شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

دکتر محمدمهدی ذوالفقارزاده کرمانی

معرفی محتصر:

  • دکترى, مديريت سياستگذارى, دانشگاه تهران
  • کارشناسى ارشد پيوسته, معارف اسلامى و مديريت بازرگانى, دانشگاه امام صادق(ع)
  • استادیار و عضو هیئت علمی بخش آموزشی آینده پژوهشی دانشگاه تهران
  • برخی از آثار ایشان:
    • کتاب: “درآمدى بر مديريت صالحين: رويکردى آينده‌نگر.” تهران: ۱۳۸۹
    • ترجمه کتاب: تفکر درباره آینده: رهنمودهایی برای آینده‌نگاری راهبردی، تهران: دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۳۹۵، ذوالفقارزاده و دیگران.
    • مقاله: “روندهاى محيطى موثر بر آينده رسانه ملى در چشم  انداز بيست ساله کشور.” فصلنامه پژوهش هاى مديريت راهبردى(دانشگاه آزاد واحد نراق) ۲۰، ۵۴ (۱۳۹۴): ۶۳ـ۹۹٫

 

رزومه

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *