شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

دکتر سید عقیل حسینی

مشخصات

نام و نام خانوادگي: سيد عقيل حسيني

مشخصات فردي:

نام پدر: سيد کرامت        تاريخ تولد: 1362

 سمت: استاديار دانشگاه ياسوج

پست الکترونيک: aqil.hoseiny@gmail.com

تحصيلات

دبيرستان: رشته­ ي رياضي فيزيک، دبيرستان نمونه­ ي دولتي توحيد شيراز (1376-1380)؛

معدل دوره دبيرستان: 18.5

دانشگاه: کارشناسي ارشد پيوسته، دانشگاه امام صادق(ع)، رشته­ي م. ا. و اقتصاد (1380-1387)؛

معدل دوره کارشناسي: 17.5  ؛معدل دوره­ي کارشناسي ارشد: 18.2.

دکتري علوم اقتصادي، دانشگاه اصفهان (1387-1392)؛

معدل دوره دکتري: 18.5.

عنوان رساله دوره کارشناسي ارشد: «بررسي تطبيقي نگرش ديني (اسلامي و مسيحي) به ساختار بازار و قيمت عادلانه» با راهنمايي دکتر حسين عيوضلو.

عنوان رساله دوره دکتري: «تحليل اثرات نرخ بهره پولي مثبت بر بهينگي و پايداري (با تأکيد بر مدل­هاي پس­انداز احتياطي)» با راهنمايي دکتر رحيم دلالي اصفهاني و دکتر محمد واعظ برزاني.

سوابق پژوهشي

 • “The Effects of Interest Rate on the Optimal Consumption Path in a Bewley Model with the Co-existence of Currency and Credit”, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, (August) 2013, Vol. 3, Issue 8.
  1. تاليف و ترجمه­‌ي کتاب «فلسفه­‌ي اقتصاد اسلامي» با همکاري دکتر حسين عيوضلو، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)،1390.
  1. تأليف کتاب «تحريم اقتصادی مباني نظري، پيامدها و راههاي مقابله» زير نظر دکتر مهدي طغياني، دانشگاه اصفهان، 1393.
  1. تأليف کتاب «مباني نظري دفاع اقتصادي»، با همکاري دکتر مهدي طغياني و دکتر روح‌الله شهنازي، انتشارات نيلوفران، 1395.
  1. تاليف مقاله­ي علمي­- پژوهشي «نقد کتاب انديشه‌هاي آمارتياسن در باب توسعه»، مجله علمي-پژوهشي پژوهشنامه انتقادي، أخذ پذيرش.
  1. تاليف مقاله­ي علمي­- پژوهشي «امکان شکل­گيري دانش اقتصاد نظري در تمدن اسلامي»، فصلنامه­­ي علمي-پژوهشي اقتصاد اسلامي، شماره‌ي ٢٣.
  1. تاليف مقاله علمي – پژوهشي «آيا قيمت بازاري، عادلانه است: تحليل تطبيقي نگرش فلاسفه يونان، علماي اسکولاستيک و فقهاي مسلمان به قيمت عادلانه» (با همکاري دکتر حسين عيوضلو)، فصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامي، شماره هشتم، 1392.
  1. تاليف مقاله «رويکردي ترموديناميک به نظام توزيعي سرمايه داري» (با همکاري دکتر محسن رناني)، فصلنامه اقتصاد تطبيقي، سال دوم، شماره دوم، پاييز و زمستان 1390.
  1. تاليف مقاله «نقدي بر توجيهات معاصر پيرامون تفاوت بهره طبيعی از ربا در نگاه انديشمندان اقتصاد اسلامی» (با همکاري دکتر رسول بخشي دستجردي)، فصلنامه اقتصاد تطبيقي، سال سوم، شماره اول، بهار و تابستان، 1391.
  1. تاليف مقاله «مبادي متافيزيکي دانش اقتصادي»،‌ در کتاب: درآمدي بر علوم انساني اسلامي، به اهتمام علي اصغر خندان، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
  1. تأليف مقاله­ي «تمايز اثباتي/ هنجاري»، در کتاب مجموعه­­مقالات «مرزهاي دانش در اقتصاد اسلامي»، زير نظر دکتر عادل پيغامي، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).
  1. تأليف مقاله «تحليل­هاي فقهي علامه حلي (ره) و دلالت­ها آن براي اقتصاد اسلامي» در کتاب «تاريخ عقايد اقتصادی انديشمندان شيعه»، زير نظر دکتر احمد شعباني، مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامی، در دست انتشار.
  1. تاليف مقاله «سرمايه» در کتاب «هندبوک مفاهيم اقتصادي»، تهران: انتشارات مرکز پژوهش­هاي اقتصادي مجلس شوراي اسلامي.
  1. تاليف مقاله «نظريه قيمت و ارزش» در کتاب «هندبوک مفاهيم اقتصادي»، تهران: انتشارات مرکز پژوهش­هاي اقتصادي مجلس شوراي اسلامي.
  1. انتخاب پايان­نامه­ي کارشناسي ارشد با عنوان «بررسي تطبيقي نگرش ديني به ساختار بازار و قيمت عادلانه» به عنوان پايان­نامه­ي برتر سال 1387، دانشکده­ي اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع).
  1. انتخاب مقاله­ي «امکان شکل­گيري دانش اقتصاد نظري در تمدن اسلامي» بعنوان پژوهش برتر دانشکده­ي اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)، سال 1385.
  1. تأليف مقاله­ي «بررسي آراي دکتر حسين نصر در باب علم اسلامی»، فصلنامه انديشه­ي صادق، شماره 22، بهار 1385.
  1. تأليف کتاب الکترونيکي «غايت و ماهيت علم قدسي»، تهران: کانون انديشه پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 1384.
  1. همکاري در ترجمه­ي کتاب «اقتصاد خرد» نيکلسون، (ترجمه­ي فصول نظريه بازي)، زير نظر دکتر عسگري، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، 1387.
  1. همکاري در ترجمه­ي کتاب «اقتصاد بخش عمومي» جوزف استيگليتز، (ترجمه­ي فصول تقاضا)، زير نظر دکتر عسگري، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، 1390.
  1. پذيرش مقاله­ي «رويکردي سنت­گرايانه به علوم اسلامي» جهت ارائه در دومين همايش جنبش نرم­افزاري، دانشگاه تهران، پاييز 1384.
 1. انتخاب مقاله «ضرورت قرض­ الحسنه جهت دستيابی به جامعه بدون ربا» (با همکاري دکتر رحيم دلالي اصفهاني و دکتر رسول بخشی دستجردی) در همايش قرض­الحسنه در فرهنگ رضوي، اصفهان، 1390.

 

سوابق علمي- اجرايي

  1. مشاوره پايان­نامه «نقش استعاره در شکل‏گيري پارادايم اقتصاد کلاسيک؛ تعميم نتايج به مطالعات داخلي انجام شده در زمينه اقتصاد اسلامي» آقاي عيسي دهقاني، در مقطع کارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد اشرفي اصفهاني، 1391.
  1. تدريس «موضوعات انتخابي در اقتصاد اسلامي» در مقطع کارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد اشرفي اصفهاني.
  1. تدريس دروس نظام­هاي اقتصادي، تاريخ عقايد اقتصادي، توسعه اقتصادي، بازارهاي مالي، اقتصاد خرد، اقتصاد کلان، سازمان­هاي پولي و مالي بين المللي و .. در مقطع کارشناسي دانشگاه اصفهان، دانشگاه پيام نور، و دانشگاه شهيد اشرفي اصفهاني.
  1. احراز رتبه­‌ي ممتاز دوره‌­ي کارشناسي ارشد دانشگاه امام صادق(ع).
  1. عضو دبيرخانه­‌ي تدوين دوره‌­ي دکتري فلسفه-اقتصاد-سياست (PPE).
  1. همکاري در طرح تدوين الگوي توسعه­ي منطقه­اي استان ايلام (زير نظر دفتر مطالعات منطقه­اي وزارت اقتصاد)، تابستان 1386.
  1. کارشناس پروژه­ي «طرح ملي مبارزه با فقرزدايي»، زير نظر وزارت اقتصاد، 1385.
  1. همکاري در پروژه­ي «مطالعات بانکداري اسلامي»، مرکز تحقيقات دانشگاه امام صادق(ع)، 1387.
 1. همکار «دفتر مطالعات اقتصاد اسلامي»، معاونت اقتصادي وزارت اقتصاد و امور دارايي.

 

قابليت­ها

  1. تسلط به زبان انگليسي در زمينه­ ي ادبيات علم اقتصاد
  1. آشنايي با بانک­هاي اطلاعاتي و تحقيقاتي تخصصي در حوزه­ي علوم اجتماعي.
 1. آشنايي با نرم افزار MATLAB

Comments are closed.