شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

پایگاه‌های مرتبط (مدیریت اسلامی)

دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق (ع)

 

 

مرکز تخصصی مدیریت اسلامی سازمان مدیریت صنعتی استان قم

http://l1l.ir/4qp-

 

گروه مطالعات مدیریت اسلامی دانشگاه تهران

http://l1l.ir/4qoc

 

انجمن مدیریت اسلامی حوزه علمیه قم

http://www.soim.ir/

 

گروه مدیریت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

http://l1l.ir/4qpx

 

دانشگاه علوم اسلامی مالزی

https://www.usim.edu.my/

 

پایگاه مقالات علمی مدیریت

http://www.system.parsiblog.com/

 

بنیاد فقهی مدیریت اسلامی

http://fiim.ir/fa/

 

وب‌سایت دکتر دانایی فرد

http://vdars.com/danaeefard/

 

وبلاگ حجۀ‌الاسلام قوامی

http://l1l.ir/4qqq

 

وب‌سایت دکتر بنی‌اسد

http://vdars.com/baniasad/

 

وب‌سایت دکتر رضائیان

http://vdars.com/rezaeian/

 

وب‌سایت دکتر پور عزت

http://www.pourezzat.ir/

 

وب‌سایت دکتر لطیفی

http://vdars.com/latifi/

 

وب‌سایت دکتر مقیمی

http://l1l.ir/4qrr