شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

آیت الله سید محمد غروی

معرفی اجمالی

  • عضو هیئت علمی گزوه روان‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
  • تخصص: روان‌شناسی اسلامی، فقه و اصول ، تفسیر ، فلسفه
  • برخی از آثار ایشان:
    • کتاب: روان‌شناسی باورهای دینی
    • کتاب: روان‌شناسی اجتماعی با نگرش به منابع اسلامی، زیر نظر آیت الله غروی
    • کتاب: اصول روان‌درمانگری و مشاوره با رویکرد اسلامی، با همکاری دکتر جان‌بزرگی، ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1395

 

رزومه

Comments are closed.