شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

دکتر مهدی طغیانی

معرفی اجمالی

  • دکترای علوم اقتصادی از دانشگاه امام صادق (ع)
  • عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان
  • نماینده مرکز نوآوری و ایده پردازی علوم انسانی اسلامی در استان‌های اصفهان و چهارمحال و بختیاری
  • پژوهشگر برتر در زمینه اقتصاد مقاومتی، بسیج اساتید دانشگاه اصفهان، 1391.
  • برخی از آثار ایشان:
    • کتاب: تعلیم و تربیت اقتصادی(2 جلد)، مؤلفان: دکتر پیغامی و دکتر طغیانی، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)
    • مقاله:حسابداری تخصیص‌ منابع (مضاربه، سرمایه‌گذاری و اجاره به شرط تملیک) در بانکداری اسلامی، معرفت اقتصاد اسلامی، مهدی طغیانی، امیرعباس آجری آیسک، مرجان طاهری صفار

 

رزومه دکتر طغیانی

Comments are closed.