شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

حجت‌الاسلام دکتر نجف لکزایی

معرفی اجمالی

 • تحصیلات حوزوی
 • کارشناسي ارشد علوم سياسي مؤسسه آموزش عالي باقرالعلوم(ع)
 • دکتری علوم سیاسی از دانشگاه امام صادق(ع)
 • استاد تمام علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم (ع)
 • رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
 • علایق پژوهشی:
  • اندیشه سیاسی اسلام
  • اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)
  • مکتب امنیتی اسلام
  • مسائل سیاسی ایران
 • برخی از آثار ایشان:
  • کتاب: چالش سياست دينی و نظم سلطانی (شایسته تشویق کتاب سال جمهوری اسلامی)
  • کتاب: سیر تطور تفکر سیاسی امام خمینی (ره)/ پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي تهران/ 1383
  • کتاب: سيره پيامبر اعظم درگذر از جامعه جاهلي به جامعه اسلامي / بوستان کتاب / قم 1385

 

معرفی تفصیلی

نجف لك زايى در سال 1348 متولد شد. وى هم زمان با تحصيل در حوزه علميه، از سال 1360 تا 1382، موفق شد تا تحصيلات دانشگاهى خود را در رشته علوم سياسى در مقاطع كارشناسى، كارشناسى ارشد و دكترى به پایان برساند . هم اکنون استاد تمام علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام و رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و معاون پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم است.

 

علائق پژوهشی

 • اندیشه سیاسی اسلام
 • اندیشه سیاسی امام خمینی
 • مکتب امنیتی اسلام
 • مسائل سیاسی ایران

 

کتب منتشر شده

 • اندیشه سیاسی امام خمینی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و دانشگاه باقرالعلوم (ع)، قم، 1394
 • تاریخ فرهنگی، سیاسی ایران معاصر، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران،دفتر تهیه و تدوین متون و منابع آموزشی، مرکز نشر هاجر، قم، 1391
 • تحولات سیاسی اجتماعی ایران معاصر، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي قم ،1390
 • درآمدي بر مستندات قرآني فلسفه سياسي امام خميني / مرکز فرهنگ و معارف قرآن / قم 1386
 • چالش سياست ديني و نظم سلطاني ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي قم ،1385 (کتاب سال جمهوری اسلامی ایران – شایسته تشویق و نیز برگزيده پژوهش دوسالانه حکومت اسلامي )
 • سيره پيامبر اعظم درگذر از جامعه جاهلي به جامعه اسلامي / بوستان کتاب / قم 1385
 • سير تطور تفکر سياسي امام خميني/ پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي تهران/ 1383
 • انديشه سياسي صدرالمتألهين/ بوستان کتاب ، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي قم/ 1381 (کتاب سال حوزه علميه ، کتاب سال دين پژوهان) /
 • انديشه سياسي آيت الله مطهري/ بوستان کتاب ، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي قم/ 1381 (با همکاري جمعي از اساتيد)
 • روضة الانوار عباسي (تصحيح و تحقيق)/ بوستان کتاب ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي قم/ 1381
 • انديشه سياسي محقق سبزواري/ بوستان کتاب ، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي قم/ 1380 (کتاب سال حوزه علميه)
 • زمينه هاي انقلاب اسلامي ايران/ ائمه/ 1377 (با همکاري دکتر منصور ميراحمدي)

 

مقالات علمی-پژوهشی

 • بررسی تأثیرات آراء اصولی امام خمینی ره بر فقه سیاسی ایشان، پژوهشنامه انقلاب اسلامی، شماره 14، بهار 1394
 • بررسی ابعاد اخلاقی امنیت بین الملل از منظر آیت الله جوادی آملی ، شماره 7، پاییز و زمستان 1393
 • بررسی جایگاه نظام اجتماعی در اندیشه سیاسی علامه طباطبایی، فصل نامه سپهر سیاست، شماره 3
 • مناسبات فرهنگ و سیاست از دیدگاه امام خمینی ره ، فصل نامه پژوهش های معاصر انقلاب اسلامی، دانشگاه تهران، شماره 1، بهار 1394
 • الگوی اسلامی پیشرفت بر اساس مفاهیم قرآن کریم، سیاست متعالیه، شماره 8، بهار 1394
 • امنیت متعالیه، فصلنامه علمی پژوهشی سیاست متعالیه ، شماره 5، تابستان 1393
 • مطالعات فقهی امنیت ، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه علوم سیاسی ، دوره 9، شماره 2، بهار 1393
 • امنیت فرهنگی از منظر فقه شیعه، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات راهبردی، شماره 62، زمستان 1392
 • فقه شیعه و سرمایه اجتماعی در ایران، فصلنامه علمی پژوهشی شیعه شناسی، شماره 43، پاییز 1392
 • دیدگاه امنیتی شیعه با تاکید بر اندیشه ایت الله شهید بهشتی، فصلنامه علمی پژوهشی شیعه شناسی، شماره 41، بهار1392
 • قران کریم و خط مشی های سیاسی، فصلنامه علمی پژوهشی سیاست متعالیه، انجمن مطالعات سیاسی حوزه، شماره 1، تابستان 1392. (مشترک با آقای حسین احمدی)
 • انسان شناسی کلامی مطهری: معبری برای سیاست شناسی، فصلنامه علمی پژوهشی علوم سیاسی، دانشگاه باقرالعلوم(ع) ، شماره 58، تابستان 1391.(مشترک با آقای دکتر رضا عیسی نیا)
 • نظام اخلاق سیاسی امام خمینی، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه انقلاب اسلامی، دانشگاه بوعلی سینا ، شماره 6، بهار1392. الگوهاي توسعه سياسي با تأکيد بر انديشه امام خميني
 • فصلنامه علمي پژوهشي مطالعات انقلاب اسلامی، سال نهم \ شماره 29 \ تابستان 1391، (مشترک با آقای دکتر غلامرضا اسم حسيني). نسبت مشروعیت و مشارکت سیاسی در اندیشه امام خمینی، فصلنامه علمي پژوهشي پژوهشنامه انقلاب اسلامی ، سال اول ، شماره 1، تابستان 1390، (مشترک با آقای غلامحسن مقیمی)
 • دلالت های امنیتی انسان شناسی آیت الله جوادی آملی، فصلنامه علمی پژوهشی اسراء، پژوهشگاه علوم وحیانی اسراء، شماره 9، پاییز1390
 • امنیت از دیدگاه آیت الله جوادی آملی، فصلنامه علمی پژوهشی اسراء، پژوهشگاه علوم وحیانی اسراء شماره 7، بهار 1390
 • تحلیل انقلاب اسلامی ایران در چهارچوب حکمت متعالیه، فصلنامه علمی- پژوهشی متین، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، شماره 51، تابستان 1390 (مشترک با آقای رضا لک زایی)
 • روش شناسی اندیشه سیاسی امام خمینی، مجله علمی پژوهشی رهیافت های سیاسی و بین المللی، دانشگاه شهید بهشتی، شماره 23 ، پاییز 1389
 • کاربردهای امنیتی انسان شناسی حکمای حکمت متعالیه، قصلنامه مطالعات راهبردی، سال سیزدهم، شماره 4 (پیاپی 50) ، زمستان 1389
 • فلسفه امنيت از ديدگاه امام خميني(ره)، فصلنامه مطالعات راهبردي، سال سيزدهم، شماره 3 (پياپي 49)، پاييز 1389
 • انقلاب اسلامی و تکاپوهای سلطه‌گرایانه آمریکا، فصلنامه علمي پژوهشي مطالعات انقلاب اسلامی ، سال هفتم ، شماره 21 ، تابستان 1389
 • مسائل فقه سیاسی، دوفصلنامه دانش سياسي، سال ششم، شماره 1 (پياپي 11)، بهار و تابستان 1389
 • طبقه بندی علوم از دیدگاه صدرالمتألّهین و امام خمینی، فصلنامه خردنامه صدرا، شماره 57، پاییز 1388

 

مقالات علمی-تخصصی

 • انقلاب اسلامي و احياء انديشه سياسي اسلام/ فصلنامه علوم سياسي ش 7 (دوره قديم)/ مؤسسه آموزش عالي باقرالعلوم(ع) قم/ زمستان 1372
 • ويژه نامه كنگره جهاني شيخ انصاري، اجتهاد ممنوع، اجتهاد مشروع/ تمهيد، ش 3 كنگره بين الملل شيخ انصاري قم/ آذر 1373
 • ويژه نامه كنگره جهاني شيخ انصاري، شيخ انصاري و نسل امروز/ تمهيد، ش 6 كنكره بين الملل شيخ انصاري قم/ 25 آذر 1373
 • امام خميني، احياگر انديشه حكومت اسلامي/ فصلنامه حضور، ش 9 مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام خميني تهران/ 1373
 • درآمدي بر انديشه سياسي محقق سبزواري/ فصلنامه حكومت اسلامي، ش 5 دبيرخانه مجلس خبرگان قم/ 1376
 • روضة الانوار عباسي و رابطه سلطان و مجتهد/ فصلنامه علوم سياسي، ش 1 مؤسسه آموزش عالي باقرالعلوم(ع) قم/ تابستان 1377
 • ثبات و تحول در انديشه سياسي امام خميني(ره)/ فصلنامه علوم سياسي، ش 5 مؤسسه آموزش عالي باقرالعلوم(ع)قم/ تابستان 1378
 • جايگاه سياست در حكمت متعاليه/ فصلنامه علوم سياسي، ش 6 مؤسسه آموزش عالي باقرالعلوم(ع) قم/ پاييز 1378
 • تفكر سياسي در قرآن/ فصلنامه علوم سياسي، ش 7 مؤسسه آموزش عالي باقرالعلوم(ع) قم/ زمستان 1378
 • پيامبر اسلام و شيوه گذر از جامعه جاهلي به جامعه اسلامي (به سوي يك نظريه توسعه)/ فصلنامه تاريخ اسلام، ش 1 مؤسسه آموزش عالي باقرالعلوم(ع) قم/ بهار 1379
 • درآمدي بر طبقه بنديهاي انديشه سياسي اسلامي/ حكومت اسلامي، ش 16 دبيرخانه مجلس خبرگان رهبري قم/ تابستان 1379
 • سازوكارهاي تأمين امنيت ملي (از ديدگاه محقق سبزواري)/ فصلنامه علوم سياسي، ش 9 مؤسسه آموزش عالي باقرالعلوم(ع) قم/ تابستان 1379
 • دين و دانش سياسي/ فصلنامه علوم سياسي، ش 10 مؤسسه آموزش عالي باقرالعلوم(ع) قم/ پاييز 1379
 • امام علي(ع) و نسل امروز/ فصلنامه علوم سياسي، ش 10 دفتر نماينده رهبري در امور اهل سنت قم/ زمستان 1379
 • هدايت ديني و دولت هادي/ فصلنامه علوم سياسي، ش 12 مؤسسه آموزش عالي باقرالعلوم(ع)قم/ بهار 1379
 • انقلاب و تحولات اجتماعي از ديدگاه استاد مطهري/ راهبرد ش 19 مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام تهران/ بهار 1380
 • فقه سياسي؛ سنت تجديد شونده/ فصلنامه علوم سياسي، ش 14مؤسسه آموزش عالي باقرالعلوم(ع) قم/ بهار 1380
 • رابطه فرد و دولت در انديشه محقق سبزواري/ مجله حكومت اسلامي، ش 16 دبيرخانه مجلس خبرگان رهبري قم/ تابستان 1380
 • زندگي سياسي در انديشه صدرالمتألهين/ قبسات ش 20 و 21 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي تهران/ پاييز 1380
 • مقاصد قرآن/ فصلنامه علوم سياسي، ش 15 مؤسسه آموزش عالي باقرالعلوم(ع) قم/ پاييز 1380
 • بحران سلطه و كنترل سياسي در ايران/ فصلنامه علوم سياسي، ش 16 مؤسسه آموزش عالي باقرالعلوم(ع)قم/ زمستان 1380
 • موانع گسترش فقه سياسي/ فصلنامه علوم سياسي، ش 18 مؤسسه آموزش عالي باقرالعلوم(ع) قم/ تابستان 1380
 • تأملي بر پويايي انديشه امام خميني/ ماهنامه زمانه پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي قم/ خرداد 1382
 • روش شناسي فقه سياسي شيعه/ فصلنامه علوم سياسي، ش 21 مؤسسه آموزش عالي باقرالعلوم(ع)قم/ بهار 1382
 • زير ساخت هاي نظريه گفتمان/ دانش پژوهان شماره 2 دانشگاه مفيد قم/ نيمسال اول 82
 • نسبت جهاني شدن و حكومت جهاني حضرت ولي عصر (عج)/ جهاني شدن و دين، ش 3 دبيرخانه دين پژوهان قم/ تير 1382
 • ايران و آمريكا؛ نزاع وجودي/ فصلنامه علوم سياسي شماره 20مؤسسه آموزش عالي باقرالعلوم(ع)قم/ زمستان 1381
 • آسيب شناسي نظام سياسي سلطنتي از ديدگاه محقق سبزواري و امام خميني/ كتاب «امام خميني و حكومت اسلامي» فلسفه سياسي، مجموعه آثار كنگره امام خميني و انديشه حكومت اسلامي مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني قم/1378
 • منطق تحول انديشه و عمل سياسي امام خميني(ره) از آغاز تا انجام/ كتاب جزعة جاري(سي مقاله پژوهشي پيرامون انقلاب اسلامي) پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي تهران/ 1377
 • طرح نامه فقه سياسي/ فصلنامه علوم سياسي شماره 24 مؤسسه آموزش عالي باقرالعلوم(ع) قم/1382
 • مباني ولايت فقيه/ فصلنامه علوم سياسي شماره 25مؤسسه آموزش عالي باقرالعلوم(ع) قم/ بهار 1383
 • بحران سلطه و كنترل سياسي در ايران معاصر/ مجله فرهنگ انديشه شماره 5 مركز تحقيقات و توسعه علوم انساني تهران/ بهار 1382
 • نگاهي به كتاب انديشه هاي سياسي در اسلام و ايران/ كتاب ماه دين، ش 25/ 1378 (نقد كتاب)
 • نگاه ناتمام (معرفي و نقد كتاب مشروعيت ديني دولت و اقتدار سياسي دين)پگاه حوزه / 1379
 • چشيدن بقدر تشنگي يا … (نقد كتاب رهيافتي بر علم سياست و جنبش هاي اسلامي معاصر/ كتاب ماه دين، ش 40/ 1379
 • ايران، ائتلافات گسترده و شكننده (نقد و بررسي كتاب مقاومت شكننده)/ پگاه حوزه، ش 27/ 1380
 • سرمايه گذاري در گذشته (نقد و بررسي كتاب زماني غير زمان ها: امام، شيعه و ايران)/ پگاه حوزه، ش 32 / 1380
 • قرن بيستم؛ قرن خودآگاهي مسلمانان(نقد كتاب)/ كتاب ماه دين، ش 62/1381
 • نظام سياسي اسلام (نقد كتاب)/ كتاب ماه دين، ش 62/1381
 • تاريخ انديشه هاي سياسي در اسلام و ايران(نقد كتاب)/ فصلنامه علوم سياسي، ش 10 مؤسسه آموزش عالي باقرالعلوم(ع)قم/ 1379

 

راهنمایی پایان نامه

 • چشم انداز تمدن اسلامی و راهکارهای تحقق آن از دیدگاه امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری
 • تأثیر اصلاحات داخلی ایران بر سیاست گذاری خارجی (دوران ریاست جمهوری خاتمی)
 • اندیشه تقریب و امنیت جهان اسلام با تأکید بر اندیشه امام خمینی (ره)
 • مواضع علمای شیعه در دفاع از استقلال ایران معاصر
 • اندیشه و عملکرد سیاسی شیخ عبدالکریم زنجانی
 • نقش مذهب در تحولات سیاسی اجتماعی ایران، (ملی شدن صنعت نفت و انقلاب اسلامی)
 • بحران سلطه در ایران معاصر (با تأکید بر دوره پهلوی)
 • مناسبات ایمان و امنیت در قرآن
 • رابطه حکومت دینی و کثرت گرایی سیاسی ( با تاکید بر نظام جمهوری اسلامی ایران )
 • امنیت ملی ایران از دیدگاه فقهای معاصر
 • علل نگرانی غرب از انقلاب اسلامی در منطقه (با تأکید بر عنصر ژئوپلیتیک شیعه)
 • انقلاب در ادبیات معاصر ایران با تاکید بر شعر
 • گفتار در گرایش نظری و تحقیق در تفکر سیاسی سید جعفر کشفی
 • جهانی شدن و امنیت ملی ایران (با تاکید بر مقوله فرهنگ)
 • عوامل اجتماعی تحول فقه سیاسی شیعه در ایران معاصر (با تاکید بر آیه الله محمد حسین نائینی (ره) و امام خمینی (ره))
 • قرآن و انقلاب اسلامی (با تأکید بر اندیشه سیاسی امام خمینی و شهید مطهری)
 • جنبشهای سیاسی – مذهبی عصر پهلوی دوم
 • روشنفکری حوزوی و تحولات آن پس از انقلاب اسلامی
 • مناسبات آزادی و امنیت ؛با تأکید بر اندیشه امام خمینی (ره)
 • فرهنگ و امنیت از دیدگاه امام خمینی (س) و آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله العالی)
 • بیوتکنولوژی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
 • گونه‌شناسی جریان‌های سیاسی در قرآن
 • حاکمیت در قرآن با تأکید بر تفسیر المیزان
 • اندیشه سیاسی حضرت آیت الله جوادی آملی
 • آسیب‌شناسی حکومت از دیدگاه آیت‌الله نائینی (ره) و امام خمینی(ره)
 • نقش آموزه مهدویت در تحولات سیاسی اجتماعی ایران معاصر
 • نقش اخلاق در وحدت ملی با تأکید بر اندیشه امام خمینی(ره)
 • بازخوانی هویت انقلاب اسلامی با تاکید بر آموزه مهدویت در تفکر شیعی
 • حکومت و مشروعیت در تفاسیر معاصر شیعه
 • اندیشه سیاسی علامه میر حامد حسین
 • زن و مناسبات سیاسی در ایران معاصر (با تاکید بر آراء فقها)
 • حدود و اختیارت حاکم در اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی رحمة‌الله و آیت‌الله خویی رحمة‌الله
 • اندیشه سیاسی حکیم سنایی غزنوی
 • اصول سیاست داخلی دولت اسلامی از منظر قرآن کریم
 • اندیشه و مواضع سیاسی آیت‌الله فاضل لنکرانی قدس‌سره
 • دیپلماسی در اندیشه سیاسی امام خمینی رحمه‌الله علیه
 • رابطه اصول فقه و فقه سیاسی در دیدگاه فقهای معاصر شیعه با تأکید بر آراء امام خمینی ره
 • کارکرد نظریه مشروعیت در اهل سنت (خلافت) و نظریه ولایت فقیه در تشیع در سده اخیر
 • ابعاد سیاسی – دینی شعر معاصر افغانستان
 • الگوی مدیریت سیاسی امام خمینی
 • الگوی نظام سیاسی مطلوب در حکمت متعالیه
 • مبانی دینی و وضعیت شهروندی در جمهوری اسلامی ایران
 • نقش آموزه های قرآن کریم در تکوین انقلاب اسلامی
 • رابطه عدالت و امنیت در قرآن و سنت
 • جریان‏های اسلامی و سقوط امپراتوری عثمانی (با تأکید بر وهابیت)
 • فقه و امنیت (بررسی مبانی فقهی امنیت در نظام اسلامی با عنایت به تطور و توسعه مفهوم امنیت)
 • امام خمينی (ره) و چالش در بنيان‌های سياسی سکولاريسم
 • کارویژه های امنیتی رسانه ها با تاکید بر انتخابات دهم ریاست جمهوری اسلامی ایران
 • تعامل آرمان‌گرایی و واقع‌گرایی در عصر حاکمیت معصومین علیهم‌السلام
 • بررسی دلالت‌ها و استلزامات سیاسی اوامر و نواهی قرآن کریم
 • نقش آموزه‌های اسلامی در تدوین استراتژی‌های امنیتی و نظامی با تأکید بر جمهوری اسلامی ایران
 • اندیشه رهایی بخشی در اسلام «با تأکید بر دیدگاه امام خمینی (ره)»
 • رسانه طراز انقلاب اسلامی از منظر امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (دام ظله) با تاکید برصداوسیمای جمهوری اسلامی ایران
 • انقلاب اسلامی و گذر به فرهنگ سیاسی متعالیه

 

سخنرانی، همایش و کنفرانس

 • جهاني شدن و حکومت اسلامي/ دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد/ 15 مهر 1382، منتشر شده در مقالات برگزيده همايش
 • الزامات و موانع توليد علم در علوم سياسي/ همايش توليد علم دانشگاه قم/ 1382
 • مکتب حکمت سياسي متعاليه/ دومين همايش جهاني حکمت متعاليه و ملاصدرا/ بنياد حکمت اسلامي ملاصدرا تهران / 1383، منتشر شده در چکيده مقالات همايش و در دست انتشار در مجموعه مقالات همايش
 • رويکردي انتقادي به نظريه گفت و گو و نبرد تمدنها/ گفتگوي تمدنها و سرزمين تمدن نيمروز دانشگاه زابل/ 20 خرداد 1381
 • موانع توسعه در استان سيستان و بلوچستان/ همايش استان شناسي سيستان و بلوچستان دانشگاه سيستان و بلوچستان و استانداري زاهدان/ 1375
 • منطق تحول در انديشه سياسي آية الله سيد محمدباقر صدر / کنگرة بين المللي آية الله شهيد صدر تهران و قم/ 1378
 • آسيب شناسي نظام سياسي سلطنتي از ديدگاه محقق سبزواري و امام خميني/ کتاب «امام خميني و حکومت اسلامي»/ مجموعه آثار کنگره امام خميني و انديشه حکومت اسلامي/ 1378
 • ارزش تفکر سياسي ملا احمد نراقي/ مجموعه مقالات کنگره فاضلين نراقي، جلد 2 / 1381
 • انديشه و عمل سياسي ميرداماد/ همايش صفويه در گستره تاريخ ايران زمين دانشگاه تبريز / 1383
 • انديشه و عمل سياسي ميرفندرسکي/ همايش صفويه در گستره تاريخ ايران زمين دانشگاه تبريز/ 1383
 • عدالت و سياست/ مؤسسه آموزش عالي باقرالعلوم(ع) ، 1383
 • مباني انسان شناسي انقلاب اسلامي/ همايش انقلاب اسلامي با مسايل و نظام سياسي نهاد رهبري در دانشگاهها
 • بررسی وضعیت دانش سیاسی در حوزه های علمیه پس از انقلاب اسلامی، لبنان، بیروت

 

تدریس

 • دانشگاه تهران/ گروه معارف اسلامي/ معارف اسلامي (1) و (2) – انقلاب اسلامي و ريشه ها – اخلاق و تربيت اسلامي – تاريخ اسلام – آشنايي با متون اسلامي / 1373 تا 1382
 • دانشگاه اصفهان/ گروه معارف اسلامي/ انقلاب اسلامي – تاريخ اسلام / 4- / 1373
 • دانشگاه علامه طباطبايي/ گروه علوم سياسي/ مباني انديشه سياسي در اسلام / 81 – 1380
 • مؤسسه آموزش عالي باقرالعلوم(ع)/ گروه علوم سياسي – گروه تاريخ – گروه معارف اسلامي/ دروس گرايش ايران از جمله تحولات سياسي اجتماعي ايران 1 و 2، روابط خارجي ايران، سمينار تحولات سياست خارجي ايران، انقلاب مشروطه، انقلاب اسلامي، فلسفه تاريخ، فقه سياسي، سمينار تحولات سياسي اجتماعي ايران، فرهنگ و سیاست در ایران
 • مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني/ گروه تاريخ/ سير انديشه هاي سياسي درجهان اسلام
 • دانشگاه مفيد/ گروه علوم سياسي/ روابط خارجي ايران
 • دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم/ گروه علوم سياسي تحصيلات تکميلي/ فقه سياسي
 • دانشگاه عالي دفاع ملي/ دانشكده امنيت ملي/ محيط ملي / فلسفه امنيت در اسلام
 • حوزه علميه قم : فقه سياسي / تحولات سياسي ايران معاصر / انديشه سياسي اسلام

 

جوایز و افتخارات

 • محقق نمونه مرکز مطالعات و تحقيقات اسلامي
 • رتبه اول ورودي مقطع کارشناسي ارشد علوم سياسي مؤسسه آموزش عالي باقرالعلوم(ع)
 • رتبه اول ورودي مقطع دکتري علوم سياسي دانشگاه امام صادق(ع)
 • انديشه سياسي محقق سبزواري: کتاب سال حوزه در سال 1381
 • انديشه سياسي صدرالمتألهين: کتاب سال حوزه در سال 1382، کتاب سال دانشجويي، کتاب شايسته تشويق دين پژوهان
 • چالش سياست ديني و نظم سلطاني برگزيده پژوهش دوسالانه حکومت اسلامي
 • چالش سياست ديني و نظم سلطاني شایسته تشویق کتاب سال جمهوری اسلامی

 

مسئولیت ها و سوابق اجرایی

 • رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی از 1393
 • معاون پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم از 1393
 • سردبیر فصلنامه سیاست متعالیه
 • رئيس پژوهشکده علوم و انديشه سياسي/ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي از : 1383 تا 1393
 • معاون فرهنگی مجمع جهانی اهل البیت علیهم السلام
 • عضو اتاق فکر و شورای راهبردی رادیو معارف
 • مدیر گروه معارف اسلامی دانشگاه باقرالعلوم(ع)
 • معاون آموزشي و پژوهشي/ مؤسسه آموزش عالي باقرالعلوم(ع)/ 1378 تا 1384
 • سردبير فصلنامه علوم سياسي/ مؤسسه آموزش عالي باقرالعلوم(ع)/ 1379 تا 1386
 • رئيس مرکز تحقيقات حکومت اسلامي/ دبيرخانه مجلس خبرگان/ 1383 تا 1386

 

اطلاعات تماس

آدرس: ایران، قم، شهرک پردیسان، خیابان دانشگاه، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، گروه علوم سیاسی
قم. خیابان معلم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، حوزه ریاست
E-mail: najaf_lakzaee@yahoo.com
تلفن: 37744152 با پیش شماره 025
فکس: 02537743177

منبع: وب‌نوشت نجف لکزایی http://l1l.ir/55xw

 

 

Comments are closed.