شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

رزومه دکتر رضائیان

باسمه تعالي
خلاصه سوابق علمي و كاري

الف – اطلاعات فردي
نام: علي نام خانوادگي: رضائيان
تاريخ و محل تولد: دهم آذر ماه 1323، تهران، ايران

ب – مسووليت فعلي
رتبه دانشگاهي: استاد پايه 33، دانشكده مديريت و حسابداري، دانشگاه شهيد بهشتي
سمت فعلي : مدیر گروه سیستم های اجتماعی – فنی دانشگاه شهیدبهشتی

ج – مسووليت‌هاي پيشين
1- مدير گروه مديريت دانشكده جامع انفورماتيك و مديريت دانشگاه شهيد بهشتي از سال 1362 تا 1365
2- مدير گروه مديريت دانشكده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس از سال 1364 تا بهمن 1370
3- مسئول كميته مديريت سازمان سمت از 2/9/1365
4- رييس دانشكده علوم اداري و مديريت بازرگاني دانشگاه تهران (11 سال) از 20/1/1366
5- مسئول برگزاري آزمون ورودي دوره‌هاي كارشناسي ارشد در رشته‌هاي گروه علوم انساني سال تحصيلي 68-67
6- مدير گروه رشته‌هاي مديريت (دوره‌هاي آمادگي آزمون كارشناسي ارشد ايثارگران) از 1365 تا 1372
7- مسئول كميته تخصصي مديريت – معاونت پژوهشي وزارت فرهنگ و آموزش عالي از 1368 تا 1372
8- مدير گروه مديريت مركز آموزشي پژوهشي امام خميني (ره)
9- رييس مركز مطالعات و تحقيقات مديريت اسلامي 1/5/1377
10- معاون پژوهشي دانشكده مديريت و حسابداري دانشگاه شهيد بهشتي
11- رييس مركز بررسي‌هاي سازمان معاونت نظارت و حسابرسي 1376
12- رييس مركز كارآفريني دانشگاه شهيد بهشتي 1379
13- رييس دانشكده معارف اسلامي و مديريت دانشگاه امام صادق (ع) 7/6/1379
14- مشاور رياست دانشگاه و سرپرست طرح و برنامه دانشگاه شهيد بهشتي 1384
15- رييس گروه علمي «اقتصاد و مديريت» جشنواره بين‌المللي فارابي 1386
16- سرپرست كميته مديريت و حسابداري وابسته به دفتر گسترش آموزش عالي 1386
17- مدير گروه مديريت فناوري اطلاعات دانشكده مديريت و حسابداري دانشگاه شهيد بهشتي
18- رييس انجمن علمي كارآفريني و نوآوري ايران
19- رييس كرسي نظريه پردازي، نقد و مناظره در رشته مديريت
20- رييس سازمان ملي بهره‌وري ايران و رييس سازمان بهره‌وري آسيايي در ايران
21- رئيس مركز آموزش مديريت دولتي
22- رئیس شورای سیاستگذاری و رئیس کمیته علمی دومین کنفرانس ملی آینده پژوهی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد فناوری اطلاعات و ارتباطات، اردیبهشت 1394.
23- ریاست دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی از 91 تا 96

د – افتخارات و جوائز
1. انتخاب به عنوان چهره ماندگار رشته مديريت در سال 1385 توسط ستاد چهره‌هاي ماندگار كشور
2. انتخاب در پنجمين جشنواره بين‌المللي فارابي به دليل ارايه مجموعه اثار و خدمات علمي در حوزه علوم انساني (آبانماه 1390).
3. دريافت لوح افتخار به پاس خدمات علمي و جميع آثار در پنجمين جشنواره بين‌المللي فارابي در آبانماه 1390 از وزير علوم تحقيقات و فناوري.
4. دريافت لوح تقدير در پنجمين جشنواره بين‌المللي فارابي از دبيركل كميسيون ملي يونسكو – ايران، دبير جشنواره بين‌المللي فارابي و رييس دفتر منطقه‌اي يونسكو در تهران.
5. دريافت لوح تقدير به پاس برگزيده شدن در پنجمين جشنواره بين‌المللي فارابي از دبيركل كميسيون ملي آيسسكو، دبير جشنواره بين‌المللي فارابي و رييس دفتر منطقه‌اي آيسسكو در تهران.
6. كسب جايزه مرحوم علامه طباطبايي (وي‍‍‍‍‍ژه استادان و محققان برجسته كشور) از دومين دوره جایزه ملی علامه طباطبایی – 1391
7. دريافت لوح تقدير و جايزه از دهمين دوره كتابهاي سال دانشگاهي سال 1379 در رشته مديريت براي تأليف كتاب «مباني سازمان و مديريت»
8. دريافت لوح تقدير و جايزه براي «فعاليتهاي پژوهشي و چاپ مقاله در نشريات معتبر داخلي» در مراسم تقدير از پژوهشگران برگزيده دانشگاه شهيد بهشتي در سال 1381
9. دريافت لوح تقدير و جايزه از جشنواره پژوهش سالانه دانشگاه امام صادق (ع) براي تأليف كتاب «انتظار عدالت و عدالت در سازمان» به عنوان كتاب برتر رشته مديريت سال 1383
10. دريافت لوح تقدير و جايزه در مراسم تقدير از پژوهشگران برگزيده دانشگاه شهيد بهشتي براي تأليف كتابهاي «تعامل انسان و سيستم اطلاعاتي (سيستم اطلاعات مديريت)» و «انتظار عدالت و عدالت در سازمان (مديريت رفتار سازماني پيشرفته)» در سال 1384
11. دريافت لوح تقدير و جايزه در مراسم تقدير از استادان نمونه دانشگاه شهيد بهشتي براي ارتقاء از مرتبه دانشياري به مرتبه استادي در سال 1384
12. دريافت لوح تقدير و جايزه در هفدهمين مراسم تقدير از استادان نمونه و پژوهشگران مؤلفان و مترجمان دانشگاه شهيد بهشتي در دوازدهم ارديبهشت ماه 1386 براي انتخاب به عنوان چهره ماندگار رشته مديريت در سال 1385
13. دريافت لوح تقدير براي تلاش در پيشبرد اهداف دانشگاه در اسفند 1386 از رياست دانشگاه شهيد بهشتي
14. دريافت لوح تقدير و پاداش در هفدهمين مراسم تقدير از استادان نمونه و پژوهشگران، مؤلفان و مترجمان دانشگاه شهيد بهشتي براي انتخاب به عنوان استاد نمونه در سال 1386
15. دريافت لوح تقدير و جايزه از هجدهمين مراسم تقدير از پژوهشگران برگزيده دانشگاه شهيد بهشتي براي تأليف كتاب «تيم‌سازي در قرن بيست و يكم» در سال 1387
16. دريافت لوح تقدير و جايزه از هجدهمين مراسم تقدير از پژوهشگران برگزيده دانشگاه شهيد بهشتي به عنوان پژوهشگر برگزيده دانشكده مديريت و حسابداري در سال 1387
17. دريافت لوح تقدير براي تلاش در پيشبرد اهداف دانشگاه در پنجاهمين سالگرد تأسيس دانشگاه از رياست دانشگاه در 17/7/1389

تقدير نامه‌ها
رديف موضوع تاريخ صادر كننده سازمان
17 برگزاري سمينار جايگاه مديريت در دانشگاه تبريز 26/10/1366 رييس دانشگاه تهران و سازمان برنامه و بودجه آذربايجان شرقي
18 برگزاري اردوي آموزشي تفريحي مشهد 20/4/1367 مسئول بخش فرهنگي جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران
19 برنامه‌ريزي كارشناسي ارشد توسعه روستايي 12/6/1368 معاونت آموزشي و تحقيقات وزارت جهاد سازندگي
20 برگزاري كنكور دكتري رشته‌هاي مختلف علوم انساني 13/6/1368 رييس دانشكده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس
21 برگزاري دوره مديريت عالي 9/8/1368 رييس مناطق نفت خيز جنوب
22 برگزاري سمينار مديريت 8/9/1368 مديريت عامل شركت سهامي شيشه قزوين
23 برگزاري مراسم ارتحال حضرت امام (ره) 6/4/1369 رييس دانشگاه تهران
24 برگزاري دوره مديريت براي روساي دانشگاهها 11/6/1369 معاونت آموزشي دانشگاه علم و صنعت
25 برگزاري دوره مديريت براي روساي دانشگاهها 17/6/1369 رييس دانشگاه علامه طباطبايي
26 برگزاري دوره مديريت براي روساي دانشگاهها 26/6/1369 رييس دانشگاه تهران
27 برگزاري دوره مديريت براي روساي دانشگاهها 12/8/1369 معاونت هماهنگي و سرپرست كميته برنامه‌ريزي وزارت فرهنگ و آموزش عالي
28 تشكر از انتشار مجله دانش مديريت 30/8/1369 رييس دانشگاه امام صادق (ع)
29 ارايه گزارش سفر علمي به كشور فنلاند 30/8/1369 معاونت پژوهشي دانشگاه تهران
30 چهارمين دوره آمادگي آزمون كارشناسي ارشد دانشجويان رزمنده (دوره آزادگان) فروردين 1370 1/4/1370 مديركل اداره كل اموررزمندگان و جانبازان
31 سمينار آموزش مديريت 10/12/1370 رييس سازمان جهاد استان سمنان
32 سمينار آموزش مديريت 16/8/1371 رييس سازمان جهاد استان اصفهان
33 سرپرستي پروژه پژوهشهاي ارتباطات سازماني 26/8/1371 مديرعامل گروه ملي فولاد ايران
34 مساعدت به جانبازان و معلولين 3/9/1371 رييس فدراسيون ورزشهاي جانبازان
35 مقاله برنامه‌ريزي ارتباطات با خود و ديگران 3/5/1372 معاون آموزش و تحقيقات وزارت تعاون
36 سمينار روساي مناطق شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي 5/8/1372 معاونت آموزشي و برنامه ريزي نيروي انساني شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي
37 راهنمايي پايان نامه‌هايي در مورد جلوه‌هايي از مديريت حضرت امام (ره) 28/4/1374 معاون پژوهشي موسس تنظيم و نشر آثار حضرت امام (ره)
38 همايش مديريت و رهبري در سازمان 2/4/1375 دبير همايش رييس دانشگاه امام حسين (ع)
39 كوششهاي مستمر در سرپرستي دانشكده مديريت 22/12/1375 رييس دانشگاه تهران
40 دبيري همايش نظارت و بازرسي كل كشور 22/12/1375 رييس سازمان بازرسي كل كشور
41 همكاري با مجله مدرس معاونت پژوهشي دانشگاه تربيت مدرس
42 تشكر از اهتمام به امور ايثارگران وزارت فرهنگ و آموزش عالي
43 تقدير از خدمات در دانشگاه تهران 21/7/1376 رياست دانشگاه دانشگاه تهران
44 سپاسنامه دومين اجلاس بررسي راههاي عملي حاكميت وجدان كاري و انضباط اجتماعي دي 1376 رييس دانشگاه ازاد و رييس اجلاس دانشگاه آزاد اسلامي
45 سمينار بازرسين سازمان اتكا 24/3/1377 رييس بازرسي كل سازمان اتكا
46 همايش مشاركت كاركنان و نقش آن در پيشرفت امور سازماني 11/8/1377 معاون رييس جمهور و دبيركل سازمان سازمان اموراداري و استخدامي كشور
47 سخنراني در گردهمايي سراسري گزينشگران 16/11/1378 دبير هيأت عالي گزينش دبيرخانه هيأت عالي گزينش
48 سخنراني سلول گرايي و تدوين كتب درسي 2/4/1379 معاونت پژوهشي سازمان سمت
49 تقدير نامه شركت در كارگاه هم انديشي اساتيد بسيجي 29/5/1382 مسئول سازمان بسيج اساتيد سازمان بسيج اساتيد
50 سخنراني و مشاركت در ترويج نهضت خدمت‌رساني و پاسخگويي 1385 دبير جشنواره ستاد جشنواره خدمت‌رساني و پاسخگويي
51 مقاله برتر «اثر زيرساخت‌هاي فناوري اطلاعات براي چابكي راهبردي سازمان تأمين اجتماعي» 31/2/1386 رييس و دبيركل كنگره تأمين اجتماعي و جشنواره ملي پژوهش تأمين اجتماعي مؤسسه عالي پژوهش تأمين اجتماعي
52 سنجش و داوري آثار نويسندگان معاصر و اصحاب قلم و ارباب معرفت ارديبهشت 1386 دبير بيست و چهارمين دوره كتاب سال جمهوري اسلامي ايران
53 تلاش در آموزش و پژوهش و نشر علوم راهبردي 1387 رييس دانشگاه عالي دفاع ملي
54 استاد برگزيده 1388 رييس دانشگاه عالي دفاع ملي
55 رياست كميته علمي و رييس هيأت داوران نخستين همايش ملي بررسي ابعاد رهبري امام خميني (ره) 8/7/1388 رييس دانشگاه پيام نور
56 مقاله برتر «شايستگيهاي كليدي مديران دولتي ايران براساس صحيفة نور امام خميني (ره) 8/7/1388 رييس دانشگاه پيام نور
57 مقاله «درآمدي بر مباني نظري راهكارها و الزامات تحقق برنامه پنجم توسعه كشور» تابستان 1389 معاون توسعه سرمايه انساني رييس جمهور رياست جمهوري
58 رييس كميته علمي و ارزيابي طرح «تبيين و تنظيم مباني نظري پيشرفت و عدالت در برنامه پنجم جمهوري اسلامي ايران» تابستان 1389 معاون توسعه سرمايه انساني رييس جمهوري رياست جمهوري
59 سخنراني در نخستين همايش «بسيج، توسعة اشتغال و كارآفريني» 20/10/1389 رييس شوراي سياستگذاري و رييس موسسه پژوهشكده مطالعات و تحقيقات بسيج
60 تجليل از مقام استاد ارديبهشت 1390 رييس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
61 تلاش در توليد علوم راهبردي ارديبهشت 1390 رييس دانشگاه عالي دفاع ملي

هـ – سوابق تحصيلي
عنوان درجه تحصيلي رشته تحصيلي تاريخ اخذ مدرك نام مؤسسه و محل اخذ آن
ليسانس مترجمي زبان 1352 تهران – مدرسه عالي علوم ارتباطات اجتماعي
فوق‌ليسانس مديريت بازرگاني 1355 امريكا – دانشگاه پيرداين
فوق‌ليسانس مديريت سيستمها 1356 امريكا – دانشگاه نتروب
دكتري مديريت رفتاري (بهبود مديريت) 1361 امريكا – دانشگاه بين‌المللي ايالات متحده

و- عضويت در كميته‌ها و شوراها
1- عضو كميته برنامه‌ريزي دوره دكتري رشته مديريت دانشگاه تربيت مدرس 25/9/1364
2- عضو شوراي آموزشي دانشكده جامع انفورماتيك و مديريت دانشگاه شهيد بهشتي 1365
3- نظارت بر نحوه برگزاري امتحانات نيمسال اول سال تحصيلي 68-67 دانشگاه علم و صنعت به عنوان نماينده وزارت علوم و آموزش عالي
4- نظارت بر اجراي امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي 68-67 دانشگاه تربيت معلم
5- نظارت و ارزيابي وضعيت آموزشي مدرسه عالي تربيتي و قضايي طلاب قم 1368
6- عضو هسته تخصصي گرايش مديريت رشته تربيت بدني دانشگاه تربيت مدرس 1368
7- عضو گروه آموزشي مديريت دانشگاه تربيت مدرس 1368 تاكنون
8- عضو شوراي مركزي هماهنگي مطالعات محيط زيست دانشگاه تهران 1368
9- عضو هيأت اجرائي آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته داخل و اعزام به خارج از كشور در مقاطع تحصيلي كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي 69-68
10- نماينده تام‌الاختيار سازمان سنجش در هيأت عالي نظارت گروه آموزشي علوم انساني آزمون كارشناسي ارشد 69-68
11- بررسي امكانات كالبدي و فضاهاي آموزشي دانشكده اموراقتصادي وابسته به وزارت اموراقتصادي و دارايي 1369
12- عضوعلي‌البدل هيأت بدوي انتظامي رسيدگي‌به‌تخلفات‌اعضاي هيأت علمي‌دانشگاه تهران 1369
13- عضو شوراي بررسي و اصلاح نظام اداري وزارت فرهنگ و آموزش عالي 1369
14- عضو گروه بررسي نظام مديريت آموزش علوم پزشكي 1370
15- عضو كميته‌تخصصي علوم انساني پنجمين و ششمين دوره جشنواره خوارزمي 1371-1370
16- عضو گروه مشاوران علمي و تخصصي دفتر هماهنگي سرپرستي‌هاي خارج از كشور 1371
17- نماينده تام‌الاختيار هيأت اجرايي آزمون ورودي كارشناسي ارشد رشته بيهوشي (قسمت برادران) 1371
18- عضو شوراي برنامه‌ريزي دانشگاه تهران 25/9/1374
19- عضو كميته مديريت شوراي عالي برنامه‌ريزي وزارت علوم تحقيقات و فناوري 11/4/1374
20- عضو كميته برنامه‌ريزي اسلامي دروس علوم انساني دانشگاه تهران 5/4/1375
21- عضو كميسيون طرح و برنامه دفتر مقام معظم رهبري 27/11/1376
22- عضو كميته پژوهشي دانشگاه شهيد بهشتي 1379
23- عضو شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده علوم اداري دانشگاه شهيد بهشتي 1379 تاكنون
24- عضو شوراي كارآفريني دانشگاه شهيد بهشتي 1380
25- عضو هيأت مميزه مركزي دانشگاهها و كميته تخصصي علوم انساني 1382
26- عضو هيأت مميزه دانشگاه شهيد بهشتي 1383
27- عضو هيأت مميزه دانشگاه امام حسين (ع) 1/5/1384
28- عضو هيأت مميزه دانشگاه دفاع ملي 13/11/1384
29- عضو هيأت مميزه دانشگاه صنعتي مالك اشتر و عضو كميسيون تخصصي علوم انساني از 3/11/1384 الي 11/10/1388
30- عضو هيأت مميزه دانشگاه پيام نور 24/11/1384
31- عضو شوراي عالي اداري 3/12/1384
32- عضو هيأت مديره سازمان اقتصادي كوثر 14/12/1384
33- عضو شوراي سياستگذاري مركز پژوهش و آموزش سازمان بازرسي كل كشور 1384
34- عضو هيأت مميزه طرح مسير ارتقا شغلي كارشناسان، مديران و مشاوران گمرك ايران 1384
35- عضو كميته راهبري پروژه اصلاح سيستمها و ارتقا بهره‌وري شركت ملي نفت ايران 1385
36- عضو شوراي علمي دبيرخانه هيأت حمايت از كرسي‌هاي نظريه پردازي، نقد و مناظره 1386
37- عضو كميته تخصصي اقتصاد و مديريت گروه علوم حوزه‌اي/ دانشگاهي وابسته به دفتر گسترش آموزش عالي 1386
38- عضو هيأت امناء مؤسسه آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي سمنگان 16/2/1387
39- عضو هيأت مميزه دانشگاه امام صادق (ع) 19/5/1388
40- عضو هيأت امناي دانشكده صدا و سيما وابسته به سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران 17/1/1389
41- عضو هيأت مميزه مشترك مراكز و مؤسسه‌هاي آموزش عالي و پژوهش حوزه‌اي – دانشگاهي 11/10/1389

ز – سوابق آموزشي
1- دروس تدريس كرده
نام مؤسسه محل تدريس مقطع تحصيلي عناوين دروسي كه تدريس شده
دانشگاه شهيد بهشتي ليسانس – فوق ليسانس – دكتري اصول مديريت – رفتار سازماني – سيستم هاي اطلاعاتي مديريت – رفتارسازماني پيشرفته – مباني فلسفي تئوري‌هاي مديريت
دانشگاه تهران ليسانس – فوق ليسانس – دكتري اصول مديريت – رفتار سازماني – سيستم هاي اطلاعاتي مديريت – رفتارسازماني پيشرفته – مباني فلسفي تئوري‌هاي مديريت
دانشگاه تربيت مدرس فوق ليسانس – دكتري مباني فلسفه تئوري‌هاي مديريت – رفتار سازماني – سيستم هاي اطلاعاتي– طراحي سازمان‌هاي متناسب با عصر اطلاعات
دانشگاه علامه طباطبايي فوق ليسانس سيستم‌هاي اطلاعاتي استراتژيك
دانشگاه شاهد ليسانس مباني سازمان و مديريت – رفتار سازماني
دانشگاه امام صادق (ع) فوق ليسانس – دكتري مباني سازمان و مديريت – رفتار سازماني – تأثير فن‌آوري اطلاعات بر سازمان و مديريت، مباني فلسفي نظريه‌هاي سازمان و مديريت
دانشگاه دفاع ملي دكتري نظريه‌هاي رفتار سازماني
مركز آموزش مديريت دولتي دكتري تئوري‌هاي مديريت
دانشگاه صنعتي شريف فوق ليسانس رهبري و رفتار سازماني
دانشگاه صنعتي اميركبير فوق ليسانس سازماندهي و رهبري
مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) فوق ليسانس – دكتري نظريه‌هاي مديريت، رفتار سازماني و نظريه‌هاي سيستمي
دانشگاه امام حسين (ع) دكتري نظريه‌هاي رفتار سازماني
دانشگاه فردوسي مشهد دكتري رفتارسازماني بين‌الملل

2- مسئوليتهاي عمده‌آموزشي پيش ازسال 1380
1-2- مديريت رفتار سازماني
2-2- مباني سازمان و مديريت
3-2- تجزيه و تحليل و طراحي سيستم
4-2- رفتار سازماني پيشرفته
5-2- نظريه‌هاي سازمان

3- نوآوري آموزشي
رويكردهاي متنوع نوآورانه به آموزش مديريت در دروس فوق ايجاد و بكارگرفته شد. برنامه‌هاي دكتري مديريت و حسابداري در دانشگاه تهران و دانشگاه تربيت مدرس طراحي و به اجرا درآمد.

ح) پژوهش
1- سرپرستي پايان نامه‌هاي تحصيلات تكميلي
كارشناس ارشد: سرپرستي چهار پايان نامه كارشناسي ارشد در هر سال
دكتري: سرپرستي دو پايان نامه دكتري در هر سال

2- پروژه‌هاي پژوهشي
عنوان پروژه مجري و همكاران نام سازمان
طراحي سيستم اطلاعاتي طرحهاي كلان اقتصادي كشور دكتر علي رضائيان نهاد رياست جمهوري
طراحي سيستم اطلاعاتي نيروي انساني شركت ذوب آهن اصفهان دكتر علي رضائيان شركت ذوب آهن اصفهان
بررسي و طراحي ساختار مطلوب دانشگاه تهران دكتر علي رضائيان دانشگاه تهران
طراحي و تدوين استراتژي دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم دكتر علي رضائيان دفترتبليغات‌اسلامي‌حوزه‌علميه قم
بررسي و طراحي ساختار وزارت آموزش و پرورش دكتر علي رضائيان وزارت آموزش و پرورش
پژوهش‌وبازنگري ساختارشوراي عالي‌انقلاب فرهنگي و دبيرخانه آن دكتر علي رضائيان دبيرخانه‌شوراي‌عالي‌انقلاب‌فرهنگي
بررسي ميزان تحقق ارزشهاي اسلامي در كاركردهاي عام مديريت در بنياد شهيد انقلاب اسلامي دكتر علي رضائيان
دكتر نقي پورفر
دكتر علي اوتارخاني بنياد شهيد انقلاب اسلامي
ارزيابي طرحهاي پژوهشي انديشه‌هاي حضرت امام خميني ره دكتر علي رضائيان
دكتر عباس عباسپور مركز آموزش مديريت دولتي واحد قم
طراحي مدل جانشيني مديران در جهاد كشاورزي استان فارس دكتر علي رضائيان
دكتر علي اوتارخاني سازمان جهاد كشاورزي استان فارس
ارزيابي شركتهاي وابسته به پتروشيمي مبتني بر مدل تعالي نيروي انساني و ارايه برنامه بهبود براي هر شركت دكتر علي رضائيان
دكتر بهروز قليچ‌لي شركت ملي پتروشيمي

3- طرح جامع اصلاح سيستم‌ها و ارتقاء بهره‌وري شركت ملي نفت ايران (نصر)
1-3- ماژول ارتقاء چرخه اكتشاف، توسعه و توليد
رديف
عنوان طرح مجري نام سازمان تاريخ تصويب تاريخ خاتمه
1 استراتژي و اهداف چرخه اكتشاف، توسعه و توليد آقايان دكتر علي رضاييان، دكتر غلامرضا گودرزي شركت ملي نفت ايران – موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي 22/8/1386 8/4/1387
2 ايجاد سازگاري و تعيين مرز نقاط تحويل توليدات آقايان دكتر علي رضاييان، دكتر مسعود كسائي شركت ملي نفت ايران – موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي 22/8/1386 8/2/1388
3 يكپارچه‌سازي فرآيند چرخه اكتشافات، توسعه و توليد آقايان دكتر علي رضاييان، دكتر فرجي شركت ملي نفت ايران – موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي 22/8/1386 15/11/1386
4 طراحي مجدد سازمان اكتشاف، توسعه و توليد شركت‌هاي تابعه آقايان دكتر علي رضاييان، دكتر مسعود كسائي شركت ملي نفت ايران – موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي 22/8/1386 31/3/1388
5 طراحي مجدد فرآيندهاي اكتشاف آقايان دكتر علي رضاييان، دكتر فرجي شركت ملي نفت ايران – موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي 22/8/1386 15/11/1388
6 طراحي مجدد فرآيندهاي توسعه آقايان دكتر علي رضاييان، دكتر رجب‌زاده شركت ملي نفت ايران – موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي 22/8/1386 15/11/1388
7 طراحي مجدد فرآيندهاي توليد آقايان دكتر علي رضاييان، دكتر محسن فارسيجاني شركت ملي نفت ايران – موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي 22/8/1386 15/11/1388
8 بهينه‌سازي سيستم برنامه‌ريزي و هماهنگي در صيانت از مخازن و تزريق گاز آقايان دكتر علي رضاييان، دكتر غلامرضا گودرزي شركت ملي نفت ايران – موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي 22/8/1386 24/12/1386
9 برنامه بهينه‌سازي نگهداري و تعميرات آقايان دكتر علي رضاييان، دكتر رجب‌زاده شركت ملي نفت ايران – موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي 22/8/1386 5/3/1388
10 مديريت يكپارچه دارايي‌ها آقايان دكتر علي رضاييان، دكتر غلامرضا گودرزي شركت ملي نفت ايران – موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي 22/8/1386 20/12/1388
11 بهينه‌سازي فرآيندهاي مديريت مخازن آقايان دكتر علي رضاييان، دكتر شيخ‌زاده شركت ملي نفت ايران – موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي 22/8/1386 15/11/1388
12 ارتقاي سيستم مديريت پروژه‌هاي عملياتي آقايان دكتر علي رضاييان، دكتر غلامرضا گودرزي شركت ملي نفت ايران – موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي 22/8/1386 22/2/1388
13 بهبود قراردادها و ارتقاي سيستم‌هاي مديريت پروژه‌هاي عملياتي آقايان دكتر علي رضاييان، دكتر غلامرضا گودرزي شركت ملي نفت ايران – موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي 22/8/1386 22/2/1388
14 بهينه‌سازي و يكپارچه‌سازي بانك اطلاعاتي و نرم‌افزارهاي كاربردي فني آقايان دكتر علي رضاييان، دكتر غلامرضا گودرزي شركت ملي نفت ايران – موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي 22/8/1386 22/2/1388

رديف
عنوان طرح مجري نام سازمان تاريخ تصويب تاريخ خاتمه
15 سيستم گزارش دهي مستمر فني آقايان دكتر علي رضاييان، دكتر غلامرضا گودرزي شركت ملي نفت ايران – موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي 22/8/1386 22/2/1388
2-3- ماژول يكپارچگي زنجيره تأمين
16 تعريف چشم‌انداز؛ خط‌مشي؛ استراتژي‌ها و مهندسي مجدد فرآيند درزنجيره تأمين آقايان دكتر علي رضاييان، مدرسي شركت ملي نفت ايران – موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي 22/8/1386 16/3/1388
17 طبقه‌بندي استاندارد كالا آقايان دكتر علي رضاييان، مدرسي شركت ملي نفت ايران – موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي 22/8/1386 19/5/1387
18 سفارشات و كنترل موجودي كالا آقايان دكتر علي رضاييان، دكتر امين عميد شركت ملي نفت ايران – موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي 22/8/1386 1/2/1388
19 منبع‌يابي شناسايي و ارزيابي تأمين كنندگان آقايان دكتر علي رضاييان، دكتر امين عميد شركت ملي نفت ايران – موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي 22/8/1386 10/12/1387
20 پژوهش و ساخت داخلي كالا آقايان دكتر علي رضاييان، دكتر سهرابي شركت ملي نفت ايران – موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي 22/8/1386 18/1/1388
21 بازرسي و خدمات فني كالا آقايان دكتر علي رضاييان، دكتر شريف‌پور شركت ملي نفت ايران – موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي 22/8/1386 22/1/1388
22 خريد و تداركات كالا آقايان دكتر علي رضاييان، دكتر سهرابي شركت ملي نفت ايران – موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي 22/8/1386 2/3/1388
23 امورگمركي، ترخيص و حمل و نقل كالا آقايان دكتر علي رضاييان، دكتر امين عميد شركت ملي نفت ايران – موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي 22/8/1386 12/3/1388
24 اموربيمه، بانك و پي‌گيري خسارات آقايان دكتر علي رضاييان، دكتر امين عميد شركت ملي نفت ايران – موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي 22/8/1386 12/3/1388
25 تحول عمليات كالا و انبارداري آقايان دكتر علي رضاييان، دكتر امين عميد شركت ملي نفت ايران – موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي 22/8/1386 10/12/1387
26 انجام و يكپارچگي اجزاء زنجيره تأمين آقايان دكتر علي رضاييان، دكتر شريف‌پور شركت ملي نفت ايران – موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي 22/8/1386 16/3/1388
27 سيستم مكانيزه يكنواخت و پيوسته كالا و مديريت فناوري اطلاعات و دانش شبكه‌ها آقايان دكتر علي رضاييان، مدرسي شركت ملي نفت ايران – موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي 22/8/1386 24/12/1387
3-3- ماژول برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري براي سرمايه‌گذاري‌ها
28 رابطه فرآيند برنامه‌ريزي بين واحدهاي عملياتي، سازمانهاي تابعه و برنامه‌ريزي تلفيقي آقايان دكتر علي رضاييان، دكتر محمداسماعيل فدائي‌نژاد شركت ملي نفت ايران – موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي 22/8/1386 29/2/1388
29 بهينه‌سازي فرآيند تصميم‌گيري سرمايه‌گذاري آقايان دكتر علي رضاييان، دكتر محمداسماعيل فدائي‌نژاد شركت ملي نفت ايران – موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي 22/8/1386 29/2/1388

رديف
عنوان طرح مجري نام سازمان تاريخ تصويب تاريخ خاتمه
30 بازبيني و كنترل برنامه و بودجه ارتقاي فرآيند آقايان دكتر علي رضاييان، دكتر بنائيان شركت ملي نفت ايران – موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي 22/8/1386 29/2/1388
31 بهينه‌سازي برنامه سرمايه‌گذاري‌ها با تصميمات سرمايه‌گذاري بين‌الملل آقايان دكتر علي رضاييان، دكتر شمس شركت ملي نفت ايران – موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي 22/8/1386 31/3/1388
32 مطالعه روشهاي تأمين مالي بين‌الملل با در نظر گرفتن ملاحظات قانوني آقايان دكتر علي رضاييان، دكتر حسن‌نژاد شركت ملي نفت ايران – موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي 22/8/1386 31/3/1388
4-3- ماژول بازنگري ساختار و طراحي مجدد سازمان
33 طراحي مجدد روابط شركت ملي نفت ايران آقايان دكتر علي رضائيان، دكتر احمدپور شركت ملي نفت ايران – مؤسسه مطالعات بين‌المللي انرژي 22/8/1386 31/3/1388
34 طراحي متدولوژي بازنگري ساختار و طراحي مجدد سازمان شركت ملي نفت ايران آقايان دكتر علي رضائيان، دكتر بهروز قليچ لي شركت ملي نفت ايران – مؤسسه مطالعات بين‌المللي انرژي 22/8/1386 2/9/1387
35 تعيين راهبردها و اهداف كلان سازماندهي در راستاي چشم‌انداز/ مأموريت نوين شركت ملي نفت ايران آقايان دكتر علي رضائيان، دكتر عباس عباسپور شركت ملي نفت ايران – مؤسسه مطالعات بين‌المللي انرژي 22/8/1386 31/3/1388
36 ارتقا و بهبود نظام ارزيابي و طبقه‌بندي مشاغل آقايان دكتر علي رضائيان، دكتر عباس عباسپور شركت ملي نفت ايران – مؤسسه مطالعات بين‌المللي انرژي 22/8/1386 31/3/1388
37 بسترسازي و توانمندسازي استراتژيك شركت‌ها/ مديريت‌ها آقايان دكتر علي رضائيان، دكتر عباس عباسپور شركت ملي نفت ايران – مؤسسه مطالعات بين‌المللي انرژي 22/8/1386 31/3/1388
38 ارزيابي عملكرد طراحي ساختار سازماني آقايان دكتر علي رضائيان، دكتر بهروز قليچ‌لي شركت ملي نفت ايران – مؤسسه مطالعات بين‌المللي انرژي 22/8/1386 2/9/1387

ط – انتشارات
1- كتابهاي تأليفي
1- رضاييان، علي، اصول مديريت، چاپ اول، تهران، سازمان انتشارات سمت پاييز 1369.
2- رضاييان، علي، مديريت رفتار سازماني (مفاهيم، نظريه‌ها و كاربردها)، تهران، انتشارات دانشكده مديريت دانشگاه تهران، خرداد ماه 1372.
3- رضاييان، علي، تجزيه و تحليل و طراحي سيستم، تهران، انتشارات دانشكده مديريت دانشگاه تهران زمستان 1373.
4- رضاييان، علي، تجزيه و تحليل و طراحي سيستم، چاپ اول، تهران، سازمان انتشارات سمت، تابستان 1376.
5- رضاييان، علي، مباني سازمان و مديريت، چاپ اول، تهران، سازمان انتشارات سمت، تابستان 1379. (كتاب سال دانشگاهي)
6- رضاييان، علي، مباني مديريت رفتار سازماني، چاپ اول، تهران، سازمان انتشارات سمت، زمستان 1379.
7- رضاييان، علي، سيستم اطلاعات مديريت (مدل سازي اطلاعات)، چاپ اول، تهران، سازمان انتشارات سمت، زمستان 1380.
8- رضاييان، علي، مديريت تعارض و مذاكره (مديريت رفتارسازماني پيشرفته)، چاپ اول، تهران، سازمان انتشارات سمت، پاييز 1382.
9- رضاييان، علي، اصول مديريت (ويراست 2)، چاپ پانزدهم، تهران، سازمان انتشارات سمت، بهار 1383.
10- رضاييان، علي، مديريت رفتارهاي سياسي (مديريت رفتار سازماني پيشرفته)، چاپ اول، تهران، سازمان انتشارات سمت، تابستان 1383.
11- رضاييان، علي، مديريت فشار رواني (مديريت رفتار سازماني پيشرفته)، چاپ اول، تهران، سازمان انتشارات سمت، زمستان 1383.
12- رضاييان، علي، انتظار عدالت و عدالت در سازمان (مديريت رفتار سازماني پيشرفته)، چاپ اول، تهران، سازمان انتشارات سمت، تابستان 1384.
13- رضاييان، علي، تعامل انسان و سيستم اطلاعاتي (سيستم اطلاعات مديريت)، چاپ اول، تهران، سازمان انتشارات سمت، تابستان 1384.
14- رضاييان، علي، تيم‌سازي در قرن بيست و يكم (مديريت رفتار سازماني پيشرفته)، چاپ اول، تهران، سازمان انتشارات سمت، بهار 1386.
15- رضاييان، علي، رويكردهاي مديريت خويشتن (مديريت رفتار سازماني پيشرفته)، چاپ اول، تهران، سازمان انتشارات سمت، بهار 1390.
16- رضاييان، علي، اسدالله گنجعلي، مديريت عملكرد: چيستي، چرائي، چگونگي، چاپ اول، تهران، سازمان انتشارات دانشگاه امام صادق، تابستان 1390.
17- كشاورزي، حسينعلي، و علي رضاييان، مديريت دانش كاربردي، چاپ اول، تهران، سازمان انتشارات سمت، تابستان 1390.

2- مقاله‌ها
1- رضاييان، علي “نتايج سيستم آموزشي غرب در ايران”، دانش مديريت، شماره 1، تابستان 1367، ص ص 83-88
2- رضـاييان، عـلي “تـجزيه و تـحليل مـراوده‌اي: نـيازي به نام مطرح شدن”، دانش مديريت، شماره 2، پاييز 1367، ص ص 106-112.
3- رضاييان، علي “نوآوري در مديريت”، دانش مديريت، شماره 3، زمستان 1367، ص ص 97-11.
4- رضاييان، علي “مسأله‌يابي و حل مسأله در مديريت”، دانش مديريت، شماره 4، بهار 1368، ص ص 121-133.
5- رضاييان، علي “سازماندهي و هماهنگي در مديريت”، دانش مديريت، شماره 5، تابستان 1368، ص ص 13-28.
6- رضاييان، علي “درآمدي بر تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها”، دانش مديريت، شماره 6 و 7، پاييز و زمستان 1368، ص ص 11-19.
7- رضـاييان، عـلي “مـكانـيزم تـداوم حـيات سـازمـانها در پـويـايي مـحيط”، دانش مديريت، شماره 8، بهار 1369، ص ص 5-18.
8- رضاييان، علي “شريان حيات مديريت”، دانش مديريت، شماره 9 و 10، تابستان و پاييز 1369، ص ص 121-137.
9- رضاييان، علي “تنش‌زدائي در مـديريت”، فصلنامه مدرس، سال اول، شماره اول، پاييز 1369، ص ص 101-114.
10- رضاييان، علي “سيستمهاي اطلاعاتي مديريت”، دانش مديريت، شماره 11، زمستان 1369، ص ص 75-84.
11- رضاييان، علي “نيروي انساني: عاملي استراتژيك”، دانش مديريت، شماره 12، بهار 1370، ص ص 88-97.
12- رضاييان، علي “مديريت در عصر حكمت”، نشريه دانشكده حسابداري و مديريت دانشگاه علامه طباطبايي، دوره اول، شماره 2، تابستان 1370، ص ص 37-45.
13- رضاييان، علي “هدفگذاري؛ مهمترين مهارت مديران”، دانش مديريت، شماره 13، تابستان 1370، ص ص 12-20.
14- رضاييان، علي “كمال مديريت”، دانش مديريت، شماره 14، پاييز 1370، ص ص 84-92.
15- رضاييان، علي”الفباي مديريت”، دانش مديريت، شماره 15، زمستان 1370، ص ص 87-90.
16- رضاييان، علي “كاميابي فراخود”، دانش مديريت، شماره 16، بهار 1371، ص ص 84-94.
17- رضاييان، علي “فرآيند معرفت‌پذيري”، دانش مديريت، شماره 17، تابستان 1371، ص ص 56-65.
18- رضاييان، علي “رمز بقاي سازمان”، دانش مديريت، شماره 18، پاييز 1371، ص ص 61-69.
19- رضـاييان، عـلي “بـرنامـه‌ريـزي ارتـباطات بـا خـود و ديـگران”، دانـش مـديريت، شـماره 19، زمـستان 1371، ص ص 67-75.
20- رضاييان، علي “شريان حيات مديريت”، مديريت دولتي، شماره 19، تابستان 1371، ص ص 29-35.
21- رضـاييان، عـلي “بـرنـامه‌ريـزي ارتـباطات بـا خـود و ديـگران – 2″، دانـش مـديريت، شـماره 20، بهار 1372، ص ص 62-74.
22- رضاييان، علي “گوش شنوا: زيربناي مهارت ارتباطي”، دانش مديريت، شماره 21، تابستان 1372، ص ص 62-74.
23- رضاييان، علي “خود مديريتي”، دانش مديريت، شماره 22، پاييز 1372، ص ص 64-73.
24- رضاييان، علي “مديريت مسير ترقي (راه پيشرفت) “، دانش مديريت، شماره 23، زمستان 1372، ص ص 58-68.
25- رضـاييان، عـلي “گامي در زمينه كارآيي در جهان كميابي”، دو فصلنامه تحقيقات مالي، شماره 1، زمستان 1372، ص ص 3-.
26- رضـاييان، عـلي “شناخت خرده سيستم و ساده‌سازي الگوي تعاملي آن”، دانش مديريت، شماره 24، بهار 1373، ص ص 3-16.
27- رضاييان، علي “شناخت بافت سازماني”، دانش مديريت، شماره 25، تابستان 1373، ص ص 10-22.
28- رضاييان، علي “مدلسازي مفهومي اطلاعات”، دانش مديريت، شماره 26، پاييز 1373، ص ص 13-27.
29- رضـاييان، عـلي “طـراحي برنامه نظام يافته (1) “، دانش مديريت، شماره 27 و 28، زمستان 1373 و بهار 1374، ص ص 88-102.
30- رضاييان، علي “طراحي برنامه نظام يافته (2)”، دانش مديريت، شماره 29 و 30، تابستان و پاييز 1374، ص ص 95-113.
31- رضاييان، علي “معماي مديريت”، دانش مديريت، شماره 31و 32، زمستان 1374، و بهار 1375، ص ص 87-96.
32- رضـاييان، عـلي “مـديـريـت بـر مبناي ارزشهاي اسلامي”، دانش مديريت، شماره 33 و 34، تابستان و پاييز 1375، ص ص 97-102.
33- رضاييان، علي “طرح مطالعات تطبيقي در مديريت”، دانش مديريت، شماره 35 و 36، زمستان 1375 و بهار 1376، ص ص 4-11.
34- رضاييان، علي “سرمايه جاوداني”، خانة فرهنگ، شماره 10، تابستان 1376،
35- رضاييان، علي “سلول گرايي”، مديريت و توسعه، شماره 6، پاييز 1379، ص ص 38-48.
36- رضاييان، علي “سازمان و مديريت در قرن بيست و يكم”، مدرس علوم انساني (مديريت)، سال پنجم، شماره 1، بهار 1380 .
37- رضاييان، علي “مديريت در بوتة مشاركت و توانمندسازي”، دانش حسابرسي، شماره 1، تابستان 1380، ص ص 8-18.
38- رضاييان، علي و علي شهريار ارجمند “چگونگي بهبود روابط ميان اعضاي اجرايي طرحها”، مديريت و توسعه، شماره 9، تابستان 1380، ص ص 71-78.
39- رضـاييان، عـلي “سياست در سازمان”، دو ماهنامه پيام صادق، شماره 38، آذر و دي 1380، ص ص 23-26.
40- رضاييان، علي “مدير عصر اطلاعات”، پيام مديريت، شماره 1، زمستان 1380، ص ص 19-42.
41- رضـاييان، علي “اثر راهبرد تكميل تدريجي نتيجه‌گرا بر يادگيري سازماني”، پيام مديريت، شماره 2، بهار 1381، ص ص 27-47.
42- رضاييان، علي “تعارض: چالش مستمر مديران”، فصلنامه كمال مديريت، شماره 7، بهار 1381، ص ص 7-26.
43- رضاييان، علي “سيستم كامل مديريت زمان”، فصلنامه سخن سمت، شماره 1، بهار 1381، ص ص 46-26.
44- رضاييان، علي “نقش مدير عالي دانش در مديريت دانش”، فصلنامه مديريت، شماره 3 و 4، تابستان و پاييز 1381، ص ص 15-40.
45- رضـاييان، عـلي “مديريت زمان”، دو ماهنامه پيام صادق، شماره 44، آذر و دي 1381، ص ص 20-22.
46- رضاييان، علي “نقش ساخت‌ها در پژوهشهاي مديريتي”، كمال مديريت، شماره 2 و 3، زمستان 1381 و بهار 1382، ص ص 5-16.
47- رضـاييان، عـلي “كمال مديريت”، فصلنامه ذخيرة ماندگار، شماره 27، بهار 1382، ص ص 19-.
48- رضاييان، علي “انصاف جايگزين اعتماد”، فصلنامه فرهنگ مديريت، سال اول، شماره 4، تابستان و پائيز 1382، ص ص 5-16.
49- رضـاييان، عـلي “مديريت قاطع و اثربخش”، فصلنامه وام ذخيرة ماندگار، شماره 28، تابستان و پاييز 1382، ص ص 22-.
50- رضـاييان، عـلي “اسـتلزامـهاي مـديريت بـحران”، كـمال مـديريت، شـماره 4 و 5، زمستان 1382 و بهار 1383، ص ص 15-28.
51- رضـاييان، عـلي “انسان به عنوان پردازشگر اطلاعات”، پيام مديريت، شماره 5 و 6، زمستان 1382 و بهار 1383، ص ص 1-24.
52- رضاييان، علي “بررسي تطبيقي نظريه‌هاي علم مديريت با آموزه‌هاي اسلامي”، روش‌شناسي علوم انساني، سال نهم، شماره 37، زمستان 1382، ص ص 8-35.
53- رضـاييان، عـلي “چرخة حيات دانش”، پيام مديريت، سال دوم، شماره 7 و 8، تابستان و پاييز 1383، ص ص 3-26.
54- رضـاييان، عـلي “نقش فناوري اطلاعات در انسجام سازماني”، پيام مديريت، سال سوم، شماره 9 و 10، زمستان 1383 و بهار 1384، ص ص 5-21.
55- رضـاييان، عـلي “هدايت از طريق چشم‌انداز و ارزشها”، فصلنامه سخن سمت، سال هشتم، شماره 10، تابستان 1384، ص ص 21-30.
56- رضـاييان، عـلي و مهدي بابائي اهري، “طراحي مدلي براي تغيير رفتار با استفاده از ابزارهاي فراگرد تفكر نظريه محدوديتها”، مدرس علوم انساني (مديريت)، سال هشتم، شماره 2، تابستان 1384، ص ص 87-106.
57- رضـاييان، عـلي، محمد شيخ‌زاده و محمدرضا عطاردي، “چشم‌انداز: در رأس هرم قدرت براي ثبات و پويايي سازمانها”، كمال مديريت، سال دوم، شماره 6 و 7، تابستان و پاييز 1384، ص ص 155-178.
58- رضـاييان، عـلي “عصر سرمايه اجتماعي و انساني”، پيام مديريت، سال سوم، شماره 11 و 12، تابستان و پاييز 1384، ص ص 5-22.
59- رضاييان، علي “نقش فناوريهاي جديد اطلاعات در تحول كسب و كارهاي سنتي”، پيك نور: فصلنامه دانشگاه پيام نور، سال سوم، شماره سوم، پاييز1384، ص ص 42-50.
60- رضاييان، علي “سيماي سازمان دانش محور”، فصلنامه مطالعات دفاعي استراتژيك، سال هفتم، شماره 22، زمستان 1384، ص ص 11-24.
61- رضـاييان، عـلي “طراحي و اجراي مدل چشم‌انداز سازماني در پرتو چشم‌انداز ملي جمهوري اسلامي ايران”، كمال مديريت، سال سوم، شماره 8، زمستان 1384 و بهار 1385، ص ص 5-23.
62- رضـاييان، عـلي و ميثم لطيفي، “رويكرد فرايند تحليل سلسله مراتبي براي وزن دهي به معيارهاي انتخاب مديران منابع انساني در بخش دولتي”، پيام مديريت، سال چهارم، شماره 13 و 4، زمستان 1384 و بهار 1385، ص ص 31-60.
63- سهرابي، بهمن و عـلي رضـاييان، “بررسي دوركاري در سازمان اقتصادي كوثر”، پيام مديريت، سال پنجم، شماره 19 و 20، تابستان و پاييز 1385، ص ص 160-174.
64- رضـاييان، عـلي، اسدلله گنجعلي و محمدرضا كريمي، “نظريه تصوير و استفاده آن در تصميم‌گيري فردي و سازماني”، انديشه مديريت، شماره 1، بهار1386، ص ص 7-33.
65- رضـاييان، عـلي “نظام پژوهشي و نظم اجتماعي پژوهش”، فصلنامه پژوهش و حوزه، شماره 29، بهار 1386، ص ص 55-.
66- كردنائيج، اسدالله، حسن اكبري و عـلي رضـاييان “بررسي موانع كارآفريني سازماني: مورد مطالعه شركت صنعت چوب شمال”، فصلنامه مدرس علوم انساني، شماره 55، پاييز 1386، ص ص 141-160.
67- رضـاييان، عـلي و حجت‌الله رضازاده برفوئي، “ارايه الگوي بهينه آميخته بازاريابي خدمات با هدف افزايش خريد بيمه نامه‌هاي عمر و پس‌انداز (مطالعه موردي: شركت بيمه آسيا، استان تهران”، فصلنامه صنعت بيمه، شماره 87، پاييز 1386، ص ص 21-.
68- رضـاييان، عـلي و ابراهيم تقي‌زاده، “بررسي تأثير سيستم فناوري اطلاعات بر ارايه خدمات مطلوب در سازمان كتابخانه‌ها، موزه‌ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي”، فصلنامه كتابداري و اطلاع‌رساني، شماره 40، زمستان 1386، ص ص 273-.
69- عميد، امين، عـلي رضـاييان و مهدي باقري، “تحليل و بررسي تأثير برنامه‌ريزي راهبردي سيستمهاي اطلاعاتي در بهبود عملكرد مديريت زنجيره تأمين”، پيام مديريت، سال هفتم، شماره 25، زمستان 1386، ص ص 5-32.
70- رضـاييان، عـلي و سيدعلي علوي، “خلاقيت در علوم انساني”، دو ماهنامه داخلي جشنواره بين‌المللي فارابي، شماره 3، خرداد و تير 1387.
71- رضاييان، علي و عبدالعلي گشته‌گر “بررسي رابطه هوش هيجاني و تعهد سازماني”، پيام مديريت، شماره 27، تابستان 1387، ص ص 27-39.
72- رضـاييان، عـلي “اثرزيرساخت فناوري اطلاعات براي چابكي راهبردي سازمان تأمين اجتماعي”، فصلنامة تأمين اجتماعي، شماره 29، تابستان 1387، ص ص 185-.
73- رضـاييان، عـلي و فرج‌الله رحيمي “بررسي تأثير عدالت رويه‌اي و رفتار شهروندي سازماني با لحاظ كردن نقش اعتماد سازماني”، چشم‌انداز مديريت، سال هشتم، شماره 29، زمستان 1387، ص ص 69-87.
74- رضـاييان، عـلي و ياسر سبحاني فرد “بررسي تبعات اجراي كوچك سازي در شركت خوشگوار”، چشم‌انداز مديريت: نشريه علمي پژوهشي، سال هشتم، شماره 30، بهار 1388، ص ص 127-143.
75- رضـاييان، عـلي، ناصر شاهباز، عباس مقبل با عرض و اصغر مشبكي، “طراحي مدل سازماني در مديريت هزينه مورد زنجيره تأمين گروه صنعتي ايران خودرو”، مدرس علوم انساني: پژوهشهاي مديريت در ايران، فصلنامه علمي/ پژوهشي، دورة سيزدهم، شماره 2، تابستان 1388، ص ص 159-180.
76- رضاييان، علي، حميدرضا اسماعيلي گيوي و عباس ابراهيمي “ارايه الگوي شكل‌گيري رهبري كاريزماتيك در سازمان از ديدگاه مديريت برنامه‌ريزي راهبردي”، مديريت دولتي، دوره 1، شماره 3، پاييز و زمستان 1388، ص ص 35-50.
77- رضـاييان، عـلي و فرزانه سلطاني، “معرفي مدل جامع و سيستمي مديريت استعداد جهت بهبود عملكرد فردي كاركنان صنعت نفت”، مديريت و منابع انساني در صنعت نفت، سال سوم، شماره 8، پاييز 1388، ص ص 7-49.
78- رضـاييان، عـلي، اسدالله گنجعلي، “رويكرد چند سطحي و كاربرد آن در نظريه‌پردازي سازمان”، دو فصلنامه انديشه مديريت، سال سوم، شماره 2، پـاييـز و زمـستـان 1388، ص ص 5-40.
79- رضـاييان، عـلي، علي محمد احمدوند و روح‌الله تولائي، “بررسي الگوهاي راهبرد مديريت دانش و راهبرد دانش در سازمانها”، دو ماهنامه توسعة انساني پليس، شماره 27، بهمن و اسفند 1388، ص ص 33- .
80- رضـاييان، عـلي و محمدجواد نائيجي، “اثرات هيجان‌پذيري و شخصيت بر رضايت شغلي: مطالعه‌اي در صنعت نفت ايران”، چشم‌انداز مديريت بازرگاني، شماره 33، زمستان 1388، ص ص 49-.
81- خائف الهي، احمدعلي، علي رضـاييان و رؤيا اسدي‌فرد “خدمتگزاري، شايستگي كليدي مديران دولتي ايران براساس صحيفه امام (ره)”، سال هفدهم، شـماره 79، شـهريور 1389، ص ص 9-35.
82- رضـاييان، عـلي و ليلا ميرزاده، “تأثير برداشت كاركنان از عدالت سازماني بر رفتارهاي شهروندي سازماني آنان”، اخلاق در علوم و فناوري، سال پنجم، شماره‌هاي 1و 2، بهار و تابستان 1389، ص ص 94-102.
83- رضـاييان، عـلي، مريم اخوان خرازيان و ياسر سبحاني‌فرد “علل حياتي موفقيت و شكست پروژه‌هاي مهندسي مجدد فرآيندها”، انديشه‌هاي نوين در مديريت، سال اول، شماره اول، پاييز 1389، ص ص 51-75.
84- رضـاييان، عـلي و مجتبي لشگربلوكي، “هوشمندي رقابتي و تصميم‌گيري استراتژيك”، چشم‌انداز مديريت بازرگاني، شماره 35، تابستان1389، ص 43.
85- رضائيان، علي؛ قاسمي، محمد. بررسي رابطه بين مديريت تنوع و بهره وري نيروي انساني، فصلنامه چشم انداز مديريت دولتي، شماره 4، زمستان 1389، ص 9 .
86- رضـاييان، عـلي، عباسعلي حاج كريمي، عادل آذر و حامد دهقانان “طراحي مدل مفهومي سنجش متوازن عملكرد در رسانة ملي؛ مورد مطالعه (شبكه خبر سيما)”، فصلنامه پژوهش‌هاي ارتباطي، سال هيجدهم، شماره 1 (پياپي 65)، بهار 1390، ص ص 115-142.
87- رضائيان، علي، حسن دانايي فر و ابوذر زنگويي نژاد، “طراحي الگوي مفهومي اندازه گيري دارايي دانشي- سرمايه فكري در سطح ملي” ، چشم انداز مديريت دولتي، شماره 6، تابستان 1390، ص ص 25.
88- رضائيان، علي، سيد عابد رضايي و خديجه اكبري، “بكارگيري تدابير سياسي بر مبناي سبك حل مساله (مورد مطالعه: كارمندان دانشگاه شهيد بهشتي)”، فصلنامه پژوهشنامه مديريت تحول، شماره 5، 1390.
89- حاج كريمي، عباسعلي، علي رضائيان، عادل آذر، حامد دهقانان، ” تحليل ميان سطحي تاثير رهبري تحولي و روابط گروه كاري بر توانايي حل مساله ورفتارهاي نوآورانه كاركنان”، فصلنامه مطالعات مديريت راهبردي، شماره 5، بهار 1390.
90- حاجي پور، بهمن؛ رضائيان، علي. طراحي الگوي سنجش ذهنيت مشترك در سازمان (مطالعه موردي: شركت هاي دارويي كشور(، دو ماهنامه دانشور رفتار، شماره 47، تير 1390، ص 67 .
91- رضائيان، علي؛ هادي زاده مقدم، اکرم؛ نائيجي، محمدجواد. طراحي و تبيين الگوي رضايت بيماران در بيمارستانها : با تاكيد بر نقش هوش عاطفي، هوش معنوي و هيجان پذيري كادرهاي درماني، فصلنامه بيمارستان، سال دهم، شماره 3، 1390، ص 33 .
92- رضائيان، علي؛ رامين مهر، حمید . نقش درك حمايت سازماني در رابطه‎ي بين ارتباطات موثر و كاركردهاي رفتار سازماني ، فصلنامه علوم مديريت ايران، شماره 22، تابستان 1390 ص 79
93- حاج كريمي، عباسعلي؛ رضائيان، علي؛ هادي زاده مقدم، اکرم؛ بنيادي نائيني، علی . بررسي تاثير شايستگي هاي هوش عاطفي، شناختي و اجتماعي در شايستگي هاي مديران منابع انساني بخش دولتي ايران، دو فصلنامه انديشه مديريت راهبردي ، شماره 9، بهار و تابستان 1390، ص 223 .
94- رضائيان، علي؛ حاتمي، سكينه؛ دستار، حسين. تبيين ارتباط مديريت مسير پيشرفت شغلي سازماني و رضايت از مسير پيشرفت شغلي ، مجله طب نظامي، شماره 50، زمستان 1390، ص 217 .
95- حاج كريمي، عباسعلي؛ رضائيان، علي؛ هاديزاده، اكرم؛ بنيادي نائيني، علي. طراحي مدل شايستگي هاي مديران منابع انساني بخش دولتي در ايران، فصلنامه چشم انداز مديريت دولتي، شماره 8، زمستان 1390، ص 23.
96- اسدي فر، رويا؛ خائف الهي، احمدعلي؛ رضائيان، علي. مدل شايستگي مديران دولتي ايران ( بر اساس صحيفه امام (ره)) رويكرد استراتژي تئوري داده بنياد ، فصلنامه مديريت دولتي ، شماره 8، زمستان 1390، ص 75 .
97- طبرسا، غلامعلي؛ رضائيان، علي؛ آذر، عادل؛ عليخاني، حميد. تبيين و طراحي مدل رسالت مسئوليت اجتماعي سازمان، فصلنامه مطالعات مديريت راهبردي، شماره 8، زمستان 1390، ص 83 .
98- مباركي، محمدحسن؛ رضائيان، علي؛ مهرابي، روزا؛ اميرمحمد كلابي . مفهوم پردازي عوامل زمينه ساز در به كارگيري گزينه هاي ابتكاري در فرايند تصميم گيري كارآفرينان برتر ايراني (راهبرد تحقيقي گروه كانوني)، فصلنامه توسعه كارآفريني ، شماره 15، بهار 1391، ص 7 .
99- حاج كريمي، عباسعلي؛ رضائيان، علي؛ عالم تبريز، اكبر؛ سلماني، مرتضي . تاثير ادراك از عدالت بر تعهد عاطفي، با لحاظ اثر ميان سطحي رهبري ملاحظه اي، فصلنامه چشم انداز مديريت دولتي، شماره 9، بهار 1391، ص 9 .
100- نظرپوري، اميرهوشنگ؛ رضائيان، علي؛ طبرسا، غلامعلي. طراحي و تبيين مدل مزيت رقابتي مبتني بر هوشمندي سازماني در سازمان هاي دانش بنيان، فصلنامه تحقيقات بازاريابي نوين ، شماره 4، بهار 1391، ص 47-72 .
101- خاشعي، وحيد؛ حسيني، محمود؛ حاجي‌كريمي، عباسعلي؛ رضائيان، علي؛ لشكربلوكي، مجتبي. كاوشي بر الگوي كنترل راهبردي سازماني؛ رويكردي كاركردگرايانه و نمونه‌اي آرماني، دو فصلنامه انديشه مديريت راهبردي، شماره 11، بهار و تابستان 1391، ص 5-34.
102- رضائيان، علي؛ نائيجي، محمدجواد . هوش فرهنگي در تعامل با كارآفريني استراتژيك، فصلنامه مطالعات مديريت راهبردي، شماره 9، بهار 1391، ص 15.
103- رضائيان، علي؛ قليچ لي، بهروز؛ نظري، حميدرضا. تاثير ويژگي هاي شغل بر خلق دانش، فصلنامه چشم انداز مديريت دولتي، شماره 10، تابستان 1391،ص 9 .
104- رضائيان، علي؛ قليچ لي، بهروز؛ درويشي، فاطمه . تاثير ميزان بلوغ فرايندهاي فناوري اطلاعات بر تحقق نيازمنديهاي كسب و كار با رويكرد كوبيت ( مورد مطالعه : سازمان فاوا شهرداري اصفهان)، فصلنامه مدرس علوم انساني ( پژوهش هاي مديريت در ايران)، شماره 78، زمستان 1391، ص 63-78.
105- طبرسا، غلامعلي؛ رضائيان، علي؛ نظرپوري، اميرهوشنگ. طراحي و تبيين مدل هوشمندي رقابتي مبتني بر هوشمندي سازماني در سازمان‌هاي دانش بنيان، پژوهشنامه مديريت اجرايي، سال چهارم، شماره 7، 1391، ص 37.
106- حاجي كريمي، عباسعلي؛ رضاييان، علي؛ عالم تبريز، اكبر؛ سلطاني، مرتضي . مدلي ميان سطحي براي تبيين ارتباط ادراك از حمايت سازماني، ادراك از احترام سازماني و مشاركت در تصميم گيري با تعهد سازماني(مطالعه موردي: اعضاي هيئت علمي دانشگاه هاي تهران) ، دو فصلنامه انديشه مديريت راهبردي ، شماره 12، زمستان 1391، ص 177-200 .
107- مباركي، محمدحسن؛ رضائيان، علي؛ مهرابي، روزا؛ كلابي، اميرمحمد . شناسايي ابعاد تاثيرگذار بر سطح پيچيدگي شناختي كارآفرينان تصميم گيرنده، پژوهش نامه مديريت تحول، شماره 8، 1391 ص 125
108- دانايي فرد، حسن؛ امراللهي بيوكي، ناهيد ؛ فاني،علي اصغر؛ رضائيان، علي. كنكاشي پيرامون پيشآيندهاي موثر بر فرايند شكلگيري پديده بهروزي سازماني (مورد مطالعه : سازمانهاي دولتي)، مجله پژوهش هاي مديريت عمومي، شماره 19، 1392 ص 5-24
109- رضائيان، علي؛ ساغرواني، سيما. الگوي ارتباطي جريان اطلاعات در سازمان و ابعاد رضايت از ارتباطات سازماني، پژوهشنامه پردازش و مديريت اطلاعات، شماره 75، پاييز 1392 ، ص 121-135.
110- طبرسا، غلامعلي؛ رضائيان، علي؛ حميدي زاده، محمدرضا؛ اخلاقي، سيد يحيي. طراحي الگوي ارتقاء عملكرد صادراتي براي صادركنندگان كشور افغانستان از طريق اطلاعات مرتبط با بازار و بنگاه و به واسطه مديريت آميزه بازاريابي، فصلنامه چشم انداز مديريت بازرگاني، شماره 47، تابستان 1392، ص 137.
111- تولايي، روح اله؛ بامداد صوفي، جهانيار؛ رضائيان، علي؛ صالحي صدقياني، جمشيد. ارائه الگوي توسعه شبكه هاي دانش در هاب‌هاي پژوهش و فناوري صنعت نفت با استفاده از الگوهاي جهاني، فصلنامه مطالعات راهبردي جهاني شدن، شماره 13، زمستان 1392، ص 55.
112- رضائیان، علی ؛ عاشوری، جواد. تاثیر سنخ شخصیتی و نوع محیط بر تصمیم گیری متقابل اعضاء تیم های کاری، چشم انداز مدیریت دولتی، شماره 15، پاییز 1392، ص 37- 15.
113- رضائیان، علی ؛ عبدالهی نیسیانی، علی. ارائه و تبیین مدل سیستمی رفتار انسان از منظر قرآن کریم، چشم انداز مدیریت دولتی، شماره 16، زمستان 1392، ص 89- 113.
114- كاظمي، سيد حسين؛ دانائي فرد، حسن؛ رضائيان، علي؛ آذر،عادل. ساختن براي ماندن در «اداره»: فهم پويايي هاي ساخت اجتماعي واقعيت در پرتو قوم نگاري سازماني، فصلنامه پژوهش هاي مديريت منابع سازماني، شماره 11، پاييز 1392، صص 71-88.
115- مرتضوی، سعید؛ رحیم نیا، فریبرز؛ رضائیان، علی؛ چیت سازیان، علیرضا. شناخت محتوای قرارداد روانشناختی دراعضای هیات علمی (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد)، اندیشه مدیریت راهبردی، شماره 14، پاییز و زمستان 1392، صص99-122.
116- رضائيان، علي؛ اسدالله زاده، حامد. عوامل بازدارنده فساد اداري از نگاه اميرالمومنين علي (ع) ، دو فصلنامه اسلام و پژوهش هاي مديريتي، شماره 9، پاييز و زمستان 1393 ص 75-57.
117- رضائيان، علي؛ فرتوك زاده، حميدرضا؛ رجبي نهوجي، ميثم؛ لطفي فروشاني، نيما. مدل سازي پوياي مسائل برون سپاري پروژه هاي سيستم هاي اطلاعاتي: مطالعه موردي شركت خدمات انفورماتيك، فصلنامه مدرس علوم انساني ( پژوهش هاي مديريت در ايران)، شماره 84، تابستان 1393، ص 55.
118- رضاييان، علي؛ قجاوند، سميه. نوآوري اجتماعي در ايران، ماهنامه كار و جامعه، شماره 173، مهر 1393، ص 4.
119- رضائیان، علی؛ خندان، علی اصغر؛ گنجعلی، اسدالله؛ مریدیان، حسن. بالندگی اعضای هیات علمی در دانشگاه ها( مورد مطالعه اعضای هیئت علمی دانشگاه امام صادق)، فصلنامه علمی – پژوهشی فرهنگ در دانشگاه اسلامی، سال چهارم، شماره 4، زمستان 1393، ص 514-491.
120- رضائیان, علی؛ دری, بهروز؛ طبرسا, غلامعلی؛ آقایی، علی. تحلیل مؤلفه‌های مدیریت دانش بومی و آثار آن بر خودباوری و قابلیت فردی دانشجویان رشته مدیریت، چشم انداز مدیریت دولتی، شماره 17، بهار 1393، ص 36-15.
121- رضایی, عابد؛ رضاییان علی. بررسی انتقادی ده تعریف مدیریت و ارائه تعریف مختار ، چشم انداز مدیریت دولتی، شماره 17، بهار 1393، ص 116-85.
122- رضائیان, علی؛ دری, بهروز؛ طبرسا, غلامعلی؛ آقایی،علی. تبیین راهبرد بازمهندسی اثربخشی رشته مدیریت در آموزش عالی، مطالعات مدیریت راهبردی، شماره 20، زمستان 1393، ص 107-79.
123- حسینی، سید محمود؛ رضائیان، علی؛ قره چه، منیژه؛ پریزادی، عیسی. توسعه یک چارچوب مفهومی جدید از سیستم های کنترل سازمانی مبتنی بر نگاه بسته ای، چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، شماره 20 ، زمستان 1393، ص 87 – 67.
124- رضائیان، علی؛ باقری، روح اله؛ صباغ، پریسا. بررسی تاثیر مدیریت دانش و یادگیری سازمانی خلاق بر عملکرد سازمانی (مطالعه موردی شرکتهای دانش بنیان)، فصلنامه مدیریت دانش سازمانی ، سال اول شماره 1، پاییز 1393، صص 19 – 1.
125- طبرسا، غلامعلي؛ رضائيان، علي؛ هاديزاده مقدم، اكرم؛ جمالي نظري، آرزو . طراحي و تبيين الگوي مديريت فلات زدگي شغلي در سازمان هاي ايراني (مورد مطالعه: وزارت صنعت، معدن و تجارت)، فصلنامه مديريت سازمان هاي دولتي ، سال سوم، شماره 1، زمستان 1393، صص 90-103.
126- مهرباني، فاطمه؛ قبادي، صغري؛ رضائيان، علي. بررسي اثر و رابطه بين اقتصاد دانش بنيان و بهره وري كل عوامل توليد؛ مطالعه موردي كشورهاي توسعه يافته، نوظهور و در حال توسعه ، دو فصلنامه جستارهاي اقتصادي ايران، شماره 21، بهار و تابستان 1393، صص 125-160.
127- حسيني ، سيد محمود؛ رضائيان ، علي؛ قره‌چه ، منيژه؛ پريزادي، عيسي . پيكربندي سازوكارهاي كنترلي در شركت هاي نوآور، مجله مديريت نوآوري، سال سوم، شماره 3، پاييز 1393 صص 1- 32.
128- رضاييان، علي؛ مرادي، پريناز. ارزيابي مولفه هاي موثر بر ميزان همراستايي استراتژي هاي فناوري اطلاعات و استراتژي هاي تعاملي (مطالعه موردي: هلدينگ عمران و حمل و نقل تامين)، فصلنامه تامين اجتماعي، شماره 44، زمستان 1393، ص 155.دا
129- رضاييان، علي؛ محمدي فر، يوسف؛ موسي پور، نعمت الله . ميزان انطباق عملكرد دريافتي از رفتار كاركنان و انتظارات مراجعين از سازمان هاي دولتي ، فصلنامه پژوهش هاي مديريت منابع انساني، شماره 19، بهار 1394، صص 1-18 .
130- ابوالفضلی ، سید ابوالفضل؛ سالار، جمشید؛ رضائیان، علی. ارتباط مدیریت کارآفرینانه، بازارگرایی و عملکرد، چشم انداز مدیریت بازرگانی ، شماره 21، بهار 1394، ص 139-123.
131- شکوهیار، سجاد؛ رضاییان، علی ؛ ذوالفقاری، سارا . خوشه بندي داده هاي تصادفات جاده اي با استفاده از فنون داده كاوي، مطالعات پژوهشي راهورایران، شماره 14، پاییز 1394، ص79-47.
132- صفاجو، آناهیتا ؛ رضاییان، علی ؛ شکوهیار، سجاد. تاثير مولفه هاي هوش هيجاني بر تسهيم دانش استراتژيك: موردكاوي مديريت اكتشاف شركت ملي نفت ايران، اکتشاف و تولید نفت و گاز، شماره 125، مرداد1394.
133- طالب پور، علیرضا ؛ مظاهری حسین آبادی، الهام؛ رضائیان، علی. شناسایی گره های قدرت در شبکه های اجتماعی به کمک داده کاوی، پژوهش‌های مدیریت در ایران، دوره 19، شماره 2، تابستان 1394، صص 182-161.
134- رضاييان، علي؛ محمدي فر ، يوسف؛ موسي پور، نعمت الله . ميزان انطباق عملكرد دريافتي از رفتار كاركنان و انتظارات مراجعين از سازمان هاي دولتي ، فصلنامه پژوهش هاي مديريت منابع انساني، شماره 19، بهار 1394 صص 1-18.

3- مقاله‌ها به انگليسي
1- Rezaian, Ali, “Western Education, Social and Cultural Change in Iran”, Danesh-e-Modiriat (Management Knowledge) No.5, Summer 1989, PP.110-115.
2- Rezaian, Ali, “The Mission of World Universities in the 1990َs: Mismatches between Human Needs and Scientific Objectives”, Management Knowledge No.14, Fall 1991, PP.100-103.
3- Rezaian, Ali, “The Core of Management Life”, Modiriyat-e-Dolati (Public Administration) No.19, Summer 1992, PP.29-35.
4- Rezaian, Ali, M.E. Givi, H.E. Givi, and M.B Nasrabadi, “The Relationship Between Organizational Justice and Organizational Citizenship Behaviors: The Mediating Role of Organizational Commitment, Satisfaction and Trust”, Research Journal of Business Management, 4 (2):2010, PP.112-120.
5- Bolhari, Alireza, Ali Rezaian, and Jafar Bolhari, “The Relation ship Between Quality of Work Life and Demographic Characteristics of Information Technology Staffs”, IT Management, No.3, Fall 2010, PP. 10-14.
6- Hassanzadeh, Hamidreza, and Ali Rezaian, “Design of Business Excellence Model for Service Enterprises in Iran”, Business Management Vol. 3, No.3, 2010, PP. 12-24.
7- Bolhari, Alireza, Ali Rezaian, Jafar Bolhari and Sona Bairamzadeh, “Occupational Stress Level among Information Technology Professionals in Iran”, IT Management, No 4, Winter 2010, PP. 15-19
8- Rezaian, Ali and others, “Examining the Effect of the service Quality on the visa card Passenger Satisfaction concerning in Gheshem Island”, Asian Journal of Development, Vol. 6, No.1, June 2012.
9- Rezaeian,Ali, Sajjad Shokouhyar and Fariba Dehghan,”Measuring Customers Satisfaction of E-Commerce Sites: Using Clustering Techniques (Case Study: Nyazco Website)” International Journal Of Management, Accounting And Economics (IJMAE), ISSN: 2383-2126 [Acceptance Letter].
10- Bagheria, R., Rezaeian, A. and Fazlaly, A. “A mathematical model to evaluate knowledge in the knowledge-based organizations”, Scientia Iranica E (2015) 22(6), 2716-2721.

4- سرمقاله‌هادردانش مديريت: مجله دانشكده علوم اداري ومديريت بازرگاني دانشگاه تهران
1- رضاييان، علي”بجاي مقدمه” دانش مديريت، شماره 1، تابستان 1367
2- رضاييان، علي “تأثير عام فرهنگ در منظومه انديشه”، دانش مديريت، شماره 2، پاييز 1367، ص ص 1-2.
3- رضاييان، علي “تحول مديريت”، دانش مديريت، شماره 3، زمستان 1367، صص 1-3.
4- رضاييان، علي “در رهگذر تأمل”، دانش مديريت، شماره 4، بهار 1367، ص ص 1-3.
5- رضاييان، علي “چهارچوب تصميم‌گيري با ملاحظات ارزش اخلاقي” دانش مديريت، شماره 5، تابستان 1367، ص ص 3-4.
6- رضاييان، علي “تطور يا تكامل”، دانش مديريت، شماره 6 و 7، پاييز و زمستان 1368، ص ص 3-4.
7- رضاييان، علي “استقلال در مديريت”، دانش مديريت، شماره 8، بهار 1369، صص 3-4.
8- رضاييان، علي “ناهماهنگي جهت‌گيرهاي علمي و نيازهاي انساني”، دانش مديريت، شماره 9 و 10، تابستان و پاييز 1369، ص ص 3-6.
9- رضاييان، علي “پيش‌بيني: آينده‌اي در حال”، دانش مديريت، شماره 11، زمستان 1369، ص ص 3-4.
10- رضاييان، علي “تصميم‌گيري و ارزشها”، دانش مديريت، شماره 12، بهار 1370، ص ص 3-4.
11- رضاييان، علي “آمارگران حسي”، دانش مديريت، شماره 13، تابستان 1370، ص ص 3-4.
12- رضاييان، علي”كارآيي و كارآمدي:مهمترين مسووليت مديران”، دانش مديريت، شماره 14، پاييز 1370، ص3.
13- رضاييان، علي “شايستگيهاي مديريتي براي دنياي متلاطم”، دانش مديريت، شماره 15، زمستان 1370، ص 3.
14- رضاييان، علي “سيستم كامل مديريت زمان”، دانش مديريت، شماره 16، بهار 1371، ص ص 3-4.
15- رضاييان، علي “مسائل فردا، راه حلهاي امروز”، دانش مديريت، شماره 17، تابستان 1371، ص 4.
16- رضاييان، علي “خودباختگان”، دانش مديريت، شماره 18، پاييز 1371، ص 4.
17- رضاييان، علي “برخورد آراء در سازمان”، دانش مديريت، شماره 19، زمستان 1371، ص 4.
18- رضاييان، علي “سبكهاي مخاطره‌اي”، دانش مديريت، شماره 20، بهار 1372، ص ص 4-5.
19- رضاييان، علي “انتخاب استراتژيك”، دانش مديريت، شماره 21، تابستان 1372، ص 4.
20- رضاييان، علي “انعطاف يا عدم انعطاف”، دانش مديريت، شماره 22، پاييز 1372، ص ص 4-5.
21- رضاييان، علي “هم پيمانهاي استراتژيك”، دانش مديريت، شماره 23، زمستان 1372، ص 4.
22- رضاييان، علي “رويارويي با واقعيت”، دانش مديريت، شماره 24، بهار 1373، ص 2.
23- رضاييان، علي “به جاي رقابت”، دانش مديريت، شماره 25، تابستان 1373، ص 2.
24- رضاييان، علي “مديريت اعتماد”، دانش مديريت، شماره 26، پاييز 1373، ص ص 2-3.
25- رضاييان، علي “صورت ذهني سازمان”، دانش مديريت، شـماره 27 و 28، زمـستـان 1373 و بـهار 1374، ص ص 2-3.
26- رضاييان، علي “ابزارهاي كهنه، پروازهاي بلند”، دانش مديريت، شـماره 29 و 30، تـابستان و پاييز 1374، ص ص 2-3.
27- رضاييان، علي “شاخص غالب: اصل وحدت و هماهنگي”، دانش مديريت، شماره 31 و 32، زمستان 1374 و بهار 1375، ص ص 2-4.
28- رضاييان، علي “نخستين شرط”، دانش مديريت، شماره 33 و 34، تابستان و پاييز 1375، ص ص 2-3.
29- رضاييان، علي”تجلي اعتدال”، دانش مديريت، شماره 35و 36، زمستان 1375 وبهار1376، ص ص 2-3.

5- مقاله‌ها در سمينارها و كنفرانس‌هاي داخلي و خارجي
1- رضاييان، علي “مهارت‌هاي مدير”، اولين سمينار جايگاه مديريت در نظام جمهوري اسلامي ايران دانشگاه تبريز، زمستان 1367.
2- رضاييان، علي “عدم هماهنگي ميان نيازهاي انسان و اهداف علمي”، كنفرانس اداري و ادواري رؤساي دانشگاه‌ها و اتحاديه‌هاي بين‌المللي دانشگاه‌ها در فنلاند، 14/5/1369 الي 20/5/1369.
3- رضاييان، علي “ضرورت نگاهي دوباره به ساختار اداري نظام جمهوري اسلامي ايران”، اولين كنگره بزرگ نهادهاي انقلاب اسلامي، 17-19 بهمن ماه 1369.
4- رضاييان، علي “كمال سازمان و مديريت”، سمينار تحول نظام اداري ايران، دانشگاه تربيت مدرس، 14-16 ديماه 1370.
5- رضاييان، علي “شريان حيات مديريت”، چهارمين سمينار بين‌المللي مديريت اسلامي، مركز آموزش مديريت دولتي، 17-21 مرداد ماه 1371.
6- رضاييان، علي “مديريت كار و تأثير آن در فرهنگ كار”، سمينار تكامل فرهنگ كار، وزارت كار و اموراجتماعي، 28 و 29 ديماه 1371.
7- رضاييان، علي “ضرورت تطبيق ساختار و استراتژي‌هاي دانشگاه‌هاي جهان با نيازهاي انسان”، سومين كنفرانس ميان دوره‌اي رؤساي دانشگاه‌هاي جهان، 27-30 مهر ماه 1374.
8- رضاييان، علي “همسازي كاركنان با نقش خويش و ديگران”، همايش علمي – كاربردي بهبود كيفيت آموزش عمومي، آذر ماه 1374، ص ص 614-615.
9- رضاييان، علي “كنترل در عصر توانمندسازي”، همايش نظارت و بازرسي، سازمان بازرسي كل كشور، 1375.
10- رضاييان، علي “مديريت و رهبري يا جلوه‌هاي كمال”، همايش مديريت و رهبري در اسلام، 1375.
11- رضاييان، علي “وجدان كاري”، بررسي راههاي عملي حاكميت وجدان كاري و انضباط اجتماعي دي ماه، 1376، ص ص 103-118.
12- رضاييان، علي “نقش سازمانهاي نظارت و بازرسي در حفظ حقوق شهروندان”، آمبودزمان (سازمان نظارت و بازرسي كل كشور، زمستان 1367، ص ص 319-327.
13- رضاييان، علي “رمز خلاقيت: شور و اشتياق فراوان”، نخستين همايش علمي – سراسري بررسي ويژگيها و عوامل خلاقيت و ابتكار عمل رزمندگان اسلام در دفاع مقدس و راهبردهاي آن در سازمان نظامي دانشگاه امام حسين (ع) واحد اصفهان، 1381.
14- Rezaian, Ali, “Dynamic Control Systems”, ACUSAI
15- رضاييان، علي “بسترسازي شكل‌گيري رفتار علوي با استفاده از عدالت رويه‌اي”، همايش رفتار علوي، دانشگاه شاهد، 1381.
16- رضاييان، علي “دانشگاه و صنعت در آيينه ارتباطات”، همايش ارتباط دانشگاه و صنعت دانشگاه علم و صنعت، .
17- رضاييان، علي “مديريت بحران”، همايش مديريت بلاياي طبيعي، مؤسسه آموزش عالي علمي – كاربردي هلال احمر ايران، وابسته به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران، اسفند 1381.
18- Rezaian, Ali, “Designing Business Excellence Model for Service Enterprises in Iran”, Asia – Pacific Researchers in Organization Studies (APROS) 11th international Colloquium Melbourne, Australia, December, 2005.
19- رضاييان، علي “چالشهاي فناوري اطلاعات از منظر اخلاق”، دومين همايش منطقه‌اي اخلاق و فناوري اطلاعات، وزارت ارتباطات، 22-23 آذرماه 1385.
20- رضاييان، علي و ديگران “توليد و توزيع محتوا براي ابزارهاي سيار”، اولين كنفرانس ملي دولت همراه، 9 و 10 دي ماه 1388.
21- میری نژاد، سید محمد باقر؛ رضائیان، علی؛ طالب پور، علیرضا؛ “مدیریت نوآوری با استفاده از هوش تجاری” ، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و کارآفرینی ، 27و 28 بهمن ماه 1389.
22- رضائيان، علي؛ فخاري، مجتبي؛ چكاو، رويا ” تفكر كوانتومي راهكاري در حل مسائل سازماني (مقايسه ديدگاه سنتي و كوانتومي)”، كنفرانس بين المللي توسعه و تعالي كسب و كار، 1393.
23- رضائيان، علي ؛ زارع ، علي ؛ زارع رواسان، احد “ارائه مدل ارزيابي موفقيت سيستمهاي برنامهريزي منابع سازمان در ايران”، اولين همايش منطقه اي پژوهشها و راه كارهاي نوين در حسابداري و مديريت، 1391.
24- رضائیان، علی؛ شکوهیار، سجاد؛ مرادی، پریناز. “ارائه مدلی برای همراستایی استراتژی فناوری اطلاعات و استراتژیک های کسب و کار “، دومین کنگره بین المللی مهندسی برق، علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات، 1394.
25- رضائیان، علی؛ شکوهیار، سجاد؛ دهقان، فریبا. “خوشه بندی مشتریان فروشگاه های اینترنتی به منظور سنجش رضایت مشتریان”، کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه کسب و کار،6 الی7 آبان 1394.
26- اسدی فرد، رویا؛ رضائیان، علی؛ حقیقی، مسعود. “چارچوب شادی عمومی در ایران”، کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی، 31 اردیبهشت 1394.
27- شیدائی، منصور؛ طالب پور، علیرضا؛ رضائیان، علی. “آینده نگاری تحقیق وتوسعه فناوری اطلاعات در ایران: موانع، چالش‌ها و سازمان های اثربخش”، دومین کنفرانس ملی آینده پژوهی، 17 خرداد 1394.
28- رضاییان، علی؛ شکوهیار، سجاد ؛ ناصری، سپیده . “خوشه بندي و تحليل رفتار مشتريان دريافت كننده خدمات اينترنت:مطالعه موردي در يكي از شركت هاي ارائه دهنده خدمات اينترنت”، كنگره بين المللي مديريت، اقتصاد و توسعه كسب و كار، 6 و 7 آبان 1394.

6- انتشار مجله‌هاي علمي پژوهشي مديريت
1- دانش مديريت مجله دانشكده مديريت دولتي و بازرگاني دانشگاه تهران تابستاه 1367 مدير مسئول و سردبير
2- بررسيهاي حسابداري مجله دانشكده مديريت دولتي و بازرگاني دانشگاه تهران پاييز 1371 مدير مسئول
3- تحقيقات مالي مجله دانشكده مديريت دولتي و بازرگاني دانشگاه تهران زمستان 1372 مدير مسئول
4- چشم‌انداز مديريت (پيام مديريت سابق) فصلنامه دانشكده مديريت و حسابداري دانشگاه شهيد بهشتي زمستان 1380 سردبير
5- كمال مديريت فصلنامه دانشكده مديريت و حسابداري دانشگاه شهيد بهشتي بهار 1381 مدير مسئول و سردبير
7- عضويت در هيأت تحريريه نشريات علمي پژوهشي
1- مجله علوم انساني جمهوري اسلامي ايران 22/12/1367
2- فصلنامه علوم انساني مدرس (دانشگاه تربيت مدرس) 1367
3- مجله روان شناسي و علوم تربيتي (دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران) 1380
4- مجله فرهنگ مديريت (مجتمع آموزش عالي قم) 1382
5- فصلنامه پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش عالي (موسسه پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش عالي) از 26/8/1386 تا 1389
6- دو ماهنامه دانشور رفتار دانشگاه شاهد …………………………. 1386
7- فصلنامه پژوهشهاي ارتباطي (سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران) پاييز 1387
8- فصلنامه توسعه كارآفريني دانشكده كارآفريني دانشگاه تهران 23/10/ 1386
9- فصلنامه مدرس علوم انساني پژوهشهاي مديريت در ايران (دانشگاه تربيت مدرس) 1385
10- فصلنامه مطالعات دفاعي استراتژيك (دانشگاه عالي دفاع) 1387
11- نشريه مديريت دولتي (دانشكده مديريت دانشگاه تهران) 10/9/1387
12- دو فصلنامه انديشه مديريت راهبردي (دانشكده معارف اسلامي و مديريت دانشگاه امام صادق (ع)) …………………………. پاييز 1388
13- فصلنامه دانش حسابرسي (ديوان محاسبات) ……………………………. 1388
14- Journal of Global Entrepreneurship Research 1388/8/11
15- Iranian Journal of Management Studies. (JJMS) University of Tehran, Qom University College.