شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

دکتر حسن دانایی‌فرد

معرفی مختصر

 • دكتري مديريت دولتي تطبيقي و توسعه دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • عضو هیئت علمی گروه مدیریت دولتی دانشگاه تربیت مدرس
 • مدیر گروه مدیریت دولتی دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)
 • علائق آموزشی و پژوهشی:
  • مبانی فلسفی نظریه‌های سازمان و مديريت
  • مباني فلسفي نظریه‌های مديريت دولتي
  • بازمهندسی فرآيندها
 • برخی از آثار ایشان:
  • مقاله: “تحليلی فلسفی از نظم و انضباط در سازمان”، چشم‌انداز مديريت، 1388، دانایی فرد و میثم لطیفی
  • کتاب:”نظریه‌پردازی: مبانی و روش‌شناسی‌ها”، تهران: انتشارات سمت، 1387
  • کتاب: “گفتارهایی در فلسفه نظریه‌های سازمان و مديريت”. دانایی فرد و سید مهدی الوانی، چاپ دوم. تهران: انتشارات صفار، 1387.

 

وب سایت دکتر حسن دانایی‌فرد

 

Comments are closed.