شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

حجت‌الاسلام دکتر محمدجواد ارسطا

بسمه تعالی

 

حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد جواد ارسطا

سمت: عضو هیئت علمی گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران، پردیس قم

مرتبه: استادیار

شماره تلفن: ۰۹۱۲۲۵۳۲۹۳۱

E_mail: mjarasta@ut.ac.ir

الف) مشخصات

نام و نام خانوادگی: محمدجواد ارسطا            گروه: حقوق           متولد: ۱۳۴۴          نام پدر: محمدعلی

وضعیت تحصیلات دانشگاهی: (عنوان رشته تحصیلی/ محل تحصیل/ سال اخذ مدرک)

۱- دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه شهید مطهری، ۱۳۸۳

۲- کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشکده حقوق دانشگاه تهران، ۱۳۷۳

۳- کارشناسی حقوق، پردیس قم، ۱۳۶۹

آخرین درجه تحصیلات حوزوی:

اجتهاد

سطح۴ حوزه/ حوزه علمیه قم/ ۱۳۷۶/ معادل دکتری

ب) سوابق علمی- اجرایی: نام سازمان یا موسسه/ نوع فعالیت/ سمت

۱– مرکز تحقیقات استراتژیک معاونت قم/ پژوهشی/ محقق

۲- پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی/ پژوهشی/ محقق

۳- دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری/ پژوهشی/ محقق

۴- پژوهشگاه حوزه ودانشگاه/ پژوهشی/ محقق

۵- دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم/ آموزشی/ مدرس

۶- دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم/ رئیس دانشگاه

۷- دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق/ مدرس و مدیر گروه حقوق خصوصی

۸- دانشگاه تهران، پردیس قم: عضو هیئت علمی و مدیر گروه حقوق عمومی

۹- مدیر گروه حقوق خصوصی مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه

۱۰- مدیر گروه حقوق موسسه علوم انسانی جامعه المصطفی (ص) العالمیه.

ج) سوابق تحقیقاتی: عنوان طرح تحقیقاتی/ سمت در طرح

 1. مهار قدرت سیاسی در حقوق اساسی ایران واسلام/ مجری طرح
 2. مبانی فقهی حقوقی مجلس خبرگان رهبری/ مجری طرح
 3. حجیت و اعتبار سند رسمی و تعارض آن با دیگر ادله اثبات دعوی در حقوق ایران و فقه امامیه/ مجری طرح
 4. التعزیر احکامه و انواعه/ مجری طرح
 5. تشخیص مصلحت از دیدگاه فقه و حقوق/ مجری طرح
 6. مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران/ مجری طرح

د) سوابق فعالیت های آموزشی: عنوان دروس مورد تدریس/  نام موسسه یا دانشگاه/ شهر

تدریس دروس حقوق عمومی و خصوصی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور که برخی از آنها عبارتند از:

 1. حقوق اساسی ۱و۲/ دانشگاه شهید بهشتی/ تهران
 2. حقوق اداری ۱و۲/ دانشگاه باقرالعلوم (ع) / قم
 3. حقوق بین الملل عمومی ۱و۲/ دانشگاه باقرالعلوم (ع) / قم
 4. حقوق بین الملل خصوصی ۱و۲/ دانشگاه باقرالعلوم (ع) / قم
 5. حقوق بین الملل اسلامی/ دانشگاه شهید بهشتی/ تهران
 6. مقدمه علم حقوق/ مدرسه عالی شهید مطهری/ تهران
 7. مبانی حقوق عمومی در اسلام/ مقطع کارشناسی ارشد/ دانشگاه تهران/ پردیس قم
 8. مبانی ولایت فقیه و حکومت اسلامی/ مقطع دکتری/ دانشگاه باقرالعلوم (ع) / قم
 9. حقوق مدنی ۴ و۵/ دانشگاه آزاد/ نراق
 10. اصول فقه وفقه و آیات الاحکام/ مقطع کارشناسی ارشد/ دانشگاه نراق
 11. مبانی تحلیلی نظام ج. ا. ایران/ مقطع دکتری/ دانشگاه تهران/ پردیس قم
 12. نظارت بر دولت/ مقطع دکتری/ دانشگاه تهران/ پردیس قم
 13. حقوق مدنی پیشرفته/ مقطع ارشد/ دانشگاه قم
 14. حقوق بشر/ کمیسیون حقوق بشر اسلامی/ قم

ه) عناوین پایان نامه هایی که استاد راهنمای آن بوده اند: عنوان پایان نامه/ مقطع/ سال

بیش از ۵۰ عنوان پایان نامه در مقطع ارشد و رساله علمی را در مقطع دکتری به عنوان راهنما یا مشاور بر عهده داشته ام؛ هم در حوزه علمیه و هم در دانشگاه.

و) تالیف یا ترجمه کتاب: عنوان کتاب/ ناشر/ زمان نشر

 1. مجمع تشخیص مصلحت نظام از دیدگاه فقه و حقوق/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه/ ۱۳۸۱
 2. مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران/انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، بوستان کتاب/ چاپ اول ۱۳۸۹
 3. سند رسمی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی و تعارض آن با دیگر ادله/ معاونت آموزش قوه قضائئه /۱۳۸۳

ز) تالیف یا ترجمه مقاله: عنوان مقاله/ نام نشریه/ زمان نشر

 1. بازفروش کالا ، نشریه: طلوع » پاییز و زمستان ۱۳۸۱ – شماره ۳ و ۴(۲۶ صفحه – از ۹۲ تا ۱۱۷)
 2. بازنگری در سن بلوغ و آثار فقهی قبل از بلوغ ، نشریه: طلوع » پاییز و زمستان ۱۳۸۱ – شماره ۳ و ۴(۳۶ صفحه – از ۲۳۲ تا ۲۶۷)
 3. موانع اجرای قانون بیگانه «نظم عمومی» نشریه: پژوهشهای مدیریت راهبردی » شماره ۲۵ و ۲۶ (۲۱ صفحه – از ۲۰۹ تا ۲۲۹)
 4. توافق بر تحدید یا عدم مسئولیت از دیدگاه حقوق تطبیقی ، نشریه: طلوع » زمستان ۱۳۸۸ – شماره ۳۰(۲۰ صفحه – از ۳ تا ۲۲)
 5. ولایت زن ، نشریه: فقه و حقوق » پاییز ۱۳۸۷ – شماره ۱۸(۲۸ صفحه – از ۱۱۵ تا ۱۴۲)
 6. قربانی در منا و مشکل اسراف ، نشریه: میقات حج » پاییز ۱۳۷۷ – شماره ۲۵(۳۰ صفحه – از ۴۳ تا ۷۲)
 7. یادی از استاد ، نشریه: کیهان فرهنگی » آبان و آذر ۱۳۹۰ – شماره ۳۰۰ – ۲۹۹(۲ صفحه – از ۲۳ تا ۲۴)
 8. مفهوم نظام و کاربرد آن در فقه و اصول ، نویسندگان: ملک افضلی اردکانی،محسن؛ حائری،محمد حسن؛ فخلعی،محمد تقی؛ ارسطا،محمد جواد ، نشریه: فقه واصول » بهار ۱۳۹۱ – شماره ۸۸ (علمی-پژوهشی) ، (۲۶ صفحه – از ۱۲۵ تا ۱۵۰)
 9. تأثیر تأسیس جمهوری اسلامی ایران بر فقه سیاسی ، نویسندگان: ارسطا،محمد جواد ؛ اکبری،کمال نشریه: علوم سیاسی – دانشگاه باقرالعلوم (ع) » پاییز ۱۳۹۰، سال چهارم- شماره ۵۵ (علمی-ترویجی) ، (۳۴ صفحه – از ۲۳ تا ۵۶)
 10. اهتمام به آرای عمومی و دید مردم در نگاه علی (ع) ، نشریه: حکومت اسلامی» پاییز ۱۳۷۹،شماره ۱۷ (۱۹ صفحه ، از ۱۱۰ تا ۱۲۸)
 1. جایگاه مجلس خبرگان از دیدگاه نظریه انتخاب ، نشریه: حکومت اسلامی » بهار ۱۳۸۰ – شماره ۱۹(۲۲ صفحه – از ۶۲ تا ۸۳)
 2. گزینش اعضای مجلس خبرگان بر مبنای نظریه نصب ، نشریه: حکومت اسلامی» تابستان ۱۳۸۰، شماره ۲۰(۲۲ صفحه ، از ۵۴ تا ۷۵)
 3. جایگاه تکلیف الهی و بیعت در قیام امام حسین (ع) ،نشریه: حکومت اسلامی » پاییز ۱۳۸۱ – شماره ۲۵(۳۲ صفحه – از ۱۱۸ تا ۱۴۹)
 4. مهار درونی «قدرت رهبری» در حقوق اساسی ، نشریه: حکومت اسلامی » پاییز ۱۳۸۳ – شماره ۳۳(۱۶ صفحه – از ۹۴ تا ۱۰۹)
 5. پاسخ به نقد مقاله اهتمام به آرای عمومی و دید مردم در نگاه علی (ع) ،نشریه: حکومت اسلامی » زمستان ۱۳۸۰ – شماره ۲۲(۱۸ صفحه – از ۲۱۶ تا ۲۳۳)
 6. ساز و کار حکومت اسلامی در تحدید انحرافات اجتماعی ، نشریه: مطالعات راهبردی زنان » زمستان ۱۳۸۱ – شماره ۱۸(۲۱ صفحه – از ۱۵ تا ۳۵)
 7. مردم و تشکیل حکومت اسلامی ، نشریه: مطالعات انقلاب اسلامی » پاییز ۱۳۸۴ – شماره ۲ (۳۰ صفحه – از ۸۵ تا ۱۱۴)
 8. بینه در سنت پیامبر اعظم (ص) ، نشریه: فقه و اصول» پاییز و زمستان ۱۳۸۵، شماره ۱ و ۲ (علمی-پژوهشی) (۱۸ صفحه – از ۹ تا ۲۶)
 9. تأملی دیگر در تأثیر زمان و مکان در اجتهاد ، نشریه: نقد و نظر » زمستان ۱۳۷۴ – شماره ۵(۲۰ صفحه – از ۲۷۶ تا ۲۹۵)
 10. ولایت و محجوریت ، نشریه: کتاب نقد » پاييز ۱۳۷۷ – شماره ۸(۳۶ صفحه – از ۶۶ تا ۱۰۱)
 11. نقدی بر نقد در مورد ذبح در حج ،نشریه: درسهایی از مکتب اسلام » آذر ۱۳۸۱، سال ۴۲ – شماره ۹(۱۷ صفحه – از ۵۴ تا ۷۰)
 12. جمهوریت و اسلامیت ، نشریه: بازتاب اندیشه » آبان ۱۳۷۹ – شماره ۸(۴ صفحه – از ۲۷ تا ۳۰)
 13. تحلیل ماده ۵۰۱ و ۵۱۵ قانون مدنی (اجاره بدون مدت) ، نشریه: فقه و حقوق » پاييز ۱۳۸۳ – شماره ۲(۲۸ صفحه – از ۳۳ تا ۶۰)
 14. پلورالیسم دینی و قرآن ، نشریه: قبسات » بهار ۱۳۸۱ – شماره ۲۳ (علمی-ترویجی) (۸ صفحه – از ۱۱۲ تا ۱۱۹)
 15. مفهوم اطلاق در ولایت مطلقه فقیه ، نشریه: علوم سیاسی،دانشگاه باقرالعلوم (ع) » پاييز ۱۳۷۷ – شماره ۲(۱۹ صفحه – از ۷۲ تا ۹۰)
 16. نگاهی به مبانی فقهی شورا، نشریه: علوم سیاسی – دانشگاه باقرالعلوم (ع) » بهار ۱۳۷۸ – شماره ۴(۲۵ صفحه – از ۲۴ تا ۴۸)
 17. حاکم اسلامی؛ نصب یا انتخاب ، نشریه: علوم سیاسی، دانشگاه باقرالعلوم (ع)» تابستان ۱۳۷۸، شماره ۵(۲۸ صفحه – از ۴۴۲ تا ۴۶۹)
 18. حقوق زن و پرسش های نوین ، نشریه: ضمیمه خردنامه همشهری » ۲ اردیبهشت ۱۳۸۳ – شماره ۱۹(۲ صفحه – از ۴ تا ۵)
 19. مجلس خبرگان از دیدگاه نظریه ولایت فقیه ، نشریه: حکومت اسلامی » تابستان ۱۳۷۷ – شماره ۸ (۴۶ صفحه – از ۵۷ تا ۱۰۲)
 20. جمهوریت و اسلامیت؛ تضاد یا توافق؟ نشریه: روش شناسی علوم انسانی » پاييز ۱۳۸۲ – شماره ۳۶(۱۸ صفحه – از ۸ تا ۲۵)
 21. دولت ومصلحت، فصلنامه علوم سیاسی،شماره ۸ ، بهار ۱۳۷۲ ،(ص ۷۲ _۵۸)

مصاحبه:

 1. الزامات فقه سیاسی ، مصاحبه شوندگان: اراکی،محسن؛ارسطا،محمد جواد؛ مصاحبه کننده: میرهادیان،سید حسین نشریه: زمانه » فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۱ – شماره ۲۳ و ۲۴(۳ صفحه – از ۲۸ تا ۳۰)

ح) آشنایی با زبان های

عربی و انگلیسی

ط) آشنایی با کشورهای

عربستان و عراق

د) افتخارات علمی

 1. کسب جایزه کتاب برگزیده در کنگره دو سالانه دین پژوهان کشور در سال ۱۳۸۷ بابت تالیف کتاب اعتبار سند رسمی و تعارض آن با ادله دیگر اثبات دعوا
 2. برگزیده شدن به عنوان کتاب فصل در پاییز ۱۳۸۹ بابت تالیف کتاب مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران
 3. برگزیده شدن به عنوان کتاب برتر دانشگاهی در رشته حقوق توسط دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۰بابت تالیف کتاب مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران
 4. .دریافت جایزه پژوهشی حقوق بشر از کمیسیون حقوق بشر اسلامی بابت تدریس درس خارج ففه حقوق بشر

 

 

 

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *