شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

رزومه حجت الاسلام دکتر محمد کاویانی

متولد ۱۳۴۱ هستم، در سال ۱۳۶۰ با دیپلم تجربی وارد حوزه علمیه قم شدم، طی شش سال دروس سطح را تحصیل و بعضاً تدریس کردم. از سال ۱۳۶۷ به صورت رسمی در دروس خارج فقه، اصول فقه، تفسیر و فلسفه شرکت کردم. ضمن دروس رسمی حوزه علمیه، در دروس معارف اسلامی موسسه در راه حق (موسسه آموزشى، پژوهشی امام خمینی) شرکت کردم و فوق لیسانس دریافت کردم.
دوره آموزش زبان انگلیسی را طی یکسال به طور فشرده در دفتر تبلیغات اسلامی قم گذراندم. در کنار دروس حوزه و پس از اتمام درس های موسسه در راه حق، به گروه روانشناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه پیوستم، پس از اتمام دروس فوق لیسانس، در رشتۀ «روانشناسی بالینى»، برای ادامۀ تحصیل در دکترای روانشناسی، به دانشگاه اصفهان وارد شدم. هم اکنون در حال نوشتن پایان نامه دکترای روانشناسی هستم.
در ضمن تحصیلات مختلفی که داشتم تدریس های متعدد نیز به صورت دائم در حوزه و دانشگاه و مجموعه های جانبی حوزه علمیه قم داشته ام و دارم. اکنون عضو هیئت علمی «گروه روانشناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه» هستم. تألیفات و ترجمه ها از نوع کتاب و مقاله و پژوهش داشته ام که اطلاعات مفصل آن در پرونده ضمیمه درج شده است. اکنون روحانی کاروان حج نیز هستم و ۸ سفر مشرف شده ام.

الف) مشخصات فردی:
نام ونام خانوادگی:محمد کاویانی ‏ارانی گروه:روانشناسی
وضعیت تحصیلات دانشگاهی: (عنوان رشته تحصیلى / محل تحصیل/ سال اخذ مدرک)
– کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی / مؤسسه پژوهشی حوزه و دانشگاه / ۱۳۷۹
– کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی / مؤسسه آموزشی امام خمینی (ره)/ ۱۳۷۹
آخرین درجه تحصیلات حوزوی:
– خارج فقه و اصول – ۱۰ سال / حوزه علمیه قم / ۱۳۷۹

ب) سوابق علمی – اجرایی: نام سازمان یا مؤسسه/نوع فعالیت/سمت
۱. سازمان مدارس و حوزه‏های خارج از کشور/همکاری در معاونت آموزشی و تربیتی / ۱۲ ماه
۲. مؤسسه پژوهشی حوزه و دانشگاه :
الف. محقق و عضو شورای علمی گروه روانشناسی
ب. عضو هیئت علمی گروه روانشناسی
ج. مسئول واحد ترجمه / ۱۲ ماه
د. عضو شورای علمی همایش مشاوره
ه. جذب نیروی انسانی برای گروه / ۱۳۸۱
و. نیازسنجی گروه روانشناسی/۱۳۸۲
ز. ارائه مشاوره روانشناختی برای برخی طرح‏های در دست اقدام محققان
۳. مرکز جهانی علوم اسلامی، مرکز مشاوره و مدرسه امام خمینی مشاوره / ۲۴ ماه
۴. تهیه و تنظیم گزارش علمی از دومین کارگاه روانشناسی اسلامی تبریز / ۱۳۸۰

ج) سوابق تحقیقاتی: عنوان طرح تحقیقاتى/ سمت در طرح
۱. روانشناسی تبلیغ / مجری، محقق/ پژوهشکده
۲. روانشناسی اجتماعی ج(۱ و ۲) / همکار / پژوهشکده
۳. روانشناسی فردی از دیدگاه قرآن / مجری، محقق / پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
۴. تهاجم فرهنگی، نوجوان و جوان / مرکز مطالعات فرهنگی شورای عالی حوزه علمیه / ۱۳۸۱

د) سوابق فعالیت‏های آموزشی: عنوان دروس مورد تدریس/نام مؤسسه یا دانشگاه/شهر
۱. روانشناسی عمومی / مرکز تخصصی تبلیغ حوزه علمیه / ۱۳۷۵
۲. روانشناسی تربیتی / حوزه علمیه و جامعه الزهراء/ ۱۳۷۶
۳. معارف اسلامی(۱) / دانشگاه آزاد واحد نراق، دانشگاه تهران (ابوریحان بیرونی) / از سال ۷۸ تاکنون
۴. معارف اسلامی (۲) / دانشگاه آزاد واحد نراق، دانشگاه تهران (ابوریحان بیرونی) / از سال ۷۸ تاکنون
۵. روانشناسی فردی (آدلر)/ جامعه­الزهراء / کارشناسی/ ۸۱-۸۲
۶. روانشناسی عمومی/ دانشگاه مفید / کارشناسی / ۸۱-۸۲
۷. روانشناسی تبلیغ/ سفیران هدایت/کارشناسی/ ۲ واحد/۸۳
۸. روانشناسی تبلیغ/مدرسه عالی امام خمینی/کارشناسی ارشد/ ۴ واحد/۸۲
۹. روانشناسی قضایی/ مرکز تخصصی قضا/ کارشناسی ارشد/ ۲ واحد/ ۸۲-۸۳
۱۰. رواننشناسی کاربردی/ دانشکده علوم حدیث( شهر ری) / ۱واحد/ ۸۵
۱۱. روانشناسی کاربردی/ دانشگاه علوم اسلامی رضوی( مشهد)/ ۱ واحد/ ۸۵
۱۲. آیین زندگی/ دانشگاه اصفهان/ ۴ واحد/ ۸۴-۸۵
۱۳. مکاتب رونشناسی / دانشگاه اصفهان/ ۲ واحد/ ۸۵
۱۴. روانشناسی تبلیغات/دانشگاباقرالعلوم(پودمانی)/ ۴ واحد/ ۸۵-۸۶
۱۵. روانشناسی تبلیغات/ موسسه علوم انسانی( مرکز جهانی علوم اسلامی)/ ۴ واحد/ ۸۵-۸۶
۱۶. اخلاق اسلامی/دانشگاه تهران /۶ واحد/۷۷-۷۸
۱۷.تاریخ اسلام/دانشگاه تهران/۴واحد/۷۷-۷۸

ه) عناوین پایان نامه‏هایی که استاد راهنمای آن بوده‏اند: عنوان پایان نامه/مقطع/سال
۱. الصحه النفسیه و الشعور بالنقص فی القرآن / کارشناسی ارشد/۱۳۸۱/ مشاور
۲. نقش روزه در تکامل روانی و معنوی انسان/ ۱۳۸۴/ کارشناسی ارشد/ راهنما
۳. ریا، علل و پیامدهای آن/ کارشناسی ارشد/۱۳۸۴/ مشاور
۴. مرگ اندیشی و آثار روانی- تربیتی آن/ کارشناسی ارشد/۱۳۸۴/ راهنما
۵. گناه و پیامدهای آن از دیدگاه قرآن/ کارشناسی ارشد/ ۱۳۸۳/ راهنما
۶. نقش دین در رشد و انحطاط اخلاقیانسان از دیدگاه قرآن/۱۳۸۳/ کارشناسی ارشد/
۷. آثار تربیتی حیا و روشهای پرورش آن / کارشناسی ارشد/ ۱۳۸۳/ مشاور
۸. انسان شناسی در قرآن / سطح سه حوزه علمیه/ ۱۳۸۶/ داور

و) عنوان پایان نامه: استاد راهنما/ استاد مشاور/ سال و محل ارائه
۱. بررسی مفاهیم روانشناسی اجتماعی از دیدگاه قرآن
۲. ارزشداری قرآن در باب مفاهیم روانشناسی اجتماعی

ز) تألیف یا ترجمه کتاب: عنوان کتاب/ناشر/زمان نشر
۱. روانشناسی سلامت ج (۱و۲) / سازمان سمت / ۱۳۷۸
۲. تهاجم فرهنگی و جوان و نوجوان / مرکز مطالعات پژوهش‏های فرهنگی حوزه علمیه / ۱۳۸۱
۳ – روانشناسی اجتماعی با نگرش به منمابع اسلامی/پژوهشکده حوزه ودانشگاه و سمت/ ۱۳۸۲
۴. روان‌شناسی و تبلیغات / پژوهشگاه حوزه و دانشگاه / ۱۳۸۷
ح) تألیف یا ترجمه مقاله: عنوان مقاله/نام نشریه/زمان نشر
۱. پیش طرحی برای تحقیق در باب روانشناسی اسلامی/ مجله معرفت ش ۲۷
۲. فلسفه ذهن / فصلنامه حوزه و دانشگاه ش ۱۳۷۸ /۱۸
۳. روانشناسی باورهای دینی / فصلنامه حوزه و دانشگاه ش ۱۳۷۸ / ۱۹
۴. تبلیغات و جنگ روانی / فصلنامه ش ۲۹ (ویژه نامه مناسبات دین و روانشناسی) / ۱۳۸۰
۵. آثار روانی – اجتماعی خداباوری / فصلنامه ش ۱۳۷۶ / ۱۳
۶. جایگاه مفهومی ایمان در روانشناسی اجتماعی / ش ۱۶ و ۱۳۷۷ / ۱۷
۷. آیا روانشناسی اسلامی ممکن است / کتاب حوزه و دانشگاه – مجموعه مقالات ۲۷ آذر / ۱۳۷۸
۸. ترسیم کلی از روانشناسی اسلامی (مقاله تحقیقی) / نشست علمی – تخصصی گروه روانشناسی / ۱۳۸۰
۹. آسیب‏های روانشناختی »جوان – ورزش« / همایش جوان و آرامش روان / ۱۳۸۱
۱۰. نگاهی روانشناختی – دینی به مراسم عزاداری حسینی / دفتر تبلیغات دفتر فرهنگ و معارف قرآن / ۱۳۸۱
۱۱. روانشناسی عزاداری / همایش امام حسین (ع)/ مجمع اهلبیت (ع) / ۱۳۸۱
۱۲. روانشناسی، اسلامی به عنوان مکتب روانشناسی / جزوه در گروه موجود است / ۱۳۸۱
۱۳. در باب روانشناسی اسلامی/ مجموعه مقالات یازدهمین همایش حوزه و دانشگاه/ ۱۳۷۷
۱۴. روانشناسی تبلیغات/ مجله پیام حوزه/ شماره۴۰-۳۹/۱۳۸۴
۱۵. نقد کتاب روانشناسی اجتماعی/ فصلنامه حوزه و دانشگاه/ شماره۴۱/ ۱۳۸۳
۱۶. رویکردی تجویزی به نقش روانشناختی مبلغان دینی در عواطف و بازی های کودکانه/ ره توشه شماره ؟ / ۱۳۸۶
۱۷.چالش قهر و مهر در قرآن و روانشناسی / مجله روانشناسی و دین/ شماره ۲/ ۱۳۸۶
۱۸. مدل اسلامی تبلیغات / مجله معارف اسلامی( علمی-پژوهشی)در دست داوری/۱۳۸۶
۱۹. تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره ابتدایی به لحاظ توجه به مهارت های اجتماعی/ فصلنامه نوآوری های آموزشی/ در دست داوری/ ۱۳۸۶
۲۰ – روانشناسی و تبلیغات/پژوهش حوزه(ویژه دین و روانشناسی ) / شماره ۲۵ /۱۳۸۵
مقاله های در دست اقدام:
– بر رسی نگرش های مذهبی دانشجویان در مجموهای آموزش عالی( الف-دانشگاه اصفهان، علوم انسانی ب- دانشگاه اصفهان ،علوم پایه ج- دانشگاه مفید د- موسسه امام خمینی)
– شخصیت از دیدگاه آدلر و آیت الله جوادی آملی( و شاید علامه طباطبا یی)
– سلامت و معنویت /( با دکتر کلانتری)
– رفتار مادرانه و رابطه آن با کیفیت رفتار خواهر و برادران پیش دبستانی با یکدیگر) /( با دکتر عریضی)
– آسیب شناسی روانی و درمان از دیدگاه ادلر و آیت الله جوادی آملی( و شاید علامه طباطبا یی ) ۶.

ط) جزوه درسی
۱. روانشناسی عمومی با گرایش تبلیغی / مرکز تخصصی حوزه / ۷۴-۷۵
۲. سبک زندگی (دیدگاه روانشناختی) / جامعه­الزهراء و دانشگاه مفید

ی) سخنرانی علمی:
۱. خدماتی که حوزه علمیه ممکن است از روانشناسی دریافت کند/ مرکز مطالعات فرهنگی شورای عالی حوزه /۱۳۷۸
۲. جایگاه ، ماهیت و مراتب عبادات اسلامی در سلامت روانی/ همایش نقش دیندر بهداشت روان/ ۱۳۷۶
۳. تصویری جامع از روانشناسی اسلامی/ همایش سالانه گروه روانشناسی/ ۱۳۸۰

س) گزارش علمی:
۱. ارائه گزارش علمی از دومین کارگاه روانشناسی تبریز/ ۸۱

ع) آشنایی با زبان‏های:
عربی و انگلیسی

ک) اسامی و مشخصات جوایز علمی:
۱. کسب رتبه اول در کنگره دین‌پژوهان / روان‌شناسی اجتماعی با نگرش به منابع اسلامی/ مشهد ۱۳۸۲
۲. کسب رتبه ممتاز کتاب دانشجویی / روان‌شناسی اجتماعی با نگرش به منابع اسلامی/ تهران ۱۳۸۳
۳. کسب رتبه برگزیده کتاب سال حوزه / روان‌شناسی اجتماعی با نگرش به منابع اسلامی/ قم ۱۳۸۳
۴. کسب رتبه دوم دین پژوهان کشور/ کتاب روانشناسی و تبلیغات/ ۱۳۸۴

حجت الاسلام و المسلمين دكتر محمد كاوياني اراني در سال ۱۳۴۱ در اران (رضوان شهر )متولد شدتحصیلات ابتدایی را دراران گذراند وبه دبیرستان های تیران ونجف آباد رفت . وي از سال ۱۳۶۱ به تحصيل در حوزه علميه قم مشغول شده و در اين مدت از اساتيدي همچون؛ آيات عظام جوادي آملي، مظاهري، مكارم شيرازي، فاضل لنكراني، سيد جعفر كريمي، محقق داماد، سبحاني و اساتيد موسسه در راه حق در مباحث فلسفه، معارف قرآن و .. بهره جسته است.
تحصيل در دانشگاه را از سال ۱۳۸۸ آغاز كرده و رشته روان‌شناسي اجتماعي را در مقطع دكتري در دانشگاه اصفهان به پايان رساند. عنوان پايان نامه ايشان سبك زندگي تجويري اسلام و ساخت آزمون آن بود كه با مشاوره استاد غروي ارائه شد.
از جمله آثار دكتر كاوياني در حوزه روان‌شناسي است كه با عنوان “روان‌شناسي سلامت” به صورت كارگروهي انجام شده است.
از ديگر آثار و نوشته‌هاي وي، مقالات ذيل را مي‌توان نام برد:
• روان شناسي اجتماعي با نگرش به منابع اسلامي
• آثار رواني اجتماعي خداباوري
• نقش عبادات اسلامي در بهداشت رواني
• پيش طرحي براي تحقيق در باب روانشناسي اسلامي
• فلسفه ذهن (يك كتاب در يك مقاله)
• جوان و نوجوان و تهاجم فرهنگي
• تبليغات و جنگ رواني از ديدگاه قرآن
• آيا روانشناسي اسلامي ممكن است؟
• روانشناسي باورهاي ديني
• روانشناسي از ديدگاه قرآن (با تأكيد بر مفاهيم)
• روانشناسي عزاداري
• نگاهي ديني روانشناختي به عزاداري حسيني(ع)
• روان شناسي تبليغات
• آثار رواني-اجتماعي خداباوري
• جايگاه مفهومي ايمان در روانشناسي اجتماعي
• ترسيم كلي از روانشناسي اسلامي
• آسيبهاي روانشناختي
• روانشناسي اسلامي به عنوان مكتب روانشناسي
• در باب روانشناسي اسلامي
• نقد كتاب رواشناسي اجتماعي
• رويكردي تجويزي به نقش روانشناختي مبلغان ديني
• در عواطف و بازيهاي كودكانه
• چالش قهر و مهر در قرآن و روانشناسي
• مدل اسلامي تبليغات
• تحليل محتوايي كتابهاي درسي دوره ابتدايي
• بررسي نگرش هاي مذهبي دانشجويان در مجموعه هاي آموزش عالي
• سبك زندگي اسلامي و ساخت آزمونبراي سنجش ان
• سلامت و معنويت
• رفتار مادرانه و رابطه آن با كيفيت خواهر و برادران پيش دبستاني با يكديگر
• آسيب شناسي رواني و درمان از ديدگاه آدلر و آيت الله جوادي آملي (علامه طباطبايي)
• ساخت و روايي سنجي و..، مقياس سبك زندگي اسلامي
• ديدگاه روش شناختي بونگه و نقد و بررسي آن
• تهاجم فرهنگي جوان و نوجوان
تخصص ها
• تخصص: روانشناسي با گرايش:
روانشناسي اسلامي
روانشناسي و سبك زندگي اسلامي
روانشناسي سلامت
روانشناسي عمومي؛ توضيحات:روانشناسي تبليغات، روانشناسي كار، روانشناسي قضايي و جزايي
مفاهيم روانشناختي قرآن
از فعاليت‌هاي استاد كاوياني مي‌توان به تدريس روانشناسي تبليغ در مركز تخصصي تبليغ (قم)، تدريس معارف در دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد نراق، مشاور تربيتي مركز جهاني علوم اسلامي (قم)، عضو هيئت علمي گروه روان‌شناسي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه (قم)، تدريس روان‌شناسي در دانشگاه مفيد (قم)، جامعة‌ الزهراء (س) و همچنين سخنراني علمي در دانشگاه‌ها و مراكز علمي نقاط مختلف كشور اشاره كرد.
كارشناسي در برنامه اذان‌گاهي لحظه‌هاي اجابت (ويژه اذان ظهر) و بيان روانشناسانه به اسرار نماز در برنامه آواي رباني از جمله برنامه‌هاي راديويي حجت الاسلام و المسلمين كاوياني در شبكه راديويي معارف مي‌باشد