شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

دکتر روح‌الله رازینی

تحصیلات:

کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت صنعتی، دانشگاه امام صادق(ع) ۷۶-۸۳

دکتری مدیریت تولید و عملیات، دانشگاه تربیت مدرس ۸۳-۸۹

عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد : طراحي مدل انتخاب نيروي انساني با استفاده از فنون MADM

اولويت بندي و وزن دهي شاخصهاي گزينش دانشجو در دانشگاه امام صادق(ع)

عنوان رساله دکتری : طراحي و تبيين مدل جامع تعالی سازمانی بر اساس رويکرد اسلامی

پست الکترونیک:razini58@yahoo.com

 

حوزه های مطالعاتی و پژوهشی :

مديريت و سنجش عملکرد

مديريت و کنترل کيفيت

تصميم‌گيری و روشهای کمّی در مديريت

مديريت اسلامي

 

سوابق آموزشي :

تدريس دروس″كنترل كيفيت آماري” ، “آمار و كاربرد آن در مديريت” و “مديريت توليد” و “مديريت عملکرد”،” انديشه اسلامي”، “روش تحقيق”،  در دانشگاه امام صادق(ع) از سال ۸۳  به بعد

تدريس دروس″كنترل كيفيت آماري” ، “مديريت کارخانه” و “مديريت توليد” در دانشگاه هرمزگان

تدريس “مديريت رفتار سازماني” براي داوطلبان مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه پيام نور- مؤسسه آموزشي امير كبير

تدريس پژوهش عملياتي ۱و۲

تدريس مديريت اسلامي

مدرس دوره کشوري طليعه حکمت

 

سوابق علمي-  پژوهشي :

همكار پروژه ارزيابي دروني گروه معارف اسلامي دانشگاه امام صادق(ع)

همكار طرح مطالعاتي مراكز رشد (انكوباتورها) در مركز فناوري نخبگان

مجری پروژه “تدوين نظام نامه جذب و انتخاب کارکنان در مؤسسه مالی و اعتباری مهر”

مجری پروژه “مروری بر وضعيت موجود رشته مديريت صنعتی در دانشگاه های برتر ايران و جهان”

شرکت در دوره ” Workshop on SME Best Practices in the Service Sector (2-5 October 2012, Japan)” در کشور ژاپن

شرکت در دوره ” Training of Trainers in Total Quality Management for the Service Sector( 18–۲۲ July 2011 Indonesia )”

تأليف “ادبيات تصميم گيری در مديريت” به سفارش مرکز تحقيقات وزارت دفاع

تدوين كتابچه “هوش هيجاني و رابطه آن با رهبري اثربخش” ،  دفتر امور مديران ارشد رياست جمهوري(همکار)

بررسي روشهاي مدلسازي شايستگي ها(competency Modeling ), و طراحي فرآيند شناسايي شايستگي هاي مديران ارشد(همکار)

ترجمه مقاله تكنولوژي و ژورناليسم ، مجله غربشناسي (وابسته به صدا و سيما)

نگارش مقاله “اولويت بندي معيارهاي انتخاب دانشجو در دانشگاه امام صادق(ع) با استفاده از فنون MADM “

نگارش مقاله ” بهبود بهره وری در ايران؛ ضرورتها، چالشها و راهبردها”، در مجموعه مبانی نظری برنامه پنجم به سفارش معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانی رييس جمهور

نگارش مقاله “ارکان، ويژگيها و الزامات نظام سنجش عملکرد سازماني در چارچوب الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت” به سفارش دبيرخانه الگوي اسلامي ايراني پيشرفت

ويراستار علمي کتاب مجموعه مقالات ” استاندارد از منظر اسلام” به سفارش مرکز تحقيقات دانشگاه امام صادق(ع)

نگارش مقاله “تبيين و توسعه مفهوم توازن در نظام‌های جامع سنجش عملکرد سازمان” و کسب پذيرش از مجله انديشه مديريت راهبردی

نگارش مقاله ” Explaining and Developing the Concept of “Balance” in Comprehensive Performance measurement Systems” و کسب پذيرش از مجله Australian journal of basic and applied since در فهرست نشريات ISI

ارئه سخنرانی‌های علمی و برگزاري کارگاه آموزشي در حوزه های مديريت عملکرد، مديريت اسلامی، مديريت کيفيت و تعالی سازمانی، روش تحقيق و … در سازمانها و نهادها

داور مقالات مجله علمی- پژوهشی انديشه مديريت راهبردی، مجله علمي پژوهشي مدرس و مجله علمي پژوهشي راهبرد فرهنگ

داور و مشاور و راهنماي پايان نامه هاي دانشجويي در حوزه مديريت عملکرد و مديريت کيفيت

داور معاونت علمي رياست جمهوري در ارزيابي طرحهاي پژوهشي سازمانها

عضو شورای پژوهشی دانشکده مديريت دانشگاه امام صادق(ع)

همکاری با مرکز تحقيقات دانشگاه امام صادق(ع)

همکاری با سازمان ملی بهره وری ايران

 

سوابق کاری:                                                    

عضو هيأت علمي دانشگاه امام صادق (ع)

معاون آموزشی و تحصيلات تکميلی دانشکده مديريت دانشگاه امام صادق(ع)

مدير دفتر مطالعات صنعت دانشگاه امام صادق(ع)

عضو کميسيون برنامه ريزي شوراي آموزشي دانشگاه امام صادق(ع)

عضو شوراي دانشجويي- فرهنگي دانشگاه امام صادق(ع)

رييس هيات مديره شرکت پيشگامان انديشه صادقين

عضو هيأت مديره شرکت پيشگامان اقتصاد صادقين

مشاور در مؤسسه مالي و اعتباري مهر

مشاور شرکت کالای الکتريک در طراحی نظام سنجش عملکرد

پژوهشگر دبيرخانه طرح سهام عدالت

پژوهشگر دفتر امور مديران ارشد نهاد رياست جمهوري

كارشناس برنامه ريزي درگروه معارف دانشگاه امام صادق (ع)

پژوهشگر در مركز فناوري نخبگان زير نظر دفتر فناوري هاي رياست جمهوري

كارشناس مركز طرح و برنامه ريزي صدا و سيما

معاون امور تحقيقات گزينش دانشجوی دانشگاه امام صادق(ع)

مصاحبه گر و محقق گزينش دانشجوي دانشگاه امام صادق(ع)

Comments are closed.