شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

دکتر حسین عیوضلو

معرفی اجمالی

 • دكتري اقتصاد از دانشگاه تربيت مدرس در سال 1379
 • عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)
 • عضو اندیشکده عدالت، مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (از 1391 تاکنون)
 • گرایش‌های تخصصی: اقتصاد پول و بانکداری، اقتصاد منابع، اقتصاد اسلامی، عدالت اقتصادی، روش‌شناسی علم اقتصاد، بانکداری بین‌الملل
 • برخی از آثار ایشان:
  • رئیس طرح تحول ساختاری نظام بانکی در شورای هماهنگی بانک‌ها و مجری “طرح تحول بنیادین نظام بانکی”
  • ترجمه و تألیف: فلسفه اقتصاد اسلامی، با همکاری دکتر سید عقیل حسینی، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، 1391
  • کتاب: تحلیل فقهی ـ اقتصادی اوراق قرضه در بازار پول و سرمایه ایران، پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بهار 1384.

 

 

وبسایت دکتر عیوضلو

Comments are closed.