شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

دکتر عبدالمحمد کاشیان

معرفی اجمالی

 • کارشناسی ارشد معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، 1389
 • دکتری علوم اقتصادی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، 1394
 • نماینده مرکز نوآوری و ایده پردازی علوم انسانی اسلامی در استان سمنان از 1395 تاکنون
 • هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه سمنان
 • برخی از آثار ایشان:
  • کتاب: هندسه منابع و مصارف مالی اسلامی، موسسه عالی آموزش و پژوهش ریاست جمهوری و معاونت پژوهشی دانشگاه امام صادق عليه‌السلام، 1396،
  • مقاله: آزمون بسندگی زكات و خمس در تأمين حداقل معيشت خانوارهای نيازمند در اقتصاد ایران طی سالهای 1380 تا 1387، فصلنامه معرفت اقتصاد اسلامی، 1390،
  • طرح پژوهشی: طراحی سازوكار ورود خمس به نظام مالياتی و آثار …، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، همکاری با دکتر شعبانی، 1392.

 

رزومه

Comments are closed.