شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

دکتر محمدحسین قوام

معرفی مختصر

 • دکتری اقتصاد مالی از دانشگاه تهران
 • عضو هیئت علمی گروه معارف اسلامی و مدیریت مالی دانشگاه امام صادق (ع)
 • تخصص در حوزه‌های:
  • مدیریت مالی
  • مالی اسلامی
 • برخی از آثار ایشان:
  • کتاب: «اقتصاد مالی برای دانشجویان رشته اقتصاد و مدیریت»
  • کتاب: «بررسی اثرات متغیرهای اقتصاد کلان بر روی نرخ تورم در ایران»
  • مقاله: «هدفمندسازی یارانه دارو، کارایی و عدالت»

Comments are closed.