شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

دکتر ابوالقاسم توحیدی‌نیا

معرفی اجمالی

  • استادیار و عضو هیئت علمی گروه اقتصاد اسلامی، پولی و مالی دانشگاه تهران
  • برخی از آثار ایشان:
    • کتاب:”توسعه پایدار اسلامی ایرانی از نظرگاه عدالت بین نسلی و محیط زیست.” تهران: نشر الگوی پیشرفت، وابسته به مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، توحیدی‌نیا و سعید فراهانی‌فرد، 1393
    • کتاب: “الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و چالش ناپایداری توسعه پایدار.” : نشر الگوی پیشرفت، توحیدی‌نیا و میثم قدیمی ربانی، 1394
    • مقاله: “ارزیابی توسعه پایدار از منظر اسلامی.” راهبرد یاس 1، 31 (1391): 39-63.

 

رزومه

Comments are closed.