شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

دکتر میثم لطیفی

معرفی اجمالی

 • دکتری تخصصی مدیریت منابع انسانی، دانشگاه تربیت مدرس (1388)
 • دانشیار و عضو هیئت‌علمی گروه مدیریت دولتی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
 • رئیس دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، از مهر 1395 تاکنون
 • رئیس  مرکز نوآوری و ایده‌پردازی علوم انسانی اسلامی (مَنا)، 1393 ـ 1395
 • حوزه علایق مطالعاتی:
  • مدیریت منابع انسانی
  • فلسفه و نظریه‌های سازمان و مدیریت
  • سازمان‌های غیرانتفاعی و مردم نهاد
  • روش‌شناسی و فلسفه علم
 • برخی از آثار ایشان:
  • کتاب: “فمینیسم در سازمان و مدیریت: درنگی مبناگرایانه از منظر اسلامی”. لطیفی و دیگران، تهران: دانشگاه امام صادق علیه السلام.
  • کتاب: “مبانی و اصول نظم و انضباط در سازمان”. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق علیه‌السلام.
  • مقاله: “بررسی دلالت‌های مدیریتی سیره امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام در عرصه سازمان‌دهی: مطالعه موردی شرطه الخمیس”. لطیفی و سید مهدی عزیزی (1394). مطالعات راهبردی بسیج. سال هیجدهم، شماره 66، بهار. صص 5-29.
  • مقاله: “بنیان‌های نهضت مدیریت دولتی در ساخت نسبت مردم و حکومت”. لطیفی و دیگران (1397).مدیریت فراگیر، سال 4 شماره 2 تابستان، صفحه 128-139.

معرفی تفصیلی

 مشخصات شخصی

میثم لطیفی

دانشیار عضو هیئت‌علمی گروه مدیریت دولتی

دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه‌السلام.

تهران، بزرگراه شهید چمران، پل مدیریت.

شماره تماس و فاکس: 88080733-021

پست الکترونیکی: latifi@isu.ac.ir و meisamlatifi@gmail.com

حوزه علایق مطالعاتی

مدیریت منابع انسانی

فلسفه و نظریه‌های سازمان و مدیریت

سازمان‌های غیرانتفاعی و مردم نهاد

روش شناسی و فلسفه علم

سوابق تحصیلی

 • دکتری تخصصی مدیریت منابع انسانی، دانشگاه تربیت مدرس (1388)
 • کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و مدیریت صنعتی، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام (1383)

مسؤولیت فعلی

رئیس دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه‌السلام (از مهر 1395)

مدیر مسئول و عضو هیئت تحریریه فصلنامه علمی تخصصی مدیریت جهادی (از سال 1396)

 عضویت در انجمن‌ها، شوراها و کمیسیون‌ها

عضو شورای نخبگان، بنیاد ملی نخبگان کشور از 1389

عضو کارگروه مدیریت شورای تحول علوم انسانی از 1395

عضو اتاق فکر فرهنگی بنیاد ملی نخبگان کشور از 1395

عضو هیئت‌مدیره موسسه انتشارات کتاب جمکران از 1395

عضو هیئت‌مدیره انجمن علمی مدیریت دولتی از 1390 تا 1394

عضو شورای پژوهشی سازمان اوقاف و امور خیریه 1390

عضو ستاد تنظیم سند ملی نخبگان جمهوری اسلامی ایران 1390

عضو کمیسیون علوم انسانی بنیاد ملی نخبگان 1391

عضو کمیته مهندسی و مدیریت شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی از 1391 تا 1393

عضو هیئت تحریریه دو فصلنامه تخصصی مدیر، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام از سال 1389

عضو هیئت تحریریه فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران از سال 1396

عضو شورای پژوهشی مسجد مقدس جمکران از 1393

دبیر کمیسیون علوم انسانی بنیاد ملی نخبگان از 1392

عضو حقیقی شورای پژوهشی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام از 1393 تا سال 1395

عضو کمیته دستگاهی کرسی‌های نظریه پردازی دانشگاه امام صادق علیه السلام از 1395

عضویت در کمیته‌های علمی و نشست‌های همایش‌ها

رییس کمیته معنویت و اخلاق در مدیریت، پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت. تهران، 19 و 20 آذرماه 1397

عضو کمیته علمی سومین فراخوان ایده‌های مسجدی (فام)، مرکز رسیدگی به امور مساجد، 1395

عضو کمیته علمی دومین فراخوان ایده‌های مسجدی (فام)، مرکز رسیدگی به امور مساجد، 1394

عضویت پانل تخصصی سیاست‌گذاری در اولین همایش دین و نظریه فرهنگی، شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی، قم، 26 آذرماه 1394

عضو کمیته علمی مدیریت اسلامی، سومین کنگره علوم انسانی اسلامی، 1394

عضو کمیته علمی اولین فراخوان ایده‌های مسجدی (فام)، مرکز رسیدگی به امور مساجد، 1393

عضو کمیته علمی و رئیس پانل در همایش مدیریت رضوی، مشهد مقدس 1393

عضو دبیرخانه مدیریت جهادی، مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق، 1393

عضو کمیته علمی مدیریت اسلامی، دومین کنگره علوم انسانی اسلامی، 1392

عضو کمیته علمی همایش پیامبر اعظم 1391

عضو کمیته علمی همایش کاربرد آمار در مدیریت و حکمرانی، مرکز آمار ایران، آذرماه 1391

افتخارات

– پژوهشگر برتر دانشگاه امام صادق علیه‌السلام از دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، بهمن 1393

– استاد برگزیده دانشگاه امام صادق علیه‌السلام از دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، اردیبهشت 1393

– کتاب برگزیده دانشکده معارف اسلامی و مدیریت 1390 در هفته پژوهش دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

– مقاله برگزیده میان‌رشته‌ای دانشکده معارف اسلامی و مدیریت 1390 در هفته پژوهش دانشگاه امام صادق علیه‌السلام.

– طرح پژوهشی برگزیده 1382 دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه‌السلام.

 سابقه تدریس

کارشناسی

دروس مدیریتی: روش تحقیق در مدیریت، مدیریت منابع انسانی، آمار و کاربرد آن در مدیریت، مدیریت پروژه. دروس معارفی و اسلامی: مدیریت اسلامی، اندیشه اسلامی، تدبر و تفسیر قران کریم.

کارشناسی ارشد

تئوری سازمان و مدیریت

روش تحقیق

مدیریت منابع انسانی پیشرفته

دکتری

بررسی و نقد ریشه‌های فلسفی نظریه‌های سازمان و مدیریت

روش‌شناسی پژوهش

خط مشی گذاری برای سازمان‌های مردمی و غیر انتفاعی

 سوابق پژوهشی

کتب تألیفی و ترجمه

– لطیفی، میثم و مهدی عزیزی و مجتبی عزیزی و اصغر خندان (1397). فمینیسم در سازمان و مدیریت: درنگی مبناگرایانه از منظر اسلامی. تهران: دانشگاه امام صادق علیه السلام.

– هندری، جان (1396). مدیریت، درآمدی بسیار کوتاه. ترجمه میثم لطیفی و سید مهدی عزیزی. تهران: دانشگاه امام صادق علیه‌السلام.

– لطیفی، میثم (1392). مبانی و اصول نظم و انضباط در سازمان. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق علیه‌السلام.

– ذوالفقاریان، محمدرضا و میثم لطیفی (1390). مروری بر پژوهش‌های کیفی: به همراه راهنمای کاربردی نرم‌افزار Nvivo8. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق علیه‌السلام.

-لطیفی، میثم و سید محمد سیدصادقی و سید ابوالحسن حسینی (1387). پرتویی از سیمای وقف. تهران: سازمان اوقاف و امور خیریه (به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی).

-انتخاب و انتصاب مدیران (1382). تهران: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی.

مقالات علمی چاپ شده در مجلات علمی- پژوهشی و علمی ترویجی

– لطیفی، میثم و علیرضا پهلوان شریف و محسن ذوالفقاری (پذیرش نهایی). الگوی همکاری بین سازمانی در بخش سوم (مورد مطالعه پیوند مسجد، مدرسه و خانواده). دوفصلنامه دین و ارتباطات.

– لطیفی، میثم و حسن دانایی فرد و فاطمه رحمانی (1397). بنیان های نهضت مدیریت دولتی در ساخت نسبت مردم و حکومت. مدیریت فراگیر، سال 4 شماره 2 تابستان، صفحه 128-139.

– یخچالی، مصطفی و میثم لطیفی و ناصر پورصادق و سید محمد حسین هاشمی گلپایگانی (1397). واکاوی الگوی سازمان جهادی در بخش صنعت. اندیشه مدیریت راهبردی، دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان، صفحه 49-80

– لطیفی، میثم و رضا طهماسبی بلوک آباد و مجتبی جوادی و محمد حسن میرزایی هاوشکی (1397). استخراج و اولویت‌بندی راهبردهای نیل به مرجعیت علمی ج.ا.ایران با روش تحلیل عملکرد- اهمیت (IPA). فصلنامه راهبرد، دوره 27، شماره 86، بهار،صفحه 5-29.

– حجازي فر، سعيد و فرج اله رهنورد و ميثم لطيفي و حبيب اله طاهر پور كلانتري (1396). بررسي مطالعات حاكميت اسلامي در ايران با استفاده از روش فراتركيب، مدیریت سازمان های دولتی، دوره 6، زمستان، شماره1،صفحه 63-82

– عبدالحسین زاده، محمد و میثم لطیفی (1396). فهم الگوی فرآیندی طراحی و استقرار نظام جانشین‌پروری در سازمان‌های دولتی، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، دوره 9، شماره 4، صفحه 55-80.

– نادرپور، هوشیار و رضا اکبری و میثم لطیفی (1396). معنای زندگی در موقعیت مرگ از منظر ویتگنشتاین با استفاده از نظریه پردازی داده بنیاد، فلسفه ، سال 45 شماره 1، صفحه 95-111.

– عزیزی، مهدی و سیدمجتبی عزیزی و میثم لطیفی (1396). بررسی و نقد تأثیر مکتب فایده گرایی برنظریه های تصمیم گیری و مقایسه آن با نظریه رشد اسلامی. فصلنامه مدیریت اسلامی، تابستان، سال 25، شماره 2، صفحه 35-66.

– لطیفی، میثم و وحید شفیعی پور و زهره روستایی (1395). ارزیابی رابطه بین مهارت‌های تفکر انتقادی و کنترل عاطفی در دانشجویان دانشکده فنی مهندسی شهرستان تویسرکان (رشته‌های مهندسی صنایع- فناوری اطلاعات)، پژوهش‌های کاربردی در مدیریت و حسابداری، سال اول شماره چهار، صفحه 332-343.

– محمدي، مهدي و جعفر جهاني و مريم شفيعي سروستاني و ميثم لطيفي و  طيبه وردي علايي (1395). الگوي اسلامي – ايراني مديران مدارس اسوه در نظام آموزش و پرورش: پژوهشي کيفي، پاييز و زمستان، دوره 4، شماره 2، صفحه 1 -21.

-لطیفی، میثم و محمد عبدالحسین زاده و امیر آذرفر (1395). طراحی الگوی جانشین پروری در سازمان های دولتی از طریق کاربست مدل سازی ساختاری-تفسیری. مدیریت سازمان های دولتی سال چهارم، پاییز، شماره 4، صفحه 31-48.

– قائدعلی، حمیدرضا و میثم لطیفی و محمد سهیل سرو (1395). شناسایی و تبیین نقطه اهرمی فرهنگی در مدیریت یادمان‌های دفاع مقدس، دوفصلنامه علمی- پژوهشی پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی، سال ششم شماره 13، صفحه 81-100.

– نادرپور، هوشیار و میثم لطیفی و رضا اکبری (1395). بررسی تحلیلی معنای زندگی در اندیشه شهید مصطفی چمران با استفاده از روش نظریه پردازی داده بنیاد، روانشناسی نظامی، دوره 7 شماره 26، صفحه 47-66.

– لطیفی، میثم و مجید مطهری نیا (1395). رستگاری، کلام و اقدامات سازمانی در گذران قرن‌ها. فصلنامه علمی ترویجی معارف عقلی، مقاله ترجمه‌ای. سال یازدهم، شماره 33، پاییز و زمستان، صفحه 85-122.

– لطیفی، میثم، و محمد عبدالحسین زاده (1395). الگوی نظام‌مند اصلاح و ارتقای فرهنگ عمومی در کشور بر اساس اندیشه مقام معظم رهبری، فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی، شماره بیستم، سال پنجم، پاییز، صفحه 23-54.

– لطیفی، میثم و حسن دانایی‌فرد (1395). جایگاه مدل مفهومی در پژوهش (با تأکید بر پژوهش‌های کیفی). نامه به سردبیر فصلنامه علمی پژوهشی بهبود مدیریت، سال دهم، شماره 33، پاییز، صفحه الف تا دال.

– عبدالحسین زاده، محمد و میثم لطیفی (1395). راهکارهای تقویت و گسترش نهادهای دینی و مردمی در جامعه اسلامی برای رفع محرومیت با الگو گیری از سیره امام رضا (ع)، فرهنگ رضوی، سال چهارم، شماره 15، صفحه 73-98.

– لطیفی، میثم و بهارک منصوری و محمد عبدالحسین زاده (1395). شناسایی و تبیین اصول مدیریت در سیره امام حسین علیه‌السلام و دلالت‌های آن برای دانش مدیریت. مدیریت اسلامی. پاییز، سال 24، شماره 3، صفحه 13-41.

-لطیفی، میثم و میرحسین سیدی (1395). بررسی توأم نقش هوش سازمانی و بالندگی سازمانی در عملکرد شرکت‌های شهرک صنعتی شهید سلیمی تبریز. مدیریت فرهنگ‌سازمانی. دورة 41، شماره 2، تابستان، صفحه 409-428.

– لطیفی، میثم و سید محمدحسین هاشمی گلپایگانی و مصطفی یخچالی (1395). شناسایی و توصیف مؤلفه‌های سازمان‌های جهادی، مدیریت اسلامی، سال 24، شماره 2، تابستان، صفحه 135-165.

– افخمی روحانی، حسین؛ شیرازی، علی؛ مرتضوی، سعید؛ مسعودی، جهانگیر؛لطیفی، میثم (1394). گذار از انسان اخلاقی به انسان الهی؛ رهیافتی نو به سازمان کرامت‌مدار. مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، زمستان سال نوزدهم – شماره 4، صفحه 505 -528.

Latifi, Meisam and Ali Ziaei Boukani. (2015). The Relationship between Social Capital and Knowledge Management, From an Islamic Perspective, Case of: Mashhad University Staff. International Journal of Review in Life Sciences, 5(7):987-995.

-لطیفی، میثم و میثم ظهوریان ابوترابی (1394). تدوین الگوی ارزیابی شاخص‌های فرهنگ عمومی در دانشگاه‌ها. فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات فرهنگی ایران، دوره هشتم، شماره 1، بهار. صص 47-70.

– لطیفی، میثم و سید مهدی عزیزی (1394). بررسی دلالت‌های مدیریتی سیره امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام در عرصه سازمان‌دهی: مطالعه موردی شرطه الخمیس. مطالعات راهبردی بسیج. سال هیجدهم، شماره 66، بهار. صص 5-29.

– لطیفی، میثم و سید مهدی اکرانی (1394). رهبری راهبردی و عجین شدگی شغلی و هویت سازمانی. مطالعات مدیریت راهبردی. سال ششم، شماره 21، بهار. صص 64-84.

– رودساز، حبیب و میثم لطیفی و وجه الله قربانی زاده و مصطفی رشیدی (1393). الگوی اثرسنجی خط‌مشی‌های مبارزه با قاچاق کالا، موردمطالعه سیستم جامع مدیریت واردات و صادرات، دوفصلنامه پژوهش اطلاعاتی- امنیتی، سال 13، شماره 38. پاییز و زمستان. صص 77-105.

– لطیفی، میثم و حسن سعدآبادی (۱۳۹۳). پژوهشی پدیدارشناسانه برای فهم جوهره مدیریت جهادی، راهبرد فرهنگ، سال ۷ شماره ۲۸، صص 91-122.

– قائدعلی، حمیدرضا و میثم لطیفی (1393). الگوی پارادایمی اردوهای راهیان نور (استقرایی داده بنیاد از دیدگاه مقام معظم رهبری (مدظله)، دو فصلنامه علمی- پژوهشی پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی، سال چهارم، شماره 10، پاییز و زمستان، صص 1-28.

– عبدالحسین زاده، محمد؛ لطیفی، میثم. (1393) واکاوی پیامدها و آثار اقامه ی نماز در ایجاد و گسترش سبک زندگی اسلامی، مهندسی فرهنگی، زمستان، شماره 82، صفحه 23-41.

– میرغضنفری، سیدسجاد؛ لطیفی، میثم؛ آذر، عادل (1393). شناسایی و رتبه‌بندی شاخص‌های ارزیابی عملکرد مساجد تهران. فصلنامه مدیریت اسلامی، پاییز و زمستان، شماره 8، صفحه 207 تا 232.

-افخمی روحانی، حسین و علی شیرازی و سعید مرتضوی و عبدالحمید واسطی و میثم لطیفی و جهانگیر مسعودی. (1393). تدوین شاخص‌های کرامت انسانی در سازمان (با تأکید بر نگرش اسلامی). فصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی. دوره 3، شماره 7، بهار و تابستان، صفحه 3-20.

– عبدالحسین زاده، محمد و میثم لطیفی (1392) طراحی مدل مفهومی بیداری اسلامی مبتنی بر اندیشه مقام معظم رهبری (استراتژی تئوری داده بنیاد متنی)، دو فصلنامه مطالعات بیداری اسلامی، سال 2، شماره 4، صص 131-160.

-Marzie Qaraaty, Maliheh Tabarrai, Jale Aliasl Mamaghani, Zahra Ghorbanifar, Meisam Latifi. (2014). The role of the Iranian Traditional Medicine in the development of impoverished areas in Iran, Advances in Environmental Biology, 8(6), pp. 1564-1568.

-Ahmadi Zahrani, Maryam. and Sahar Nikmaram and Meisam Latifi. (2014). Impact of family business characteristics on succession planning: a case study in Tehran industrial towns. Iranian Journal of Management Studies (IJMS), Vol. 7, No. 2, 2014. pp. 243-257

– قریب پور، مهشید و عارف معصومه و میثم لطیفی (1393). رابطه بین بلوغ سازمانی و سبک رهبری با جانشین پروری در کسب‌وکارهای خانوادگی. پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی. دوره 4، شماره 3، زمستان، صفحه 131-149.

– آذر، عادل و میثم لطیفی و مهدی ترکمنی. (1392). شناسایی و رتبه‌بندی معیارهای مؤثر بر مکان‌یابی مساجد. مدیریت اسلامی. زمستان (2). ص 205-222.

– لطیفی، میثم و سمیرا پور و زهرا حسینی و محمدعلی حیدری. (1392). ” بررسی تأثیر رهبری خدمتگزار بر اعتماد در تیم و اثربخشی تیمی (مورد مطالعه: اعضای هیئت‌علمی دانشگاه هرات)”، پژوهش‌نامه مدیریت تحول، دانشگاه فردوسی مشهد. پاییز و زمستان (10). صص 65-93.

لطیفی، میثم و محمد علم خواه (1392). چارچوب روش‌شناختی بررسی استاندارد از منظر اسلامی. در کتاب” تأملاتی در باب استاندارد در منظر اسلام، ویراستار علمی: روح‌الله رازینی، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق، صص 29-74.

-Latifi M., Shooshtarian Z (2014). The Effects of Organizational Structure on Organizational Trust and Effectiveness, Polish Journal of Management Studies, 10(2), p 73-84.

 – Karimi Mazidi, Ahmad Reza and Alireza Amini and Meisam Latifi. (2014).The impact of information technology capability on firm performance; a focus on employee customer profit chain. Iranian Journal of Management Studies (IJMS), Vol. 7, No. 1, pp. 95-120

– دانایی‌فرد، حسن و میثم لطیفی. “تحلیلی فلسفی از انضباط کارکنان“، چشم‌انداز مدیریت، شماره 10، تابستان 1391، صص 59-76.

– فرجی، محسن و میثم لطیفی. “شایستگی‌های مدیران در دهه عدالت و پیشرفت، مقدمه چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404”. فصلنامه پژوهش‌های مدیریت سرمایه انسانی، مرکز آموزش مدیریت دولتی، سال اول، شماره یک، بهار 1391، صص 39-60.

– لطیفی، میثم.” روش‌شناسی راهبردهای تدبر در قرآن کریم: استقرایی از پژوهش‌های میان‌رشته‌ای مدیریت اسلامی در دهه اخیر ” اندیشه مدیریت راهبردی، سال پنجم، شماره دوم، پاییز و زمستان 1390 صص 25-55.

– دانایی‌فرد، حسن و میثم لطیفی و ولی‌الله نقی‌پورفر و اصغر مشبکی. ” بازپردازی مفهوم انضباط کارکنان: رویکردی قرآنی“، مدرس علوم انسانی- پژوهش‌های مدیریت در ایران، دوره 14، شماره 3، پاییز 1389 صص 91-119.

– لطیفی، میثم.” انضباط تعالی‌بخش کارکنان: رویکردی اسلامی به مفهوم انضباط کارکنان” اندیشه مدیریت راهبردی، سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان 1389 صص 41-80.

– لطیفی، میثم و میثم چگین و محسن فرجی. ” الگوی عملکرد شوراهای کمیته انضباطی دانشجویی: رویکردی داده‌بنیاد” راهبرد فرهنگ، شماره دهم و یازدهم، تابستان و پاییز 1389، صص 67-89.

– لطیفی، میثم و اصغر مشبکی. “تحلیل روایی از داستان مدیریت نیروی انسانی در مجلات مدیریت ایران“، دانشور رفتار، تیر 1389، سال هفدهم، شماره 41، صص 391-402.

– آذر، عادل و میثم لطیفی. ” درآمدی بر الزامات فرایندی و معیارهای انتخاب مدیران منابع انسانی دولت” اندیشه مدیریت، سال دوم، شماره دوم، پاییز و زمستان 1387، صفحه 37-70.

– رضاییان، علی و میثم لطیفی. ” رویکرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) برای وزن‌دهی معیارهای انتخاب مدیران منابع انسانی بخش دولتی” پیام مدیریت، سال چهارم، شماره 13 و 14، زمستان 1383 و بهار 1384. صفحه 31-60.

مقالات علمی داوری شده در همایش‌های معتبر علمی

-جوادی، مجتبی و میثم لطیفی (1397). لادیسم و چالش تغییر. پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، 19-20 آذر 1397، تهران: دانشگاه تربیت مدرس.

-غنوی، مریم و میثم لطیفی و حسن دانایی فرد(1397). نظریه رشد و دلالت های آن برای سازمان. پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، 19-20 آذر 1397، تهران: دانشگاه تربیت مدرس.

-لطیفی، میثم (1396). حرکت عظیم اربعین: نمونه متعالی از اداره بخش سوم. الموتمر الدولی الثالث لزیاره الاربعین، طریق الحسین (سومین همایش بین المللی اربعین، طریق الحسین). 18 آبان ماه. کربلا: عراق.

– لطیفی، میثم، مصطفی یخچالی (1395). الگوی مدیریت جهادی در سازمان‌های صنعتی. دومین گردهمایی سراسری مدیریت جهادی، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام (مقاله برگزیده).

– لطیفی، میثم، زینب سادات هاشمی (10/6/2015). مسجد، الرافعة (النفوذ) عملیة الحضاری فی الثقافة الإسلامیة. الموتمر الثانی للتجدید و الاجتهاد الفکری عند الامام الخامنئی تحت عنوان استراتیجیات الثقافه الاسلامیه فی عالم الیوم،

معهد المعارف الحکمی، بیروت، لبنان. 20-21 خرداد 1394.

– لطیفی، میثم، وحید فرهمند و حسن صالحی (1393). طراحی الگوی شایستگی مدیران جهادی با رویکرد ساختاری تفسیری (ISM). اولین گردهمایی سراسری مدیریت جهادی، 11 اسفند، شهرداری تهران (مقاله برگزیده).

-یار احمدی، ارغوان، روح‌الله رازینی و میثم لطیفی (1393). بررسی رابطه بین کیفیت خدمات و رضایت مشتریان در شرکت مخابرات شهرستان خرم‌آباد. سومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت، 29 دی‌ماه، تهران.

-لطیفی، میثم. (1393). بررسی و پیشنهاد الگوی اولیه برنامه درسی کارشناسی ارشد مدیریت امور مساجد. در مجموعه مقالات برگزیده اولین فراخوان ایده‌های مسجدی، قم: دفتر مطالعات و پژوهش‌های مرکز رسیدگی به امور مساجد. صص 9-34.

– منفرد، محمود و میثم لطیفی. رویکرد انتقادی در سازمان؛ کاربردها، کاستی‌ها، اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی 31 خرداد 1393.

-لطیفی، میثم؛ محمد مهتری آرانی؛ داود کیانوش و منصوره مهدوی راوندی (1392). پیامدسنجی آموزش مجازی در دانشگاه پیام نور (مورد مطالعه: دانشگاه پیام نور استان اصفهان و مراکز واحدهای تابعه)، اولین همایش داخلی مدیریت و حسابداری، نطنز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز، معاونت پژوهشی

– مهتری آرانی، محمد و میثم لطیفی و بصیرا مهدوی‌فر و منصوره مهدوی راوندی (1392). ” بررسی موانع جانشین‌پروری مدیران شعب بانک صادرات شهر تهران” تهران: یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، 28 آذر ماه، صص 362-372.

– لطیفی، میثم.”بررسی میزان استناد به آمار رسمی در مجلات علمی پژوهشی منتخب مدیریت” همایش کاربرد آمار در مدیریت و حکمرانی، تهران: مرکز آمار ایران، 21-22 آذرماه 1391 (مقاله برگزیده همایش).

– لطیفی، میثم.” بازپردازی مفهوم نخبه در پرتو کلان نظریه انسان کامل”. اولین هم‌اندیشی امور نخبگان، تهران: بنیاد ملی نخبگان، 13-14 مهر ماه 1391.

Latifi, Meisam and Khasaf Mofrd, Hosein, Professors Teaching Ethics: A Thematic Analysis (case Study: Imam Sadiq University in Iran), The International Higher Education Congress: New Trends and Issues, Turkish Council of Higher Education, Istanbul, Turkey, 27-29 may 2011.

-Mohammadi, Mahdi and Latifi, Meisam. “The effect of domestic production’s brand in the English language on consumer perception”, 5th International Conference on Managing Business and Economy in Turbulent Times, December 14-15, 2013, Kuala Lumpur, Malaysia

– لطیفی، میثم و حامد نظرپور کاشانی. ” مدل مفهومی مدیریت زنجیره تأمین علم، پژوهش و فناوری در جمهوری اسلامی ایران” مجموعه مقالات همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری، تهران: معاونت پژوهشی و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری، 6 و 7 دی‌ماه 1389، جلد 4، صص 58-86.

– لطیفی، میثم و مرتضی جوانعلی آذر و محمدحسن ذوالانواری ” شناسایی و ارزیابی مؤلفه‌های محوری نظام مدیریت منابع انسانی در سازمان اوقاف و امور خیریه ” مجموعه مقالات همایش بین‌المللی وقف و تمدن اسلامی، 1387 صفحه 300-314.

– لطیفی، میثم و محمدرضا ذوالفقاریان ” سازوکارهای جلب مشارکت و مدیریت نیروهای داوطلب در اداره وقف و امور خیریه” مجموعه مقالات همایش بین‌المللی وقف و تمدن اسلامی، 1387 صفحه 375-404.

– لطیفی، میثم. “درآمدی بر الزامات مدیریت مشارکت مردمی در کمیته امداد امام‌خمینی (ره)” مجموعه مقالات همایش ملی توسعه مشارکت‌های مردمی، کمیته امداد امام خمینی و مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، 1387، صفحه 1-18.

– لطیفی، میثم و حجت‌الله صادقی و اکبر سعیدی ” شایستگی‌های آستانه بر فراخنای نظریه‌پردازی در دانش مدیریت اسلامی” مجموعه مقالات اولین همایش به‌سوی مرجعیت علمی، تهران: دانشگاه امام صادق علیه‌السلام 1386.

– لطیفی، میثم و اصغر مشبکی “ ایجاد مراکز ارزیابی،Assessment centers مهم‌ترین گام برای استقرار نظام شایسته‌سالاری در بخش دولتی ایران” مجموعه مقالات دومین کنفرانس توسعه منابع انسانی، 1384.

– لطیفی، میثم. ” بررسی و نقد قانون خدمات کشوری از منظر عدالت” مجموعه مقالات همایش توسعه عدالت محور، وزارت اقتصاد و دارایی،1387، صص 773-806.

– لطیفی، میثم و محسن فرجی. “چیستی چرایی و چگونگی استقرار نظام مبتنی بر شایستگی در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران” همایش ملی شایسته‌سالاری، بازرسی کل ناجا، تهران 26 بهمن 1390، ص 89.

– لطیفی، میثم و روح‌الله سهرابی “ارزیابی تطبیقی نظام شایسته‌سالار در کشورهای منتخب و ارائه پیشنهاد بهبود” اولین همایش ملی شایسته‌سالاری، تهران، 1384.

– لطیفی، میثم و محمدعلی داریانی «بررسی وضعیت موجود شایسته‌سالاری در نظام اداری ایران و ارائه راهکارهای اجرایی بهبود» اولین همایش ملی شایسته‌سالاری، تهران، 1384.

برگزاری کارگاه و سمینار

– کارگاه ” برنامه ریزی برای تشکیلات فرهنگی” طرح حکمت نهاد نمایندگی ولایت فقیه، قم: 12 آذرماه 1397.

– سخنرانی علمی”رشد و تربیت اسلامی” بیست و سوم آبان ماه 1396، اراک: موسسه حکمت مطهر.

– سخنرانی علمی”فهم جوهره مدیریت جهادی” سوم آبان ماه 1396، تهران: دانشگاه امام حسین علیه السلام.

– سخنرانی علمی”دور المسجد فی بناء الحضاره الاسلامیه” مهرماه 1396، قم: مسجد مقدس جمکران زیر نظر آستان قدس رضوی.

-سخنرانی علمی “بخش اولی که سوم شد” مهرماه 1396، دانشگاه امام صادق علیه السلام.

-استاد در دوره آموزشی علوم انسانی اسلامی مفتاح با عنوان “بررسی و نقد نظریه‌های سازمانی با رویکرد اسلامی”، 6 شهریور 1396، قم: موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی.

– استاد در کارگاه آموزشی “چگونه طرح پیشنهادی رساله دکتری بنویسیم؟” 18 دی‌ماه 1395، همدان: دانشگاه آزاد اسلامی.

– استاد در کارگاه آموزشی نظریه‌پردازی داده بنیاد، 16 شهریور 1395، تهران: پردیس خواهران دانشگاه امام صادق علیه‌السلام.

– استاد در کارگاه آموزشی روش تحقیق، 21-23 بهمن 1394، قم: اردوگاه نرجس خاتون، مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران.

– ناقد در جلسه نقد و بررسی تعالی عملکرد در سازمان‌های فرهنگی. قم: مرکز برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی دفتر تبلیغات حوزه. 17 بهمن 1394.

– برگزاری دوره آموزشی پژوهشی مدیریت جهادی، 14-17 بهمن 1394، قم: مسجد مقدس جمکران

– سخنرانی در جمع معاونین و مدیران مسجد مقدس جمکران با عنوان مدیریت راهبردی و الزامات آن در مسجد مقدس جمکران. 3 دی‌ماه 1394.

-استاد Islamic management در دوره آموزشی (16 ساعت) به زبان انگلیسی جامعه المصطفی: تهران زمستان 1394.

– برگزاری دوره آموزشی پژوهشی مطالعات مسجد به مدت دو هفته، تابستان 1394، تهران: دانشگاه امام صادق

– استاد در کارگاه ایده پردازی و نوآوری در عرصه‌های فرهنگی (با تأکید بر نوآوری در مدیریت مسجد) قم، مسجد مقدس جمکران، بهار 1394.

– استاد در طرح تربیت مربی شهید بهنام محمدی، بسیج مستضعفین، مشهد مقدس، تابستان 1393

– استاد در طرح توانمندسازی مدیران تشکیلات فرهنگی (طرح شهید متوسلیان)، بسیج دانشجویی، تابستان 1393.

– استاد در طرح کشوری طلیعه حکمت 5: طرح تربیت مربی آثار شهید مطهری، سازمان بسیج دانشجویی کشور، مشهد مقدس، تابستان 1393.

– استاد در کارگاه آموزشی مفاهیم و اصول پروژه و مدیریت آن (8 ساعت)، اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، خرداد 1392.

– استاد در طرح کشوری طلیعه حکمت 4: طرح تربیت مربی آثار شهید مطهری (174 ساعت)، سازمان بسیج دانشجویی کشور، تابستان 1392.

– استاد در طرح کشوری طلیعه حکمت 3: طرح تربیت مربی آثار شهید مطهری (240 ساعت)، سازمان بسیج دانشجویی کشور، تابستان 1391.

– استاد در طرح کشوری طلیعه حکمت 2: طرح تربیت مربی آثار شهید مطهری (320 ساعت)، سازمان بسیج دانشجویی کشور، تابستان 1390.

– استاد در طرح کشوری طلیعه حکمت 1: طرح تربیت مربی آثار شهید مطهری (176 ساعت)، سازمان بسیج دانشجویی کشور، تابستان 1389.

– سخنران در سمینار “مطهری‌شناسی: مروری بر کتاب جاذبه و دافعه امام علی علیه‌السلام، نظام حقوق زن در اسلام و مسئله حجاب” رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آنکارا، ترکیه، بهار 1390.

– استاد در کارگاه “مهارت‌های مقاله‌نویسی” دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، بهار 1390.

– استاد در کارگاه “روش تحقیق: چکیده‌نویسی” دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران: پاییز 1389.

– استاد در کارگاه “بهره‌وری در مدیریت و منابع انسانی سازمان‌ها” موسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی، تهران: تابستان 1388.

– استاد در کارگاه “تربیت مربی مطهره: آثار شهید مطهری” ارومیه (48 ساعت)، مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق 1388.

– استاد در کارگاه “طرح ملی مطهره: آثار شهید مطهری” تهران (288 ساعت)، مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق 1387.

– کارگاه “تربیت مربی مطهره: آثار شهید مطهری” آذربایجان شرقی (96 ساعت درسی)، مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق 1387.

– استاد در کارگاه “تربیت مربی مطهره: آثار شهید مطهری” مازندران (96 ساعت)، مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق 1387.

– استاد در کارگاه “تربیت مربی مطهره: آثار شهید مطهری” در شهرهای ارومیه، تبریز، گرگان، تهران. دفتر امور بانوان وزارت کشور 1387 تا 1389.

– سخنرانی علمی ” شیوه‌های جلب مشارکت مردم در کمیته امداد امام خمینی” دانشگاه امام صادق(پاییز 1387.

-سخنرانی علمی ” الزامات و آسیب‌شناسی پژوهش در مدیریت اسلامی” دانشگاه امام صادقu، تابستان 1387.

-سخنرانی علمی ” بررسی و نقد قانون خدمات کشوری” دانشگاه امام صادق(بهار 1387.

– استاد در کارگاه آموزشی مدیریت بهره‌وری و بهبود نیروی انسانی، مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، 1388.

– استاد در کارگاه “روش تحقیق کاربردی” دانشگاه امام صادق(1386.

– استاد در کارگاه “ارزیابی عملکرد کارکنان” موسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی تبریز، 1383.

– استاد در کارگاه “طراحی نظام شایسته‌سالاری و تحول در نظام اداری” ششمین جشنواره شهید رجایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و چندین استان، 1382.

– استاد در کارگاه “مراکز توسعه و ارزیابی مدیران” سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمانشاه و همدان، 1383.

پژوهش‌های ملی

– مجری پروژه “تدوین سند مسجد و بانوان” (1395-1396)، مرکز رسیدگی به امور مساجد.

– مجری پروژه “تدوین سند تعامل کودک، نوجوان و جوان با مسجد” (1394)، مرکز رسیدگی به امور مساجد.

– مجری پروژه “راه‌اندازی و راهبری اتاق فکر تعالی مسجد” (1394)، مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق و مرکز رسیدگی به امور مساجد.

– مدیرکمیته‌مدیریت‌واقتصاد پروژهٔ آسیب‌شناسی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور (1386)، دانشگاه امام صادق u.

– مدیر پروژه مطالعات تطبیقی وقف و امور خیریه در عربستان، کویت، آمریکا و انگلیس (1386)، دانشگاه امام صادق u.

-مجری پروژه “بررسی ساختار وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و ارائه پیشنهاد بهبود” (سال 1384)، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.

– مجری پروژه بررسی مفهوم و طراحی مرکز ارزیابی و بهبود مدیران ارشد دولت جمهوری اسلامی ایران (سال 1383-1384)، دفتر مدیران ارشد نهاد ریاست جمهوری.

– مجری پروژه طراحی نظام ارزیابی عملکرد وزارتخانه‌های ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، امور خارجه و نیرو (سال 1382-1383)، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.

– مجری پروژه مطالعاتی طراحی نظام انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران دولت (نظام شایسته‌سالاری)(سال 1381-1382)، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.

– مشاور پروژه مطالعاتی طراحی نظام انتخاب و انتصاب مدیران بخش فرهنگ و آموزش (1382)، شورای عالی انقلاب فرهنگی.

پژوهش‌های خرد

مجری پروژه تدوین برنامه راهبردهای منابع انسانی (با تأکید بر اعضای هیئت‌علمی و مدعو) دانشگاه امام صادق علیه‌السلام در راستای مرجعیت علمی، (1394-1396)، به سفارش اداره کل طرح و برنامه دانشگاه امام صادق علیه‌السلام.

– مجری پروژه آسیب شناسی نظام پایان نامه نویسی در دانشگاه امام صادق علیه السلام (1395-1396)، دانشگاه امام صادق علیه السلام.

مجری پروژه افکارسنجی دانشجویان در حوزه‌های دانشجویی و فرهنگی، (1391-92)، به سفارش معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام.

– مجری پروژه بازنگری دروس رشته معارف اسلامی و مدیریت (کارشناسی و کارشناسی ارشد در چهار رشته بازرگانی، دولتی، صنعتی، مالی) (1390-91) به سفارش معاونت آموزشی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام.

– مجری پروژه طراحی دوره آموزش تابستانی روش تحقیق، (1391) به سفارش معاونت پژوهشی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام.

– مجری پروژه سنجش و اندازه گیری رفتار دانشجویان در دانشگاه امام صادق علیه‌السلام. (1391) به سفارش معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام.

– ناظر پروژه بررسی علل افت تحصیلی دانشجویان دانشگاه امام صادق علیه‌السلام. (1388) به سفارش مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق علیه‌السلام.

– مجری پروژه طراحی سیستم توانمندسازی و انگیزش کارکنان در راستای اهداف کیفی شرکت تولیدی ایران تایر (سال 1382)، شرکت ایران تایر.

– مجری پروژه طراحی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان شرکت ایران تایر (سال 1380)، شرکت ایران تایر.

– همکار پروژه مطالعاتی شناسایی راهکارهای ایجاد انگیزه در دانشجویان دانشگاه امام صادق ((سال 1382)، دانشگاه امام صادقu.

دوره‌های آموزشی گذرانده شده

– شرکت در کارگاه دوساعته دانش‌افزایی” تبیین پاره‌ای از ملاحظات حقوقی در خصوص فعالیت‌های اقتصادی و پژوهشی اعضای هیئت‌علمی”. 12 مردادماه 1395. دانشکده معارف اسلامی و مدیریت.

– دوره مکاسب محرمه در محضر آیت‌الله زنجانی از سال 1392 تا 1395.

– دوره مکاسب محرمه در محضر آیت‌الله باقری کنی از سال 1390 تا 1392.

– دوره فرائد الاصول (رسائل) در محضر آیت‌الله سید حسن مصطفوی از سال 1390 تا 1392.

– شرکت در کارگاه آموزشی مدیریت دانش و آشنایی با نرم افزار ENDNOTE (1385) دانشگاه امام صادقu.

-شرکت در کارگاه آموزشی مدیریت گروه‌های آموزشی دانشگاه‌ها (1385) دانشگاه تربیت مدرس.

-شرکت در سمینار “تمرکز زدایی در بخش دولتی” (1383)

-شرکت در اولین کنفرانس توسعه منابع انسانی (1382)

-شرکت در اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت (1382)

-شرکت در نخستین همایش تعالی سازمانی (1382)

-شرکت در کارگاه آموزشی “نحوه محاسبه حسابهای ملی و منطقه‌ای” (1382)

-شرکت در سمینار آموزشی “دولت کارآفرین” (1382)

-شرکت در سمینار آموزشی “ویژگی‌های دولت سالم و شایسته و نقش آن در بالندگی نهضت خدمت رسانی” (1382)

-شرکت در سمینار آموزشی “بازتاب باورهای اخلاقی در عملکرد سازمانی” (1382)

-شرکت در هم‌اندیشی “مدیریت توسعه منابع انسانی، نگرش‌ها، راهبردها و برنامه‌ها” (1381)

-شرکت در هم‌اندیشی “تمرکززدایی در نظام اداری و اجرایی کشور با رویکرد مطالعه تطبیقی” (1381)

-شرکت در هم‌اندیشی “مدیریت عملکرد و سازمان‌های دولتی” (1381)

-شرکت در سمینار آموزشی “پیشگیری از فساد و ارتقای سلامت نظام اداری” (1381)

-شرکت در سمینار آموزشی “ملاحظات کلیدی در مفهوم کیفیت خدمات سازمان دولتی…” (1381)

-شرکت در سمینار آموزشی ” ضرورت گسترش تفکر فرآیند محوری در نظام‌های مدیریت منابع انسانی” (1381)

سوابق اجرایی

 • معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه‌السلام (1394 – 1395).
 • رئیس مرکز نوآوری و ایده‌پردازی علوم انسانی اسلامی. (1393-1395).
 • معاون آموزش دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه‌السلام (1384 – 1388).
 • مسئول بررسی و طراحی تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (1383 -1384).
 • مسئول طرح نظام شایسته‌سالاری و گروه امور مدیران دفتر بهبود مدیریت و ارزیابی عملکرد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (1381 تا 1383).
 • مسئول ارزیابی عملکرد وزارتخانه‌های ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، امور خارجه، نیرو و شرکت‌های مخابرات ایران و پست جمهوری اسلامی ایران (1381 تا 1383)، دفتر بهبود مدیریت و ارزیابی عملکرد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
 • بازرس ویژه معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در وزارت نیرو–طرح تکریم (1381 تا 1383).
 • نماینده حضرت آیت‌الله مهدوی کنی در شورای دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام (1380-1381).
 • مشاور امور منابع انسانی شرکت ایران تایر (1380).

 

 

Comments are closed.