شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

دکتر سید جلال دهقانی فیروزآبادی

معرفی مختصر

  • استادتمام گروه روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
  • بعضی از آثار ایشان:
    • کتاب: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تالیف، سمت، ۱۳۸۷/۰۳/۲۶
    • کتاب: اصول و مبانی روابط بین الملل(۲)، تالیف، سمت، ۱۳۹۵/۰۷/۰۱
    • کتاب:  اسلام و روابط بین الملل، تالیف، دانشگاه امام صادق (ع)
  • کرسی نقد و نظریه پردازی با عنوان : فرانظریه اسلامی روابط بین الملل، دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، نظریه پردازی، ۱۳۹۳/۰۹/۰۹

 

معرفی تفصیلی

سوابق تحصیلی

دکتری, ۱۳۷۶, علوم سیاسی , دانشگاه بروکسل

عناوین دروس

تحولات‌نظری‌در‌روابط‌بین‌الملل،‌جهانی‌شدن‌ومنطقه‌گرایی، کارشناسی ارشد

تئوریهای‌روابط بین‌الملل، کارشناسی ارشد

نقد‌ و ارزیابی‌تئوری‌های‌روابط‌ بین‌ الملل، دکتری حرفه ای

فعالیت‌های اجرایی

عضو شورای نظارت و ارزیابی، ۱۳۸۲/۰۳/۱۹، ۱۳۸۳/۱۱/۰۱

عضو کمیته تخصصی حقوق و علوم سیاسی نقشه جامع علمی کشور، ۱۳۸۶/۱۱/۲۸

عضو گروه واژه گزینی تخصصی علوم سیاسی ووروابط فرهنگستان زبان فارسی، ۱۳۸۳/۰۶/۰۱، ۱۳۸۳/۱۱/۲۵

مدیر گروه دانشکده حقوق و علوم سیاسی

عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده

عضو شورای آموزشی و پژوهشی

عضو کمیته تخصصی علوم سیاسی دانشکده

عضو شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه

ریاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی

عضو هیئت ممیزه دانشگاه

عضو شورای گروه روابط بین الملل

عضو شورای بررسی متون علوم انسانی

رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی در امارات، ۱۳۸۳/۱۱/۲۵، ۱۳۸۵/۰۷/۰۱

تحقیقات در دست انجام

دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران

تاثیر جهانی شدن فرهنگ بر امنیت فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ترتیبات امنیتی خلیج فارس

دیپلماسی انرژی جمهوری اسلامی ایران

كتاب‌های تالیفی

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تالیف، سمت، ۱۳۸۷/۰۳/۲۶

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، نوری وحید، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوران اصول گرایی، تالیف، None، ۱۳۹۱/۱۱/۱۰

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، فرازی مهدی، وهاب پور پیمان، رستمی فرزاد، جهانی شدن فرهنگ و امنیت فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تالیف، پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات، ۱۳۹۲/۰۲/۰۱

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، امنیت هستی شناختی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تالیف، پژوهشکده مطالعات راهبردی، ۱۳۹۲/۰۳/۳۰

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، رفتارهای حمایت گرانه و دیپلماسی فرهنگی، تالیف، الهدی، ۱۳۹۲/۰۷/۰۱

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، نظریه های همگرایی منطقه ای و رژیم های بین المللی، تالیف، مخاطب، ۱۳۹۳/۱۰/۰۱

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، چرخه گفتمانی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تالیف، مخاطب، ۱۳۹۳/۱۲/۰۱

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، آزادی اندیشه و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران، تالیف، مرکز الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، ۱۳۹۴/۰۷/۰۱

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، نظریه ها و فرانظریه ها در روابط بین الملل، تالیف، مخاطب، ۱۳۹۴/۰۷/۰۱

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، اصول و مبانی روابط بین الملل، تالیف، None، ۱۳۹۴/۱۰/۳۰

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، گفتمان های هسته ای در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تالیف، پژوهشکده مطالعات راهبردی، ۱۳۹۵/۰۲/۱۵

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، اصول و مبانی روابط بین الملل(۲)، تالیف، سمت، ۱۳۹۵/۰۷/۰۱

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، مجازات مرگ، تالیف، نگاه بینه

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، منافع ملی جمهوری اسلامی ایران، تالیف، پژوهشکده مطالعات راهبردی

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، ایران، خاورمیانه وامریکا، تالیف، پژوهشکده مطالعات راهبردی

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، تحول گفتمانی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تالیف، روزنامه ایران

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، فرصت ها و چالش های دیپلماسی فرهنگی، تالیف، پژوهشگاه فرهنگ و هنر

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، تمدن سازی انقلاب اسلامی و گفتمان سکولاریزم، تالیف، دانشگاه امام صادق

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، اخلاق و نظریه پردازی در روابط بین الملل، تالیف، دانشگاه امام صادق

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، رادفر فیروزه، الگوهای صدور انقلاب در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تالیف، دانشگاه امام صادق

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، اسلام و روابط بین الملل، تالیف، دانشگاه امام صادق

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، اتحادیه اروپا، تالیف، پژوهشکده مطالعات راهبردی

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، ترس از جرم، تالیف، میزان

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، چارچوبی مفهومی برای ارزیابی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تالیف، معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی

كتاب‌های ترجمه شده

Dehghani Firouz Abadi Seyyed Jalal, Regional Orders, translation, Pajouhesh kade Motale’at rahbordi

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، نظریه های امنیت بین الملل، ترجمه، پژوهشکده مطالعات راهبردی، ۱۳۸۷/۰۷/۰۱

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، طالبی آرانی روح الله، نورمحمدی مرتضی، نظریه فرهنگی روابط بین الملل، ترجمه، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، ۱۳۹۱/۰۱/۰۱

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، امنیت هستی شناختی در روابط بین الملل، ترجمه، پژوهشکده مطالعات راهبردی، ۱۳۹۲/۰۱/۱۵

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، نظم های منطقه ای: امنیت سازی در جهانی نوین، ترجمه، پزوهشکده مطالعات راهبردی، ۱۳۹۲/۰۲/۰۱

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، تحولات جرم سیاسی، ترجمه، سمت

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، اسرار کثیف : جنایت ، توطئه و لاپوشانیدر قرن بیستم، ترجمه، پژوهشکده فرهنگ هنر و ارتباطات وزارت ارشاد

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی

Dehghani Firouz Abadi Seyyed Jalal, Investigation of Islamic Republic of Iran Foreign Policy (1997-2013), Asian Social Science, 11, 28, 2015/11/30

Dehghani Firouz Abadi Seyyed Jalal, Neo-classical Realism in International Relations, Asian Social Science, 12, 6, 2016/05/20

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

Dehghani Firouz Abadi Seyyed Jalal, Foreign Policy Requirements for National Development in Irans 20-Year View, The Iranian Journal of International Affaiirs

Dehghani Firouz Abadi Seyyed Jalal, Lebanons Asymmetric Warfare and Israels National Security, The Iranian Journal of International Affaiirs

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، نظریه نهاد گرایی نئولیبرال و همکاریهای بین المللی، سیاست خارجی، ۳، ۱۳۷۷/۰۷/۰۱

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، رابطه ایران و آمریکا در یک گذر حساس، مطالعات راهبردی، ۱۳۸۱/۰۴/۰۸

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: روندها و…، مطالعات خاورمیانه، ۳، ۱۳۸۱/۰۷/۰۱

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، تاجیک محمدرضا، الگوهای صدور انقلاب در گفتمانهای سیاست خارجی ایران، راهبرد، ۲۷، ۱۳۸۲/۰۳/۰۱

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، منطق ژئوپلتیک در سیاست خارجی عراق علل و پی آمدها، مطالعات خاورمیانه، ۱۳۸۲/۰۴/۰۱

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، طرح خاورمیانه بزرگ و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، مطالعات راهبردی، ۱۳۸۳/۰۷/۰۱

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، الزامات ائتلاف برای صلح، سیاست خارجی، ۱۳۸۳/۰۷/۰۱

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، اتحادیه اروپا و بحران عراق، سیاست خارجی، ۱۳۸۳/۱۰/۰۱

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، گفتگوهای هسته ای ایران و اروپا، اطلاعات سیاسی – اقتصادی، ۱۳۸۴/۰۲/۳۱

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، موانع ساختاری برتری منطقه ای جمهوری اسلامی ایران، دانشنامه حقوق و سیاست، ۱۳۸۴/۰۳/۰۱

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، رهیافت مقایسه ای بول: روشی برای سنجش نظریات روابط بین الملل، پژوهش علوم سیاسی، ۱۳۸۵/۰۱/۳۱

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، گفتمان های سیاست خارجی ایران در آسیای مرکزی و قفقاز، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، ۱۳۸۵/۱۰/۰۱

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، تاثیر جنگ لبنان بر راهبرد امنیت ملی اسرائیل، رهیافت های سیاسی و بین المللی، ۱۳۸۵/۱۰/۰۱

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، جنگ نامتقارن لبنان و امنیت اسرائیل، سیاست خارجی، ۱، ۱۳۸۶/۰۱/۲۵

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، گفتمان اصول گرایی عدالت محور در سیاست خارجی دولت آقای احمدی نژاد، دانش سیاسی، ۱۳۸۶/۰۴/۰۱

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، رویکرد اعراب به برنامه هسته ای ایران، مطالعات خاورمیانه، ۱۳۸۶/۰۷/۰۱

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، ضرورت والزامات منطقه ای گرایی در تحقق برتری منطقه ای ج.ا.ا، نگرش راهبردی، ۱۳۸۶/۱۱/۰۱

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، نظریه انتقادی: چارچوبی برای تحلیل سیاست خارجی، پژوهش علوم سیاسی، ۱۳۸۷/۰۳/۰۱

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، سیاست خارجی رهایی بخش ، نظریه انتقادی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، سیاست خارجی، ۱۳۸۷/۰۴/۰۱

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی در منطقه خلیج فارس، سیاست، ۱۳۸۷/۰۷/۰۱

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، ترجمه مقاله: امنیت انسانی، مطالعات راهبردی، ۳، ۱۳۸۷/۰۷/۰۱

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، گفتمان عدالت در سیاست خارجی ایران، معرفت سیاسی، ۱، ۱، ۱۳۸۸/۰۴/۰۱

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، منابع ملی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، سیاست، ۳، ۱۳۸۸/۰۷/۰۱

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، تحول در نظریه های منطقه گرایی، مطالعات اوراسیای مرکزی، ۵، ۱۳۸۸/۱۰/۰۱

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، رادفر فیروزه، الگوی صدور انقلاب در دولت نهم، دانش سیاسی، ۱۰، ۱۳۸۸/۱۰/۰۱

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، رادفر فیروزه، الگوی صدور انقلاب در دوران دفاع مقدس، رهیافت انقلاب اسلامی، ۱۱، ۱۳۸۸/۱۰/۰۱

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، تاثیر انقلاب اسلامی ایران بر نظریه های روابط بین الملل، مطالعات انقلاب اسلامی، ۲۰، ۱۳۸۹/۰۱/۳۰

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، سیاست امنیتی ایران در قفقاز جنوبی، ژئوپلیتیک، ۵، ۱۳۸۹/۰۳/۰۱

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، چگونگی و چیستی نظریه اسلامی روابط بین الملل، پژوهش علوم سیاسی، ۱۳۸۹/۰۳/۰۱

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، مبانی فرانظری نظریه اسلامی روابط بین الملل، روابط خارجی، ۶، ۱۳۸۹/۰۴/۰۱

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه، سیاست، ۴، ۱۳۸۹/۱۰/۰۱

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، نظریه اسلامی سیاست خارجی، روابط خارجی، ۹، ۱۳۸۹/۱۱/۲۶

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، فناوری های قدرت در جنگ نرم، مطالعات راهبردی، ۱۳۹۰/۰۱/۳۱

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، فرازی مهدی، موانع و فرصتهای گسترش نقش چین در خاورمیانه، پژوهش علوم سیاسی، ۴، ۱۳۹۰/۰۷/۰۱

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، موسوی سید رحمان، شاخصه های راهبرد امنیتی انرژی روسیه، آفاق امنیت، ۱۲، ۱۳۹۰/۰۷/۰۱

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، انگاره های بین الاذهانی، اعتماد سیاسی و خاتمه جنگ، رهیافت های سیاسی و بین المللی، ۲۸، ۱۳۹۰/۱۰/۰۱

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، الگوی نظم جهانی در نظریه اسلامی روابط بین الملل، پژوهش های روابط بین الملل، ۱، ۳، ۱۳۹۱/۰۳/۰۱

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، فرازی مهدی، بیداری اسلامی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، مطالعات انقلاب اسلامی، ۹، ۲۸، ۱۳۹۱/۰۳/۰۱

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، رادفر فیروزه، رابطه ثبات سیاسی و توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، رهیافت انقلاب اسلامی، ۱۹، ۱۳۹۱/۰۴/۰۱

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، فیروزی علیرضا، دیپلماسی عمومی ایران در دوران اصولگرایی، روابط خارجی، ۲، ۱۳۹۱/۰۴/۰۱

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران در دوران اصول گرایی، روابط خارجی، ۴، ۲، ۱۳۹۱/۰۶/۳۰

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، نوری وحید، امنیت هستی شناختی در سیاست خارجی اصول گرایی، مطالعات راهبردی، ۱۵، ۳، ۱۳۹۱/۰۷/۰۱

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، محسنی سجاد، علل و عوامل بیداری اسلامی در خاورمیانه، سیاست دفاعی، ۲۰، ۸۰، ۱۳۹۱/۰۷/۰۱

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، نوری وحید، تحلیلی بر تعاملات جمهوری اسلامی ایران و شورای همکاری خلیج فارس، پژوهش های روابط بین الملل، ۱، ۵، ۱۳۹۱/۰۷/۰۱

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، آجرلو حسین، تحلیلی پیشانظری از الگوی جامعه مقاوم، پژوهشنامه انقلاب اسلامی، ۴، ۲، ۱۳۹۱/۰۷/۰۱

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، صالحی مختار، دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، پژوهش های اقتصادی ایران، ۱۷، ۵۲، ۱۳۹۱/۰۷/۰۱

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، تاثیر هویت اسلامی-انقلابی بر رفتار سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در موضوع هسته ای (دوره خاتمی و احمدی نژاد)، علوم سیاسی، ۱۵، ۵۹، ۱۳۹۱/۰۹/۳۰

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، نظریه و روش در مطالعات امنیتی کردن، مطالعات راهبردی، ۱۱، ۴، ۱۳۹۱/۱۰/۰۱

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، ذبیحی رضا، انقلاب اسلامی و عدم مطلوبیت نظم بین المللی موجور، مطالعات انقلاب اسلامی، ۹، ۳۱، ۱۳۹۱/۱۰/۰۱

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، روش و نظریه در مطالعات امنیتی کردن، مطالعات راهبردی، ۱۵، ۴، ۱۳۹۱/۱۱/۲۱

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، راهبرد ایالات متحده آمریکا در قبال برنامه هسته ای ایران، امنیت پژوهی، ۱۲، ۴۱، ۱۳۹۲/۰۱/۱۵

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، تحلیل راهبردی تحقق آرمان فلسطین در پرتو بیداری اسلامی در خاورمیانه و شمال آفریقا، جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام، ۲، ۱، ۱۳۹۲/۰۳/۰۱

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، سطوح و انواع دیپلماسی عمومی در اندیشه ی سیاسی امام خمینی(ره)، پژوهشنامه انقلاب اسلامی، ۲، ۷، ۱۳۹۲/۰۴/۰۱

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، سروش علی، سطوح و انواع دیپلماسی عمومی در اندیشه سیاسی امام خمینی، پژوهشنامه انقلاب اسلامی، ۲، ۷، ۱۳۹۲/۰۴/۰۱

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، سیاست جدید رژیم صهیونیستی در قبال بحران سوریه، فصلنامه مطالعات فلسطین، ۱۳، ۲۱، ۱۳۹۲/۰۶/۳۰

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، مقایسه رهبری در انقلاب اسلامی ایران و مصر، رهیافت انقلاب اسلامی، ۷، ۲۴، ۱۳۹۲/۰۷/۰۱

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، تأثیر ژئوپلیتیک کردستان عراق بر سیاست خارجی آمریکا در عراق، تحقیقات سیاسی بین المللی، ۵، ۱۶، ۱۳۹۲/۰۷/۰۱

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، قنبری مزیدی مقداد قنبری مزیدی، سیر تحول مطالعات نظری روابط بین الملل در ایران، پژوهش های سیاست اسلامی، ۱، ۴، ۱۳۹۲/۱۰/۰۱

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، عطایی مهدی، گفتمان هسته ای دولت یازدهم، مطالعات راهبردی، ۱۷، ۱، ۱۳۹۳/۰۱/۰۱

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، گفتمان اعتدال گرایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، سیاست خارجی، ۲۸، ۱، ۱۳۹۳/۰۳/۳۰

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، رفتارهای حمایتگرانه و امنیت انسانی، سیاست جهانی، ۳، ۲، ۱۳۹۳/۰۴/۰۱

طاهری سید مهدی، دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، تاثیر بیداری اسلامی بر موفقت آمریکا در خاورمیانه، مطالعات انقلاب اسلامی، ۱۱، ۳۷، ۱۳۹۳/۰۴/۰۱

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، ابعاد معنایی و نهادی تصمیم گیری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، پژوهش سیاست نظری، ۱۶، ۱۶، ۱۳۹۳/۰۷/۰۱

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، بغیری علی، شناسایی عوامل کلیدی جنگ داخلی در خاورمیانه عربی با استفاده از روش دلفی فازی، آفاق امنیت، ۷، ۲۴، ۱۳۹۳/۰۷/۰۱

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، نظامیان و گذر به دموکراسی در کشورهای عرب: مطالعه موردی نقش نظامیان در تحولات سیاسی-اجتماعی مصر (۲۰۱۵-۲۰۱۱)، پژوهش های روابط بین الملل، ۴، ۱۴، ۱۳۹۳/۱۰/۰۱

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، ذوالفقاری مهدی، تحلیل قدرت نرم بریتانیا، مطالعات قدرت نرم، ۴، ۱۱، ۱۳۹۳/۱۰/۰۱

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، بررسی سیاست خارجی اتحادیه اروپایی در قبال بلاروس از منظر هنجارگرایی، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، ۲۰، ۸۸، ۱۳۹۳/۱۰/۰۱

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، آمریکا و روابط جمهوری اسلامی ایران-فراسیون روسیه، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، ۲۱، ۸۹، ۱۳۹۴/۰۱/۲۰

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، جایگاه دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی دولت یازدهم، سیاست خارجی، ۲۹، ۱، ۱۳۹۴/۰۳/۳۰

بیات جلیل، دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، بررسی نگرش های موجود در دو جامعه ایران و آمریکا در باره موضوع هسته ای، تحقیقات سیاسی بین المللی، ۷، ۲۲، ۱۳۹۴/۰۳/۳۰

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، زوارزاده غلامعلی، سیاست خارجی ایران در آمریکای لاتین با تاکید بر کشورهای آلبا و امنیت جمهوری اسلامی ایران(۱۳۹۲-۱۳۸۴، آفاق امنیت، ۸، ۲۷، ۱۳۹۴/۰۴/۰۱

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، رستگار یزدی محمدحسین، معادله ساختاری دیپلماسی فرهنگی مطلوب در افزایش قدرت نرم ج ا ایران، مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی، ۵، ۲۰، ۱۳۹۴/۰۷/۰۱

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، یوسفی جویباری محمد، تبیین تطبیقی الگوی روابط خارجی ایران در دولت بازرگان و هاشمی رفسنجانی، سیاست جهانی، ۴، ۳، ۱۳۹۴/۰۷/۰۱

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، خرمشاد محمدباقر، مولفه های کلیدی دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، رهیافت انقلاب اسلامی، ۹، ۳۲، ۱۳۹۴/۰۷/۰۱

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، عطایی مهدی، تحلیل گفتمانی سیاست هسته ای دولت احمدی نژاد از هژمونی تا افول، پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل، ۴، ۱، ۱۳۹۴/۱۲/۰۱

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، علوی محمدعلی، روند امنیتی سازی فعالیت هسته ای جمهوری اسلامی ایران توسط لابی اسرائیل در آمریکا از منظر مکتب کپنهاک، پژوهش های راهبردی سیاست، سال ۵، شماره ۱۷، ۱۳۹۵/۰۴/۰۱

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، مرادی منوچهر، تهدید غرب، برداشت روسیه و بحران اوکراین، روابط خارجی، ۸، ۲، ۱۳۹۵/۰۴/۰۲

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، اسماعیلی مازگر علیرضا، انقلاب اسلامی و صورتبندی های قدرت در نظام بین الملل، مطالعات انقلاب اسلامی، ۱۳، ۴۶، ۱۳۹۵/۰۷/۰۱

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، دامن پاک مرتضی، دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در آسیای مرکزی، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، ۲۲، ۹۶، ۱۳۹۵/۱۰/۰۱

دلاورپور اقدم مرتضی، دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، کاستی ها و راهکارهای توانمندسازی دیپلماسی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران، مجلس و راهبرد، ۲۳، ۸۸، ۱۳۹۵/۱۰/۰۱

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، مرتضوی شریف علی، الگوی تصمیم گیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در اندیشه های آیت الله خامنه ای، رهیافت انقلاب اسلامی، یازدهم، ۳۸، ۱۳۹۶/۰۱/۰۱

دلاورپور مصطفی، دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، دیپلماسی نومحافظه کاران کنگره آمریکا در قبال جمهوری اسالمی ایران )۲۰۱۶ ـ ۲۰۰۹، فصلنامه پژوهشهای سیاسی جهان اسلام، ۷، ۱، ۱۳۹۶/۰۳/۳۰

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، بهرامی سمیه، ارزیابی تاثیرات کنش های دیاسپوریک بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایزان، پژوهشنامه علوم سیاسی، ۱۲، ۴، ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، منادی زاده محمد حسین، دیپلماسی هند در قبال سازمان تجارت جهانی، فصلنامه مطالعات بین المللی، ۱۰، ۳۹، ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، پوراسماعیلی نجمه، مدل و تحلیل نظری رابطه نظام منطقه ای و سیاست خارجی، ژئوپلیتیک، ۱۳، ۳، ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، پوراسماعیلی نجمه، مدل تحلیل نظری رابطه نظام منطقه ای و سیاست خارجی، ژئوپلیتیک، ۱۳، ۳، ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، درآمدی بر سیاست جنایی توتالیتر؛ جرم و مجازات در کره شمالی، مطالعات پیشگیری از جرم، ۱۹

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، درآمدی بر آسیب شناسی سیاستگذاری جنایی ناظر به پیشگیری از…، آموزه های حقوق کیفری

همایش‌های بین المللی

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، همایش بین المللی نقش دنیای اسلام در هندسه قدرت جهانی، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، مدیریت راهبردی تحولات دوره گذار در جهت نیل به تمدن نوین اسلامی، ۱۳۹۲/۱۲/۲۰، ۱۳۹۲/۱۲/۲۱

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، سومین کنفرانس علوم انسانی اسلامی، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، نظریه اسلامی تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۹۴/۰۸/۱۰، ۱۳۹۴/۰۸/۱۰

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، علیزاده فر زهرا، همایش بین المللی مدیریت، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، ماتریس سبک های ارتباطی مدیر در مدیریت بحران

همایش‌های داخلی

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، حمایت از انتفاضه، تاثیر انتفاضه بر راهبرد امنیت ملی اسرائیل، ۱۳۸۲/۰۵/۲۸، ۱۳۸۲/۰۵/۳۰

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، پنجمین همایش سالیانه انجمن ایرانی روابط بین الملل صلح و روابط بین الملل رویکرد ایرانی اسلامی، مقاله چاپ شده، مقاله خلاصه، سه گانه صلح، نظم و عدالت در نظریه اسلامی روابط بین الملل، ۱۳۹۱/۱۰/۱۱، ۱۳۹۱/۱۰/۱۱

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، همایش تبیین مفهوم اعتدال، انجمن علوم سیاسی ایران، مرکز تحقیقات استراتژیک، مقاله چاپ شده، مقاله خلاصه، گفتمان اعتدال گرایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۹۲/۰۶/۰۵، ۱۳۹۲/۰۶/۰۶

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، چهارمین نشست اندیشه های راهبردی: آزادی، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، آزادی اندیشه و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۹۲/۰۹/۰۱، ۱۳۹۲/۰۹/۰۱

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، اولین همایش نظریه های روابط بین الملل و سیاست خارجی کشورهای خاورمیانه، مقاله چاپ شده، مقاله خلاصه، نظریه های روابط بین الملل و سیاست خارجی کشورهای خاورمیانه در هزاره سوم، ۱۳۹۲/۰۹/۲۰، ۱۳۹۲/۰۹/۲۰

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، ششمین همایش سالیانه انجمن ایرانی روابط بین الملل، سیاست خارجی اعتدال گرا، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، گفتمان اعتدال گرایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۹۲/۱۰/۱۵، ۱۳۹۲/۱۰/۱۵

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، همایش رفتارهای حمایتگرانه در عصر جهانی شدن، مقاله چاپ شده، مقاله خلاصه، امنیت انسانی و رفتارهای حمایتگرانه، ۱۳۹۳/۰۸/۲۷، ۱۳۹۳/۰۸/۲۷

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت: پیشرفت ایران‎ گذشته حال آینده، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، نظام بین الملل آینده و پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۹۴/۰۲/۳۰، ۱۳۹۴/۰۲/۳۱

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، همایش حفاظت سپاه؛ اقتدار و امنیت ملی، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، هستی شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی مطالعات حفاظت، ۱۳۹۴/۱۰/۰۵، ۱۳۹۴/۱۰/۰۵

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، کنفرانس ملی سیاست خارجی توسعه گرا- پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، ضرورت ها وکارکرد دیپلماسی در سیاست خارجی توسعه گرا

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، رویکرد ایرانی به مطالعات منطقه ای، مقاله خلاصه، آسیب شناسی سیاست چندجانبه گرایی منطقه ای ایران

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، رویکرد ایرانی به دانش سیاسی، نظریه اسلامی سیاسی

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، درآمدی بر کارنامه نظام، مقاله کامل، حرفه گفتمانی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، استعمار فرا نو، استعمارفرانو: عناصر، انگاره ها و فن آوری های سلطه

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، همایش خبرگزاری، رویکرد نظری به نقش خبرگزاریها در صلح…

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، همایش دانشکده حقوق، نظریه های منازعه و همکاری دوجانبه روشنفکران آمریکایی

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، همایش دانشگاه تربیت مدرس، گفتمان های سیاست خارجی ایران و مسئله فلسطین

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، نقش فرهنگ در روابط بین الملل

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، رویکرد ایرانی، سیاست منطقه ای جمهوری اسلامی در آسیای مرکزی

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، معناگرایی، مقاله خلاصه، انگاره عدالت در نظریه اسلامی روابط بین الملل

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، نظام بین الملل موجود و مطلوب، مسئله نظم جهانی در نظریه اسلامی روابط بین الملل

داوری‌های انجام شده

فارابی، ایران، ۱۳۹۲/۰۳/۰۱

جوایز و افتخارات(در زمینه‌های مختلف مانند: طرح, مقاله و…)

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، بین المللی، فارابی، ۱۳۹۳/۱۱/۰۱

پایان نامه/رساله (کارشناسی ارشد)

Causes of the War between Russia and Georgia, Masood Dehghani, Allame Tabataba’i University, 2009/02/01

Russian Foreign Policy Objectives in Central Asia, Mohsen Hamidi, Allame Tabataba’i University, 2010/06/22

تحول مفهوم قدرت در نظریات روابط بین الملل، فیروزی، ۱۳۷۹/۱۱/۱۲

جهانی شدن و امنیت جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، ۱۳۸۰/۱۱/۳۰

اهداف سیاسی و نظامی- امنیتی آمریکا، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، ۱۳۸۱/۰۲/۰۸

رویکرد جمهوری اسلامی به معاهدات…، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، ۱۳۸۱/۰۴/۱۱

بررسی همکاری های دوجانبه و چند جانبه جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با مواد مخدر، چمنی، ۱۳۸۱/۰۶/۲۶

بررسی طرح دفاع مشترک اروپایی(دهه نود)، سجادی، ۱۳۸۱/۰۶/۲۶

بررسی سیاست خارجی روسیه در خاورمیانه، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، ۱۳۸۱/۰۶/۳۱

بررسی مقایسه ای سیاست خارجی ایران، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، ۱۳۸۱/۰۶/۳۱

تأثیر جنگ اطلاعات بر استراتژی ایالات متحده آمریکا، راستکار، ۱۳۸۲/۰۸/۲۸

موانع الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، ۱۳۸۲/۱۱/۲۰

مدیریت بحران اتحادیه اروپا، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، ۱۳۸۲/۱۱/۲۵

تاثیر ایدئولوژی بر سیاست خارجی ایران، ۱۳۸۳/۱۱/۰۷

تاثیر جهانی شدن فرهنگ بر گفتگوی فرهنگ ها، انصاریان، ۱۳۸۳/۱۱/۰۷

سیاست خارجی فرانسه، ۱۳۸۳/۱۲/۱۰

نقش حقوق بشر در سیاست خارجی امریکا، حسینعلی عنایت، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، ۱۳۸۶/۰۴/۱۱

نقش حقوق بشر در سیاست خارجی آمریکا(۲۰۰۴-۱۹۹۱)، عنایت مهری، ۱۳۸۶/۰۴/۱۱

عوامل موثر بر شکل گیری …، ۱۳۸۶/۰۶/۱۱

عوامل موثر در ایده شکل گیری نیروی نظامی مستقل اروپایی، احمد فریدونی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، ۱۳۸۶/۰۶/۱۱

عوامل عدم تصویب قانون اساسی اروپا، اسماعیل نعیمی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، ۱۳۸۶/۰۶/۱۷

نگرش روسیه به گسترش ناتو به شرق در دوران ریاست جمهوری پوتین، حمید احمدی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، ۱۳۸۶/۱۰/۰۲

نقش آلمان در اتحادیه اروپا، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، ۱۳۸۶/۱۰/۲۶

سیاست های ایالات متحده در فرایند دولت سازی کشورهای تحت اشغال، ناهید کیانی، ۱۳۸۶/۱۰/۲۶

نقش آلمان در توسعه اتحادیه اروپا پس از پیمان ماستریخت، فرزانه صفری، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، ۱۳۸۶/۱۰/۲۹

تاثیر اندیشه و ویژگی های جرج دبلیو بوش بر سیاست خارجی امریکا، سمیه نصراله زاده، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، ۱۳۸۶/۱۱/۳۰

تاثیر سیاست خارجی امریکا بر فرآیند دولت سازی در خاورمیانه با تاکید بر دموکراسی سازی، پریسا کریمی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، ۱۳۸۶/۱۱/۳۰

تاثیر بازدارندگی هسته ای بر امنیت جمهوری اسلامی ایران، حسن نژاد، ۱۳۸۷/۰۶/۳۱

روسیه و امنیت انرژی اروپا، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، ۱۳۸۷/۰۸/۲۵

تاثیر فروپاشی شوروی بر KG، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، ۱۳۸۷/۱۱/۲۹

روابط سیاسی-امنیتی آمریکا و چین، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، ۱۳۸۷/۱۱/۳۰

تاثیر بنیادگرایی اسلامی در محیط منطقه ای ایران بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، امین آبادی، ۱۳۸۸/۰۳/۰۴

تاثیر فرایند همگرایی کشورهای اروپایی بر مسئله حاکمیت ملی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، بخشنده، ۱۳۸۸/۰۴/۱۳

تاثیر فرایند همگرایی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، ۱۳۸۸/۰۴/۱۳

تاثیر گروههای اسلامی برامنیت کشورهای اروپایی با تاکید بر فرانسه و انگلیس، چیت سازیان، ۱۳۸۸/۰۶/۲۴

بررسی تطبیقی قانون اساسی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، ۱۳۸۸/۰۶/۳۱

روابط سیاسی ایران و فرانسه ۲۰۰۴-۱۹۸۸، کمالی، ۱۳۸۸/۰۶/۳۱

چالش های فدرالیسم عراق، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، ۱۳۸۸/۰۶/۳۱

تاثیر محیط امنیتی بر سیاست خارجی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، ۱۳۸۸/۰۶/۳۱

نقش اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، ۱۳۸۸/۰۹/۳۰

واکنش روسیه به استقرار سپر دفاعی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، ۱۳۸۸/۱۱/۱۲

نگرش سنجی نخبگان ایران از تاثیر صهیونیزم بر تحولات سیاسی اروپا، ربانی، ۱۳۸۸/۱۱/۲۷

تاثیر ساختارهای هنجاری داخلی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، سیفی کولایی، ۱۳۸۸/۱۱/۲۸

اقتصاد سیاسی نظام اقتصاد بازار و رفتار کشورها در حوزه انرژی هسته ای، میر نظامی، ۱۳۸۸/۱۱/۲۸

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال …، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، ۱۳۸۸/۱۲/۰۸

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال مسئله فلسطین، موسوی، ۱۳۸۸/۱۲/۰۸

روابط ایران و اروپا، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، ۱۳۸۹/۰۳/۰۴

رویکرد عربستان به سیاست آمریکا در غراق، ۱۳۸۹/۰۳/۱۷

مسلمانان و حقوق شهروندی در اروپا، پریزاد طاسرانی، ۱۳۸۹/۰۴/۰۹

تأثیرجهانی شدن درحوزه اقتصاد بر قدرت اوپک، فرصت ها وچالش ها، موسوی، ۱۳۸۹/۰۴/۲۲

حضور ناتو در محیط پیرامونی ایران و امنیت جمهوری اسلامی ایران، احمدی نژاد، ۱۳۸۹/۰۶/۲۹

مطالعه تطبیقی سازمان دفاعی- امنیتی اروپایی(ESDP) وناتو، پور اسمعیلی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، ۱۳۸۹/۰۶/۳۱

روابط آمریکا و اسرائیل در دوران بوش، ۱۳۸۹/۱۱/۱۲

عوامل موثر در پیدایی انتفاضه فلسطین، منصوری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، ۱۳۹۰/۰۶/۲۸

تاثیرساختارهای ذهنی برمذاکرات پرونده هسته ای ایران، بیات، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، ۱۳۹۰/۰۶/۲۸

تأملی در عناصر تمدنی اندیشه ولایی شیعی وروند تأثیر گذاری آن برسیاست بین الملل، حسین زاده دیلمی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

مقایسه سیاست خارجی فرانسه در دوره دوگل وسارکوزی، محمودی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، ۱۳۹۰/۱۰/۲۶

مولفه های شکل دهنده روابط چین و آمریکا در آسیای مرکزی ۲۰۰۱-۲۰۰۴، مریم برازجانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، ۱۳۹۰/۱۱/۱۰

منطق دیپلماسی هسته ای جمهوری اسلامی ایران دردوران اصلاحات واصول گرایی، محمد ملکوتی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، ۱۳۹۰/۱۱/۲۶

تأثیر تحریم های بین المللی بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از نگاه مردم تهران، کشاورز، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

بررسی مقایسه ای رویکرد سیاست خارجی آمریکا در قبال انقلابهای رنگی و تحولات اخیر خاورمیانه (۲۰۱۰-۲۰۱۲)، رحیم هاتفی عین الدین، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

تاثیر و جایگاه چین در پرونده هسته ای ایران، سمیرا نیک نژاد، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، ۱۳۹۱/۰۳/۲۲

تاثیر هویت های اسلامی –انقلابی بر رفتار سیاست خارجی ایران (دوران خاتمی و احمدی نژاد)، ذبیحی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، ۱۳۹۱/۰۵/۰۹

روابط سیاسی آمریکا و انگلیس از ۲۰۰۰-۲۰۱۰، منتی کمره، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، ۱۳۹۱/۰۶/۲۹

موانع تاریخی- فرهنگی وحدت اروپا، امینی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، ۱۳۹۱/۰۶/۲۹

تاثیر نظام بین الملل بر اسلام گرایی بعد از ۱۱ سپتامبر، سید مهدی حبیبی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، ۱۳۹۱/۰۸/۰۸

مبانی نظری تاثیرگذار بر گرایش نظریه های روابط بین الملل به فرهنگ گرایی، مریم سلیمی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، ۱۳۹۱/۱۱/۰۲

منطق درونی نظریه انتقادی روابط بین الملل، علی اسماعیلی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، ۱۳۹۱/۱۱/۲۱

تحریم های نفتی ایران با تاکید بر تحریم های نفتی اتحادیه اروپا، زهرا مبینی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، ۱۳۹۲/۰۶/۲۰

چالشها و فرصت های تحولات خاورمیانه برای ج ا ایران، سیدقوام الدین فامیل زوار جلالی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، ۱۳۹۲/۰۶/۲۴

تاثیر ژئوپلیتیک ترکیه بر روابط آن با آمریکا ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۱، رامز محمودی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، ۱۳۹۲/۰۶/۲۵

تاثیر ژئوپولیتیک ترکیه بر روابط آن با آمریکا، رامز محمودی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، ۱۳۹۲/۰۶/۲۵

مبانی انسان شناسی نظریه های روابط بین الملل، علیرضا فروزی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، ۱۳۹۲/۰۶/۳۰

تاثیر ژئوپلیتیک کردستان عراق بر سیاست خارجی آمریکا نسبت به عراق و ترکیه بعد از سقوط صدام، خضر خدیری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، ۱۳۹۲/۰۶/۳۰

تاثیر ژئوپولیتیک کردستان عراق بر سیاست خارجی آمریکا، خضر خدیری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، ۱۳۹۲/۰۶/۳۰

مطالعه مقایسه ای تأثیر نظام معنایی بر سیاست خارجی ایران و ترکیه از ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۲، نعمتی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، ۱۳۹۲/۱۰/۰۱

چالشها و فرصت ها بین ج ا ایران و ش.رای همکاری خلیج فارس، مهدی جعفری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، ۱۳۹۲/۱۱/۱۸

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نسبت به بحران های آسیای مرکزی، علی حاجی نصیری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، ۱۳۹۲/۱۱/۲۷

مطالعه تطبیقی سیاست های هسته ای ایران در دوران اصلاحات و اصولگرایی، میلاد توپچی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، ۱۳۹۲/۱۱/۲۷

تاثیر انرژی دریای مازندران بر امنیت ملی ایران، ابوذر نظریان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، ۱۳۹۲/۱۱/۲۹

بررسی روابط ج ا ایران و جمهوری آذربایجان، جلیل حبیب پاشا، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

سیاست خارجی جمهوری اسلامی در قبال اتحادیه اروپا ۱۳۸۴-۱۳۹۲، سیدعلی صادقی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، ۱۳۹۳/۰۶/۰۱

روابط بین الملل از منظر ایرانیان، شکوهی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، ۱۳۹۳/۰۶/۲۹

دیپلماسی انرژی ج ا ایران در آسیای مرکزی، سعید عسکری واجدی روشن، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، ۱۳۹۳/۰۶/۳۱

تاثیر نفوذ چین در خلیج فارس بر هژمونی منطقه ای آمریکا، عباس عباس نتاج عمرانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، ۱۳۹۳/۱۰/۰۱

رقابت چین و آمریکا در خلیج فارس، عباس عباس نتاج، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، ۱۳۹۳/۱۰/۱۵

مقایسه راهبرد امنیتی بوش و اوباما در خلیج فارس، محمد غفوری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

مقایسه راهبرد امنیتی بوش و اوباما در خلیج فارس و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، محمد غفوری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، ۱۳۹۴/۰۷/۱۳

مقایسه سیاست خارجی ایران و عربستان سعودی در قبال بیداری اسلامی، حسین نوروزی امیری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، ۱۳۹۴/۰۷/۱۳

مفهوم آنارشی در نظریه های روابط بین الملل، لیلا مروتی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و خلاء متحد استراتژیک، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

گسترش اتحادیه اروپایی و تاثیر آن برنظام بین الملل، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

تاثیر جهانی شدن فرهنگ بر گفتگوی فرهنگها: بررسی نخبگان ایرانی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

بررسی عوامل توسعه روابط ایران و روسیه در دهه ۹۰، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

سیاست خارجی فرانسه بعد از جنگ سرد در خاور میانه و خلاء متحد استراتژیک، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

تاثیر انرژی دریای مازندران بر امنیت ملی ایران، ابوذر نظریان، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

جایگاه چین در سیاست نگاه به شرق جمهوری اسلامی ایران، الهام کشاورز، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

سیاست خارجی ایران در آسیای مرکزی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

ارتباطات و روند همگرایی در خلیج فارس، غیر از دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

بررسی زمینه های همگرایی و واگرایی در کشورهای منطقه خلیج فارس، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

بررسی عمل اصلح اروق با اسرائیل، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

موانع همگرایی اقتصادی در اکو، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

عملکرد شورای امنیت در بحران بالکان، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

تاثیر اقتصاد سیاسی بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

تاثیر سازمان همکاری شانگ های پر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

رویکرد های نظری تاثیر گذار بر جهت گیری سیاست خارجی اوکراین، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

چالش ها و فرصت های تحولات خاورمیانه برای جمهوری اسلامی ایران ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

بررسی نقش حقوق بشر در روابط ایران و اتحادیه اروپا، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

جایگاه خطوط لوله اصلی نفت و گاز در آسیای مرکزی و قفقاز از منظر سیاسی، امنیتی و اقتصادی، محمدرضا بهادرخانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

نقش آمریکا، انگلیس و اسرائیل در حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸، رضا کشاورز، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

تاثیر متقابل جایگاه ایران و عربستان در نظام بین الملل و در حوزه انرژی، حجت الله کاظمی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

تاثیر ایدئوموژی بر سیاست خارجی مطالعه موردی جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

پایان نامه/رساله (PhD)

بررسی تحول در نگرش به مفهوم قدرت در دیدگاه‌های جدید غرب دهه‌ی۱۹۸۰-۱۹۵۰، هراتی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، ۱۳۷۸/۰۱/۱۶

نقش و تأثیر ادبیان بر جریانات عمده سیاسی ایران ( ۱۳۳۲- ۱۳۲۰ )، برآغوشی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، ۱۳۷۸/۱۲/۰۴

تغییر و تداوم در اندیشه‌ی سیاسی امام (ره)، حسن عزتی قشلاقی، ۱۳۷۸/۱۲/۲۵

بررسی وتبیین انقلاب اسلامی از دیدگاه میشل فوکو، خوشرو زاده، ۱۳۷۹/۰۶/۲۶

بررسی عوامل مؤثر برتحدید حاکمیت دولت‌ها در نظام بین الملل، زارع، ۱۳۷۹/۰۸/۳۰

جهانی شدن و امنیت جمهوری اسلامی ایران (فرصت‌ها وتهدیدات)، عسگری، ۱۳۸۰/۱۱/۳۰

بررسی رویکرد جمهوری اسلامی ایران نسبت به معاهدات خلع سلاح با تأیید بر خلع سلاح اتمی به خصوص معاهده‌ی ctbt، حقیقی، ۱۳۸۱/۰۴/۱۱

الگوهای تصمیم گیری در سیاست خارجی ایران، موسوی نیا، ۱۳۸۸/۰۴/۰۹

گسترش فن آوری اطلاعات و ارتباطات و تحول پدیده امنیت، نورمحمدی، ۱۳۸۸/۰۹/۱۰

نقش نخبگان در سیاست خارجی روسیه در قبال گسترش ناتو به شرق، میر فخرایی، ۱۳۸۸/۰۹/۲۱

عدم اشاعه سلاحهای هسته ای، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، ۱۳۸۸/۰۹/۲۸

اثرات پیشرفت های تکنولوژی بر سیستم راستی آزمایی رژیم عدم اشاعه سلاح های هسته ای با تاکید بر پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای، دریایی، ۱۳۸۸/۰۹/۲۸

الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا وپیامدهای سیاسی امنیتی آن برامنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، احمدی فشارکی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، ۱۳۹۰/۰۳/۰۹

روندهای امنیت جهان آینده تا سال ۲۰۲۵، فرصت ها و چالش های جمهوری اسلامی، فرزاد رستمی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، ۱۳۹۰/۱۲/۰۶

امکان ارائه تئوری دینی و روابط بین الملل از منظر شیعه، مجتبی عبدخدایی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، ۱۳۹۱/۱۱/۰۹

جایگاه دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی ج ا ایران، مختار صالحی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، ۱۳۹۱/۱۱/۱۴

تاثیر امنیتی شدن بر سیاست خارجی ج ا ایران، سیدیوسف قرشی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، ۱۳۹۲/۰۶/۲۴

علل تداوم قدرت در رژیم استبدادی خاورمیانه (مطالعه موردی عربستان سعودی)، سید مهدی طاهری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، ۱۳۹۳/۰۶/۳۱

بیداری اسلامی و ترتیبات امنیتی خاورمیانه، هادی تاجیک، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، ۱۳۹۳/۱۰/۰۱

بیداری اسلامی و ترتیبات امنیتی خاورمیانه، هادی تاجیک، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، ۱۳۹۳/۱۰/۰۱

مدلی برای تحلیل تحولات خاورمیانه، علی بغیری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، ۱۳۹۳/۱۰/۲۷

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران درمنطقه آمریکای لاتین باتاکیدبرکشورهای آلبا(۱۳۹۲-۱۳۸۴(، غلامعلی زوازاده، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، ۱۳۹۳/۱۱/۲۰

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در منطقه آمریکای لاتی با تاکید بر کشورهای آلبا (۱۳۹۲-۱۳۸۴)، غلامعلی زوار زاده، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، ۱۳۹۳/۱۱/۲۰

ماهیت دولت وامنیت منطقه ای درخاورمیانه، طهمورث غلامی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، ۱۳۹۳/۱۱/۲۷

تحلیل گفتمانی سیاست خارجی جا ایران با تاکید بر موضوع هستهای، مهدی عطایی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، ۱۳۹۳/۱۱/۲۹

نقش دیپلماسی شهری درروابط بین الملل(مطالعه موردی: اصفهان)، پارسائی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، ۱۳۹۳/۱۲/۰۵

نقش قدرت نرم در سیاست خارجی بریتانیا در قبال جمهوری اسلامی ایران: مطالعه موردی دولت نهم و دهم، ذوالفقاری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، ۱۳۹۳/۱۲/۲۵

جایگاه فراملی گرایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر رفتارهای حمایت گرانه، بهنام سرخیل، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، ۱۳۹۴/۰۶/۱۴

جایگاه فراملی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر رفتارهای حمایت گرانه، بهنام سرخیل، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، ۱۳۹۴/۰۶/۱۴

تغییرات ژئوپولیتیکی قفقاز و تاثیر آن بر امنیت ملی ج ا ایران، حمید حکیم، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، ۱۳۹۴/۰۶/۲۵

منزلت طلبی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، وحید نوری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

منزلت طلبی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، وحید نوری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

کرسی نقد و نظریه پردازی

فرانظریه اسلامی روابط بین الملل، دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، نظریه پردازی، ۱۳۹۳/۰۹/۰۹

همکاری در نشریات

عضو شورای علمی مجله پژوهش حقوق سیاست، ۱۳۸۵/۱۰/۰۵

عضو هیئت تحریریه مجله دانشکده، ۱۳۸۵/۱۰/۰۵، ۱۸/۴۵۵۹

عضو شورای علمی مجله پژوهش حقوق سیاست، ۱۸/۱۵۶۳

دانش سیاسی

فصلنامه مطالعات اوراسیای مرکزی

روابط خارجی

فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی

پیشگیری از جرم، علمی ترویجی

آموزه های حقوق کیفری، علمی پژوهشی

فصلنامه پژوهش روابط بین الملل، علمی پژوهشی

فصلنامه آفاق امنیت

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *