شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

پژوهشگران جوان (جامعه‌شناسی اسلامی)

برخی از پژوهشگران جوان به ترتیب حروف الفبا:

1- جناب حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر مهدی سلطانی

2- جناب آقای دکتر محمدرضا قائمی‌نیک

3- جناب آقای غلام‌حیدر کوشا

4- جناب حجت‌الاسلام والمسلمین محمدعارف محبی

5- جناب آقای رضا نظریان

 

 

جناب حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر مهدی سلطانی

معرفی مختصر

 • اشتغال به درس خارج در حوزه علمیه قم
 • اتمام دوره درسی سطح چهار فلسفه علوم اجتماعی موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا«ع»
 • فارغ التحصیل دکتری فلسفه علوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم«ع»، 1397
 • معاون گروه علوم اجتماعی موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا علیه السلام
 • برخی از آثار ایشان:
  • پایان‌نامه کارشناسی ارشد: بررسی مناسبات انسان و جهان‌های اجتماعی از منظر حکمت صدرایی (نظریه جامعه‌شناختی صدرایی)،
  • تدوین درسنامه مبانی جامعه‌شناسی برای دانشگاه مجازی المصطفی العالمیه به زبان انگلیسی،
  • مجری کلان پروژه بنیان‌های فلسفی علوم اجتماعی برای موسسه حکمت و فلسفه ایران شعبه قم، گروه فلسفه علوم انسانی.

رزومه حجت‌الاسلام دکتر سلطانی

 

 

جناب آقای دکتر محمدرضا قائمی‌نیک

معرفی مختصر

 • دکتری جامعه‌شناسی نظری-فرهنگی، دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران، 1395
 • دبیر میز اسلامی‌سازی علوم انسانی قطب بنیادهای نظری و نظام متقن علوم اسلامی و انسانی دفتر تبلیغات اسلامی؛ بهمن 1393 تا تیر 1396
 • عضو هیئت تحریریۀ مجلۀ علوم انسانی اسلامی صدرا
 • برخی از آثار ایشان:
  • کتاب: «مدرنیته»، مرکز آموزشی پژوهشی کوثر، 1393؛ (برگزیدۀ نخستین جشنوارۀ کتاب سال فرهنگی دانشجویان کشور)
  • رساله دکتری: اندیشۀ اجتماعی فقهای امامیه با تاکید بر آراء شیخ مفید و سیدمرتضی علم‌الهدی
  • مقاله: «نظم اجتماعی در آراء ابن خلدون»، مجلۀ معرفت فرهنگی-اجتماعی، بهار 1395

رزومه آقای دکتر محمدرضا قائمی نیک

 

 

 

جناب آقای غلام‌حیدر کوشا

معرفی مختصر

 • دانشجوی دکتری فلسفه علوم اجتماعی مؤسسه امام خمینی (ره)
 • برخی از آثار ایشان:
  • کتاب: «بررسي انتقادي مباني نظريه‌هاي اجتماعي دين»، قم، موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني، 1396.
  • کتاب: «روش‌هاي فرهنگ سازي نماز در محيط کار»، قم، مرکز تخصصي نماز-ستاداقامه نماز، 1394.
  • مقاله: «هستي شناسي اجتماعي در حکمت صدرايي» برگزيده چهارمين کنگره علوم انساني اسلامي، 1396.
  • مقاله: کنترل اجتماعي غير رسمي از منظر آيات و روايات»، فصلنامه معرفت فرهنگي اجتماعي، شماره3، تابستان 1389.

 

 

جناب آقای محمدعارف محبی

معرفی مختصر

 • کارشناسی: جامعه شناسی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)،
 • دانش آموخته سطح چهار جامعه المصطفی(ص) العالمیه
 • برخی از آثار ایشان:
  • کتاب: تعامل فقه و جامعه شناسی، مجتمع عالی فقه،
  • کتاب: راهبردهای تحکیم خانواده، پژوهشکده مطالعاتی کاربردی قدر
  • مقاله: نقشه جامع تدوین جامعه‌شناسی‌ اسلامی، فصلنامه تحقیقات بنیادین علوم انسانی، س1، ش1، زمستان 94،
  • مقاله: تحلیل رویکردهای علم‌دینی با تأکید بر جامعه شناسی اسلامی، مجله علمی پژوهشی معرفت  فرهنگی اجتماعی، ش23س 1394.

رزومه حجت الاسلام والمسلمین محبی

 

 

 

جناب آقای رضا نظریان

معرفی مختصر

 • کارشناسی ارشد جامعه شناسی از دانشگاه خوارزمی کرج
 • دانشجوی دکتری جامعه شناسی فرهنگی دانشگاه تهران
 • برخی از آثار ایشان:
  • مجری طرح پژوهانه (هسته علمی): خانواده اسلامی از منظر رئالیسم: مبانی، مدل ها و کاربردها» با استاد راهنمائی: حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالکریم بهجت پور
  • مقاله: جایگاه خانواده اسلامی (قرآنی) در الگوی (فلسفی) رئالیسم
  • مقاله: مقایسه رئالیسم اسلامی و رئالیسم انتقادی از منظر جامعه شناختی

رزومه آقای نظریان