شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

رزومه دکتر محمود حکمت‌نیا

مشخصات عمومی

نام و نام خانوادگی نام پدر محل صدور تاریخ تولد
محمود حکمت‌نیا علی ابرکوه 1342

                                                                                                                                               

مرتبه علمی پایه عنوان علمی سمت اجرایی وضعیت استخدام تاریخ استخدام
دانشیار 16 عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق معاون علمی پژوهشی رسمی 1378

               

تلفن محل کار مسقتیم دورنگار نشانی محل کار
5-37603571

88501064

37603583

88742326

37602997

8876792

قم/ بلوار پانزده خرداد / کوی شهید میثمی/ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

تهران / خ شهید بهشتی / خ احمد قصیر / ک پژوهشگاه / پ 2 / ط 3 غربی


مدارج تحصیلی

 

ردیف مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال دریافت مدرک
1 کارشناسی حقوق تهران (پردیس قم) ایران 1373
2 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی تربیت مدرس ایران 1376
3 دکتری حقوق خصوصی تربیت مدرس ایران 1383
4 درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم ایران 1379

فعاليت‌هاي پژوهشي

كتاب‌ها (تحقیق، طرح پژوهشی و…)

رديف نام كتاب تأليف / ترجمه محل نشر سال نشر ملاحظات
1 اصطلاح‌نامه اصول فقه (گروهی) تأليف دفتر تبلیغات اسلامی 1376
2 اصطلاح‌نامه علوم قرآنی (گروهی) تأليف دفتر تبلیغات اسلامی 1376
3 آرای عمومی تأليف پژوهشگاه ‌فرهنگ و انديشه اسلامي 1382
4 کتاب انگلیسی برای دانشجویان علوم انسانی تأليف مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران 1384
5 کتاب انگلیسی برای دانشجویان علوم انسانی ترجمه انتشارات تربیت 1385
6 مسئولیت مدنی در فقه امامیه تأليف پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامي 1386
7 فلسفه حقوق خانواده (گروهی) تأليف پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي و شورای فرهنگی اجتماعی زنان 1386
8 مبانی مالکیت فکری تأليف پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي 1386
9 فلسفه نظام حقوق زن تألیف پژوهشگاه ‌فرهنگ و انديشه اسلامي و مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری 1390
10 حقوق و مسئولیت‌های فردی و اجتماعی زن تألیف پژوهشگاه ‌فرهنگ و انديشه اسلامي و مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری 1390
11 حقوق زن و خانواده تألیف پژوهشگاه ‌فرهنگ و انديشه اسلامي و مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری 1390
12 فلسفه مالکیت فکری ترجمه و تحقیق پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي 1391

مقالات علمی ـ پژوهشی

رديف نام مقاله تأليف / ترجمه محل ارائه شماره مجله ملاحظات
1 مسئولیت مدنی ناشی از اضرار به مالکیت فکری تأليف نامه مفید شماره 43 تابستان 1383 علمی ـ پژوهشی
2 نظریه کار و مالکیت و کاربرد آن در مالکیت فکری تأليف نامه مفید شماره 46 زمستان 1383 علمی ـ پژوهشی
3 بررسی فقهی و اقتصادی مالکیت فکری تأليف اقتصاد اسلامی شماره 33 بهار 1388 علمی ـ پژوهشی
4 مصادیق حقوق مالکیت فکری در صنعت ورزش تألیف حقوق اسلامی شماره 23 زمستان 1388 علمی ـ پژوهشی
5 تحولات بین‌المللی در حوزه حمایت حقوقی از نشانه‌های جغرافیایی با تأکید بر فرش‌های ایرانی تألیف حقوق اسلامی شماره 27 زمستان 1389 علمی ـ پژوهشی
6 نظریه لاضرر به مثابه نظریه با تاکید بر حقوق خانواده تألیف مطالعات راهبردي زنان شماره 51 بهار 1390 علمی ـ پژوهشی
7 مسئولیت مدنی ناشی از عدم ارائه اطلاعات در فراورده‌های دارویی تألیف حقوق اسلامی شماره 29 تابستان 1390 علمی ـ پژوهشی
8 مباني اخلاق زيستي و جايگاه آن در نظام حقوق اسلامي تألیف حقوق اسلامی شماره 33 پاییز 1392 علمی ـ پژوهشی
9 نظریه حق از منظر محمد حسین غروی اصفهانی تالیف حقوق اسلامی شماره 34 زمستان 1392 علمی پژوهشی
10 قواعد بنیادین در حقوق و روش‌شناسی احراز و توسعه آنها تألیف مجموعه مقالات علمی پژوهشی بهار 1393 علمی پژوهشی
مقالات علمی ـ ترویجی / تخصصی
1 تبیین نظریه منطقه الفراغ تأليف فصلنامه اقتصاد اسلامی (شماره 8) بهار 1382
2 مروری بر حقوق اخلاقی مالکیت فکری و مبانی اعتبار آن تألیف فصلنامه فقه و حقوق (شماره 5) تابستان 1384
3 بومی‌سازی نهادهای حقوقی با رویکرد اسلامی تأليف فصلنامه فقه و حقوق (شماره 7) زمستان 1384
4 جایگاه مبانی نظری در فهم و ترسیم نظام مالکیت فکری تأليف فصلنامه فقه و حقوق (شماره 8) بهار 1385
5 مذاق شریعت تأليف فصلنامه فقه و حقوق (شماره 9) تابستان 1385
6 مخالفت با مالکیت فکری ترجمه فصلنامه فقه و حقوق (شماره 10) پاییز 1385
7 مسئولیت مدنی در قرآن تألیف فصلنامه فقه و حقوق (شماره 15) زمستان 1386
8 مساله‌شناسی با تأکید بر حوق زن و خانواده تألیف دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده، ش 53، ص 68ـ95 پاییز و زمستان 1389
9
سایر مقالات
1 بررسی اصل 24 قانون اساسی تألیف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی زمستان 1378
2 بیعت از دیدگاه امام علی (ع) تأليف دانشنامه امام علی (ع) (جلد 5) 1380
3 اصلاحات در دستگاه قضایی تألیف کتاب نقد (شماره 16)
4 روش تحلیل و ارزیابی حقوق زنان تأليف کتاب نقد (شماره 17)
5 حقوق المرأة بین الواقع المعیش و المواثیق الدولیه تألیف کتاب المنهاج (شماره 9) بهار 1381
6 حقوق زنان تألیف کتاب نقد (شماره )
7 نقد کتاب اعدام در آمریکا تألیف کتاب نقد (شماره )
8 قانون‌مداری و انقلاب اسلامی تألیف جرعه جاری (شماره )
9 تطبیع أصول و مؤسسات الأنظمة الدخیلة فی نظام الحقوق الاسلامی تألیف همایش تونس پاییز 1383
10 مبانی اخلاق کارگزاران تألیف مجموعه مقالات کنگره اخلاقی و عرفانی امام خمینی(ره) زمستان 1384
11 فهم نظام‌مند حقوق اسلام تأليف همایش هرمنوتیک اتریش بهار 1385
12 حقوق خانواده تأليف دانشنامه اسلام تابستان 1385
13 فلسفه حقوق تأليف مجموعه مقالات فلسفه‌های مضاف پاییز 1385
14 مبانی فقهی مالکیت فکری تألیف به سفارش مجمع تشخیص مصلحت نظام تابستان 1386
15 مسئولیت مدنی در قرآن تألیف دانشنامه قرآن‌شناسی تابستان 1386
16 ویژگی‌های نظام حقوق خانواده در اسلام تألیف همایش نقش خانواده در جامعه امروزی مسکو پاییز 1387
17 تعامل بین تمدنی با تأکید بر حقوق تألیف همایش اقتدار علمی، اقتدار ملی زمستان 1387
18 ظرفیت حقوق و خانواده تألیف همایش بین‌المللی حقوق خانواده زمستان 1387
19 کلیات نظام حقوق زن در اسلام تألیف دانشنامه فرهنگ فاطمی زمستان 1388
20 مبانی، منابع و روش حقوق زن تألیف دانشنامه فرهنگ فاطمی زمستان 1388
21 نظریه‌پردازی و نظام‌پردازی در حوزه زنان تألیف مطالعات خانواده زمستان 1388
22 حقوق شهروندی و حقوق مالكیت فكری تألیف همایش ملی حقوق شهروندی در ایران 1404
23 منطقه فراغ تالیف همایش بین المللی فقه و حقوق زمستان 1390
24 منطق تقنین تألیف همایش ملی بازخوانی فقهی حقوقی نهادهای جمهوری اسلامی اردیبهشت 91
25 درامدی بر نظریه حقوقی اسلام تألیف کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی اردیبهشت 91
26 چيستي و چرايي حقوق اديان تأليف همايش ملي حقوق اديان مهرماه 91
27 جايگاه کرامت در نظام حقوقي اسلام از منظر روش‌شناسي تأليف همايش ملي صيانت از کرامت انساني در انديشه حقوقي اسلام مهرماه 91
28 دیدگاه امام خمینی پیرامون حقوق بشر تألیف
29 کلیات حقوق نظام حقوق زن تألیف دانشنامه فاطمی فروردین 1393
30 روش‌شناسی حقوق زن تألیف دانشنامه فاطمی فروردین 1393

سایر فعالیت‌های پژوهشی

رديف عنوان فعالیت نوع فعالیت به سفارش سال تهیه ملاحظات
1 تدوین سرفصل‌های رشته فلسفه فقه و حقوق (گروهی) طراحی سازمان برنامه‌ریزی دروس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1386 اتمام یافته
2 مبانی ارزشی و بینشی نقشه جامع علمی کشور طراحی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور 1387 اتمام یافته
3 تدوین سرفصل‌های درس مالکیت فکری برای رشته حقوق اقتصادی طراحی دانشگاه تهران (پردیس قم) 1387 اتمام یافته
4 تدوین سرفصل‌های رشته علوم و معارف قرآن كریم گرایش مطالعات زن و خانواده در اسلام طراحی دانشگاه علوم و معارف قرآن كریم 1390
5


حضور در کرسی‌‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره

  عنوان کرسی نوع کرسی تاریخ برگزاری محل برگزاری سطح حضور
1 ترسیم نظام مالکیت فکری بر اساس مبانی نظری نظریه‌پردازی پاییز 1385 دبیرخانه دین‌پژوهان نظریه‌پرداز
2 حکم ظاهری بودن ارش در پرتوی جامعیت شریعت نظریه‌پردازی زمستان 1385 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی داور
3 نقد دائرةالمعارف فقه مقارن نقد بهار 1387 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ناقد
4 نقد مدل حقوقی ایران نقد زمستان 1387 دانشگاه علامه طباطبایی ناقد
5 نظام دفاعی اسلام نوآوری پاییز 1388 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی داور
6 تبیین باب ضمان نفوس نظریه‌پردازی بهار 1389 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ناقد
7 مصلحت در فقه امامییه نظریه‌پردازی پاییز 90 حوزه امام رضا دبیر علمی
8 فرزندخواندگی نواوری زمستان 90 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ناقد


حضور در همایش‌های علمی

  عنوان همایش تاریخ برگزاری محل برگزاری موسسه برگزار کننده سطح حضور
1 کنگره اخلاقی و عرفانی امام خمینی (ره) زمستان 1384 قم تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) ارائه مقاله
2 همایش بزرگداشت جلال‌الدین آشتیانی پاییز 1385 قم پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ارائه مقاله
3 همایش بزرگداشت راغب اصفهانی پاییز 1385 اصفهان آیسسکو و پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی مدیر گروه
4 همایش زن،‌ انقلاب اسلامی، هویت بازیافته زمستان 1385 تهران معاونت بسیج خواهران نمسا سخنرانی و شرکت در  میزگرد و همکاری در طراحی همایش
5 همایش معنویت، عفاف و خانواده زمستان 1386 تهران مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

وزارت خارجه

شرکت در جلسات شورای عالی برنامه‌ریزی و شورای علمی
6 همایش نقد و بررسی قانون احوال شخصیه افغانستان پاییز 1387 افغانستان مؤسسه کاتب سخنران و ارزیاب و میهمان ویژه
7 همایش نقش خانواده در جامعه امروزی پاییز 1387 روسیه سفارت جمهوری اسلامی ایران در روسیه ارائه مقاله
8 همایش بین‌المللی حقوق خانواده زمستان 1387 تهران مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ارائه مقاله و سخنرانی و مدیریت علمی کمیته مبانی
9 همایش اقتدار علمی، اقتدار ملی زمستان 1387 تهران دانشگاه عالی دفاع ملی ارائه مقاله و سخنرانی
10 همایش نواندیشی دینی پاییز 1388 تهران دانشگاه شهید بهشتی سخنران و طراحی و میزگردهای پیش‌همایش
11 همایش طرح هدی زمستان 1388 تهران بسیج سپاه سیدالشهداء سخنران و طراحی همایش
12 همایش جهانی زنان (ضرورت طراحی منشور خانواده) زمستان 1388 تهران نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه سخنران
13 همایش حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط بهار 1389 تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سخنران
14 همایش بین المللی فقه و حقوق زمستان 1390 قم مرکز تحقیقات مجلس ارایه مقاله
15 همایش ملی حقوق شهروندی در ایران 1404 دانشگاه آزاد
16 همایش بین المللی فقه و قانون زمسنان 1390 قم مركز فقهی مجلس سخنران
17 همایش صیانت از کرامت انسانی پاییز 1391 قم کمیسیون حقوق بشر اسلامی سخنران با عنوان «جایگاه کرامت انسانی در نظام حقوقی از منظرروش‌شناسی»
18 همایش اندیشه راهبردی زن و خانواده زمستان 1391 زاهدان مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری سخنرانی با عنوان ضرورت نظریه پردازی
19 همایش اندیشه راهبردی زن و خانواده زمستان 1391 اهواز مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری سخنرانی با عنوان ضرورت نظریه پردازی
20 همایش حقوق ادیان 1391
21 دومین کنگره علوم انسانی اسلامی بهار 1392 تهران سالن همایش‌های صدا و سیما ارائه مقاله
22 همایش فقه و قانون  منطقه فراغ و وظیفه حاکم تهران سخنرانی


حضور در نشست‌ها، هم‌اندیشی‌‌ها یا کارگاه‌های علمی

 

 

عنوان هم‌اندیشی/ کارگاه تاریخ برگزاری سطح برگزاری محل برگزاری سطح حضور
1 8 جلسه مالکیت فکری پاییز 1384 میزگرد رادیو معارف سخنران
8 جلسه تعبد و عقلانیت پاییز 1384 میزگرد رادیو معارف سخنران
2 8 جلسه مسئولیت مدنی تابستان 1385 میزگرد رادیو معارف سخنران
3 27 جلسه فلسفه فقه بهار 1385 میزگرد رادیو معارف سخنران
4 4 جلسه مسائل مستحدثه پاییز 1385 میزگرد رادیو معارف سخنران
5 مالکیت فکری پاییز 1385 نشست علمی دانشگاه قم سخنران
6 نشست علمی مسئولیت مدنی بهار 1386 نشست علمی جامعه العلوم الاسلامی سخنران
7 فقه مالکیت فکری بهار 1386 نشست علمی شبکه 1 سیمای جمهوری اسلامی ایران سخنران
8 3 جلسه فلسفه حقوق خانواده تابستان 1386 کارگاه علمی آموزشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی سخنران
9 استقلال نظام مالکیت فکری پاییز 1386 نشست علمی مرکز پژوهشهای حقوق مالکیت فکری مؤسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران سخنران
10 کپی‌رایت در اسلام و نظامهای حقوقی معاصر زمستان 1386 نشست علمی جامعه العلوم الاسلامی سخنران
11 حقوق خانواده زمستان 1386 نشست علمی نمایندگی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد مرکز منطقه 8 و 12 سخنران
12 حقوق بشر و مالکیت فکری تابستان 1387 نشست علمی کمیسیون حقوق بشر اسلامی سخنران
13 پرسش‌های فقهی در مواجهه با دانش حقوق بهار 1388 نشست علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و دفتر تبلیغات اسلامی سخنران
14 نظام جامع حقوق زن تابستان 1388 نشست علمی مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری سخنران
15 بررسی مالکیت فکری از منظر حقوق انسانی کمیسیون حقوق بشر اسلامی
16 نظرات کارشناسانه فقیه در موضوعات احکام پاییز 1388 نشست علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ناقد
17 فقه و مصلحت پاییز 1388 میزگرد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و دانشگاه فردوسی مشهد سخنران
18 فلسفه حقوق خانواده پاییز 1388 کارگاه آموزشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و آیسسکو سخنران
19 طرح ولایت زن و خانواده زمستان 1388 کارگاه آموزشی معاونت بسیج جامعه زنان کشور سخنران
20 مذاق شریعت بهار 1389 نشست علمی مرکز فقهی ائمه اطهار ناقد
21 فقه و عرف بهار 1389 نشست علمی دفتر تبلیغات اصفهان ناقد
22 حجاب در گفتمان لیبرالیسم 15/4/1389 کارگاه علمی سازمان بسیج-طرح تربیت مربی شبکه خوشه‌ای بسیج جامعه زنان کشور سخنران
23 حجاب در گفتمان توحیدی 16 کارگاه علمی سازمان بسیج-طرح تربیت مربی شبکه خوشه‌ای بسیج جامعه زنان کشور سخنران
24 سیاستهای تهاجم فرهنگی در عرصه حجاب و عفاف 13/4/1390 کارگاه علمی در مشهد سازمان بسیج جامعه زنان کشور سخنران
25 مطالعه تطبیقی حجاب در گفتمام لیبرالیست و اسلام 12/4/1390 کارگاه علمی مشهد سازمان بسیج جامعه زنان کشور سخنران
26 بررسی سیاستهای نظام اداری در بخش زنان و خانواده اردیبهشت 1390 تهران شورای فرهنگی اجتماعی زنان دبیر همایش
27 بررسی سیاستهای و راهکارهای ارتقای خانواده 2/4/1390 تهران مرکز مطالعات زن و خانواده کارشناس
28 بررسی سیاستهای ارتقای خانواده 10/4/1390 تهران مرکز مطالعات زن و خانواده کارشناس
29 راه‌کارهای ارتقای روابط علمی ایران و افغانستان خرداد 1390 کابل آکادمی علوم افغانستان کارشناس و سخنران و نماینده پژوهشگاه

 

30 اخلاق و حقوق خانواده 5 جلسه خرداد 1390 رادیو معارف قم رادیو معارف کارشناس
31 پرسش و پاسخ پاییز 1390 دانشگاه الزهرا تهران کارشناس
32 سکولاریسم و حقوق پاییز 90 دانشگه علم و صنعت تهران سخنران
33 روش‌شناسی مسایل زنان زمستان 90 دانشگاه الزهرا تهران مدرس
33 مسایل مسئولیت مدنی زمستان 90 دادگستری یزد یزد مدرس
35 جلسه راهبردی زن و خانواده زمستنان 90 دفتر مقام معظم رهبری تهران دبیر بخش حقوق
36 تحلیل حقوق زن با رویکرد اسلامی اردیبهشت 91 نهاد رهبری در دانشگاهها تهران- جامعه اسلامی دانشجویان سراسر کشور مدرس
37 درآمدي بر نظريه حقوق اسلام ارديبشهت 91 مؤسسه صدرا تهران ـ صدا و سيما ارائه مقاله
آشنایی با مباحث روش‌شناسی مطالعات حقوقی با تأکید بر حقوق بشر در اسلام تابستان 1391 مرکز فقهی ائمه اطهار مرکز فقهی ائمه اطهار کارگاه اموزشی
39 شبهات و پرسشهای مطروحه در حقوق زن و حقوق بشر تابستان 1391 مرکز فقهی ائمه اطهار مرکز فقهی ائمه اطهار کارگاه اموزشی
40 روش‌شناسی نظام حقوق زن در اسلام تابستان 1391 دانشگاه فردوسی مشهد بسیج دانشجویان و اساتید کارگاه آموزشی
41 روش‌شناسی ایجاد تحول و اسلامی کردن رشته مطالعات زنان (هم اندیشی بررسی روش‌های ارتقا و اسلامی کردن رشته مطالعات زنان) پاییز 1391 دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی مقاله
42 ست علمی کمیته مطالعات زن و خانواده شورای تحول علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی آبان‌ماه 1391 دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی سخنرانی
43 عقد مشارکت عمومی آذرماه 1391 نشست علمی کمیسیون حقوق بشر اسلامی سخنرانی و نقد
44 روش‌شناسی حقوق دیماه 1391 اساتید دانشگاه امام صادق دانشگاه امام صادق مدرس
45 منطقه الفراغ و قانون‌گذاری زمستان 1391 مرکز فقهی ائمه اطهار مرکز فقهی ائمه اطهار نظریه‌پرداز
46 فلسفه حقوق خصوصی اردیبهشت 1392 کارگاه آموزشی

 

دانشکده علوم قضایی سخنران
47 فقه و حقوق خانواده اسفند 1392 کارگاه آموزشی نهاد رهبری در دانشگاه همدان مدرس
48 فقه و حقوق خانواده اسفند 1392 کارگاه آموزشی نهاد رهبری در دانشگاه اراک مدرس
49 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست اسفند 1392 کارگاه آموزشی دانشگاه پردیس فارابی سخنران
50 مذاق شریعت فروردین 1393 کارگاه آموزشی دانشکده علوم قضایی سخنران
51 فقه و حقوق خانواده اردیبهشت 1393 کارگاه آموزشی نهاد رهبری در دانشگاه اصفهان مدرس
52 اسلام و سکولاریسم

 

           

مصاحبه

  موضوع مصاحبه مرجع مصاحبه تاریخ مصاحبه مکان مصاحبه تاریخ انتشار یا پخش
1 معرفی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی رادیو معارف پاییز 1385 دفتر قم پاییز 1385
2 راهکار حوزه؛ تخصصی شدن آموزش، توجه به موضوعات جدید در پژوهش مجله دین‌پژوهان پاییز 1385 دفتر قم زمستان 1385  شماره 4 و 5
3 حق بر سلامت رادیو معارف بهار 1388 دفتر تهران بهار 1388
4 دانشنامه‌ها خبرگزاری فارس تابستان 1388 دفتر تهران تابستان 1388
5 خبرگزاری رسا تابستان 1388 دفتر تهران تابستان 1388
6 وحدت حوزه و دانشگاه رادیو معارف پاییز 1388 دفتر قم پاییز 1388
7 درباره چیستی و فلسفه پژوهشگاه مجله پنچره پاییز 1388 دفتر تهران پاییز 1388
8 حقوق و قرآن رادیو قرآن پاییز 1388 صدا و سیمای تهران پاییز 1388
9 اسلام و مرجعیت (آنه مید اشلاتمن / دانشگاه اوترخت هلند) معاونت بین‌الملل زمستان 1388 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی زمستان 1388
10 روحانيت و تجربه قانونگذاري به کوشش جواد ميرخليلي 17/10/88 پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامي کتاب روحانيت و انقلاب اسلامي/چاپ اول/زمستان 1389
11 نقد مصوبه مجلس در دایمی کردن حق مادی مولف خبرگزاری رسا 15/4/1389 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تابستان 1389
12 نظریه‌پردازی خبرگزاری رسا زمستان 1389 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
13 عدالت همایش الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اردیبهشت 1390 همایش خبرگزاری‌های مختلف
14 مدیریت پژوهش‌های دینی پگاه حوزه تابستان 1390
15 مسایل زن و خانواده موسسه …… پاییز 90 مصاحبه مربوط به جلسه راهبردی مقام معظم رهبری
16 درباره پژوهشگاه نشریه پژوهش حوزه پاییز 90 مصاحبه تفصیلی
17 ضرورت رویكرد حقوقی به مسائل زنان و خانواده ریحان ـ ضمیمه جام جم بهمن 90 تهران ـ مصاحبه علمی اسفند 90
18 بررسی تطبیقی فقه و حقوق بشر ایکنا تابستان 1391
19 گفتمان خانواده مسائل و مباحث زن و خانواده نشریه حورا تابستان 91 قم مصاحبه علمی
20 علوم انسانی اسلامی فصلنامه صدرا تابستان 91 قم مصاحبه علمی
21 الگوسازی در زمینه پوشش و حجاب موسسه ……. پاییز 1391 سه جلسه مصاحبه
22 نشریات تخصصی نمایشگاه نشریات تخصصی (وزارت ارشاد) بهمن 91 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
23 روش‌های مواجهه با دستگاه فکری غرب فصلنامه صدرا زمستان 91
24 تحولات حقوق خانواده پس از انقلاب رادیو خانواده بهمن 1392 مصاحبه علمی
25 لایحه حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست مهرخانه زمستان 1392
26 رابطه حوزه و نظام در نظام حقوقی و قانونگذاری نشریه خط
27 پراكندگی قوانین مالكیت فكری خبرگزاری رسا


کسب مقام در جشنواره‌های علمی

  عنوان جشنواره عنوان رتبه کسب شده تاریخ برگزاری سازمان برگزارکننده جشنواره
1 دبیرخانه دین‌پژوهان تحقیق آرای عمومی اول 1382 دبیرخانه دین‌پژوهان
2 کتاب سال دانشجویی کتاب آرای عمومی دوم 1383
3 جشنواره علامه طباطبایی کتاب آرای عمومی اول تابستان 1384 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
4 دبیرخانه دین‌پژوهان تحقیق مبانی مالکیت فکری دوم 1385 دبیرخانه دین‌پژوهان
5 دبیرخانه دین‌پژوهان تحقیق مسئولیت مدنی در فقه امامیه اول 1385 دبیرخانه دین‌پژوهان
6 همایش پژوهش و فناوری پژوهشگر برتر سال اول زمستان 1385 وزارت علوم و فن‌آوری
7 پژوهش استان پژوهشگر برتر استان اول زمستان 1385 استانداری و دانشگاه قم
8 حکومت اسلامی آرای عمومی شایان تشویق 1385 دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری
9 جشنواره علامه طباطبایی تحقیق مبانی مالکیت فکری اول تابستان 1386 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
10 کتاب خانواده فلسفه حقوق خانواده (گروهی) اول پاییز 1386 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

وزارت آموزش و پرورش

11 سومین دوره جایزه کتاب فصل کتاب مبانی مالکیت فکری اول زمستان 1386 خانه کتاب
12 فرهنگ خانواده فلسفه حقوق خانواده اول پاییز 1387 مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری
13 کتاب سال حوزه کتاب مبانی مالکیت فکری اول زمستان 1387 حوزه علمیه قم
14 جشنواره فارابی کتاب مبانی مالکیت فکری دوم پاییز 1389 وزارت علوم تحقیقات و فناوری
15 جشنواره مطبوعات مقاله تحلیل حقوق اقتصادی مالیت فکری دوم پاییز 1389 وزارت ارشاد اسلامی
16 كتاب فصل نظام حقوق زن شایان تشویق زمستان 1390 وزارت ارشاد اسلامی
17 کتاب سال حوزه زن و خانواده برگزیده زمستان 1391 حوززه علمیه قم
18 کتاب سال حوزه فلسه حقوق زن شایان تقدیر زمستان 1391 حوزه علمیه قم
19 کتاب سال حوزه حقوق و مسئولیتهای فردی و اجتماعی زن شایان تقدیر زمستان 1391 حوزه علمیه قم
20 کتاب سال حوزه فلسفه مالکیت فکری شایان تحسین زمستان 1392 حوزه علمیه قم

فعاليت‌هاي آموزشي

رديف درس ارائه شده تعداد واحد سال تدريس محل تدريس ملاحظات
1 حقوق مدنی 1 2 از 1376 تا کنون دانشگاه تهران (پردیس قم)

تربیت مدرس

دانشگاه قم

دانشگاه مفید

مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی

جامعه العلوم الاسلامی

دانشگاه علم و فرهنگ

دانشگاه کاشان

 

در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد

 

2 حقوق مدنی 2 2
3 حقوق مدنی 3 2
4 حقوق مدنی 4 2
5 حقوق مدنی 6 2
6 حقوق مدنی 8 2
7 متون حقوقی 1 2
8 متون حقوقی 2 2
9 حقوق تطبیقی 2
10 مسئولیت مدنی 2
11 مالکیت صنعتی 1 2
12 مالکیت صنعتی 2 2
13 مبانی مالکیت فکری 2
14 حقوق اموال مالکیت فکری 2
15 حقوق زن و خانواده 3 ترم دو 1390-91 دانشگاه تهران
16 حقوق اموال و مالکیت فکری 2 ترم دو 1390-91 دانشگاه تهران
17 حقوق قراردادها 2 ترم دو 1390-91 دانشگاه قم
18 مدنی 2 2 ترم دو 1390-91 کاشان

فعاليت‌هاي اجرايي و علمی ـ اجرایی

رديف عنوان مسئوليت محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان ملاحظات
1 عضو کارگروه تدوین اصطلاح‌نامه علوم قرآنی دفتر تبلیغات اسلامی 1374 1374
2 مدیر کارگروه اصطلاح‌نامه اصول فقه دفتر تبلیغات اسلامی 1375 1376
3 عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي 1376 تاکنون
4 مدير گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي 1376 1386
5 مدیر بخش حقوقی دانشنامه امام علی(ع) پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي 1377 1380
6 مدیر گروه حقوق و معارف اسلامی جامعه العلوم الاسلامی 1382 1383
7 عضو شورای علمی دانشنامه فرهنگ فاطمی پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی 1382 تاکنون
8 سردبیر فصلنامه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي 1383 1383 3 شماره
9 عضو تحریریه فصلنامه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی 1383 تاکنون
10 جانشین مدیر مسئول فصلنامه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي 1383 1387
11 مدیریت پژوهش فلسفه حقوق خانواده پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي 1383 1385
12 معاون پژوهشكده نظام‌هاي اسلامي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي 1383 1385
13 عضو شورای علمی گروه فقه و حقوق دانشنامه قرآن‌شناسی پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي 1384 1386
14 عضو شورای علمی دبیرخانه حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی 1385 1386
15 مشاور رئیس سازمان انتشارات امیرکبیر سازمان انتشارات امیرکبیر 1385 1386
16 مدیر گروه آموزشی تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و فرهنگ 1385 تا کنون
17 رئيس پژوهشكده نظام‌هاي اسلامي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي 1386 1387
18 معاون امور پژوهشی دانشنامه سیره نبوی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1386 1388
19 رئیس شورای پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1386 تا کنون
20 عضو هیأت مدیره شرکت چاپ و نشر بین‌الملل سازمان انتشارات امیرکبیر 1386 تاکنون
21 عضو شورای علمی گروه منطق فهم دین پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1386 تا کنون
22 معاونت امور آموزشی و پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1387 تاکنون
23 عضو شورای عالی پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی 1387 تاکنون
24 عضو تحریریه فصلنامه ندای صادق دانشگاه امام صادق 1387 تاکنون
25 عضو کمیته تلفیق نقشه جامع علمی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1387 1388
26 عضو کارگروه بین‌الملل دستگاه‌های زیر مجموعه مقام معظم رهبری بیت مقام معظم رهبری 1387 1387
27 عضو شورای علمی مالکیت فکری دانشگاه قم 1387 تاکنون
28 دبیر شورای عالی پژوهشگاه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1387 تا کنون
29 مدیر گروه پژوهش دانشنامه سیره نبوی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1387 تا کنون
30 مدیر گروه کلیات دانشنامه سیره نبوی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1387 تا کنون
31 عضو حلقه علمی کرسی فقه و اصول دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، تقد و مناظره 1387 تاکنون
32 عضو کمیسیون حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی 1388 تاکنون
33 نماینده پژوهشگاه در شورای تخصصی علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی 1388 تاکنون
34 سرداور نشست زن و خانواده رهبری دفتر مقام معظم رهبری پاییز 90  

 

 

 

25 عضو شورای فکری همایش زن و خانواده مرکز زنان و خانواده پاییز و زمستنان 90
36 عضو شورای علمی همایش ناندیشی زن و خانواده دانشگاه شهید بهشتی تابستان و پاییز 90
37 عضو شورای سیاستگذاری و تحریریه قبسات عربی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1390 تا کنون
38 عضو شورای علمی همایش زن و خانواده مرکز مطالعات زنان و خانواده ریاست جمهوری 1391
39 عضو کميسيون فرهنگي هيأت مميزه مشترک پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی پاييز 1390
40 صاحب امتیاز دو فصلنامه «حقوق مالکیت فکری» دیماه 1391 تا کنون
41 هیئت امنای پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بهمن 1392 تا کنون
42 دبیر جشنواره علاوه استاد مطهری شورای فرهنگی بهمن 1391
42 عضو کرسی علوم نقلی کرسی‌های نظریه پردازی نقد و مناظره دی ماه 1392 تا کنون
43 کارگروه علوم انسانی صندوق حمایت از پژوهشگران معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری بهمن‌ماه 1392 تا کنون
44 هیئت اجرایی جذب واحدهای پژوهشی شورای عالی انقلاب فرهنگی تیر 1392 تا کنون
45 هیئت تحریریه کتاب نقد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شهریور 1392 تا کنون
46 ریاست کمیسیون فقه و حقوق اسلامی دومین کنگره علوم انسانی اسلامی کنگره علوم انسانی اسلامی 1392 1393
47 عضو هیأت امنای پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1392 تا کنون
48 ریاست کمیسیون فقه و حقوق اسلامی سومین کنگره علوم انسانی اسلامی کنگره علوم انسانی اسلامی 1393