شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

دکتر سید محمد مقیمی

معرفی مختصر

 • كارشناسي ارشد مديريت مالي دولتي از دانشگاه تهران
 • دكتري مديريت از دانشگاه تهران
 • عضو هیئت علمی و مدير گروه مطالعات مديريت اسلامي و آينده پژوهي دانشگاه تهران از سال 1395 تاکنون
 • رئيس پرديس فارابي دانشگاه تهران ) از سال 1391 تا 1395
 • زمينه هاي تخصصي:
  • مديريت دولتي
  • مديريت مالي دولتي
  • مديريت علوم رفتاري
  • كارآفريني
  • مديريت شهري
  • مديريت اسلامی
 • برخی از آثار ایشان:
  • کتاب: اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام، انتشارات راه‌دان، چاپ سوم: 1395
  • کتاب: مباحث ويژه در مديريت دولتي، انتشارات سمت، چاپ هشتم: 1393
  • کتاب: منشور مديريت: رويكرد تطبيقي به فرمان امام علي(ع) به مالك اشتر، انتشارات مهربان چاپ دوم: 1385

 

وب‌سایت دکتر مقیمی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *