شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

دکتر وحید یاوری

معرفی مختصر

 • دکترای مدیریت دولتی گرایش تطبیقی و توسعه از دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 • عضو هیئت علمی گروه مدیریت دولتی دانشگاه امام صادق (ع) از سال 1387 تاکنون
 • رئيس مرکز تحقيقات دانشگاه امام صادق (ع) از سال 1392 تا 1396
 • زمینه‌های پژوهشی مورد علاقه:
  • مديريت عملکرد سازمانی
  • ارزيابی عملکرد مديران
  • رويکردها و روش های بهبود و تعالی سازمانی: توليد ناب و تفکر ناب، مهندسی مجدد فرآيندها و فرآیندمحوری
 • برخی از آثار ایشان:
  • پروژه “تصويرپردازی از آينده بر اساس انديشه‌ها و آثار شهدای دانشجو و طلبه کشور” 1387 تا 1389
  • پروژه “تدوين سند مسجد طراز اسلامی” 1394 تا 1397
  • مقاله: “طراحی مدل مفهومی مديريت عملکرد سازمانی در بخش دولتی”، 1391 چاپ شده در شماره 13 مجله
   علمی پژوهشی انديشه مديريت راهبردی.

رزومه دکتر وحید یاوری

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *