شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

دکتر عبداللّه توکلی

معرفی مختصر

 • دكتري مديريت، گرايش رفتار سازماني، دانشگاه تهران
 • خارج فقه واصول، حوزه علميه قم
 • عضو هیئت علمی گروه مدیریت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
 • قائم مقام رياست پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، از سال 1396 تاکنون
 • معاون پژوهش، آموزش و فناوری پژوهشگاه حوزه و دانشگاه از سال 1394
 • برخی از آثار ایشان:
  • کتاب: مديريت منابع انساني با نگرش اسلامي / 1392 / تدوين مشترك/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه چاپ دوم 1395
  • پروژه تحقیقاتی: بررسی مسائل اخلاقی ريسک و تأثير آن در مديريت، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 1394 – 1396
  • مقاله: اعتماد ركن اصلی سرمايه اجتماعی: طراحی الگويی مبتنی بر تعاليم اسلامی (مورد مطالعه: كتاب شريف ميزان الحكمه)، عبدالله توكلی، علي پوربهروزان و دانيال محمدياني، مجله مديريت سرمايه اجتماعی، سال سوم، شماره 4، زمستان 1395 صص 501 – 519.

 

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *