شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

حجت‌الاسلام و المسلمین حمید رفیعی هنر

عضو هیئت علمی گروه روانشناسی دانشگاه قرآن و حدیث

مشخصات فردی

  • نام و نام خانوادگی: حمید رفیعی هنر
  • تاریخ و محل تولد: ۱۳۵۸؛ همدان
  • موقعیت علمی: عضو هئیت علمی پژوهشگاه.
  • محل فعالیت: پژوهشگاه قرآن و حدیث، پژوهشکده اخلاق و روان‌شناسی، گروه روان‌شناسی اسلامی.

تحصیلات

  • خارج فقه و اصول، حوزه علمیه قم.
  • کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، قم.
  • کاندید دکتری روان‌شناسی عمومی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، قم.
  • عنوان پایان نامه ارشد: ساخت مقیاس خودمهارگری بر اساس منابع اسلامی.
  • عنوان رساله دکتری: الگوی درماني خود-نظم‌جویی برای افسردگی بر اساس منابع ¬ اسلامي:  تدوين مدل مفهومي و طرح‌نماي درمان و مطالعه امكان سنجي و پيامدهاي اوليه.
 فعاليت‌های علمی:
الف- مقالات
عنوان مقاله
عنوان مجله/کنفرانس/همایش/سازمان
وضعیت مقاله
شماره مجله/مکان برگزاری
سال چاپ
نقش
نگاهی به دو ترجمه متفاوت در ایران
 و اسلامی سازی روان‌شناسی
پویا(ویژه پالایش علوم انسانی)
منتشر شده
ش۱۶
بهار ۸۹
مؤلف
رابطه خودمهارگری و جهت گیری مذهبی
روان شناسی و دین
منتشر شده
ش۹
بهار ۸۹
مؤلف
مؤلفه‌های اخلاقی دولت منتظر
برگزیده شده در
دهمین گفتمان مهدویت
منتشر شده
دانشگاه تبریز
تابستان۸۷
مؤلف
اخلاق، اسلام، و خودمهارگری روان‌شناختی
برگزیده شده در
همایش بین المللی اخلاق و ادیان
منتشر شده
قم-
موسسه وحیانی اسراء
اسفند ۹۱
مؤلف
اخلاق، اسلام، و خودمهارگری روان‌شناختی
اخلاق وحیانی
منتشر شده
ش۳
بهار ۹۲
مؤلف
تبیین سازه خودمهارگری بر اساس اندیشه اسلامی
روان‌شناسی و دین
منتشر شده
ش۲۷
پاییز ۹۳
مؤلف
رابطه خودمهارگری اسلامی و هویت دینی
معرفت
منتشر شده
ش۲۰۵
زمستان۹۳
مؤلف
تحلیل روان‌شناختی سازه حزم بر اساس منابع اسلامی
معرفت
اخذ پذیرش چاپ-
همکار مؤلف
بررسی تطبیقی جنون در فقه و روان‌شناسی
تا اجتهاد
منتشر شده
ش۱۲
زمستان۹۳
مؤلف
تبیین مدل عملکرد سازه أمل بر اساس منابع اسلامی
علوم حدیث
منتشر شده
ش۷۴
زمستان۹۳
مؤلف
رابطه حرمت خود و خودمهارگری اسلامی با توجه به جنسیت و وضعیت تأهل
اسلام و پژوهش‌های روان‌شناختی
منتشر شده
ش۱
تابستان۹۴
مؤلف مسوول
نقش آرزوهای بزرگ در رضایت زندگی بر اساس مدل اسلامی عملکرد أمل
پژوهشنامه روان‌شناسی اسلامی
منتشر شده
ش۱
زمستان۹۴
مؤلف
ساخت آزمون اولیه حضور قلب در نماز بر اساس منابع اسلامی
اسلام و پژوهش‌های روان‌شناختی
منتشر شده
ش۲
پاییز۹۴
همکار مؤلف
ب- کتابها
عنوان كتاب
شهر
انتشارات
وضعیت انتشار
سال چاپ
روان‌شناسی مهار خویشتن با نگرش اسلامی
قم
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
زیر چاپ
مدیریت تحصیلی در شش گام
(کتاب راهنمای مشاوران حوزه های علمیه)
قم
معاونت تهذیب حوزه علمیه قم
انتشار الکترونیکی درون سازمانی
۱۳۹۰
درآمدی بر روان‌شناسی آرزوها بر اساس منابع اسلامی
قم
مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث
زیر چاپ
مشاوره و روان‌درمانی بر اساس منابع اسلامی با تأکید بر روان‌شناسی مثبت نگر
قم
پژوهشگاه قرآن و حدیث
در حال انجام- اتمام چهار فصل از کتاب
ج- تدريس
مقطع کارشناسی
عنوان درس
تعداد ترم تدريس
نام دانشگاه /دانشكده محل تدريس
روان‌شناسی تبلیغ
۲ترم
مرکز سفیران هدایت-قم-۱۳۸۹/ دفتر تبلیغات حوزه علمیه-قم-۱۳۹۲
روان‌شناسي شخصيت
۱ترم
مؤسسه امام خمینی (ره)-سال تحصیلی۱۳۹۰
روان‌سنجی
 ۹ ترم
مؤسسه امام خمینی (ره)-سال تحصیلی۱۳۹۱و۱۳۹۲،۱۳۹۳،۱۳۹۴، ۱۳۹۵
روان‌شناسی عمومی
۱ ترم
دانشگاه هدی-مهر ۱۳۹۵
مقطع ارشد
عنوان درس
تعداد ترم تدريس
نام دانشگاه /دانشكده محل تدريس
روان‌سنجی
۴ ترم
مؤسسه امام خمینی-سال تحصیلی ۱۳۹۴/ مؤسسه اخلاق و تربیت-گروه روان شناسی اسلامی-سال تحصیلی ۱۳۹۳/ مؤسسه اخلاق و تربیت-گروه اخلاق کاربردی-سال تحصیلی ۱۳۹۳/ مرکز تخصصی امام خمینی-مهرماه ۱۳۹۵
روان‌شناسي عمومی
۳ ترم
مؤسسه اخلاق و تربیت-قم سال تحصیلی ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳
آسیب شناسی روانی
۳ ترم
مؤسسه امام خمینی-سال تحصیلی ۱۳۹۴/ موسسه اخلاق و تربیت-سال تحصیلی ۱۳۹۴
موسسه اخلاق و تربیت-سال تحصیلی ۱۳۹۵
مشاوره تحصیلی و شغلی
۱ ترم
مرکز تخصصی امام خمینی-مهرماه ۱۳۹۵
مشاوره و راهنمایی پایان نامه‌ها
عنوان پایان نامه
سطح پایان نامه
نقش
مرکز علمی
سال انجام
ساخت پرسشنامه اولیه حضور قلب بر اساس منابع اسلامی-رحیمی نداف
کارشناسی ارشد
مشاور
مؤسسه اخلاق و تربیت
اتمام(۱۳۹۳)
نقش سوء ظن و حسن ظن به خدا در رشد اخلاقی جامعه-سیدحسین اردستانی زاده
کارشناسی ارشد
مشاور
مؤسسه تخصصی اخلاق(مرکز خُلق)
در حال انجام(۱۳۹۳)
مراحل تحول خودمهارگری در کودکان زیر۱۲سال و راه کارهای افزایش آن بر اساس منابع اسلامی-محسن سرمستی
کارشناسی ارشد
مشاور
مؤسسه اخلاق و تربیت
در حال انجام(۱۳۹۳)
ساخت پرسشنامه اولیه عفت بر اساس منابع اسلامی-محمد واحدی
کارشناسی ارشد
مشاور
مؤسسه اخلاق و تربیت
در حال انجام(۱۳۹۴)
بررسی بنیان‌های فکری شناخت درمانگران و نقد آن بر اساس اندیشه اسلامی-نوید خاکبازان
کارشناسی ارشد
مشاور
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره
در حال انجام(۱۳۹۴)
نقش واسطه ای تاب آوری در رابطه تصور از خدا و کارکرد خانواده- حسین رادمرد
کارشناسی ارشد
مشاور
مؤسسه اخلاق و تربیت
در حال انجام(۱۳۹۳)
دلبستگی به خدا، خودمهارگری و کارکرد خانواده-احمد عرفانی
کارشناسی ارشد
مشاور
مؤسسه اخلاق و تربیت
در حال انجام(۱۳۹۴)
طراحی مقیاس شجاعت بر اساس منابع اسلامی-علی اسلامیان
کارشناسی ارشد
مشاور
دانشگاه قرآن و حدیث
در حال انجام(۱۳۹۴)
طراحی چک لیست رفتارهای حمایتی بر اساس منابع اسلامی-میرشاهی
کارشناسی ارشد
مشاور
مؤسسه اخلاق و تربیت
در حال انجام(۱۳۹۳)
عوامل جذب نوجوانان شهر قم به مسجد و راهکارهای جذب آنان- مهدی مهدی پور
کارشناسی ارشد
مشاور
مؤسسه اخلاق و تربیت
اتمام(۱۳۹۴)
ساخت پرسشنامه خودفریبی بر اساس منابع اسلامی- عزت طلب
کارشناسی ارشد
مشاور
مؤسسه اخلاق و تربیت
در حال انجام(۱۳۹۳)
ساخت پرسشنامه غیرت بر اساس منابع اسلامی عباس رضایی
کارشناسی ارشد
مشاور
مؤسسه اخلاق و تربیت
در حال انجام(۱۳۹۳)
رابطه سبک زندگی اسلامی، ویژگیهای شخصیتی و موفقیت در تبلیغ -عباس آزاد
کارشناسی ارشد
مشاور
مؤسسه اخلاق و تربیت
در حال دفاع(۱۳۹۵)
ساخت پرسشنامه شجاعت بر اساس منابع اسلامی-مصطفی خوشخرام
کارشناسی ارشد
مشاور
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره
در حال انجام(۱۳۹۵)
د. داور‌ی‌ها و ارزیابی‌ها
عنوان
تعداد
نقش
نهاد مربوطه
سال انجام
پایان نامه تدوین و ساخت مداخلات امید مبتنی بر منابع اسلامی و بررسی اثربخشی آنها در گروهی از زنان ساکن در شهرک پردیسان قم
۱
داور
دانشگاه قرآن و حدیث
۱۳۹۴
پایان نامه اثربخشی آموزش صبر با تأکید بر مؤلفه‌های اسلامی بر بهباشی روانشناختی زنان خانه دار
۱
داور
دانشگاه قرآن و حدیث
۱۳۹۵
پایان نامه کارکردهای توحید محوری در ارکان خانواده
۱
داور
دانشگاه قرآن و حدیث
۱۳۹۵
نشست علمی نقش دینداری در سلامت روان
۱
ناقد
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی-قم
اسفند۱۳۹۴
کتاب سبک زندگی اسلامی و ابزار سنجش آن
۱
ارزیاب
کتاب سال حوزه: حوزه علمیه قم
۱۳۹۲
کتاب خداجویی و نقش آن در نگرش به مرگ
۱
ارزیاب
کتاب سال حوزه: حوزه علمیه قم
۱۳۹۲
کتاب سبک زندگی اسلامی ایرانی
۱
ارزیاب
کتاب سال حوزه: حوزه علمیه قم
۱۳۹۳
مقالات علمی- پژوهشی
بیش از ۹۰ مقاله
ارزیاب
فصلنامه روان‌شناسی و دین/ فصلنامه اسلام  و پژوهش‌های روانشناختی/ فصلنامه پژوهشنامه روانشناسی اسلامی
از سال ۱۳۸۹ تاکنون
 
 
ه. نشست‌های علمی و کارگاه‌های آموزشی
عنوان فعالیت
نقش
میزان فعالیت
محل اجرا/سال
ارائه علمی در همایش ملی الگوی ایرانی اسلامی مشاوره
عضو پنل تخصصی و ارائه دهنده بحث
سازمان جوانان آستان قدس رضوی(مشهد مقدس-آبان ماه۱۳۹۲)
نشست علمی مبانی روان شناختی نیاز به پرستش
ارائه دهنده
مجتمع رایه المهدی(ع) همدان۱۳۸۶
نشست علمی «سلف كنترل» در قلمرو روانشناسي
//
موسسه امام-قم۱۳۹۰
نشست علمی معرفی مقیاس خودمهارگری اسلامی
//
انجمن روان شناسی اسلامی-قم۱۳۹۱
نشست علمی بررسی آسیبهای اجتماعی دانشجویان و راهکارهای مدیریت آن
//
دانشگاه قم-مهرماه۱۳۹۳
میزگرد علمی تحلیل روان‌شناختی شادی مردم ایران
عضو کارشناس
تهران-خبرگزاری فارس-آذر۱۳۹۴
انجام مصاحبه های علمی در زمینه: روان‌شناسی اسلامی،
روان‌شناسی بومی
افسردگی جوانان ایرانی،
تربیت فرزند با رویکرد دینی،
معضل طلاق در جامعه،
خشم و راه‌های مهار آن
کارشناس
۸ مصاحبه
انتشار یافته در سایت اینترنتی علوم انسانی اسلامی طلیعه سال۱۳۹۴، روزنامه خراسان سالهای۱۳۹۲و ۱۳۹۳، سایت اینترنتی رسا۱۳۹۳، روزنامه جوان ۱۳۹۵، سایت اینترنتی صراط مبین ۱۳۹۵، مجله افق مکث(در حال انتشار)
کارگاه آموزشی روان‌شناسي شخصيت
ارائه دهنده
۳دوره
معاونت تهذیب حوزه علمیه قم (ویژه مشاوران حوزه های علمیه- سطح ۲و۳)- ۱۳۸۹
کارگاه آموزشی اصول و فنون مشاوره
//
۷دوره
معاونت تهذیب حوزه علمیه قم (ویژه مشاوران حوزه های علمیه)-۱۳۹۰، ۱۳۹۲،۱۳۹۳/ نهاد رهبری در دانشگاه ها (ویژه مشاوران دانشگاه ها)-۱۳۸۹/جامعه المصطفی العالمیه(مشاوران و مربیان اخلاق مدرسه المهدی عج-۱۳۹۵)، معاونت تهذیب حوزه علمیه قم (ویژه مشاوران حوزه علمیه همدان)-۱۳۹۵-سطح ۲و۳
کارگاه آموزشی آزمون‌های روانی
//
۴دوره
نهاد رهبری در دانشگاه ها (ویژه مشاوران دانشگاه‌ها)-۱۳۸۹ /دفتر تبلیغات حوزه علمیه خوزستان(ویژه مشاوران حوزه های علمیه استان)-خرداد۱۳۹۳/ مؤسسه اخلاق و تربیت-قم مهرماه۱۳۹۳-سطح ۲و۳
کارگاه آموزشی مهارتهای تحصیلی
//
۱۸ دوره
مشاوران، اساتید، مدیران و طلاب حوزه های علمیه کشور-از سال ۸۶ تا۹۴-سطح ۲و۳
آسیب شناسی روانی
//
۵ دوره
مشاوران حوزوی-مؤسسه بانوان بصیر-کاشان/  مشاوران حوزوی دانشگاهی میبد یزد/مشاوران موسسه بشیر کرج/ حوزه علمیه خواهران استان کردستان-/ مشاوران حوزوی حوزه علمیه اهواز/ سطح ۲و۳
کارگاه آموزشی پيش نيازهاى بهداشت روانى خانواده
//
۱دوره
همدان-۱۳۸۹
کارگاه‌های آموزشی مهارتهای ارتباطی همسران
//
۴دوره
طرح رحمت و مطلع مهر: امور خانواده ریاست جمهوری
(استانهای آذربایجان غربی، شرقی، هرمزگان، البرز-۱۳۹۰)
کارگاه آموزشی دانش افزایی والدین در تربیت فرزندان
//
۱دوره
همدان-۱۳۹۲
کارگاه آموزشی مدیریت زمان
//
۱دوره
قم-موسسه ولاء منتظر-۱۳۹۲
کارگاه آموزشی مهارتهای افزایش تمرکز حواس
۲ دوره
قم-حوزه علمیه آیت الله العظمی بهجت (ره)-۱۳۹۵
کارگاه آموزشی مخاطب شناسی
//
۲دوره
مرکز آموزشهای کاربردی دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم-۱۳۹۴(ویژه مبلغان مستقر در استان‌ها)- دفتر تبلیغات استان یزد(اساتید  گفتمانهای دینی)
کارگاه آموزش تست شخصیت کتل و نئو
//
۱ دوره
قم-مرکز تخصصی مشاوره اسلامی امام خمینی (ره)-۱۳۹۵
 
و. خدمات مشاوره‌ای_ روان شناختی
روان‌درمانی
//
 ۷ سال
مرکز مشاوره موسسه امام خمینی(ره)/
مرکز مشاوره حوزه علمیه قم/ مرکز مشاوره دانشگاه قرآن و حدیث
۱۳۸۹-ادامه دارد
مشاوره تلفنی
//
۴ سال
دفتر تبلیغات (مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی)-قم۱۳۸۶تا۱۳۹۰
مشاوره اینترنتی
//
۱سال
نهاد رهبری در دانشگاه ها-قم۱۳۸۷
ز. مسوولیت‌ها
عنوان فعالیت
میزان فعالیت
محل اجرا
دبیر آموزش گروه روان‌شناسی
۲سال
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی-۱۳۹۰-۱۳۹۲
دبیر پژوهش گروه روان‌شناسی
۱سال
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی-۱۳۹۲-۱۳۹۳
عضو شورای علمی گروه روان‌شناسی
۳سال
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی-۱۳۹۰-۱۳۹۳
عضو شورای برنامه‌ریزی گروه روان‌شناسی اخلاق
۲ سال
مؤسسه اخلاق و تربیت-دانشکده روان‌شناسی-۱۳۹۳ ادامه دارد
عضو شورای علمی گروه روان‌شناسی اسلامی
۲ سال
مؤسسه اخلاق و تربیت-دانشکده روان‌شناسی-۱۳۹۳ ادامه دارد
عضو هیئت مدیره انجمن روان‌شناسی اسلامی
۱ سال
انجمنهای علمی حوزه علمیه قم-۱۳۹۵-ادامه دارد
فعالیت در عرصه وبلاگ نویسی با محتوای
دین و روان‌شناسی
از۱۳۸۹- ادامه دارد
مدیر دو وبلاگ «محیی» و «بشیر»
Mohyii.mihanblog.com
Bashir3.blogfa.com
ح. انتخاب‌ها
عنوان
نهاد مربوطه
سال
فارغ التحصیل ممتاز مقطع کارشناسی روان‌شناسی
معاونت آموزش موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی-قم
۱۳۸۵
پژوهشگر برتر
جشنواره پژوهشگران برتر پژوهشگاه قرآن و حدیث-قم
۱۳۹۴

 

 

 

 

 

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *