شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

حجت‌الاسلام دکتر مهدی عباسی

عضو هیأت علمی گروه روانشناسی اسلامی، پژوهشگاه قرآن و حدیث

 

تحصیلات حوزوی

۱-        سطح یک: حوزه علمیه قم (۱۳۸۰-۱۳۷۵، تاریخ اخذ مدرک ۱۳۸۲)

۲-        سطح دو: حوزه علمیه قم (۱۳۸۴-۱۳۸۰، تاریخ اخذ مدرک ۱۳۸۴)

۳-        سطح سه:(تاریخ اتمام ۱۳۸۹)

۴-        درس خارج: فقه و اصول (۱۳۹۳-۱۳۸۵)

تحصیلات دانشگاهی

۱-        کارشناسی:رشته روانشناسی، مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)، (۱۳۸۵-۱۳۸۱)

۲-        کارشناسی ارشد:روانشناسی بالینی، مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)، (۱۳۹۰-۱۳۸۶)

عنوان پایان نامه: ساخت پرسشنامه سبک لذت جویی بر اساس منابع اسلامی و رابطه سبک لذت جویی با سلامت

عمومی

۳-        دکتری:رشته روانشناسی، مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)، (ورودی ۱۳۹۱- در حال تدوین پایان‌نامه)

تخصص ها در حوزه روانشناسی و مشاوره

۱-        درمان گری شناختی – رفتاری (CBT)

۲-        روان‌درمان‌گری وسواس و درمان مثبت‌نگر (PT) در افسردگی

۳-        مشاوره پیش از ازدواج (PMC)

۴-        خانواده درمانگری به روش CBTو درمان سیستم خانواده

۵-        مشاوره و درمانگری در مدیریت میل و رفتار جنسی

۶-        روش شناسی استنباط از قرآن و حدیث در موضوعات و مسائل روانشناختی

۷-        روش‌شناسی پژوهش در روانشناسی اسلامی

تدوین کتاب

۱-        عباسی، مهدی. (۱۳۹۰). نبض ازدواج را بگیرید، چند ساعت تفکر پیش از ازدواج،‌ قم، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی ره.

۲-        عباسی، مهدی. (۱۳۹۱). لذت و شادکامی از دیدگاه اسلام، قم، موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث.

۳-        ابراهیم پور، قاسم، عباسی، مهدی و همکاران (۱۳۹۱). شاخص های خانواده مطلوب از دیدگاه اسلام، الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت، تهران: مرکز بررسی های راهبردی ریاست جمهوری و جامعه المصطفی العالمیه.

۴-        عباسی، مهدی. (زیر چاپ). مبانی روانشناختی هدایت و تعمیق نگرش مهدویت در زنان، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

۵-        ابراهیم پور، قاسم، عباسی، مهدی. (زیر چاپ). پدیدة‌ همسرآزاری از دیدگاه حدیث و روانشناسی، موسسه دارالحدیث و سازمان بهزیستی کشور.

۶-        عباسی، مهدی. (۱۳۹۴). روانشناسی تنظیم رفتار جنسی، قم: دارالحدیث (زیر چاپ).

تدوین مقاله

۱-        عباسی، مهدی. (۱۳۸۸). بهزیستی از دیدگاه دین و روان شناسی (نقد و بررسی)، مجله روانشناسی و دین، قم،‌ موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی،‌ ۶، ۲۴۶-۱۸۹٫

۲-        جان بزرگی، مسعود و عباسی،‌ مهدی. (۱۳۸۹). رابطه ابعاد جهت گیری مذهبی با پایداری هیجانی،‌ مجله روانشناسی و دین،‌ قم،‌ موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی،‌ ۱۱،‌ ۱۸-۵٫

۳-        عاطف وحید،‌ محمدکاظم و عباسی،‌ مهدی و دیگران (۱۳۸۷). گزارش کارگروه خشونت خانگی،‌ گزیده مقالات و نتایج کارگروه های نخستین همایش علمی اسلام و آسیب های اجتماعی، تهران،‌ سازمان بهزیستی کشور، ۱۱۹-۱۱۰٫

۴-        عباسی،‌ مهدی. (۱۳۸۶). نقش نیازها در بهداشت روان، دین و بهداشت روان، مجله راه تربیت،‌ قم،‌ جامعه المصطفی العالمیه،‌ ۳، ۲۵۷-۲۲۷٫

۵-        عباسی،‌ مهدی. (۱۳۸۸). عوامل روان شناختی همسرآزاری با نگرش به منابع اسلامی، مجله راه تربیت،‌ قم،‌ جامعه المصطفی العالمیه،‌ ۹، ۱۵۳-۱۲۵٫

۶-        عباسی، مهدی و اصفهانی‌نژاد. (۱۳۹۴). بازشناسی عوامل لذت‌بری سعادت‌نگر؛ بررسی مجدد ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامه، قم: اسلام و پژوهش‌های روان‌شناختی، سال اول، شماره دوم.

۷-        عباسی، مهدی. (۱۳۹۴). تبیین نظام روی‌اوری و بازداری رفتاری بر اساس تعامل ترس و امید در منابع اسلامی، قم: پژوهش‌نامه روان‌شناسی اسلامی، سال اول، شماره اول.

۸-        عباسی، مهدی. (۱۳۹۴) سعادت نگری و لذت نگری بر روی پیوستار: کمی سازی سبک لذت بری براساس یک مدل مفهومی در منابع اسلامی، قم: کنگره علوم انسانی اسلامی.

راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه

۱-        شاخص‌های سلامت روانی – بدنی در کتاب کافی، مقطع دکتری، دانشگاه قرآن و حدیث

۲-        روش‌های نهادینه‌سازی اخلاق در کودکان، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه معارف

۳-        الگوی مدیریت خشم در سبک زندگی اسلامی از منظر قرآن و حدیث، مقطع کارشناسی ارشد، مؤسسه علمی فرهنگی آل یاسین.

۴-        ساخت پرسشنامه شوخ طبعی بر اساس منابع اسلامی، مقطع کارشناسی ارشد، مؤسسه اخلاق و تربیت

۵-        رابطه پیشرفت تحصیلی با هوش هیجانی در طلاب، سطح ۳ حوزه، مرکز تخصصی مشاوره اسلامی حوزه

۶-        ساخت پرسشنامه آرامش بر اساس مفهوم طمأنینه، کارشناسی ارشد، مؤسسه اخلاق و تربیت

۷-        باورهای غیرمنطقی از دیدگاه الیس و نقد آن بر اساس قرآن و حدیث، کارشناسی ارشد، مؤسسه اخلاق و تربیت

۸-        ساخت پرسشنامه احسان مندی در روابط بین فردی، کارشناسی ارشد، مؤسسه اخلاق و تربیت

۹-        الگوی اسلامی مهارتهای زناشویی در منابع اسلامی، سطح ۳، حوزه علمیه قم

۱۰-      رابطه اعتقاد به خدا و تعهد زناشویی، کارشناسی ارشد، مؤسسه اخلاق و تربیت

۱۱-      لذت‌گرایی و سعادت‌گرایی در روانشناسی مثبت‌نگر در مقایسه با دیدگاه اسلام، کارشناسی ارشد، دانشگاه معارف.

۱۲-      …..

طرح‌های پژوهشی در حال انجام

۱-        مشاوره و روان‌درمانی اسلامی با رویکرد مثبت‌نگر، پژوهشگاه قرآن و حدیث، گروه روانشناسی اسلامی (کتاب)

۲-        درمان افسردگی با روش ارتقای بهباشی سعادت‌نگر، موسسه آموزشی – پژوهشی امام خمینی (ره) (پایان نامه)

۳-        ترجمة کتاب «مشاورة اسلامی: درآمدی در نظریه‌پردازی و کاربرد» (کتاب)

سایر فعالیتهای علمی- حرفه‌ای

۱-        روان درمانی و مشاوره در موضوعات خانواده و اختلالات اضطرابی در مراکز مشاوره و کلینیک‌های روان‌درمانی.

۲-        نظارت و ارزیابی مقالات علمی پژوهشی فصلنامة روانشناسی و دین، فصلنامة اسلام و پژوهش‌های روانشناختی، پژوهش‌نامه روان‌شناسی اسلامی و کنگرة علوم انسانی اسلامی.

۳-        راهنمایی و مشاوره کتابهای منتشر شده در مرکز مشاوره مؤسسه امام خمینی.

۴-        مطالعه و تبلیغ در کشورهای منطقة امریکای لاتین.

سوابق علمی – اجرایی

۱-        دبیری پژوهش گروه روانشناسی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (۱۳۸۷-۱۳۸۶)

۲-        مسؤولیت کارگروه خانواده مرکز مشاوره موسسه امام خمینی (۱۳۸۹-۱۳۸۷)

۳-        مدیریت مرکز مشاوره و راهنمایی موسسه امام خمینی (۱۳۹۲-۱۳۹۰).

۴-        عضو هیأت علمی:پژوهشکده اخلاق و روانشناسی اسلامی– گروه روانشناسی اسلامی، پژوهشگاه قرآن و حدیث.

۵-        معاونت پژوهش و عضو شورای علمی گروه: مرکز تخصصی مشاوره اسلامی امام خمینی (ره) – حوزة علمیه قم.

۶-        عضو دو دوره هیأت مدیرة انجمن روانشناسی اسلامی.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *