شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

دکتر سید مجید امامی

معرفی اجمالی

 • کارشناسی ارشد:معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)

 • دکتری:فرهنگ وارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)

 • عضو هیئت علمی و سرپرست معاون پژوهشی دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)
 • برخی از آثار ایشان:
  • موضوع رساله دکتری: طراحی نظریه سیاستی فرهنگ و ارتباطات جمهوری اسلامی ایران در چارچوب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

  • کتاب:   پیوست فرهنگی(از مفهوم تا روش)(ناشر: دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام))

  • طرح پژوهشی: تدوین نقشه مهندسی فرهنگی کشور/مدیر ارشد طرح(دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی۱۳۹۰-۱۳۹۲)
  • مقاله: از تصویر آفرینی قرانی تا تصویر سازی سینمایی؛پژوهشی در امکان سینمای دینی(فرهنگ و ارتباطات)

 

 

معرفی تفصیلی

الف) مشخصات فردی:

نام : سید مجید

نام خانوادگی: امامی

 سال تولد: ۱۳۶۱

پست الکترونیکی: s.m.emamy@isu.ac.ir

کارشناسی ارشد:معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)

موضوع پایان نامه:بررسی مقایسه ای روابط دولت و ملت در دوران پهلوی دوم و انقلاب اسلامی

دکتری:فرهنگ وارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)

موضوع رساله: طراحی نظریه سیاستی فرهنگ و ارتباطات جمهوری اسلامی ایران در چارچوب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

مدرس دانشگاه امام صادق(از ۱۳۸۷)

مدرس دوره های ارشد دانشگاه باقرالعلوم و…(از ۱۳۸۸)

 

مقالات علمی پژوهشی

۱-   از تصویر آفرینی قرانی تا تصویر سازی سینمایی؛پژوهشی در امکان سینمای دینی(فرهنگ و ارتباطات)

۲-   جامعه شناسی شیعی و امکان یا امتناع الگوی پیشرفت در جمهوری اسلامی ایران(اسلام و مطالعات اجتماعی،شماره ۳، زمستان ۱۳۹۲)

۳-   موعود گرایی در غرب:از اعتقاد تا انتقاد سیری در مبانی و مفاهیم موعود پژوهی معاصر(مشرق موعود)

۴-   از جامعه شناسی تاریخی ایران تا نظریه سیاستی پیشرفت:نقش پارادایم ماهیت گرا در ترسیم الگوی اسلامی ایرانی هویت ملی(مطالعات ملی)

۵-   نقش تحزب در فرهنگ سیاسی و آموزش سیاسی در نظام مردمسالاری دینی(همایش علمی پژوهشی)

۶-   چارچوبی انتقادی برای سیاست پژوهی مساله حجاب در جمهوری اسلامی ایران؛منطبق بر نظریه و الگوی عرفی شدن و جامعه ایران(اسلام و مطالعات اجتماعی،شماره۱)

۷-   شبکه عوامل،زمینه ها و راه حل های مساله حجاب در دانشگاه های ایران؛بایسته های برنامه ریزی فرهنگی با استفاده از نظریه زمینه ای(فرهنگ در دانشگاه اسلامی)

 

 

مقالات علمی ترویجی

۸-   جهانی شدن پایان،موعود باوری متناقض غرب و جهانی شدن آغاز،نگاهی دیگر به بحران مدرن و رویکرد مهدوی(انتظار موعود)

۹-   معرفی کتاب :خبر،تحلیل شبکه ای و تحلیل گفتمان(نامه دین و ارتباطات)

۱۰-  صنعت المپیک و ارتباطات بین الملل؛مطالعه المپیک پکن با تاکید بر تصویرسازی و بازسازی نقش چین در نظام جهانی(نامه دین و ارتباطات)

۱۱-  مطالعه الگوی ناظر بر ارتباطات اجتماعی جامعه دینی با تبیین مختصات روابط سیاسی در اندیشه امام خمینی و انقلاب اسلامی(رسانه)

 

مقالات علمی- تخصصی

۱۲-  گذری بر تعاملات دولت و ارتباطات در ایران؛جامعه شناسی تبلیغات سیاسی در دوره پهلوی دوم(نامه فرهنگ و ارتباطات)

۱۳-   نگاهی دیگر به تاثیر آثار علمی مسلمین بر تمن غرب:ارتباطی میان فرهنگی(نامه فرهنگ و ارتباطات)

 

مقالات پذیرفته شده در کنفرانس معتبر

۱۴-   نظریه فرهنگی در تعاطی سنت و دین، پژوهشی در مبانی خط مشی فرهنگی ج.ا.ا(همایش دین و نظریه فرهنگی)

۱۵-   جایگاه شاخص عقلانیت در نظام شاخص های فرهنگی(همایش سیره و معارف رضوی)

۱۶-  برنامه ریزی راهبردی فرهنگ در برنامه پنجم توسعه،اجرای رهیافتی تمدنی در حوزه توسعه فرهنگی با روش حل مساله(تبیین مبانی پیشرفت و عدالت در برنامه پنجم)

۱۷-  احیای روابط امت و امام در انقلاب اسلامی(بررسی ابعاد رهبری امام خمینی)

۱۸-  الصراع العالمی؛ازمه الهویات و الاخلاق الانسانیه:ثقافه حسن الظن فی قبال خلق الکراهیه لدی الغرب(الاجتهاد و التجدید/بیروت)

۱۹-  مولفه ها و الهامات هویت تاریخی و تمدن ایرانی…(الگوی هویت اسلامی ایرانی در چشم انداز ۱۴۱۵)

۲۰-   امکان جامعه و فرهنگ ایرانی-اسلامی در رویکرد خدمات متقابل ،جامعه شناسی تاریخی ایران در اندیشه شهید مطهری(حکمت مطهر)

۲۱-   مطالعه پیوند مفهومی هویت و اعتماد به نفس ملی بر اساس الگوی جامعه شناسی تاریخی بحران در ایران(همایش فرهنگ عمومی اعتماد به نفس ملی و انقلاب اسلامی)

 

کتاب

۲۲-  امید و رسانه پژوهشی در مبانی ابعاد و راهبردهای امید آفرینی اجتماعی در رسانه ملی(ناشر:مرکز پژوهش های صدا و سیما)

۲۳-  فراز و فرود مدرن، از رنسانس تا  جنگ سرد/با مقدمه پرفسور مولانا(ناشر:نور مطاف)

۲۴-  شاخص های فرهنگ عمومی(نویسنده همکار)(ناشر:دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور)

۲۵-  پیوست فرهنگی(از مفهوم تا روش)(ناشر: دانشگاه امام صادق)

۲۶-  پروپاگاندا و تبلیغات سیاسی؛درسنامه تخصصی(ناشر: شهرداری تهران)

۲۷-  گفتارهایی در تاریخ تمدن(نویسنده همکار)( ناشر: دانشگاه امام صادق)

۲۸-  مبانی و روش علمی امام صادق(نویسنده مقاله در حوزه ارتباطات)( ناشر: دانشگاه امام صادق)

 

سخنرانی علمی

۲۹-  مصاحبه علمی با فصلنامه مطالعات جوان و رسانه(رسانه،هویت دینی موانع و راهکارها)

۳۰-  تبیین ضرورت های شاخص های فرهنگی در ارزیابی عملکرد بخش فرهنگ(دانشگاه امام صادق)

۳۱- مناسبات فرهنگ و سنن الهی(دانشگاه امام صادق)

۳۲- تبیین رهنمودهای رهبری در مساله سبک زندگی(دانشگاه امام صادق)

۳۳- تاریخ تمدن غرب ۴(جلسه) والعصر۱۳

۳۴- سینما و رسانه دینی(مدرسه معصومیه قم/به درخواست بسیج دانشجویی امام صادق)

۳۵-  کرسی های آزادانئیشی و ارتباطات علم(دانشگاه پیام نور اصفهان)

۳۶- تاریخ تحلیلی تمدن غرب(۲کارگاه)طرح صراط حمید بسیج دانشجویی تهران

 

طرح‌های پژوهشی

۳۷-  تدوین نقشه مهندسی فرهنگی کشور/مدیر ارشد طرح(دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی۱۳۹۰-۱۳۹۲)

۳۸-  سند رسانه ای توسعه زیارت رضوی(عضو کمیته علمی و ناظر)( پارک علم و فناوری خراسان)

۳۹-  تدوین نظام نامه ارتقای حجاب و عفاف دانشگاه ها/مجری(معاونت فرهنگی وزارت علوم)

۴۰- مفهوم شناسی بنیادی جامعه اطلاعاتی؛رهیافت انتقادی/ناظر(دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی)

۴۱- مطالعه تبلیغات سیاسی و فرهنگ عمومی در انتخابات دهم ریاست جمهوری/مدیر پروژه(دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی)

۴۲- فراتحلیل و آسیب شناسی مطالعات حوزه سبک زندگی شهری و پیشنهادشاخص های سنجش/طراح –در شرف اجرا(مرکز مطالعات شهر تهران)

۴۳- تدوین شاخص ها و برنامه های فرهنگی استان خراسان رضوی/همکار و عضو کمیته علمی/نویسنده کتاب شاخص ها)(دفتر تبلیغات حوزه خراسان)

۴۴-  آسیب شناسی راهبردی و بهسازی برنامه ریزی مهدویت در ج.ا.ا با تاکید بر جایگاه و رسالت مسجد مقدس جمکران

 

منبع: سایت دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع) http://l1l.ir/4z55

 

 

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *