شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

دکتر محمدجواد شریف زاده

معرفی اجمالی

 • دانش‌آموخته کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)، 1384
 • دانش‌آموخته دکترای علوم اقتصادی دانشگاه تهران با گرایش اقتصاد بخش عمومی و اقتصاد پولی، 1389
 • عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)
 • علایق تحقیقاتی:
  • اقتصاد بخش عمومی،
  • حقوق و اقتصاد،
  • نظام‌های اقتصادی (با تأکید بر نظام اقتصادی اسلام)،
  • تاریخ اندیشه و عملکرد اقتصادی در تمدن اسلامی
 • برخی از آثار ایشان:
  • کتاب تحقیقی «حقوق و اقتصاد در اسلام : مقدمه‌ای بر تحلیل اقتصادی نهادهای حقوقی اسلامی با تأکید بر تاریخ صدر اسلام»، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، 1391
  • مجری طرح پژوهشی «مقدمه‌ای بر ظرفیت‌های پژوهش در حقوق و اقتصاد»، به سفارش دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)، 1389

 

رزومه دکتر محمدجواد شریف زاده

سایت دکتر شریف‌زاده

Comments are closed.