شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

دکتر مهدی موحدی بکنظر

معرفی اجمالی

 • دکتری تخصصی علوم اقتصادی؛ گرایش اصلی: اقتصاد اسلامی، گرایش فرعی: اقتصاد ریاضی (نظریه بازی‏ها) دانشگاه امام صادق علیه‌السلام،
 • عضو هیئت علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد، از مهر 1397 تاکنون
 • پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام در حوزه «طراحی نهادها و سازوکارهای اقتصادی»، 1395 تا 1396
 • علایق تحقیقاتی:
  • اقتصاد اسلامی
  • اقتصاد خرد کاربردی (نظریه‏ بازی‌‏ها و … )
  • فلسفه، اقتصاد و سیاست (فلسفه اقتصاد، اخلاق و اقتصاد و … )
 •  برخی از آثار ایشان:
  • مقاله: “نظريه بازي‏‌ها به مثابه ابزاري براي فلسفه اخلاق؛ تبييني تاريخي و تحليلي انتقادي”، مجله اقتصاد اسلامی، شماره ۶۳، موحدی و دیگران، 1395
  • مقاله: “محدودیت‏‌های بهره‏‌گیری از نظریه ‏بازی‌‏ها در تحلیل‏‌های تعاملی اقتصاد اسلامی”، مجله معرفت اقتصادی، موحدی و دیگران، 1396
  • رساله دکتری: “نقد مبانی نظریه‏ بازی‌‏ها و امکان‏سنجی نظریه جایگزین در گستره کاربردهای آن از منظر اقتصاد اسلامی” به راهنمایی دکتر محمدهادی زاهدی‏‌وفا و مشاوره دکتر محمدمهدی عسکری و محمد نعمتی

 

 

وبلاگ دکتر موحدی بکنظر

رزومه دکتر موحدی بکنظر

Comments are closed.