شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

کانال‌های مرتبط (اقتصاد اسلامی)

کانال‌های تخصصی:

مرکز تحقیقات مبانی و مدل های اقتصادی بومی

https://t.me/eqtesadeboumi

 

رصام/ رصد اقتصاد مقاومتی

سروش https://sapp.ir/rasamnama

تلگرام https://t.me/rasamnama

 

انجمن مالی اسلامی ایران

https://t.me/iaif1

 

اندیشکده برهان

آی گپ http://iGap.net/BORHAN_IR

سروش http://sapp.ir/BORHAN_IR

تلگرام https://t.me/borhan_ir

 

اقتصاد سیاسی

سروش https://sapp.ir/eghtesaadsiasi

آی گپ https://igap.net/eghtesadsiasi

تلگرام https://t.me/eghtesadsiasi

 

اقتصاد اسلامی

آی‌گپ http://igap.net/islamic_economics

سروش https://t.me/ECONOMY1414

تلگرام https://t.me/ECONOMY1414

 

دکتر حجت‌اللّه عبدالملکی

سروش https://sapp.ir/drabdolmaleki_ir

تلگرام https://t.me/drabdolmaleki_ir

 

دکتر حسین عیوضلو

https://t.me/iseco12

 

عقلانیت نوین اسلامی

https://t.me/a_n_eslami

 

 

کانال‌های عمومی:

مطالعات علوم انسانی اسلامی (پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

https://t.me/RIHU_Channel

 

انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

https://t.me/hatif_ir

 

انجمن محققان و پژوهشگران علوم انسانی اسلامی

https://t.me/icihch

 

کانال جامع مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع)

https://t.me/rushdisu

 

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

https://t.me/ihcss

 

معاونت پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع)

https://t.me/isuniversity

 

پایگاه تحلیلی خبری علوم انسانی طلیعه

https://t.me/talie_ir

 

کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامی

https://t.me/dl_islamicdoc_com

 

اندیشه‌پژوهان استاد رحیم‌پور ازغدی

https://t.me/Rahimpoor_Azghadi

 

فصلنامه علوم انسانی اسلامی صدرا

https://t.me/sadrajournal

 

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

https://t.me/iictchannel

 

کتابفروشی علوم انسانی اسلامی

https://t.me/ketabeadib

 

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

https://t.me/isca24

 

مؤسسه مطالعات راهبردی قم

 https://t.me/isinqom2

 

مؤسسه علمی فرهنگی سدید

https://t.me/sadidisu_ir

 

کتابخانه علوم اسلامی

https://t.me/Library_OloumEslami

 

مؤسسه آفاق حکمت

https://t.me/afaghehekmat

 

 فقه نظام ساز

https://t.me/feghheHUMANISM

 

مفتاح

https://t.me/meftaah_com

 

مَنا

ایتا https://eitaa.com/manaeslami

تلگرام https://t.me/manaeslami