شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

دکتر عادل آذر

معرفی مختصر

 • دكتري: مديريت صنعتي، دانشگاه تهران
 • كارشناسي ارشد: مديريت صنعتي، دانشگاه تربیت مدرس
 • هیئت علمی گروه مدیریت صنعتی دانشگاه تربیت مدرس
 • زمینه‌های تحقیقاتی:
  • علم مديريت فازی
  • مدلسازي سيستم هاي اقتصادي و سازماني
  • مهندسي مجدد فرآيندها در سازمان
  • علم طراحي سيستمها ( Systems Science )
  • مديريت عملكرد
  • بودجه ريزي بر مبناي عملكرد(PBB)
 • برخی از آثار ایشان:
  • کتاب: تحقيق در عمليات، انتشارات سمت، چاپ سوم: 1389،
  • کتاب:  آمار و كاربرد آن در مديريت (تحليل آماري)، ،عادل آذر،منصور مومني،  انتشارات سمت، چاپ چهاردهم:1390

 

رزومه

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *