شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

دکتر علی سعیدی

معرفی اجمالی

 • دکتری علوم اقتصادی، گرایش اقتصاد اسلامی، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام (1395)
 • عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه قم
 • علاقه‌مندی‌های علمی و پژوهشی:
  • نظریۀ عدالت، فلسفۀ اخلاق و فلسفۀ سیاسی
  • اقتصاد علم و فناوری
  • اقتصاد اسلامی و اقتصاد مقاومتی
  • الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت
 • برخی از آثار ایشان:
  • رساله دکتری: “نظریۀ انتخاب عادلانه در نظام‌تصمیم‌گیری اقتصادی اسلام”
  • مجری پروژه: “جایگاه نظام فناوری مطلوب در الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت با رویکرد عدالت ساختاری”، پژوهشکدۀ مطالعات فناوری، (1394)
  • مقاله: “عدالت به مثابه روش؛ سیر رویکردهای روش شناختی در اقتصاد اسلامی”، دوفصلنامۀ علمی‌پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی، سال هشتم، شمارۀ ۱۵، پاییز و زمستان ۱۳۹۴،با همکاری سیدمهدی زریباف، (1394)

 

معرفی تفصیلی

رساله دکتری
نظریۀ انتخاب عادلانه در نظام‌تصمیم‌گیری اقتصادی اسلام (1395)

 

پایان‌نامه ارشد
نقش رفتارهای مصرفی در ایجاد و گسترش بحران‌های اقتصادی (1389)

 

تحصیلات
دکتری علوم اقتصادی، گرایش اقتصاد اسلامی، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام (1395)

◾ کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام (1389)

 

علاقه‌مندی‌های علمی و پژوهشی
نظریۀ عدالت، فلسفۀ اخلاق و فلسفۀ سیاسی

◾ اقتصاد علم و فناوری

◾ اقتصاد اسلامی و اقتصاد مقاومتی

◾ الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت

 

احراز مقام
پژوهشگر برگزیدۀ اقتصاد مقاومتی، دومین همایش «نقش پدافند غیرعامل در اقتصاد مقاومتی»، سازمان پدافند غیرعامل کشور (1394)

◾ مترجم برگزیدۀ جشنوارۀ پژوهش دانشگاه امام‌صادق علیه‌السلام (1389)

◾ دانشجوی برگزیده علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام‌صادق علیه‌السلام (1385)

 

تالیف کتاب
◾ اقتصاد و رسانه، ناشر: دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه (1392)

 

نگارش مقاله علمی
«نظریۀ انتخاب عادلانه در اقتصاد اسلامی با تکیه بر مکتب اقتصادی شهیدصدر»، دوفصلنامۀ علمی‌پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی، پذیرش‌شده، در نوبت چاپ (1396)

◾ «عدالت به مثابه روش؛ سیر رویکردهای روش شناختی در اقتصاد اسلامی»، دوفصلنامۀ علمی‌پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی، سال هشتم، شمارۀ ۱۵، پاییز و زمستان ۱۳۹۴، صص ۱۴۷ تا ۱۷۸ [باهمکاری سیدمهدی زریباف (1394)

◾ «دین و اقتصاد»، دانشنامه اقتصاد، بنیاد دانشنامه‌نگاری ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (1393)

◾ «بانکداری غیرانتفاعی، مدلی برای اصلاح نظام بانکی با رویکرد مبنایی»، نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی، [با همکاری سیدمهدی زریباف] (1392)

◾ «اصول موضوعۀ حاکم بر رفتار انسان اقتصادی از منظر معرفت دینی»، مجلۀ علمی‌پژوهشی پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال ۲۱، شمارۀ ۶۵، صص ۱۰۵ تا ۱۲۲ [با همکاری دکتر داوود منظور و حمیدرضا مقصودی] (1392)

◾ «رهیافتی اسلامی به نقش رفتارهای مصرفی در ایجاد و گسترش بحران‌های اقتصادی»، دوفصلنامۀ علمی‌پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی، شماره ٧، [با همکاری دکتر محمدهادی زاهدی‌وفا] (1391)

◾ «اقتصاد مقاومتی در سیرۀ پیامبر اعظم (ص)»،‌همایش پیامبر اعظم (ص)، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام (1391)

◾ «تبیین مفهوم پیشرفت از منظر مقام معظم رهبری با استفاده از روش‌شناسی داده‌بنیاد» ارائه‌شده در سلسله نشست‌های تخصصی «طراحی نقشۀ راه تدوین الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت»، دانشگاه امام‌صادق علیه‌السلام (1391)

◾ «الگوی مصرف در مدل توسعۀ اسلامی-ایرانی»، دوفصلنامه علمی‌تخصصی گسترۀ دانش اقتصاد، انجمن علمی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، سال اول، شماره اول، پاییز و زمستان (1390)

◾ «اقدامات دولت آمریکا برای بحران مالی در سال 2008»، چاپ‌شده در کتاب بحران مالی سال ٢٠٠٨، ریشه‌ها، پیامدها و راهکارها، گردآوری و تنظیم محمد نعمتی و محمد سلیمانی، انتشارات دانشگاه امام‌صادق ع (1389)

◾ «عدالت و پیشرفت از نگاه امام خمینی و مقام معظم رهبری با استفاده از روش‌شناسی نظریه‌پردازی داده‌بنیاد»، مجموعه مبانی نظری برنامۀ پنجم توسعه، معاونت برنامه‌ریزی ریاست جمهوری [باهمکاری دکتر وحید یاوری (1388)

 

یادداشت و تک‌نگاشت
«نقش جنگ روانی و رسانه‌ای دشمن در شکل‌دهی واقعیت‌های اقتصادی»، ماهنامۀ پدافند اقتصادی، شمارۀ هشتم، تیر (1394)

◾ «آیا اقتصاد ایران فاسد است؟»، ماهنامۀ پدافند اقتصادی، شمارۀ نهم، مرداد (1394)

◾ «جنگ اقتصادی پس از توافق هسته‌ای»، ماهنامۀ پدافند اقتصادی، شمارۀ هشتم، خرداد (1394)

◾ «الگوی کسب‌وکار تولید محور»، ماهنامۀ پدافند اقتصادی، شمارۀ پنجم، فروردین (1394)

◾ «پدافند فرهنگی در جنگ اقتصادی»، ماهنامۀ پدافند اقتصادی، شمارۀ ششم، اردیبهشت (1394)

◾ «مقاوم‌سازی اقتصاد با رویکرد اقتصاد مردمی»، [با همکاری حمیدرضا مقصودی]، نشریه پدافند اقتصادی (1393)

 

ترجمه اثر
«اتحاد مجدد اخلاق و فلسفه»، نوشتۀ مایکل مک‌فرسون، چاپ‌شده در کتاب عدالت و اقتصاد، گردآوری و نظارت بر ترجمه: محمد نعمتی، انتشارات دانشگاه امام‌صادق علیه‌السلام (1392)

◾ مغالطۀ آدام اسمیت، رهنمودی به الهیات اقتصادی، نوشتۀ دانکن فولی، انتشارات دانشگاه امام‌صادق علیه‌السلام، [با همکاری حمیدرضا مقصودی]. (1392)

◾ «ظهور و سقوط عدالت اقتصادی»، نوشتۀ سی‌بی مک‌فرسون، چاپ‌شده در کتاب عدالت و اقتصاد، گردآوری و نظارت بر ترجمه: محمد نعمتی، انتشارات دانشگاه امام‌صادق علیه‌السلام (1392)

◾ «اخلاق را جدی بگیریم؛ اقتصاد و فلسفۀ اخلاق معاصر»، نوشتۀ مایکل مک‌فرسون و دنیل هاسمن، چاپ‌شده در کتاب عدالت و اقتصاد، گردآوری و نظارت بر ترجمه: محمد نعمتی، انتشارات دانشگاه امام‌صادق علیه‌السلام (1392)

◾ اخلاق و بازار، نوشته ویلیام مک‌گرن و ربکا بلنک، انتشارات دانشگاه امام‌صادق علیه‌السلام (1389)

◾ مدیریت ریسک‌های مالی در ساختارهای صکوک، نوشته علی ارسلان طریق، انتشارات دانشگاه امام‌صادق علیه‌السلام [با همکاری مصطفی زه‌تابیان] (1387)

◾ بازارهای سرمایه اسلامی، توسعه‌ها و چالش‌ها، نوشته سلمان سید علی، انتشارات دانشگاه امام‌صادق علیه‌السلام [با همکاری دکتر عسکری و مصطفی زه‌تابیان]. (1386)

 

تدوین اثر
«گفتارهایی در مبانی، مفاهیم و روش الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت»، تدوین مجموعه سخنرانی‌های انجام‌شده در دفتر الگوی اسلامی پیشرفت معاونت راهبردی ریاست جمهوری، موسسه آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی (1391)

 

ویرایش اثر
◾ گفتارهایی دربارۀ حوزه‌های معرفتی و شناختی اقتصاد اسلامی، سلسله جلسات گفتگوی دکتر زریباف و حجةالاسلام مصباحی مقدم، انتشارات دانشگاه امام صادق علیه‌السلام (1394)

◾ عدالت و اقتصاد، گردآوری و نظارت بر ترجمه توسط محمد نعمتی (1392)

◾ تحلیلی بر سیر شناخت و روش‌شناسی علم اقتصاد، تألیف مهدی زریباف (1390)

 

اجرای پروژه
«جایگاه نظام فناوری مطلوب در الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت با رویکرد عدالت ساختاری»، پژوهشکدۀ مطالعات فناوری (مجری) (1394)

◾ «موانع نقش‌آفرینی عشایر در تقویت تولید ملی»، بسیج اقشار و مستضعفین (مجری) (1394)

◾ «ارائه راهکارهای جدید و ویژه به منظور ترغیب پذیرندگان جهت انتخاب و استفاده از حساب‌های نزد بانک مسکن (با رویکرد طرح شاپرک)»، اداره کل پژوهش و برنامه‌ریزی بانک مسکن (همکار ) (1392)

◾ «طبقه‌بندی مفاهیم اقتصادی بر اساس آموزه‌های اقتصاد اسلامی»، ‌مرکز تحقیقات میان‌رشته‌ای دانشگاه امام‌صادق علیه‌السلام (همکار) (1390)

 

اتمام دوره
◾ «دورۀ تخصصی ویراستاری و درست‌نویسی»، موسسۀ ویراستاران پارس (1390)

◾ «فلسفۀ اسلامی»، مدرس: آیت‌الله رحیقی، دانشکدۀ الهیات دانشگاه امام‌صادق علیه‌السلام (1390)

◾ «نظریه‌های عقلانیت»، مدرس: دکتر زیباکلام (1389)

◾ «بررسی دلایل و روش‌های کاربرد ریاضیات در اقتصاد»،‌مدرس: دکتر درخشان (1387)

◾ «برنامه‌ریزی اقتصاد منطقه‌ای»، معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی (1386)

◾ «اصول و مبانی فقهی و اقتصادی ابزارهای مالی اسلامی»، دکتر سیدعباس موسویان، مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف (1386)

 

ایراد درس‌گفتارهای
نظام‌های اقتصادی، دانشگاه قم (1395)

◾ اقتصاد کلان ۲ (کارشناسی)، دانشگاه قم (1395)

◾ اندیشه‌های اقتصادی شهید صدر، دانشگاه امام صادق (1394)

◾ اقتصاد خرد،‌دانشگاه طلوع مهر (قم) (1393)

 

همکاری با
◾ سازمان بورس و اوراق بهادار، کارشناس بخش مطالعات اسلامی، از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲

◾ سازمان پدافند غیرعامل کشور، دبیرتحریریۀ نشریۀ پدافند اقتصادی، از آبان ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۵

◾ مرکز مبانی و مدل‌های اقتصادی بومی، عضو گروه «مبانی و فلسفه اقتصاد اسلامی»، از سال ۱۳۹۲ تاکنون

Comments are closed.