شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

دکتر اصغر افتخاری

معرفی اجمالی

 • دکتری علوم سیاسی از دانشگاه امام صادق (ع)
 • عضو هیئت علمی و رئیس دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)
 • حوزه تخصصی:
  • امنیت پژوهی
  • اندیشه اسلامی
 • برخی از آثار ایشان:
  • کتاب: مصلحت و سیاست :رویکردی اسلامی
  • کتاب: امنیت اجتماعی شده:رویکردی اسلامی
  • کتاب: روش و نظریه در امنیت پژوهی

رزومه دکتر افتخاری

Comments are closed.