شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

پایگاه‌های مرتبط (جامعه‌شناسی اسلامی)

سایت دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع)

http://l1l.ir/4o9p

 

پژوهشکده الهیات و خانواده پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

http://l1l.ir/4o89

 

گروه جامعه شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

http://l1l.ir/4o8j

 

گروه علوم اجتماعی اسلامی دانشگاه تهران

http://l1l.ir/4o8g

 

گروه علوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم(ع)

http://l1l.ir/4o7-