شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

رزومه دکتر خسرو باقری

 خسرو باقری نوعپرست

فعالیت‌های اجرایی

کتاب‌های تالیفی

کتاب‌های ترجمه شده

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

همایش‌های بین المللی

همایش‌های داخلی

جوایز و افتخارات(در زمینه‌های مختلف مانند: طرح, مقاله, …)