شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

دکتر محمد توحیدی

دکتر محمد توحیدی از اساتید گروه معارف اسلامی و مدیریت مالی دانشگاه امام صادق (ع) است. ایشان مطالعات گسترده‌ای در زمینه‌ی بانکداری اسلامی داشته است که محصول آن چندین مقاله در همین زمینه است، ازجمله”طراحی مشتقه اعتباری تعهدات بدهی وثیقه دار بر اساس فقه امامیه در بانکداری بدون ربا”، “طراحی صندوق ضمانت صکوک”، “راهکاری جهت توسعه بازار اوراق بهادار اسلامی” و… .

Comments are closed.