شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

دکتر محمدرضا بهمنی خدنگ

معرفی اجمالی

  • دکتری سیاستگذاری فرهنگی از دانشگاه باقرالعلوم (علیه‌السلام)
  • عضو هیئت علمی و مدیر گروه مطالعات تمدنی مرکز مطالعات اجتماعی و تمدنی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
  • زمینه‌های تخصصی: مباحث تمدن اسلامی، سیاستگذاری فرهنگی.
  • برخی از آثار ایشان:
    • مقاله: تمدن نوین اسلامی در اندیشه آیت الله خامنه‌ای ، فصلنامه علمی پژوهشی نقد و نظر، 1394: ش74.
    • عنوان رساله دکتری: الگوی سیاستگذاری مناسبات فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و کشورهای اسلامی بر مبنای رویکرد تمدنی
    • مدیر پروژه بازخوانی حرکت تمدنی جمهوری اسلامی ایران، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، در دست اجرا

رزومه

Comments are closed.