شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

دکتر حسن سبحانی

معرفی اجمالی

 • دکتری علوم اقتصادی از دانشگاه تهران با گرایش های توسعه اقتصادی (اصلی) و اقتصاد بخش عمومی، 1371
 • نماینده مجلس شورای اسلامی به مدت 12 سال
 • عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه تهران
 • یکی از برگزیدگان سومین دوره جایزه جهانی علوم انسانی اسلامی در سال 1396
 • برخی از آثار ایشان:
  • کتاب: نظام اقتصادی اسلام – سازمان تبلیغات اسلامی – تهران ۱۳۷۳
  • کتاب: گستره اقتصاد اسلامی – انتشارات سمت – ۱۳۹۱
  • کتاب: جستجوی آمایش پیشرفت در بنیان های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران – نشر الگوی پیشرفت – تهران – ۱۳۹۳

 

وب‌سایت دکتر سبحانی

Comments are closed.