شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

حجت‌الاسلام دکتر محمدسعید مهدوی‌کنی

معرفی اجمالی

 • کارشناسی ارشد معارف اسلامی و تبلیغ از دانشگاه امام صادق(ع)
 • دکترای فرهنگ و ارتباطات
 • رئیس دانشگاه امام صادق (ع) و عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
 • برخی از آثار ایشان:
  • کتاب: دین وسبک زندگی (چاپ اول ۱۳۸۶ و چاپ دوم ۱۳۸۷و چاپ سوم ۱۳۹۰)
  • کتاب: تعامل ارتباطات و دین : جمعی از نویسندگان (۱۳۸۸)

معرفی تفصیلی

مشخصات

تاریخ تولد:  سال ۱۳۴۵

محل تولد: شهر تهران

استاد یار، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

تحصیلات

 1. دیپلم ریاضی فیزیک
 1. کارشناسی ارشد معارف اسلامی و تبلیغ از دانشگاه امام صادق(ع)
 1. دکترای فرهنگ و ارتباطات

برخی از سوابق اجرایی گذشته

 1. رئیس دانشگاه امام صادق (ع) از سال ۱۳۹۴ تا کنون
 2.  رئیس دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات از اردیبهشت ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳
 3. .عضو هیأت امنای دانشکده صداو سیما،سال ۱۳۸۹
 4. عضو هیأت امنای پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فن آوری سال ۱۳۸۹
 5. عضو شورای سیاستگذاری شبکه دوم سیما سال ۱۳۹۰ تا کنون
 6. .عضو هیأت تحریریه فصلنامه دین و رسانه ۱۳۸۹ تاکنون
 7. .مدیر مسئول فصلنامه علمی- پژوهشی دین و ارتباطات۱۳۹۰ تا کنون
 8.  مدیر مسئول فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) از سال ۱۳۷۴ تا سال ۱۳۸۵
 9.  عضو هیأت تحریریه فصلنامه نامه صادق از ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹
 10.  عضو هیأت علمی گروه ارتباطات دینی و تبلیغ دانشکده معارف اسلامی، فرهنگ و ارتباطات

فعالیت های آموزشی

تدریس

 1. اخلاق
 1. دروس معارف اسلامی دانشگاه ها
 1. اصول عقاید (کلام)
 1. اندیشه ها و آثار شهید مطهری
 1. تفسیر قرآن
 1. جامعه در قرآن
 1. منطق
 1. جامعه شناسی
 1. نظریه های جامعه شناسی
 1. نظریه های فرهنگ
 1. اندیشه های اجتماعی متفکران مسلمان
 1. جامعه شناسی دین
 1. فرهنگ و جامعه
 1. فرهنگ و ارتباطات در اسلام

برخی فعالیت های پژوهشی

الف) پایان نامه و رساله

 1. پایان نامه کارشناسی ارشد: مفهوم غنا از دیدگاه فقهای شیعه
 1. رساله دکتری: دین و سبک زندگی: مطالعه موردی شرکت کنندگان در جلسات مذهبی

ب) کتاب

 1. دین وسبک زندگی (چاپ اول ۱۳۸۶ و چاپ دوم ۱۳۸۷و چاپ سوم ۱۳۹۰)
 1. تعامل ارتباطات و دین : جمعی از نویسندگان (۱۳۸۸)

ج) مقالات

 1. جستاری در فقه ارتباطات : مفهوم غنا از دیدگاه فقهای شیعه : فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق شماره ۲۱
 1. مفهوم سبک زندگی در علوم اجتماعی: فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات فرهنگی ایران سال اول شماره اول

د) ترجمه

“ارتباط جمعی و فرهنگ” (فصل چهارم کتاب نظریه های ارتباط جمعی اثر مک کوئیل) فصلنامه رسانه، شماره۶۰

هـ) مصاحبه های علمی

 1. فرهنگ و ارتباطات: فصلنامه ندای صادق شماره ۹
 1. تبلیغ دین در جهان معاصر : پیام حوزه، شماره ۴۰-۳۹
 1. سرمایه فرهنگی : اندیشه صادق شماره۸
 1. جنگ تفکر ها : ویژه نامه روزنامه رسالت، ۱۶/۹/۱۳۸۲
 1. تبلیغات و خودگردانی صداو سیما : بولتن همایش رسانه ملی و مصرف گرایی
 1. علت رشد و کمال شیعه وجود یک نظام تعلیم و تربیتی است: نشریه موج چهارم شماره اول
 1. روحانیت، محور شبکه سازی جامعه شیعی : فصلنامه فتیان شماره ۴
 1. تربیت دینی و نظام آموزشی سکولار : همشهری جمعه ۱۹/۷/۸۷
 1. دین ، پژوهش، دانشگاه و حوزه: هفته نامه شما بهمن ۱۳۸۷
 1. رادیو گذشته حال آینده” : سایت رادیو گفتگو : ۲۹/۲/۸۶
 1. مد گرایی و مصرف گرایی و عوامل ترویج آن : نشریه هم اندیشی ۱۷/۴/۸۹
 1. دست یابی به سیاست­های اساسی در تنظیم سبک و شیوه زندگی اسلامی- ایرانی» پروژه شورای انقلاب فرهنگی (۱۳۹۰)

و) سخنرانی علمی

 1. مفهوم غنا از دیدگاه فقهای دوره صفوی؛ سمینار مکتب هنری- فلسفی اصفهان ۱۳۸۵
 1. اخلاق و فن آوری ارتباطات و اطلاعات، و “جهانی سازی اخلاق” مجموعه مقالات دومین همایش اخلاق و فن آوری ارتباطات و اطلاعات ۱۳۸۵ و سایت جهان ساز
 1. ارائه الگوی سبک زندگی اسلامی _ ایرانی، دفتر تبلیغات اسلامی قم ۱۳۸۹
 1. مفهوم فرهنگ؛ اولین دوره علمی پژوهشی دعوت ۱۳۸۷
 1. فقه ارتباطات؛ چیستی و ضرورت، سلسله نشست های انجمن علمی دانشجویان الهیات
 1. چیستی سبک زندگی؛ سلسله نشست­های ابعاد سبک زندگی اسلامی- ایرانی مرکز تحقیقات صدا و سیما ج.ا.ا (۱۳۹۰)
 1. «اسلام و سبک زندگی » سلسله نشست­های ابعاد سبک زندگی اسلامی- ایرانی مرکز تحقیقات صدا و سیما ج.ا.ا (۱۳۹۰)
 1. چیستی سبک زندگی » نشست« ما و مساله سبک زندگی » کانون اندیشه جوان
 1. میزگرد « دین و سبک زندگی »همایش ملی سبک زندگی اسلامی موسسه امام خمینی(قدس) (۱۳۹۱)
 1. «سبک زندگی اسلامی- ایرانی »کمیته تدوین شاخص­های سبک زندگی وزارت تعاون، کار و تامین اجتماعی (۱۳۹۱)
 1. « سبک زندگی اسلامی- ایرانی »طرح و برنامه شبکه اول سیما ج.ا. ا(۱۳۹۱(
 1. سبک زندگی اسلامی- ایرانی »نشست مدیران اجرایی فرهنگسراها و سازمان فرهنگی هنری شهرداری(۱۳۹۱)
 1. دین و سبک زندگی »سلسله نشست­های پژوهشکده فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت ارشاد (۱۳۹۱)

ز) راهنمایی و مشاوره پایان نامه

 1. امت و همبستگی فرهنگی: رویکرد هویت گرا (استاد راهنما)
 1. مطالعه تطبیقی مدل قرآنی دعوت و مفاهیم اصلی نظریات ارتباطات در طبقه بندی گریفین (استاد راهنما)
 1. مولفه های هویت دینی جوانان در ایران معاصر (دوره پس از انقلاب اسلامی) دهه سوم انقلاب مطالعه موردی : جوانان تهرانی (استاد راهنما)
 1. رهبری در مسجد: مطالعه موردی مسجد صفا (استاد راهنما)
 1. نظام آموزش و باز تولید سرمایه فرهنگی: مطالعه موردی دانشگاه امام صادق (ع) (استاد مشاور)
 1. نوجوانان و هویت اسلامی: مقایسه برنامه تلویزیونی آستانه با برنامه درسی دینی دوره راهنمایی (استاد مشاور)
 1. تأثیر تحولات فرهنگی بر توسعه اقتصادی (استاد مشاور)
 1. جایگاه جابر ابن یزید جعفی در رشد شیعه در سده های نخستین (استاد مشاور)
 1. مقایسه رویکردهای اسلامی و فمینیستی الگوهای جنسیتی سیمای ج.ا.ا (استاد راهنما)
 1. تاریخ اجتماعی مسلمانان از منظر شعرای پارسی گوی شیعه در قرن هشتم و نهم (رساله دکترا) (استاد مشاور)
 1. رویکردی اسلامی به نظریه کشش متقابل نمادین: تحلیل متنی آیات و احادیث نیت در متون اسلامی (استاد مشاور)
 1. نقش فرهنگ دینی در اصلاح الگوی مصرف: مطالعه مورد مصرف انرژی (استاد مشاور)

ح) طرح های پژوهشی

ناظر علمی طرح “شناسایی و اولویت بندی مسائل فرهنگ عمومی کشور به منظور سیاستگذاری و برنامه ریزی فرهنگی”، پژوهشگاه هنر و فرهنگ و ارتباطات ۹-۱۳۸۸

جوایز و تقدیر نامه های علمی

 1. دین و سبک زندگی” شایسته تقدیر در یازدهمین دوره معرفی “پژوهش فرهنگی سال” ۱۳۸۵
 1. دین و سبک زندگی” کتاب برگزیده کتاب سال سازمان فرهنگی هنری شهرداری (۱۳۸۶)

منبع: سایت دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق علیه السلام http://l1l.ir/4z47

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *