شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

پایگاه‌های مرتبط (روان‌شناسی اسلامی)

رشته مشاوره اسلامی مؤسسه آموزش عالی حوزوی دانشگاه باقرالعلوم (ع)

http://l1l.ir/4r7u

 

گروه روانشناسی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

http://psy.iki.ac.ir/ 

 

پژوهشکده الهیات و خانواده پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

http://l1l.ir/4o89

 

مرکز مشاوره مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

http://moshavere.org/

 

سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران

http://www.pcoiran.ir/fa/

 

مرکز مشاوره خانواده پژوهشگاه حوزه و  دانشگاه

http://l1l.ir/4r37

 

گروه روانشناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

http://l1l.ir/4od1

 

انجمن روانشناسی اسلامی حوزه علمیه قم

http://islamicpa.com/

 

گروه خانواده پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

http://l1l.ir/4od0

 

وب‌سایت مطالعات روانشناسی اسلامی

http://islamicpsystudies.ir/fa

 

وبلاگ حجت‌الاسلام دکتر رفیعی هنر

http://mohyii.mihanblog.com/

 

مرکز مشاوره حوزه علمیه قم

http://l1l.ir/4r3a

 

انجمن ایرانی روانشناسی

http://www.iranapsy.ir/fa/

 

گروه علمی فرهنگی فتح

http://fatehan.net/