شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

حجت‌الاسلام دکتر ابوذر مظاهری مقدم

 مشخصات

ابوذر مظاهري مقدم، فرزند غلامحسين، متولد ۱۳۵۶ در کرمان

عضو هيئت علمي گروه تاریخ و اندیشه معاصر مؤسسه آموزشي ـ پژوهشي امام خميني (ره) استاديار پايه ۵

آدرس ايميل: Abozar.mazaheri@yahoo.com

تلفن: ۰۹۱۹۲۵۲۳۹۲۲

تحصيلات:

حوزوي: اتمام سطح ۳ در سال ۱۳۷۹٫

دانشگاهي: دکتراي علوم سياسي (مسائل ايران)

فارغ التحصيل کارشناسي علوم سياسي  (ورودي ۷۶)              فارغ التحصيل کارشناسي ارشد علوم سياسي  (ورودي ۸۲)         فارغ التحصيل دکتري علوم سياسي (بهمن۱۳۹۱)

عنوان پايان نامه ارشد: بررسي تحول فلسفه سياسي در ايران ( از فارابي تا ملاصدرا)  استاد راهنما: دکتر فتح اللهي و مشاور: دکتر نجفي.

عنوان رساله دکتري: آينده انقلاب اسلامي و نسبت آن با الگوي پايان تاريخ غرب براساس فلسفه الهي تاريخ.  استاد راهنما: دکتر موسي نجفي استاد مشاور: دکتر رحيم عيوضي

تحقيقات:

بيش از ۱۵ سال پژوهش در زمينه‌هاي:

تاريخ معاصر و انديشه سياسي

انقلاب اسلامي و نظريه‌پردازي

نظريه‌پردازي‌هاي کلان در رابطه اسلام و مدرنيته

فلسفه سياسي  اسلامي

تمدن اسلامي

آثار چاپ شده:

۱٫      کتاب: منطق فراز و فرود فلسفه سياسي در اسلام و غرب،‌ مؤسسه امام خميني (ره)، ۱۳۹۱٫

۲٫      کتاب: بررسي و نقد تئوري‌هاي انقلاب اسلامي ايران، قم، نشر معارف، ۱۳۹۱٫

۳٫       کتاب: افق تمدني آينده انقلاب اسلامي، اصفهان، نشر آرمان، ۱۳۹۳٫

۴٫      کتاب: هويت ايرانيان و انقلاب اسلامي، مشارکت در نگارش، بخش: هويت ايرانيان بر پايه ولايت در افق مهدويت، نشر زمان نو، ۱۳۸۹٫

۵٫       نگرش انتقادي به کتاب ايدئولوژي نهضت مشروطيت ايران، نوشته فريدون آدميت، منتشر در:‌ کتاب چهارم آموزه.

۶٫       شکنندگي‌هاي «مقاومت شکننده» (نقد و بررسي کتاب «مقاومت شکننده» نوشته جان فورن)، منتشر در:‌ کتاب هفتم آموزه.

۷٫       تئوري‌هاي انقلاب و انقلاب تئوري‌ها (تأثر انقلاب اسلامي بر نظريه‌هاي انقلاب)، منتشر در: مجله معرفت، شماره ۹۰٫

۸٫       چگونه بايد از مشروطه گذر کرد، منتشر در: ويژه نامه فرهنگي روزنامه جوان، ويژه‌نامه مشروطه، س۱۳۸۴٫

۹٫       تأملي در رويکرد‌هاي فقهي به بحث آزادي مطبوعات، مندرج در ماهنامه معرفت، شماره ۱۰۵٫

۱۰٫    نقد و بررسي نظريه زوال انديشه سياسي در ايران، منتشر در: کتاب ۱۰ آموزه

۱۱٫    اسلام‌گرايي در قدرت (نقد و بررسي نظريه‌پردازي غربي درباره ايران پس از انقلاب اسلامي)، منتشر در: کتاب هشتم آموزه.

۱۲٫    منطق صعود و نزول فلسفه سياسي در اسلام و غرب، منتشر در: کتاب آموزه ۱۱

۱۳٫    آدميت و رفوکاري روشنفکري، منتشر در: فصلنامه علمي ـ تخصصي نامه تاريخ پژوهان، س ۴، شماره ۱۵

۱۴٫    مقاله در کتاب (بنيادهاي معرفت‌شناسي در غرب و تشيع)  مرکز پژوهش‌ و اسناد رياست جمهوري و مؤسسه مطالعات و تحقيقات اسلامي فتوح، ضميمه فصلنامه تخصصي نامه دولت اسلامي شماره ۵۱٫

۱۵٫    نقد مقاله «مشروطيت جمهوري» نوشته مرتضي مرديها، مندرج در يادنامه شرق درباره نهضت مشروطيت، منتشر در: بازتاب انديشه، شماره ۶۹٫

۱۶٫    نقد مقاله «ايراني مشروطه» نوشته عباس منوچهري، مندرج در روزنامه ايران، منتشر در: بازتاب انديشه، شماره ۶۹٫

۱۷٫    نقد مقاله «ايدئولوژي نهضت مشروطيت»،  نوشته فريدون آدميت، مندرج در اطلاعات سياسي ـ  اقتصادي، منتشر در: بازتاب انديشه، شماره ۸۲

۱۸٫    نقد مقاله «بازخواني نظري مشروطه» نوشته محسن کديور، مندرج در روزنامه اعتماد ملي ويژه نوروز ۸۶، منتشر در: بازتاب انديشه شماره ۸۵

۱۹٫    نقد مقاله «مشروطه ايراني به رضا شاه ختم شد»،  نوشته ماشاء الله آجوداني، مندرج در:  بازتاب انديشه

۲۰٫    نقد مقاله «تجديد مطلعي در مفهوم سنت»، نوشته سيد جواد طباطبايي، مندرج در:  بازتاب انديشه

۲۱٫    تشيع فلسفي،  منتشر در مجله پگاه حوزه، شماره ۲۵۱ اسفند ۱۳۸۷٫

۲۲٫    نقدي بر رويکرد انحطاطي در ارزيابي حکمت متعاليه (اوج تکامل فلسفه سياسي)، منتشر در مجله پگاه حوزه، شماره ۲۱۷، مهر ۱۳۸۶٫

۲۳٫  مجتهد کرمانی و مشروطه تهران، روزنامه رسالت، ۱۳۸۶/۰۵/۱۳

۲۴٫    آنان که به دامن اسلام برگشتند(درباره بهائيت) منتشر در ماهنامه زمانه، س ۶ شماره ۶۱مهر ۱۳۸۷٫

۲۵٫    «خابي که تعبير نشد»،  مندرج در: کتاب: بهاييت آن گونه که هست، تهران، جام جم، ۱۳۸۷٫

۲۶٫  بهاييت، ريزشها و بحران‌هاي مداوم، مندرج در فصلنامه تخصصي تاريخ معاصر ايران، ش ۴۷ ـ ۴۸، س۱۲، ۱۳۸۷

۲۷٫    سران برجسته بهائيت، خادمان روس تزاری : (همکاری عناصر شاخص بهائی با تشکيلات”سياسی و اقتصادی” روسيه در ايران)، مندرج در فصلنامه تخصصي تاريخ معاصر ايران، ش ۴۹

۲۸٫  گذرگاه مشروطه، مندرج در ماهنامه زمانه، سال هشتم، شماره ۸۲، تير ۸۸

۲۹٫  حيات طيبه سياسي تحليلي بر شخصيت عرفاني ـ سياسي آقا نجفي اصفهاني، مجموعه مقالات همايش بزرگداشت يکصدمين سالگرد رحلت ايشان، اصفهان. مندرج در کيهان فرهنگي مهر ۱۳۹۰ ش ۲۹۸ ويژه همايش

۳۰٫    ظرفيت‌هاي تمدني انقلاب اسلامي، (مقاله) مجموعه مقالات تمدن و تفکر،  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

۳۱٫  آسيب‌شناسي مسأله تاريخ و تاريخ‌نگاري در موضوع حوزه و روحانيت، مجموعه مقالات همايش نيم‌قرن حضور، بهمن ۱۳۹۱

۳۲٫  فرصت تصرف و تجهيز را از خود نگيريم، مندرج در سايت سراب رايتل(http://saraberightel.com)، ۲۶ بهمن ۱۳۹۱٫

۳۳٫    آيا ثبات سياسي با فقدان کارآمدي ممکن است؟، مندرج در سايت برهان (http://borhan.ir )، ۲۶ آذر ۱۳۹۱٫

۳۴٫    تاريخ در افق وجود؛ زاويه‌اي براي فهم رابطه فلسفة اسلامي و تاريخ تشيع، ماهنامه سوره انديشه، شماره ۵۸ـ ۵۹، ارديبهشت و خرداد ۱۳۹۱٫

۳۵٫  احياي تاريخ؛ گذشته چراغ آينده يا آينده چراغ گذشته؟، ماهنامه سوره انديشه، ۶۹ـ۶۸، ارديبهشت و خرداد ۱۳۹۲٫

۳۶٫  ترکيبی از سياهی ها و سفيدی ها : منطق دفاع از خيرالموجودين های تاريخ با تاکيد بر دوره قاجار، مجله زمانه، شماره ۱۱۰ ـ ۱۱۱

۳۷٫  استاد نجفی پرونده را نمی بندد، نشريه پنجره، شماره ۸۴٫

۳۸٫  جدال دو فلسفه، نشريه پنجره شماره ۶۹٫

۳۹٫  تحريم تنباکو يا داستان رژي، نشريه پنجره، ش ۴۲

۴۰٫    بيداري يا شکست؟، دوماهنامه سوره انديشه، شماره ۸۲-۸۳، بهمن و اسفند ۱۳۹۳٫

۴۱٫  تأملي در سيره سياسي علماي شيعه از زاويه تکليف و نتيجه، فصلنامه فرهنگ پويا، شماره ۲۸، پاييز ۱۳۹۳٫

۴۲٫  تمدن غرب، اثبات خود را در نفي ديگران جستجو مي‌کند، بررسي ضرورت نگاه تمدني به انقلاب اسلامي، فصلنامه تخصصي، علوم انساني اسلامي؛صدرا، شماره ۱۱ و ۱۲، پاييز و زمستان ۱۳۹۳٫

مقالات علمي ـ پژوهشي:

۴۳٫  بررسي آينده انقلاب اسلامي بر اساس سه پيش‌بيني استحاله، مهار و تکامل، فصلنامه علمي ـ پژوهشي، معرفت سياسي، شماره ۹، سال پنجم، شماره اول، بهار و تابستان ۱۳۹۲٫

۴۴٫    بيداري اسلامي؛ خيزش تمدني اسلام؛تبيين نظريه مقام معظم رهبري در باب بيداري اسلامي، فصلنامه علمي ـ پژوهشي معرفت سياسي، شماره ۱۱، بهار و تابستان ۱۳۹۳٫

۴۵٫    آرمان‌گرايي شيعي و نقش آن در تحقق نظام سياسي ـ اجتماعي مطلوب؛ با تأکيد بر تاريخ تشيع در ايران معاصر، فصلنامه علمي ـ پژوهشي حکومت اسلامي، سال هيجدهم، شماره سوم، پاييز ۱۳۹۲٫

۴۶٫    ترجمه فصل هفتم از کتاب آينده اسلام سياسي، نوشته گراهام فولر، منتشر در: فصلنامه علمي پژوهشي توسعه،‌ س۴، ش۱۶٫

در دست انتشار:

۴۷٫    حيات و نقش ميرزا محمد رضا مجتهد کرماني در نهضت مشروطيت،‌ دانشنامه مشروطيت.

۴۸٫    نقد و بررسي ديدگاه‌هاي فريدون آدميت درباره نهضت مشروطيت ايران، دانشنامه مشروطيت.

۴۹٫    نگرش انتقادي به کتاب تاريخ بيداري ايرانيان، نوشته ناظم الاسلام کرماني، دانشنامه مشروطيت.

۵۰٫    چاره جويي در تأسيس عقلانيت (نگاهي به تجربه ابن‏خلدون در فرارَوي از محدوديت‏هاي نظام علمي ).

۵۱٫  بسط متمايز فلسفه شرق و غرب اسلامي در تاريخ و سياست

۵۲٫  منطق توليد و ترکيب مفاهيم سياسي در عصر مدرن (با تأکيد بر مفهوم مردم‌سالاري ديني)

۵۳٫   (کتاب) آينده انقلاب اسلامي و چشم‌انداز ‌تمدني آن، موسسه امام خميني (ره)

۵۴٫    آسيب‌شناسي مسأله تاريخ و تاريخ‌نگاري در موضوع حوزه و روحانيت، مجموعه مقالات همايش نيم‌ قرن حضور جامعه مدرسين.

۵۵٫    نگاهي روش‌شناسانه به رويکردهاي  تحليلي دهه سوم انقلاب اسلامي به مشروطه، چکيده مقالات همايش يکصدمين سالگرد نهضت مشروطيت ايران (و نقش اجتهاد شيعه در آن) مهرماه ۱۳۸۲٫

۵۶٫    کتاب نهضت تحريم اولين نهضت بيداري، به کوشش اينجانب و تدوين سه مقاله در آن

مصاحبه، نشست، ميزگرد و شرکت در همايش‌ها:

۱٫       ارائه مقاله و بحث در ميزگرد (بررسي نظريه‌پردازي جان فورن، اسکاچپل درباره انقلاب اسلامي)، در همايش «بررسي ونقد نظريه‌پردازي‌هاي غربي درباره انقلاب اسلامي»، در ۱۲/ ۳/ ۱۳۸۴٫

۲٫       مصاحبه درباره انقلاب اسلامي با روزنامه رسالت

۳٫       مجري ميزگرد با عنوان «مشروطيت و حافظه تاريخي انقلاب اسلامي»، مندرج ماهنامه / زمانه / ۱۳۸۸ / شماره ۸۲، تیر ۱۳۸۸

۴٫       مجري ميزگرد در همايش «ولايت و فقاهت از نهضت تحريم تا انقلاب اسلامي»

۵٫       مصاحبه با دکتر افروغ و دکتر نجفي درباره  تشيع و رويکرد فلسفی به سنت : معرفت شيعی و امر مدرن در گفت وگو با دکتر عماد افروغ منتشر در روزنامه تهران امروز

۶٫       مصاحبه با دکتر نجفي با موضوع: معرفت شيعی و تجدد بومی: تشيع و مدرنيته در گفتگو با دکتر موسی نجفی، روزنامه همشهري، ۱۳۸۸/۰۱/۲۶

۷٫       مصاحبه با دکتر نجفي با موضوع:‌ حرکت مستقل تجدد بومی به سردرگمی می انجامد : انديشه شيعی و مدرنيته در گفت وگو با دکتر موسی نجفی،‌ روزنامه تهران امروز، ۱۳۸۸/۰۴/۱۶

۸٫       مصاحبه با دکتر نجفي در موضوع همايش ولايت و فقاهت از نهضت تحريم تا انقلاب اسلامي (بهمن ۸۹)مندرج در خبرنامه همايش

۹٫       مصاحبه جهت همايش ملي «نقش راهبردي حوزه و دانشگاه در تغيير هندسه قدرت جهان» توسط دانشگاه عالي دفاع ملي

۱۰٫    ارائه مقاله به همايش «يکصدمين سالگرد نهضت مشروطيت ايران» در مجلس شواري اسلامي، و انتخاب به عنوان مقالات برگزيده

۱۱٫    ارائه مقاله در همايش «مردم‌سالاري ديني» (مؤسسه اما م خميني (ره))

۱۲٫    ارائه مقاله در همايش «تشيع و مدرنيته در ايران معاصر» (مؤسسه امام خميني(ره))

۱۳٫    ارائه مقاله به همايش «سياست متعاليه از منظر حکمت متعاليه»  (پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامي وابسته به دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم)

۱۴٫    ارائه مقاله به همايش «نيم قرن حضور» جامعه مدرسين حوزه علميه قم، و انتخاب به عنوان مقالات برگزيده.

۱۵٫    ارائه مقاله به همايش «يکصدمين سالگرد ارتحال آيت الله آقا نجفي اصفهاني»

۱۶٫    نشست علمي با عنوان «بسط متمايز فلسفه شرق و غرب اسلامي در تاريخ و سياست». مؤسسه امام خميني (ره)

۱۷٫    نشست علمي با عنوان « الگوي نظري سير تحولات سياسي تاريخ معاصر ايران» مؤسسه امام خميني (ره)

۱۸٫    نشست علمي با عنوان «ظرفيت‌هاي تمدني انقلاب اسلامي» موسسه امام خميني (ره)

۱۹٫    پيش‌نشست همايش ملي «نظريه مردم‌سالاري ديني» با عنوان «تأملي در منطق توليد و ترکيب مفاهيم سياسي در عصر مدرن، با تأکيد بر مفهوم مردم‌سالاري ديني»

۲۰٫    سخنراني در موضوعات: آينده انقلاب اسلامي، چالش‌ها و آسيب‌شناسي انقلاب اسلامي، غرب‌شناسي ايرانيان، غرب و انقلاب اسلامي، جريان‌شناسي سياسي معاصر

۲۱٫    ارائه مقاله به همايش نخستين هفته علمي تمدن نوين اسلامي،

۲۲٫    ارائه مقاله به همايش «دکترين مهدويت»

تدريس:

 1. موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)  بنيادهاي علم سياست (۳ واحد)
 2. موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) انقلاب اسلامي و ريشه‌هاي آن سه ترم  (مجموعا ۶ واحد)
 3. موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) تاريخ تحولات معاصر ايران از مشروطه تا انقلاب دو ترم (۴ واحد)
 4. موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) تاريخ تحولات معاصر ايران از صفويه تا مشروطه يک ترم ( ۲ واحد)
 5. موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) تاريخ تحليلي معاصر ايران  ۵ دوره  مجازي (۱۰ واحد)
 6. موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) نظريه‌هاي انقلاب،  (۲ واحد)
 7. مرکز تخصصي تفسير (حوزه علميه قم) تاريخ فرهنگي ـ  سياسي ايران معاصر (۲ واحد)
 8. مرکز تخصصي تربيت راهنما(حوزه علميه قم)  تاريخ فرهنگي ـ  سياسي ايران معاصر (۲ واحد)
 9. طرح ولايت کشوري تابستان ۸۸ ، ۹۰ ، ۹۱، ۹۲
 10. طرح ولايت استاني صافات (دانشگاه شهيد چمران اهواز)
 11. تدريس درس فلسفه سياسي در دوره دافوس نيروي انتظامي در قم (زمستان ۹۳)
 12. دوره آموزشي تمدن‌زايي شيعي در عصر قاجار، سوم تا سيزدهم ۱۳۹۲ در اردبيل
 13. مظاهر تفکر در تمدن ملل مسلمان، در مقطع دکتري، دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم

 

راهنمايي و مشاوره پايان‌نامه:

 1. مشاوره پايان‌نامه ارشد علوم سياسي با عنوان «شاخص هويت در الگوي اسلامي پيشرفت»، در موسسه آموزشي ـ پژوهشي امام خميني (ره)
 2. داوري پايان‌نامه دکتري با عنوان  «بررسي مباني نظري دو جريان مشروعه‌خواه و مشروطه‌طلب در نهضت مشروطيت». در دانشگاه باقر العلوم (ع)
 3. مشاوره پايان‌نامه سطح ۳ حوزه ۳ مورد
 4. راهنماي پايان‌نامه سطح ۳ حوزه ۱ مورد
 5. مشاوره رساله دکتري، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ۱ مورد

 

نظارت و ارزيابي:

 1. ناظر کتاب «گونه‌شناسي جنبش‌هاي اسلامي معاصر با رويکرد تمدني» نويسنده محمد علي رنجبر
 2. ناظر کتاب « ظرفيت‌هاي تمدني اسلامي» نويسنده محمد بهمني
 3. ناظر کتاب «فقه و عقلانيت سياسي در تجربه تمدني ايران اسلامي» دکتر نعيميان
 4. ناظر کتاب «زندگي و زمان محمد علي شاه» علي احمدي خواه
 5. ناظر «دانشنامه رجال مشروطه ايران»
 6. ناظر «دانشنامه مأخذشناسي مشروطيت ايران»
 7. ارزيابي کتاب «بررسي مقايسه‌‌اي افکار سياسي آيت الله مصباح (زيد‌عزه) و شيخ فضل الله نوري در باب حکومت اسلامي»  ابوالفضل ذکايي، ۱۳۹۱
 8. ارزيابي کتاب «جريان‌شناسي سياسي بعد از انقلاب اسلامي»         محمد علي ليالي، ۱۳۹۱
 9. ارزيابي کتاب «گردش نخبگان در انديشه سياسي تشيع» دکتر رضا رمضان نرگسي
 10. ارزيابي کتاب «مراتب روحانيت در تاريخ معاصر ايران» دکتر عبدالرسول يعقوبي

 

ارزيابي مقالات:

ارزيابي بيش از ۴۰ مقاله  تخصصي و علمي ـ پژوهشي

مديريت‌هاي اجرايي:

 1. مديريت کارگروه پژوهشي دانشنامه مشروطيت (وابسته به مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره))  از سال ۸۶
 2. دبير آموزش گروه تاريخ انديشه معاصر
 3. دبير علمي سلسله‌ نشست‌هاي «انقلاب اسلامي و نقد نظريه‌‌هاي غربي» اسفند ۱۳۹۳٫
 4. دبير علمي سلسله‌ نشست‌هاي «ظرفيت‌هاي موجود تمدن‌سازي نوين اسلامي»  بهمن ۱۳۹۴

 

متفرقه:

 1. ناقد کتاب در جلسه نقد کتاب انقلاب اسلامي دانشگاه  معارف: ۱٫ ايران؛ ديروز، امروز، فردا، محسن نصري     ۲٫ درآمدي تحليل بر انقلاب اسلامي ايران،  هراتي و دکتر عيوضي ۳٫ انقلاب اسلامي، ماهيت، زمينه‌ها و پيامد‌ها، دکتر شفيعي فر
 2. عضو شوراي علمي گروه تاريخ  انديشه معاصر
 3. عضو گروه پژوهشي تاريخ و انديشه معاصر (بيش از ۱۵ سال)
 4. عضو  شوراي علمي گروه تاريخ تحولات و جريان شناسي سياسي، دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
 5. عضو هيئت موسس مؤسسه مطالعات و تحقيقات اسلامي فتوح
 6. همکار علمي در چند شماره فصلنامه علمي ـ تخصصي تاريخ در آيينه پژوهش
 7. همکاري عملي در چند شماره فصلنامه علمي ـ پژوهشي مطالعات انقلاب اسلامي (فصلنامه تخصصي در حوزه انقلاب اسلامي)
 8. همکاري علمي در چند شماره ماهنامه علمي ـ ترويجي معرفت
 9. انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر در ۳  دوره  هفته پژوهش مؤسسه امام خميني (ره)

منبع: سایت مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) http://moaser.iki.ac.ir/node/428

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *