ایران، قم

 

کتاب‌های تالیفی

کچوئیان، حسین . “فوکو و دیرینه شناسی دانش.” : انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۲٫

کچوئیان، حسین . “کند و کاو در ماهیت معمایی ایران.” : بوستان کتاب قم، ۱۳۸۳٫

کچوئیان، حسین . “تجدد از نگاهی دیگر.” : انتشارات گنج معرفت، ۱۳۸۳٫

کچوئیان، حسین . “نظریه‌های جامعه شناسی و دین: مطالعه‌ای انتقادی.” : نشر نی، ۱۳۸۵٫

کچوئیان، حسین . “تطورات گفتمان های هویتی ایران.” : نی، ۱۳۸۶٫

کچوئیان، حسین . “تجدد شناسی و غرب شناسی حقیقت های متضاد.” : امیرکبیر، ۱۳۸۹٫

کچوئیان، حسین . “انقلاب اسلامی ایران و انفتاح تاریخ – بیداری اسلامی در بهار عربی.” تهران: سوره مهر، ۱۳۹۱٫

کچوئیان، حسین . “انقلاب اسلامی ایران و انفتاح تاریخ( بیداری اسلامی در بهار عربی.” : انتشارات سوره مهر، ۱۳۹۱٫

 

کتاب‌های ترجمه شده

کچوئیان، حسین . “پایان ایدئولوژی.” : کیهان، ۱۳۷۶٫

کچوئیان، حسین . “علم و جامعه شناسی معرفت.” : نی، ۱۳۸۴٫

کچوئیان، حسین . “روشنفکران و شکست در پیامبری.” تهران: کتاب فردا، ۱۳۹۱٫

 

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی

کچوئیان، حسین . “مقدمه کتاب فلسفه و جامعه شناسی سیاسی.” کتاب فلسفه و جامعه شناسی سیاسی -، — (۱۳۷۴): ۱-۲۰٫

کچوئیان، حسین . “اصلاح و سازماندهی محافل و مجامع دینی.” بر شطی از حماسه و حضور -، ۰ (۱۳۷۵): -.

کچوئیان، حسین . “الهیات جامعه شناسی و جامعه شناسی دینی.” حوزه هنری -، ۱۶-۱۷ (۱۳۷۷): -.

کچوئیان، حسین . “رویکرد چپ ریشه در وضع خاص انسانی.” عصر ما -، — (۱۳۷۹): -.

کچوئیان، حسین . “رویکرد چپ ریشه در وضع خاص انسانی ۲٫” عصر ما -، ۱۷۹ (۱۳۷۹): -.

کچوئیان، حسین . “کنکاشی در ماهیت معمایی ایران _x000D_ تحلیل انتخابات مجلس و نسب آن با جهانی سازی و دموکراسی سازی.” در گستره فرهنگ بین الملل -، ۱ (۱۳۸۳): -.

کچوئیان، حسین . “مناسبات جامعه شناسی و حدیث ( گفتگوی علمی ).” مناسبات جامعه شناسی و حدیث -، — (۱۳۸۴): ۱-۳۱٫

 

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

Kochoueian, Hosein. “A hybrid event tree-genetic algorithm for improved safety and risk of independent protection layers of pressure vessels.” علوم سیاسی ۶, no. 23 (2005): -.

کچوئیان، حسین . “رویکر دهای مختلف در ارتباط با فرهنگها: تبادل فرهنگی یا تهاجم فرهنگی.” نامه پارسی -، ۲ (۱۳۷۳): -.

کچوئیان، حسین . “دگرگونیهای نظام بین المللی و پیامدهای آن به توسعه جنوب.” فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد ۳، ۴ (۱۳۷۳): ۱۷۹-۲۰۶٫

کچوئیان، حسین . “توسعه و جامعه شناسی: توسعه جامعه شناسی.” جامعه شناسی هنر و ادبیات- نامه علوم اجتماعی سابق ۳، ۷ (۱۳۷۳): -.

کچوئیان، حسین . “عدالت اجتماعی در دیدگاه مرحوم شریعتی و شهید مطهری.” گاهنامه سفر سبز -، ۱ (۱۳۷۴): -.

کچوئیان، حسین . “قرائت پذیری علوم دینی راهی به سوی شکاکیت و پوچ گرایی.” فصلنامه کتاب نقد -، ۲۳ (۱۳۸۱): -.

کچوئیان، حسین . “آمریکا در سودای یک امپراطوری جهانی.” فصلنامه کتاب نقد -، ۲۴-۲۵ (۱۳۸۱): -.

کچوئیان، حسین . “جهانی شدن و فرهنگ : معضله ای حل ناشدنی.” انسان شناسی -، ۴ (۱۳۸۲): -.

کچوئیان، حسین . “رابطه اخلاق و سیاست از سنت تا تجدد.” فصلنامه علمی-پژوهشی علوم سیاسی- دانشگاه باقرالعلوم ۶، ۲۳ (۱۳۸۲): ۱۱-۳۲٫

کچوئیان، حسین . “حق محوری تجدد و تکلیف مداری.” ماهنامه بازتاب اندیشه -، ۴۶ (۱۳۸۲): ۲۳-۲۸٫

کچوئیان، حسین . “معمای مردم.” پگاه حوزه -، ۱۳۰ (۱۳۸۳): -.

کچوئیان، حسین . “معمای مردم ( قسمت دوم ).” پگاه حوزه -، ۱۳۱ (۱۳۸۳): -.

کچوئیان، حسین . “از نظریه ترقی تا نظریه جهانی شدن.” پگاه حوزه -، ۱۳۲ (۱۳۸۳): -.

کچوئیان، حسین . “ملی گرایی یا ایدئولوژی معجزه گر : تناقض های ایدئولوژیک جنبش های ملی گرا.” مجله انجمن جامعه شناسی ایران -، ۱۹ (۱۳۸۳): ۱۲۴-۱۳۹٫

کچوئیان، حسین و محمدرضا جوادی یگانه . “دوره اول هویت یابی ایرانی ( پیدایی مساله هویت و نفی خود ).” نامه پارسی ۱۰، ۱۰ (۱۳۸۳): -.

جوادی یگانه ، محمدرضا و حسین کچوئیان. “دوره اول هویت یابی ایرانی.” نامه پارسی -، ۱۰ (۱۳۸۳): ۱۵۵-۱۹۴٫

کچوئیان، حسین . “از شاهد قدسی تا شاهد بازاری.” خبرنامه انجمن جامعه شناسی -، ۲۳ (۱۳۸۴): -.

کچوئیان، حسین . “دیرینه شناسی در آراء و اندیشه های فوکو.” خبرنامه انجمن جامعه شناسی -، ۱۹ (۱۳۸۴): -.

کچوئیان، حسین . “سوژه ای ضد سوژه باوری.” کتاب ماه دین ۸، ۶-۷ (۱۳۸۴): ۱۰-۱۴٫

کچوئیان، حسین و محمدرضا جوادی یگانه . “تطور نظریه های هویت در غرب : از تجدد تا مابعدتجدد.” علوم سیاسی -، ۲۹ (۱۳۸۴): ۵۱-۸۴٫

کچوئیان، حسین . “معضله هویت فرهنگ و جهانی شدن: از رویکردها تا واقعیت.” فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات ۲، ۲ (۱۳۸۴): ۲۵۱-۲۷۴٫

کچوئیان، حسین . “ضرورت تحول در ساخت قدرت.” کیهان -، — (۱۳۸۴): ۱-۱۴٫

کچوئیان، حسین . “گفتمان توسعه سرابی ویرانگر.” راهبرد یاس -، ۳ (۱۳۸۴): ۱۰۳-۱۲۶٫

کچوئیان، حسین . “مرز باریک دموکراسی در شعار و آنارشیسم در عمل.” کیهان -، — (۱۳۸۴): -.

کچوئیان، حسین . “سکولاریزم و حکومت دینی : بررسی انتقادی یک نظریه.” علوم سیاسی -، ۳۲ (۱۳۸۴): ۲۷-۷۴٫

کچوئیان، حسین . “انتخابات نهم غلبه متن بر حاشیه.” پرتو سخن -، — (۱۳۸۵): ۳۱-۳۸٫

، جلیل کریمی و حسین کچوئیان. “پوزیتیوزم و جامعه شناسی در ایران.” جامعه شناسی هنر و ادبیات- نامه علوم اجتماعی سابق -، ۲۸ (۱۳۸۵): ۲۸-۵۴٫

کچوئیان، حسین و  علی آقا پور . “کندوکاو در نابرابری های آموزشی در ایران.” راهبرد یاس -، ۷ (۱۳۸۵): ۱۱۵-۱۵۴٫

کچوئیان، حسین . “نظریه جهانی شدن ترکیبی مسأله ساز از دو کلان – روایت تاریخ تجدد.” فصلنامه مطالعات جامعه شناختی(نامه علوم اجتماعی) سال ۱۳۸۶، ۳۲ (۱۳۸۶): ۵۵-۹۰٫

کچوئیان، حسین و مجید فولادیان. “فلسفه علوم اجتماعی از دیدگاه پوپر.” پژوهش های فلسفی کلامی سال ۱۳۸۶، ۳۴ (۱۳۸۶): ۳۷-۶۴٫

کچوئیان، حسین و سید حسین شهرستانی. “معضله یا بحران هویت؟: بررسی و نقد گفتمان های هویتی التقاطی یا ترکیبی.” راهبرد فرهنگ ۱، ۳ (۱۳۸۷): ۹-۱۶٫

کچوئیان، حسین و قاسم زائری. “ده گام اصلی روش شناختی در تحلیل تبارشناسانه فرهنگ با اتکا به آرا میشل فوکو.” راهبرد فرهنگ سال دوم، شماره هفتم (۱۳۸۸): ۷ – ۳۰٫

کچوئیان، حسین و عبدالحسین کلانتری. “علوم اجتماعی قاعده مدار است یا قانون مدار؟ بازخوانی آراء علامه محمد حسین طباطبایی.” نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان سال اول، شماره اول (۱۳۹۰): ۱ – ۲۷٫

کچوئیان، حسین و محسن صبوریان. “عبدالرحمن ابن خلدون و مفسران؛ بررسی آراء طه حسین، محسن مهدی و سید جواد طباطبائی.” نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان سال دوم، اول (۱۳۹۱): ۵۵ – ۸۵٫

کچوئیان، حسین و جمال خسروی. “اسلام گرایی در کردستان و چالش های ناسیونالیسم کردی و واگرایی علل و زمینه ها (نمونه موردی: تطورات گفتمان مکتب قرآن).” راهبرد اجتماعی و فرهنگی سال اول / شماره سوم، ۳ (۱۳۹۱): ۳۹ – ۷۴٫

کچوئیان، حسین و قاسم زائری. “بازنمایی غرب در گفتمان اسلام احیا شده.” راهبرد فرهنگ سال پنجم، شماره بیستم (۱۳۹۱): ۷ – ۳۹٫

کچوئیان، حسین و مصطفی کریمخان زند. “تاریخ اکنون ، میشل فوکو و تاملاتی فلسفی در باب تاریخ.” جامعه شناسی هنر و ادبیات- نامه علوم اجتماعی سابق ۱۹، ۲ (۱۳۹۱): ۱-۲۱٫

عیوضی، لطیف و حسین کچوئیان. “نظام اخلاقی نخبگان علمی و عوامل جامعه شناختی موثر بر آن.” معرفت فرهنگی اجتماعی سال پنجم – شماره اول، شماره پیاپی ۱۷ (۱۳۹۲): ۹۷-۱۲۸٫

کچوئیان، حسین و عبدالحسین کلانتری. “فرهنگ سیاسی در عربستان، تحلیل ایستایی و چالش های فرا رو.” فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران دورۀ ۴۴، شمارة ۲ (۱۳۹۳): ۳۴_ ۳٫

کچوئیان، حسین و نورالله نورانی. “جریان‌شناسی معرفتی ایران پس از انقلاب اسلامی(بررسی میدان منازعه علم تجربی متجدد و دینی).” نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان دوره سه، شماره اول (۱۳۹۳): ۸۹-۱۱۰٫

کچوئیان، حسین و سجاد صفار هرندی. “بررسی روش «تاریخ‌نگاری ایده‌ها»ی آرتور لاوجوی در متن منازعات روش‌شناختی تاریخ اندیشه.” روش شناسی علوم انسانی سال ۲۳، ۹۳ (۱۳۹۶): ۷۹-۱۰۶٫

 

همایش‌های داخلی

کچوئیان، حسین . “توسعه جامعه شناسی.” سمینار جامعه شناسی و توسعه، تهران.

کچوئیان، حسین . “جامعه شناسی دینی: جامعه شناسی مسیحی به عنوان یک نمونه تاریخی و زنده از جامعه ناسی سکولار.” دین و علوم اجتماعی، قم.

کچوئیان، حسین . “جامعه شناسی و جامعه شناسی دینی.” جامعه شناسی و جامعه شناسی دینی، قم.

کچوئیان، حسین . “نسبت میان جامعه شناسی معرفت و تجدد.” همایش تخصصی جامعه شناسی معرفت، تهران.

کچوئیان، حسین . “نظریه های جهانی شدن و دین: تداوم یک سنت یا تداوم یک غفلت.” چهارمین کنگره دین پژوهان کشور، قم.

کچوئیان، حسین . “جهانی شدن و فرهنگ.” گفتگوی اسلام و مسیحت، مسکو.

کچوئیان، حسین . “معضله آخرین فرهنگ برای جهانی شدن.” معضله آخرین فرهنگ برای جهانی شدن، تهران.

کچوئیان، حسین . “میزگرد با عنوان نسبت ما با علم و نسبت علم سکولار با ما.” پنجمین نشست دبیران هم اندیشی دانشگاههای سراسر کشور، مشهد.

کچوئیان، حسین . “از تجدد تا ما بعد تجدد از جامعه شناسی تا مطالعات فرهنگی.” مطالعات فرهنگی، تهران.

کچوئیان، حسین . “میشل فوکو پایان جامه شناسی.” بازخوانی جامعه شناسی فرانسه، تهران.

کچوئیان، حسین . “فوکو و چالش های معرفت شناسانه و روش شناسانه علوم انسانی.” روش های تحقیق درعلوم اجتماعی، تهران.

 

داوری‌های انجام شده

جشنواره بین المللی فارابی – ۱۳۹۱ – (دو مورد)، تهران – سالن همایش های برج میلاد، ۱۳۹۱/۰۴/۰۹

 

جوایز و افتخارات(در زمینه‌های مختلف مانند: طرح, مقاله, …)

“تجدد شناسی و غرب شناسی حقیقت های متضاد”، ملی، سایر، ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

 

منبع: وب‌سایت دانشگاه تهران https://rtis2.ut.ac.ir/cv/kachoian/?lang=fa-ir

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *