شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

دکتر علی صالح‌آبادی

معرفی مختصر

دکتر علی صالح‌آبادی دانش‌آموخته کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و مدیریت مالی از دانشگاه امام صادق (ع) و دکتری مدیرت مالی از دانشگاه تهران هستند.

   ایشان عضو هیئت علمی گروه معارف اسلامی و مدیریت مالی دانشگاه امام صادق (ع) هستند و در تدریس دروس مدیریت مالی، مهندسی مالی، سرمایه‌گذاری برگزاری دوره‌های آموزشی کاربردی مهندسی مالی تبحر خاصی دارند.

   از دیگر سوابق ایشان می‌توان به ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار از سال 83 تا 93 اشاره کرد.

Comments are closed.