شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

دکتر حاکم قاسمی

دکتر حاکم قاسمی عضو هیئت علمی و مدیر گروه آموزشی آینده پژوهی و رئیس مرکز پژوهشی آینده پژوهشی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین است. ایشان کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل و دکتری علوم سیاسی از دانشگاه تهران را در رزومه خود دارد.

ایشان علاوه بر عضو کمیسیون آینده پژوهشی دومین همایش ملی تمون نوین اسلامی صاحب تألیفات ذیل نیز می‌باشد:

  • عوامل ساختاری بحران امنیتی در اسرائیل
  • پایه ها و پیامدهای صهیونیسم
  • امنیت خلیج فارس
  • … .

رزومه

Comments are closed.