شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

دکتر سید علی علوی

معرفی مختصر

 • عضو هیئت علمی گروه معارف اسلامی و مدیریت بازرگانی دانشگاه امام صادق «علیه‌السلام»
 • حوزه های تخصصی و مطالعاتی ایشان:
  • تاریخ تحولات اداری در ایران
  • تاریخ تمدن ایران اسلامی
  • مباحث مربوط به نقش روشنفکران در تحولات چند قرن اخیر
  • روانشناسی
  • جامعه شناسی
  • اندیشه‌های سیاسی
 • برخی از آثار ایشان:
  • مقاله: الگوی اندازه گیری سرمایه فکری در سازمان‌های ایرانی
  • مقاله: درآمدی بر تاثیر مولفه‌های فرهنگ اسلامی بر تصمیم گیری
  • کتاب: کلیات تمدن اسلامی
  • کتاب: تاریخ تحولات سیاسی و اداری در ایران(قبل و بعد از اسلام)

Comments are closed.