شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

حجت‌الاسلام دکتر سید محمدکاظم رجائی

معرفی اجمالی

  • تحصیلات حوزوی: درس خارج، حوزه علمیه قم
  • تحصیلات دانشگاهی:دکترای علوم اقتصادی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی (ره)
  • عضو هیئت علمی گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی (ره)
  • برخی از آثار ایشان:
    • کتاب: معجم موضوعی آيات اقتصادی قرآن كريم / مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی (ره) / 1381.
    • کتاب: درآمدی بر شاخص‌های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) و مرکز پژوهش کاربردی اقتصادی اجتماعی قدر، 1394.
    • کتاب: اقتصاد خرد (2) پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)1394.

 

رزومه حجت الاسلام دکتر سید محمدکاظم رجائی

Comments are closed.