شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

حجت‌الاسلام دکتر محمد داوودی

عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 

 1. کتاب : جامعه ‏شناسى كجروى (پدیدآورنده)
 2. کتاب : نقش معلّم در تربيت دينى (پدیدآورنده)
 3. نشريه : دو فصلنامه علمي – تخصصي تربيت اسلامي ۱ (محقق)
 4. نشريه : دو فصلنامه علمي – تخصصي تربيت اسلامي ۲ (محقق)
 5. نشريه : دو فصلنامه علمي – تخصصي تربيت اسلامي ۳ (محقق)
 6. کتاب : همنشینی و کجروی (نگاهی به دیدگاه های اسلامی و یافته های اجتماعی) (پدیدآورنده)
 7. کتاب : فلسفه تعلیم و تربیت مشاء (جلد دوم) (پدیدآورنده)
 8. کتاب : آموزش و پرورش در ادیان و آیین های جهانی (محقق)
 9. کتاب : سیره تربیتی پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) (محقق)
 10. کتاب : تربیت اخلاقی (محقق)
 11. کتاب : تربیت دینی (محقق)
 12. کتاب : فلسفه تعلیم و تربیت مشاء (جلد اول) (محقق)
 13. نشريه : دو فصلنامه علمي – تخصصي تربيت اسلامي ۱۱ (محقق)
 14. نشريه : دو فصلنامه علمي – تخصصي تربيت اسلامي ۱۰ (محقق)
 15. نشريه : دو فصلنامه علمي – تخصصي تربيت اسلامي ۹ (محقق)
 16. نشريه : دو فصلنامه علمي – تخصصي تربيت اسلامي ۸ (محقق)
 17. نشريه : دو فصلنامه علمي – تخصصي تربيت اسلامي ۷ (محقق)
 18. نشريه : دو فصلنامه علمي – تخصصي تربيت اسلامي ۶ (محقق)
 19. نشريه : دو فصلنامه علمي – تخصصي تربيت اسلامي ۴ (محقق)
 20. مقالات : ساختار اسلام و مؤلفه‏هاى تدين به آن (پدیدآورنده)
 21. مقالات : تأملي در هدف تربيت اعتقادي (پدیدآورنده)
 22. كتاب : سیرة النبیّ(ص) و أهل البیت(ع)، جلد ۲ ـ التربیة الدینیّة (پدیدآورنده)
 23. نشست : نشست اخلاق و تربيت اخلاقي در مكتب مشاء (سخنران)
 24. كرسي : كرسي علمي ترويجي فلسفه و اهداف تعليم و تربيت مشاء (برگزار کننده)
 25. كرسي : کرسی علمی ترویجی راهکارهای کنترل کجروی از دیدگاه قرآن (برگزار کننده)
 26. كرسي : کرسی علمی ترویجی روش تحقیق گراندد تئوری و استفاده از آن در پژوهش های قرآنی (برگزار کننده)
 27. نشست : نشست علمی اهداف تربیتی مشا، (سخنران)
 28. نشست : نشست علمی تبیین نظام نوری در فلسفه اشراق (دبير)
 29. نشست : نشست علمی راهکارهای کنترل انحرافات اجتماعی در نهج البلاغه (دبير)
 30. نشريه : دو فصلنامه علمي – پژوهشی تربيت اسلامي ۱۳ (قائم مقام سردبير)
 31. نشريه : دو فصلنامه علمي – پژوهشی تربيت اسلامي ۱۴ (قائم مقام سردبير)
 32. نشريه : دو فصلنامه علمي – پژوهشی تربيت اسلامي ۱۵ (قائم مقام سردبير)
 33. نشريه : دو فصلنامه علمي – پژوهشی تربيت اسلامي ۱۶ (قائم مقام سردبير)
 34. نشريه : دو فصلنامه علمي – پژوهشی تربيت اسلامي ۱۷ (قائم مقام سردبير)
 35. نشريه : دو فصلنامه علمي – پژوهشی تربيت اسلامي ۱۸ (قائم مقام سردبير)
 36. نشريه : دو فصلنامه علمي – پژوهشی تربيت اسلامي ۱۹ (قائم مقام سردبير)
 37. نشريه : دو فصلنامه علمي – پژوهشی تربيت اسلامي ۲۰ (قائم مقام سردبير)
 38. مقالات : در باب استعداد آدمى (مترجم )
 39. مقالات : مردم شناسى اسلامى و مردم شناسى اسلام (مترجم )
 40. نشريه : دو فصلنامه علمي – پژوهشی تربيت اسلامي ۱۲ (قائم مقام سردبير)
 41. نشريه : دو فصلنامه علمي – پژوهشی تربيت اسلامي ۲۱ (قائم مقام سردبير)

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *