شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

دکتر رسول عباسی

معرفی اجمالی

  • دكتري مدیریت رفتار سازمانی از دانشگاه تهران
  • عضو هیات علمی دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
  • برگزیده شدن كتاب الگوي مديريت اثربخش مسجد در هشتمين جشنواره بين‌المللي فارابي
  • برخی از آثار ایشان:
    • اصول اسلامی مدیریت پیشرفت در مساجد، (۱۳۹۳). مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.
    • مجری طرح ملی گفتمان سازی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با تأکید بر شعارهای ملی، ۱۳۹۴، مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.

 

معرفی تفصیلی

 

مشخصات

نام و نام خانوادگی : دکتر رسول عباسی

رتبه علمی : استادیار

سمت/سازمان : هیات علمی دانشگاه حضرت معصومه(س) قم

پست الکترونیکی:  r.abbasi@hmu.ac.ir

تحصیلات

۱) دكتري مدیریت رفتار سازمانی از دانشگاه تهران ۱۳۸۹

۲)کارشناسی ارشد مدیریت دولتی-گرایش سیستم های اطلاعات مدیریت از دانشگاه تهران ۱۳۸۱

۳)کارشناسی مدیریت دولتی از دانشگاه اصفهان ۱۳۷۹

۴)گذراندن دوره فرصت مطالعاتی در دانشگاه اراسموس هلند به مدت شش ماه

افتخارات

۱) برگزیده شدن كتاب الگوي مديريت اثربخش مسجد به عنوان تنها اثر برگزيده گروه علوم اقتصادي، مديريت و حسابداري هشتمين جشنواره بين‌المللي فارابي همراه با دریافت لوح تقدير از رياست محترم جمهوري، بنیاد ملی نخبگان، كميسيون ملي يونسكو در ايران و كميسيون ملي آيسسكو در ايران

راهنمایی پایان نامه

۱) عذرا استواري، ۱۳۹۳، شناسایی عوامل مؤثر بر بهبود مدیریت دانش نخبگان، كارشناسي ارشد، پرديس فارابي دانشگاه تهران.

۲) رويا رضايي، ۱۳۹۳، شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر مشارکت نخبگان در تدوین الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، كارشناسي ارشد، دانشگاه شاهد.

۳) اعظم حیدری، ۱۳۹۶، تحلیل شکاف ابعاد ساختار سازمانی شرکت‌های دانش بنیان (مطالعه موردی: شرکت های دانش بنیان استان های لرستان و قم)، كارشناسي ارشد، دانشگاه حضرت معصومه(س).

۴) الهام رسولی، ۱۳۹۶، بررسي تأثير کیفیت خدمات الکترونیکی (آنلاين) بر قصد خرید اینترنتی کتاب با نقش میانجی اعتماد و تصویر شرکت، كارشناسي ارشد، دانشگاه حضرت معصومه(س).

۵) طیبه محمودی، ۱۳۹۶، بررسی تأثیر بازاریابی خیرخواهانه بر قصد خريد مشتری با نقش ميانجي اعتماد و رضایت مشتری (مورد مطالعه: مشتریان فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهر تهران)، كارشناسي ارشد، دانشگاه حضرت معصومه(س).

فعالیت‌های اجرایی

۱) مدیر امور فرهنگی دانشگاه حضرت معصومه (س) به مدت چهار سال

۲) کارشناس هیئت نظارت و ارزیابی علمی و فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی به مدت هفت سال

کتاب‌های تالیفی

۱) الگوی مدیریت اثربخش مسجد. (۱۳۹۱). پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

۲) شاخص های مدیریت در مسجد طراز اسلامی، (۱۳۹۰). ستاد عالی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد.

۳) اصول اسلامی مدیریت پیشرفت در مساجد، (۱۳۹۳). مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی

۱)The assessment of Iranian scientific journals, Iranian Journal of Information Science and Technology, Vol 4, No 2, 2006.

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

۱) بررسي تأثير انعطاف پذيري منابع انساني بر کارآفريني سازماني: تبيين نقش ميانجي فرهنگ انطباق پذيري، فصلنامه مدیریت فرهنگ سازمانی، ۱۳۹۲، ۱۱(۱). ص ۸۷-۱۰۶٫

۲) تدوين الگويي از عوامل مؤثر بر رضايت نمازگزاران از مساجد و رابطه آن با وفاداري، فصلنامه مدیریت فرهنگ سازمانی، ۱۳۹۲، ۱۱(۳). ص ۲۹-۴۹٫

۳) تدوين الگوي اقدامات اثربخش در مساجد، فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول، ۱۳۹۳٫ ۲۳ (۷۵). ۱۱۵-۱۳۶٫

۴) تدوین الگوی کیفیت خدمات در مدیریت مسجد. دوفصلنامه مدیریت اسلامی. ۱۳۹۳ ، ۲۲(۲): ۷۸-۵۷

۵) بررسی الگوی مناسب ساختار سازماني شركت‌ هاي دانش بنيان، فصلنامه رشد فناوري، ۱۳۹۰، ش ۲۹، ص ۴۷-۵۴٫

۶) شناسايي عوامل موثر بر مشارکت نخبگان در تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات راهبردی بسیج، تابستان ۱۳۹۴، ش ۶۷٫ ۳۳-۶۴٫

۷) مفهوم‌سازی پیامدهای کیفیت مطلوب خدمات در مساجد، دوفصلنامه مدیریت اسلامی، زمستان ۱۳۹۴، ۲۳(۴): ۱۳-۴۳٫

۸) شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر بهبود مديريت دانش نخبگان در دانشگاه ها. دوفصلنامه مديريت در دانشگاه اسلامي، ۱۳۹۵، ۵(۲)، ۳۱۳-۳۳۸٫

۹) بررسی اخلاق حرفه‌ای اساتید دانشگاهی. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، ۱۳۹۶، ۱۲ (۴).

۱۰) بررسی عملکرد گروه علوم انسانی در سامانه علمی کشور، مجله پژوهش و حوزه، سال هشتم، شماره اول، ۱۳۸۶٫

۱۱) تدوین الگوی مدیریت اثربخش مسجد، دوفصلنامه اسلام و مدیریت، ۱۳۹۱، ۱(۱)، ص ۳۷-۶۰٫

۱۲) طراحی و تدوین الگوی تعامل مسجد و سازمان‌های محیطی، دوفصلنامه اسلام و مدیریت، ۱۳۹۲، ۲(۳)، ۷۹-۹۴٫

۱۳) مدیریت مسجد: تدوین الگوی شایستگی منابع انسانی، فصلنامه پژوهش¬های مدیریت منابع انسانی، ۱۳۸۹، ۲(۴-۳)، ص ۵۵-۸۰٫

۱۴) بررسی تطبیقی وضعیت ثبت اختراع در ایران و جهان، مجله رهیافت، شماره ۳۹، بهار ۱۳۸۶٫

۱۵) بررسي تأثير کیفیت خدمات الکترونیکی بر قصد خرید اینترنتی کتاب با نقش میانجی اعتماد و تصویر شرکت، فصلنامه علمی-پژوهشی کتابداری و اطلاع‌رسانی، ۱۳۹۷، ش ۸۱، در حال چاپ

۱۶) اثر هوش اخلاقی مدیران دانشگاهی بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه: تبیین نقش میانجی‌گری سرمایه اجتماعی سازمان، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، ۱۳۹۷، پذیرش قطعی.

همایش‌های بین المللی

۱) ارائه مقاله در همایش مدیریت اسلامی کشور مالزی نوامبر ۲۰۱۰ با عنوان: Mosque Management: A Human Capital Competency Model

همایش‌های داخلی

۱) مقاله رتبه اول در همايش هفته جهاني مساجد با عنوان تدوين الگوي مديريت اثربخش مسجد، تهران، مرکز رسیدگی به امور مساجد، ۱۳۸۹٫

۲) تدوین اصول اسلامی پیشرفت در نهادهای دینی: مطالعه موردی مسجد، در مجموعه مقالات دومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با موضوع مفاهیم، مبانی و ارکان پیشرفت، جلد دوم، ۱۳۹۲، تهران: نشر الگوی پیشرفت، ۹۴۱-۹۶۴٫

۳) تدوين چارچوبي مفهومي براي مديريت فرايند گفتمان¬سازي الگوي اسلامي ايراني پيشرفت از مجراي شعارهاي ملي، در مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با موضوع الگوي پايه پيشرفت، ۱۳۹۵٫

طرح ها

۱) بررسی وضعیت انتشارات علمی ایران با نگاهی به تولید علم در دانشگاه ها، هیئت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی، ۱۳۸۷٫

۲) ارزیابی وضعیت علم و فناوری در جمهوری اسلامی ایران: دومین ارزیابی کلان، هیئت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی، ۱۳۸۴٫

۳) ارزیابی وضعیت علم و فناوری در جمهوری اسلامی ایران: سومین ارزیابی کلان، هیئت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی، ۱۳۸۶٫

۴) بررسی وضعیت انتشار مقاله های علمی در مجلات علمی- پژوهشی و علمی- ترویجی کشور، هیئت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی، ۱۳۸۴

۵) بررسي وضعیت‌ ثبت‌ اختراع‌ و انتشار مقاله‌ هاي علمي در جمهوري اسلامي ایران‌، هیئت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی، ۱۳۸۵٫

۶) مجری طرح ملی گفتمان سازی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با تأکید بر شعارهای ملی، ۱۳۹۴، مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.

۷) پروژه بررسی موانع بیمه‌ای استقرار تجارت الکترونیکی در ایران، که در قالب کتابی با عنوان بیمه و تجارت الکترونیکی انتشارات سیزان (۱۳۸۴) توسط وزارت بازرگانی منتشر شده است.

منبع: http://www.hmu.ac.ir/resome/6/drabbasi

 

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *